Meklēt
 • Meklēt
 • Mani Scenāriji
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/non-fiction-text-structure-worksheets

Pielāgojiet Nonfiction Teksta Struktūras Veidni


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!nonfiction-text-structure

Nonfiction teksta struktūras darblapu izpēte

Nonfiction tekstiem ir izšķiroša nozīme lasītāju zināšanu paplašināšanā un lasīšanas izpratnes prasmju uzlabošanā. Izpratne par dažādajiem informatīvajos tekstos izmantotajiem teksta izkārtojumiem ir būtiska efektīvai lasīšanai un analīzei.

Kas ir nedaiļliteratūras teksta struktūra?

Tie attiecas uz dažādiem organizatoriskiem modeļiem vai ietvariem, ko autori izmanto, lai sniegtu informāciju faktiskos vai informatīvos tekstos. Šie formāti kalpo kā ietvars ideju organizēšanai un prezentēšanai, palīdzot lasītājiem efektīvāk izprast saturu. Izplatītākie nedaiļliteratūras teksta formāti ietver hronoloģisko secību, cēloni un sekas, salīdzināšanu un kontrastu, problēmu un risinājumu, aprakstu un galveno ideju ar papildu informāciju. Katrai struktūrai ir savas atšķirīgās iezīmes, piemēram, notikumu secība hronoloģiskā secībā, saistību starp darbībām un sekām cēloņu un seku izpēte vai līdzību un atšķirību noteikšana salīdzināšanā un kontrastā.

Nonfiction teksta struktūru nozīme

Nonfiction tekstu struktūras kalpo kā organizatoriskas struktūras, kas palīdz izprast un analizēt informatīvos tekstus. Izprotot, kā tiek organizēta informācija, studenti var iegūt galvenās idejas, noteikt galvenās koncepcijas un efektīvāk analizēt atbalsta detaļas. Šī prasme ir ļoti svarīga akadēmiskiem panākumiem dažādos priekšmetos. Labi izstrādātā teksta struktūras stundā bērni dodas ceļojumā, lai izpētītu informācijas sakārtošanas pamatprincipus nedaiļliteratūras tekstos. Veicot saistošas ​​aktivitātes un rūpīgu dažādu rakstisku darbu analīzi, lasītāji attīsta dziļāku izpratni par to, kā autori izmanto dažādas teksta struktūras, lai efektīvi nodotu idejas un uzlabotu izpratni.

Izpratnes uzlabošana: teksta struktūras kalpo kā organizatoriskas struktūras, kas palīdz studentiem izprast un saglabāt informāciju. Atpazīstot modeļus un attiecības starp idejām, studenti var iegūt galveno informāciju, identificēt galvenās idejas un efektīvāk analizēt atbalsta detaļas.

Savienojumu veidošana: tie atvieglo savienojumu veidošanas procesu tekstā. Tie palīdz izveidot cēloņu un seku attiecības, salīdzināt dažādus priekšmetus un noteikt modeļus un tendences.

Izplatītākie teksta struktūru veidi zinātniskajā literatūrā

Nonfiction teksti izmanto dažādus organizatoriskus modeļus, lai sniegtu informāciju. Daži izplatīti piemēri:

 • Hronoloģiskā secība: šajā struktūrā informācija tiek parādīta secīgā vai laika secībā. Mēs izpētīsim, kā tas palīdz lasītājiem izprast notikumu un vēsturisko stāstījumu progresu. Secīgās/hronoloģiskās secības darblapas koncentrējas uz secīgu teksta struktūru, liekot skolēniem organizēt informāciju vai notikumus loģiski, pamatojoties uz laiku.

 • Cēlonis un sekas: šī struktūra izskaidro noteiktu notikumu vai parādību iemeslus (cēloņus) un to sekas (sekas).

 • Salīdzināt un kontrastēt: šī struktūra koncentrējas uz divu vai vairāku priekšmetu līdzību un atšķirību izcelšanu. Analizējot salīdzinošos formātus, bērni attīsta kritiskās domāšanas prasmes un iegūst dziļāku izpratni par aktuālajām tēmām.

 • Problēma un risinājums: šajā struktūrā autori uzrāda problēmu vai problēmu un sniedz vienu vai vairākus iespējamos risinājumus.
 • Aprakstošā struktūra: šajā struktūrā tiek izmantota aprakstošā valoda un maņu detaļas, lai lasītājiem sniegtu spilgtu un aizraujošu pieredzi. Aprakstošās struktūras darblapas koncentrējas uz aprakstošā teksta struktūru, kur skolēni izmanto maņu detaļas un aprakstošu valodu, lai nodotu spilgtu attēlu vai pieredzi.

 • Secības/procesa struktūra: šī struktūra sniedz informāciju soli pa solim vai noteiktā secībā, lai izskaidrotu procesu vai procedūru. Secīgas/hronoloģiskās secības darblapas darblapas koncentrējas uz secīgu vai hronoloģisku secību teksta struktūru, liekot skolēniem sakārtot informāciju vai notikumus loģiskā secībā, kas balstīta uz laiku.

 • Galvenā ideja un atbalsta detaļas: šī struktūra uzsver galveno ideju vai galveno koncepciju, ko atbalsta attiecīgie fakti vai detaļas. Mēs izpētīsim, kā galvenās idejas noteikšana un atbalsta detaļas uzlabo skolēnu vispārējo izpratni par tekstu. Galvenās idejas un atbalsta detaļu darblapas ir vērstas uz galveno ideju un atbalsta detaļām teksta struktūru, kur studenti identificē galveno jēdzienu un saskata attiecīgo atbalsta informāciju.

 • Apgrieztā piramīda: Piemēru var redzēt apgrieztajā piramīdā, kur vispirms tiek sniegta vissvarīgākā informācija, kam seko atbalsta detaļas. Tas piešķir prioritāti kodolīgai un efektīvai ziņojumapmaiņai, vispirms sniedzot vissvarīgāko informāciju.

Lai stiprinātu izpratni, pedagogi var izmantot informatīvas teksta struktūras darblapu, kas sniedz praksi un norādījumus, lai identificētu un analizētu nedaiļliteratūras tekstu organizatoriskās shēmas.

Nonfiction teksta struktūru mācīšana

Iesaistošas ​​nodarbības ir būtiskas, lai ieviestu un nostiprinātu nedaiļliteratūras teksta struktūras pamatskolas augšklasē. Šajos nodarbību plānos var iekļaut dažādas aktivitātes, diskusijas un praktiskus vingrinājumus, lai palīdzētu izprast un identificēt dažādus notikumus. Šeit ir daži svarīgi aspekti, kas jāiekļauj, mācot šo vienību:

 • Grafiskais organizators: vizuālo rīku, piemēram, grafisko organizatoru, izmantošana var palīdzēt sakārtot domas. Mēs prezentēsim dažāda veida grafiskos organizatorus, kas pielāgoti katrai teksta struktūrai, nodrošinot jūsu klasei vizuālu ietvaru izpratnei.
 • Enkurdiagramma: Nonfiction teksta struktūras enkurdiagrammas pastiprina studentu izpratni par dažādām nedaiļliteratūras tekstu struktūrām un kalpo kā pastāvīgi atgādinājumi par galvenajiem jēdzieniem.
 • Īsas fragmenti un darblapas: mēs nodrošināsim bezmaksas resursus, piemēram, īsus fragmentus un pavadošās darblapas, lai praktizētu teksta struktūru identificēšanu. Šie resursi ļaus bērniem pielietot savas zināšanas un nostiprināt izpratni.
 • Teksta funkciju iekļaušana: mēs izpētīsim, kā nedaiļliteratūras teksta līdzekļi, piemēram, virsraksti, apakšvirsraksti, treknraksts un paraksti, var palīdzēt identificēt teksta struktūras.

Padomi zinātniskās literatūras teksta struktūras darblapas plānošanai

 1. Teksta struktūras noteikšana: izvēlieties konkrētu nedaiļliteratūras teksta struktūru, piemēram, hronoloģisko secību, cēloni un sekas, vai salīdziniet un kontrastējiet nedaiļliteratūras teksta struktūras darblapai.
 2. Atlasiet nedaiļliteratūras fragmentu: atrodiet piemērotu literatūras fragmentu, kurā ir izvēlētās teksta struktūras. Nodrošiniet, lai tas atbilstu mācību mērķiem un būtu piemērots augšējai pamatklasei.
 3. Identificējiet strukturālos elementus: analizējiet fragmentu, lai identificētu galvenos strukturālos elementus, kas atspoguļo izvēlēto teksta struktūru, tostarp signālvārdus, īpašus organizācijas modeļus vai citas teksta norādes.
 4. Veidojiet vadošos jautājumus: izstrādājiet vadošus jautājumus, kas mudina studentus analizēt fragmentu un noteikt teksta struktūru. Piemēram, "Kā informācija ir sakārtota šajā fragmentā?" vai "Kādi signālvārdi norāda izmantoto teksta struktūru?"
 5. Sniedziet jautājumus ar atbilžu variantiem vai aizpildiet tukšo: izveidojiet jautājumus ar atbilžu variantiem vai aizpildiet tukšos jautājumus, kas saistīti ar fragmenta saturu un teksta struktūru. Piemēram, "Kurš no tālāk norādītajiem vislabāk raksturo fragmentā izmantoto teksta struktūru?" vai "Aizpildiet tukšo: šajā fragmentā izmantotā teksta struktūra ir ________."
 6. Grafisko organizatoru vai diagrammu noformēšana: iekļaujiet grafiskos organizatorus vai diagrammas, kas vizuāli attēlo izvēlēto teksta struktūru. Piemēram, izveidojiet blokshēmu hronoloģiskai secībai vai Venna diagrammu salīdzināšanai un kontrastēšanai. Šie vizuālie materiāli palīdz studentiem izprast un analizēt informācijas organizāciju.
 7. Iekļaut paplašinājuma darbības: pievienojiet paplašinājuma aktivitātes, kas ļauj izglītojamajiem patstāvīgi praktizēt identificētās teksta struktūras lietošanu. Sniedziet papildu īsus fragmentus vai piemērus, kuros studenti var identificēt un analizēt teksta struktūru.
 8. Sniedziet atbildes atslēgu vai paskaidrojumus: iekļaujiet atbildes atslēgu vai detalizētus paskaidrojumus par jautājumiem un darbībām darblapā. Tas palīdz bērniem pašvērtēt savu izpratni un sniedz skaidrību par pareizu teksta struktūras interpretāciju.
 9. Apsveriet formatēšanu un izkārtojumu: pārliecinieties, vai darblapa ir labi formatēta un vizuāli pievilcīga. Izmantojiet skaidrus virsrakstus, atbilstošus fontus un konsekventu formatējumu. Apsveriet iespēju iekļaut enkura diagrammas papīra elementus vai teksta līdzekļus, lai uzlabotu izpratni.
 10. Pārskatīšana un rediģēšana: pārskatiet darblapu, lai nodrošinātu skaidrību, precizitāti un atbilstību mērķa pakāpes līmenim. Veiciet visas nepieciešamās izmaiņas, lai uzlabotu tā kvalitāti un nodrošinātu tās atbilstību mērķiem.

Vairāk Storyboardthat un bezmaksas drukājamo materiālu


Kā Izveidot Nonfiction Teksta Struktūras Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Nonfiction Teksta Struktūru

Vai ir konkrēti atslēgvārdi vai signālvārdi, kas norāda uz dažādām teksta struktūrām?

Atslēgvārdi un signālvārdi var kalpot kā vērtīgi dažādu teksta struktūru rādītāji zinātniskajā literatūrā. Piemēram, saskaroties ar hronoloģisku secību, tādi vārdi kā "pirmais", "nākamais", "tad" un "beidzot" nodrošina notikumu secīgu laika grafiku. Cēloņu un seku struktūras bieži tiek signalizētas ar tādiem vārdiem kā "jo", "kopš" un "kā rezultātā", izceļot saistību starp darbībām un sekām. Salīdzināšanas un kontrasta struktūras var identificēt, izmantojot tādus vārdus kā "līdzīgi", "no otras puses" un "atšķirībā", kas izceļ līdzības un atšķirības starp priekšmetiem. Problēmu un risinājumu struktūrās ir tādi atslēgvārdi kā “problēma”, “risinājums” un “atrisināt”, koncentrējoties uz problēmu risināšanu. Aprakstošās struktūras ietver aprakstošus īpašības vārdus, maņu detaļas un spilgtu valodu, lai radītu skaidru attēlu. Secības vai procesa struktūras ir norādītas ar tādiem vārdiem kā "pirmais", "otrais", "solis" un "instrukcijas", kas iezīmē konkrētu darbību secību. Visbeidzot, galvenās idejas un atbalsta detaļu struktūras raksturo tādi atslēgvārdi kā "galvenokārt", "apliecinoši pierādījumi" un "turklāt", uzsverot galveno koncepciju un pavadošo informāciju. Lai gan šie atslēgvārdi sniedz vērtīgas norādes, ir svarīgi ņemt vērā teksta vispārējo organizāciju un plūsmu, lai precīzi noteiktu konkrēto izmantoto teksta struktūru.

Vai varat sniegt piemērus nedaiļliteratūras teksta struktūrām reālās pasaules kontekstā?

Nonfiction teksta struktūras tiek plaši izmantotas reālās pasaules kontekstā, lai efektīvi organizētu un pasniegtu informāciju. Laikraksti un ziņu raksti izmanto apgrieztu piramīdas struktūru, sākot ar vissvarīgāko informāciju un pakāpeniski sniedzot papildu informāciju. Hronoloģiskā secība bieži tiek izmantota, lai parādītu notikumus laika skalas formātā. Problēmu un risinājumu struktūras tiek izmantotas, lai risinātu sabiedrības problēmas un ierosinātu iespējamos risinājumus. Mācību grāmatās un mācību materiālos virsraksti un apakšvirsraksti palīdz organizēt saturu, savukārt galvenās idejas un atbalsta detaļu struktūras akcentē galvenos jēdzienus ar apstiprinošiem faktiem un piemēriem. Cēloņu un seku struktūras palīdz izskaidrot attiecības starp dažādām idejām vai parādībām. Pamācībās un instrukciju rokasgrāmatās tiek izmantotas secības vai procesa struktūras, sadalot sarežģītas procedūras soli pa solim sniegtās instrukcijās. Atpazīstot un izprotot šīs teksta struktūras, lasītāji var efektīvāk orientēties un saprast nedaiļliteratūras tekstus reālās pasaules kontekstā.

Kā teksta līdzekļi, piemēram, virsraksti, apakšvirsraksti un paraksti, ir saistīti ar teksta struktūrām?

Teksta līdzekļiem, piemēram, virsrakstiem, apakšvirsrakstiem un parakstiem, ir nozīmīga loma teksta struktūru atbalstīšanā un uzlabošanā. Virsraksti sniedz priekšskatījumu vai pārskatu par galvenajām tēmām vai teksta sadaļām. Tie palīdz lasītājiem orientēties saturā un noteikt informācijas organizāciju. Apakšvirsraksti vēl vairāk sadala tekstu mazākās, konkrētākās sadaļās, ļaujot lasītājiem atrast konkrētu informāciju vai apakštēmas. Gan virsraksti, gan apakšvirsraksti veicina vispārējo struktūru, nodrošinot skaidras norādes un virzot lasītājus caur tekstu. No otras puses, paraksti sniedz īsus aprakstus vai skaidrojumus pievienotajiem vizuālajiem materiāliem, piemēram, attēliem vai diagrammām. Tie palīdz nostiprināt galvenās idejas vai galvenās detaļas, kas saistītas ar vizuālo saturu, pievienojot tekstam vēl vienu izpratnes slāni.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/non-fiction-text-structure-worksheets
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.