https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/laika-skala-darblapas

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!


Laika Skalas Darblapas | Laika Skalas Veidne

Kas ir laika skalas darblapas?

Dinamiskajā izglītības vidē vizuālie palīglīdzekļi ir izrādījušies spēcīgi rīki mācību pieredzes uzlabošanai. Starp šiem palīglīdzekļiem darba lapas ir parādījušās kā efektīvs veids, kā palīdzēt izglītojamajiem saprast un novērtēt notikumu hronoloģisko laika grafiku. Neatkarīgi no tā, vai tā ir vēsturisku periodu izpratne, literāro notikumu secība vai zinātnisku atklājumu analīze, bezmaksas laika skalas darblapas nodrošina vizuālu ietvaru, kas piesaista skolēnu prātus un veicina dziļāku priekšmeta izpratni.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Šīs darblapas ir grafiski attēlojumi, kas attēlo notikumu vai periodu sēriju lineārā formātā. Tie kalpo kā vizuālie palīglīdzekļi, kas palīdz vizualizēt un aptvert svarīgu lietu hronoloģiju. Pasniedzot informāciju strukturētā un organizētā veidā, laika grafiki atvieglo hronoloģisko domāšanu, kas ir būtiska prasme dažādos priekšmetos un disciplīnās. Laika skalas var parādīt datumus, ilgumus un galveno informāciju, ļaujot studentiem attīstīt vēsturiskās perspektīvas un konteksta izjūtu. Iekļaujot stundās projekta laika skalas veidnes, skolotāji un vecāki var uzlabot skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, vēsturisko izpratni un vispārējo iesaisti mācību priekšmetā. Veicot notikumu secību, vizualizējot ilgumus un veidojot savienojumus, skolēni dziļāk izprot pētāmo tēmu nozīmi un kontekstu.

Laika skalas darblapu priekšrocības

 • Notikumu secības vizualizācija: laika skalas prakses darblapas ļauj bērniem uztvert notikumu secību, palīdzot viņiem izveidot skaidru izpratni par vēsturisko periodu progresu vai literāro stāstījumu secību.

 • Vēsturiskās perspektīvas un konteksta attīstīšana: ievietojot notikumus laika skalā, bērni var aptvert sakarības un attiecības starp dažādiem vēstures periodiem, veicinot dziļāku vēsturiskā konteksta un cēloņsakarības izpratni.

 • Cēloņu un seku attiecību noteikšana: laika grafiki mudina studentus analizēt cēloņu un seku attiecības, ļaujot viņiem saskatīt viena notikuma vai perioda ietekmi uz nākamajiem.

 • Modeļu un tendenču analīze: izmantojot laika grafikus, studenti var identificēt modeļus, tendences un atkārtotas tēmas vēsturiskos periodos, literāros darbos vai zinātnes sasniegumos, veicinot kritisko domāšanu un analīzi.

 • Informācijas saglabāšana un konsolidēšana: izmantojot tukšas laika skalas darblapas, skolēni var aktīvi piedalīties, pastiprinot izpratni par saturu, saglabājot svarīgas detaļas un nostiprinot mācīšanos.


Praktiski pielietojumi klasē

Šīm darblapām ir daudzpusīgas lietojumprogrammas klasē, kas daudzos veidos atbalsta mācīšanas un mācīšanās procesu:

 1. Iepazīstināšana ar jaunām tēmām un mācību vienībām: skolotāji var izmantot veidnes, lai sniegtu pārskatu par gaidāmajām tēmām, ļaujot studentiem iegūt konteksta izjūtu un izveidot mācību pamatu.

 2. Notikumu un vēsturisko periodu secība: studenti var sakārtot galvenos gadījumus, datumus vai periodus hronoloģiskā secībā laika skalā, tādējādi atvieglojot skaidru izpratni par notikumu secību un to relatīvo atrašanās vietu laikā.

 3. Ilgumu un laika posmu vizualizēšana: laika skalas var parādīt dažādu notikumu vai periodu relatīvo garumu un ilgumu, ļaujot studentiem novērtēt dažādu laika posmu nozīmi.

 4. Sakaru veidošana un attiecību noteikšana: laika skalas palīdz studentiem atpazīt sakarības, cēloņsakarības un korelācijas starp notikumiem, veicinot kritisko domāšanu un vēsturisko analīzi.

 5. Aktīvās iesaistīšanās un kritiskās domāšanas veicināšana: sociālo zinību laika grafika darblapas aktīvi iesaista studentus mācību procesā, mudinot viņus analizēt, novērtēt un interpretēt informāciju.

 6. Sadarbības un komandas darba veicināšana: šīs darblapas var izmantot grupu aktivitātēm, kurās studenti strādā kopā, lai izveidotu visaptverošus laika grafikus, veicinot sadarbību, komunikāciju un mācīšanos no vienaudžiem.


Norādījumi skolotājiem un vecākiem

Lai efektīvi izmantotu šīs darblapas, ņemiet vērā:

 • Atbilstošu darblapu atlase: izvēlieties bezmaksas laika skalas veidnes, kas atbilst mācību priekšmetam, pakāpes līmenim un mācību mērķiem. Ir daudzas tiešsaistes platformas un izglītojošas vietnes, kas piedāvā izdrukājamas laika skalas veidnes un darblapas.

 • Laika grafiku pielāgošana dažādiem priekšmetiem un pakāpes līmeņiem: pielāgojiet aktivitātes sarežģītību un dziļumu, lai tas atbilstu klases vecumam un izpratnes līmenim.

 • Radošuma un personalizācijas veicināšana: ļaujiet bērniem pievienot savas ilustrācijas, anotācijas vai papildu informāciju, veicinot radošumu un personisku saikni ar saturu.

 • Vadības un atbalsta sniegšana darblapas aktivitāšu laikā: piedāvājiet skaidrus norādījumus, skaidrojumus un piemērus, lai nodrošinātu, ka studenti saprot aktivitātes mērķi un cerības.

 • Laika skalas darblapu izmantošana pārskatīšanai un novērtēšanai: izmantojiet laika grafikus kā pārskatīšanas vai novērtēšanas rīku, ļaujot studentiem parādīt savu izpratni par galvenajiem jēdzieniem un notikumiem.


Resursi un rīki:

 • Tiešsaistes platformas un programmatūra laika skalu izveidei: izpētiet laika skalas infografikas veidnes, laika skalas veidotājus un tiešsaistes laika skalas ģeneratorus.

 • Drukājamas laika skalas veidnes un darblapas: atrodiet plašu tiešsaistē pieejamo tukšu laika skalas veidņu un darblapu klāstu.

 • Ieteicamās grāmatas un izglītojošas vietnes turpmākai izpētei: mudiniet studentus izpētīt vēsturiskos laika grafikus, biogrāfijas un interaktīvas vietnes, lai padziļinātu izpratni par konkrētām tēmām vai periodiem.


Padomi, kā izveidot darblapu, kas ir piemērota starpdisciplīnu studijām

Nosakiet mērķi un darbības jomu

 • Definējiet fokusu neatkarīgi no tā, vai tie ir vēsturiski notikumi, skolu projekti vai stratēģiskās plānošanas process.
 • Nosakiet galvenos notikumus vai atskaites punktus, kas jāiekļauj.
 • Izlemiet, vai tas notiks hronoloģiskā secībā vai arī koncentrēsies uz konkrētām tēmām vai kategorijām.

Atlasiet piemērotu veidni vai izveidojiet tukšu laika skalu

 • Apsveriet iespēju izmantot horizontālu tukšu laika skalu vai horizontālu joslu diagrammu kā darblapas pamatu.
 • Izpētiet laika skalas veidošanas rīkus vai izmantojiet tiešsaistē pieejamās bezmaksas izdrukājamās laika skalas veidnes.
 • Pārliecinieties, ka izvēlētajā veidnē ir pielāgojami elementi, kas atbilst jūsu projekta īpašajām prasībām.

Sakārtojiet laika skalu

 • Sāciet, sniedzot pārskatu par projektu vai tēmu laika skalas sākumā.
 • Pievienojiet svarīgas lietas vai atskaites punktus, nodrošinot, ka tie ir ievietoti pareizajā hronoloģiskā secībā.
 • Izmantojiet skaidras etiķetes vai parakstus, lai identificētu katru notikumu vai atskaites punktu.

Pielāgot un uzlabot

 • Pielāgojiet laika grafiku, lai tas atbilstu starpnozaru studijām, iekļaujot būtisku informāciju no dažādiem priekšmetiem.
 • Pievienojiet konkrētu informāciju, piemēram, datumus, aprakstus vai attēlus, lai bagātinātu izpratni par katru notikumu vai atskaites punktu.
 • Apsveriet krāsu kodēšanu vai dažādu simbolu izmantošanu, lai atšķirtu notikumus vai izceltu sakarības starp disciplīnām.

Sniedziet piemērus un resursus

 • Iekļaujiet darblapā vienu vai divus piemērus, lai palīdzētu bērniem efektīvi aizpildīt informāciju.
 • Piedāvājiet studentiem papildu resursus, piemēram, uzziņu grāmatas, vietnes vai primāros avotus, lai viņi varētu veikt papildu pētījumus par konkrētiem notikumiem.

Veiciniet analīzi un apkopošanu

 • Mudiniet klasi analizēt un apkopot stāstus vai informāciju, kas saistīta ar katru notikumu.
 • Veiciniet kritisko domāšanu, uzdodot jautājumus, kas veicina saiknes un salīdzinājumus starp dažādiem notikumiem vai disciplīnām.

Izmantojiet starpdisciplināros projektos

 • Integrējiet darblapu starpdisciplināros projektos, ļaujot skolēniem izpētīt dažādu priekšmetu sakarības un krustpunktus.
 • Uzsveriet projekta vadības aspektu, plānojot un izsekojot projekta progresu, iekļaujot laika grafikus.

Atcerieties, ka, veidojot darba lapu starpnozaru studijām, galvenā uzmanība jāpievērš vispusīgas mācību priekšmeta izpratnes veicināšanai, vienlaikus veicinot kritisko domāšanu un saiknes starp dažādām disciplīnām. Projektu ideju izpēte paver radošu iespēju pasauli, ļaujot studentiem iedziļināties vēsturiskajos laikmetos, zinātnes sasniegumos vai kultūras kustībās un demonstrēt savas zināšanas, izmantojot aizraujošas vizuālas laika līnijas.

Vēl vairāk Storyboard That resursu


Kā Izveidot Laika Skalas Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Laika Darblapām

Kāda ir atšķirība starp laika grafiku un grafiku?

Lai gan abi ir saistīti ar pasākumu organizēšanu, laika skala parasti koncentrējas uz vēsturisko notikumu vai pagrieziena punktu hronoloģisko secību, savukārt grafiks ir detalizētāks plāns, kurā ir izklāstītas konkrētas aktivitātes un tām piešķirtie laika periodi projektā vai uzdevumā.

Kā es varu izveidot laika skalas darblapu, kas piesaista dažādus mācīšanās stilus?

Lai pielāgotos dažādiem mācīšanās stiliem, iekļaujiet vizuālos elementus, piemēram, attēlus vai ikonas vizuāliem izglītojamajiem, sniedziet vietu rakstiskiem aprakstiem verbālajiem izglītojamajiem un veiciniet praktiskas aktivitātes, kurās bērni var fiziski organizēt pasākumus kinestētiskajiem izglītojamajiem. Veidnes pielāgošana dažādiem mācīšanās stiliem uzlabo iesaistīšanos un izpratni.

Vai laika skalas darblapas var izmantot stāstu vai literatūras apkopošanai?

Pilnīgi noteikti! Šīs darblapas var izmantot, lai apkopotu stāstus vai literatūru, izceļot galvenos sižeta punktus vai varoņu attīstību hronoloģiskā secībā. Bērni var noteikt galvenās stāsta lokus un iztēloties, kā tie izvēršas visā stāstījuma laikā.

Kādi ir daži veidi, kā novērtēt, vai darblapas ir efektīvas, mācot studentiem izveidot projekta laika grafiku?

Lai novērtētu darblapas efektivitāti mācību projekta laika grafika veidošanā:

 • Ievērojiet studentu iesaistīšanos un izpratni.
 • Pārskatiet aizpildītās darblapas, lai nodrošinātu precizitāti un sakārtotību.
 • Pārdomām un atgriezeniskajai saitei izmantojiet vienaudžu un pašnovērtējumu.
 • Novērtēt projektu prezentācijas un aizstāvēt laika grafikus.
 • Novērtējiet projekta uzdevumu izpildi.
 • Apkopojiet studentu atsauksmes, lai uzlabotu.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/laika-skala-darblapas
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.