Meklēt
 • Meklēt
 • Mani Scenāriji
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/set-map-darblapas
Pielāgojiet un Izmantojiet jau Šodien!

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!Darba Lapu Iestatīšana | Karšu Veidņu Iestatīšana

Kas ir karšu darblapu iestatīšana?

Iestatījumu kartes darblapa ir lielisks resurss, lai sekotu līdzi dažādiem stāsta iestatījumiem izdomātā veidā, kad tas attīstās. Šīs darblapas izmantošana ir īpaši noderīga literatūrai, kas ietver vairākus vai nepazīstamus iestatījumus. Piemēram, piemērs var palīdzēt jūsu klasei labāk izprast romāna, noveles vai lugas iestatījumus. Izmantojot šīs darblapas, skolēni var vizuāli attēlot stāsta norises vietu, tādējādi viņiem ir vieglāk saprast un analizēt visus stāsta elementus. Lai izveidotu darblapu, var izmantot iestatījumu karšu veidotāja rīku, lai palīdzētu skolēniem sakārtot dažādus elementus. Izmantojot varoņu un iestatījumu darblapas, skolēni var sakārtot informāciju un labāk izprast, kā stāsta iestatījums ietekmē galveno varoņu darbības un sižetu.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Stāsta iestatījums var būtiski ietekmēt varoņa darbības, sižetu un cerības. Stāsts, kas norisinās piektajā gadsimtā Ķīnā, nozīmētu pilnīgi atšķirīgu atmosfēru nekā mūsdienu stāsts. Ja iestatījumi mainās, pat ja tikai nedaudz, varoņi var uzvesties citādi vai var rasties konflikts. Izmantojiet iestatījumu karšu darblapas, lasot literatūru nepazīstamā vidē vai literatūru ar vairākiem iestatījumiem.

Šīs darblapas sniedz vizuālu priekšstatu par stāsta norises vietu, un tās var izmantot dažādos priekšmetos un pakāpes līmeņos, lai uzlabotu mācīšanos.

Elementi, kas jāņem vērā, veidojot stāsta darblapas iestatījumu

Lai izveidotu efektīvu karti, ir jāiekļauj dažādas detaļas un elementi, piemēram, laika periods, laikapstākļi un klimats, ģeogrāfija, arhitektūra un kultūras konteksts. Piemēram, laika periods var ietekmēt tēlu un vides modi, tehnoloģijas un sociālās normas, savukārt laikapstākļi un klimats var radīt atmosfēras un spriedzes sajūtu. Turklāt ģeogrāfija un arhitektūra var sniegt norādes par vietas vēsturi un kultūru, savukārt kultūras konteksts var pievienot varoņiem un stāstam dziļumu un bagātību. Ir svarīgi apsvērt, kā katrs no šiem elementiem veicina kopējo noskaņojumu, toni un iestatījuma tēmu. Iekļaujot šīs detaļas un elementus, bērni var iegūt dziļāku izpratni un izpratni par stāsta pasauli vai laika perioda vēsturisko kontekstu, kā arī uzlabot savas radošās rakstīšanas un kritiskās domāšanas prasmes.

Stāsta kartēšanas vingrinājums var palīdzēt skolēniem labāk izprast stāsta struktūru un svarīgās daļas. Tas ir īpaši noderīgi sākumskolas vecuma bērniem, kuri tikai mācās par stāsta elementiem. Viens veids, kā mudināt savu klasi radoši domāt par stāsta vidi, ir darblapas izmantošana kopā ar stāstu karti, kas sniedz ieskatu stāsta struktūrā.

Nodrošinot pakāpenisku kartes veidni iestatījumu darblapas izveidei, skolotāji var palīdzēt skolēniem vienkāršot domu un ideju organizēšanas procesu. Īpaši vizuāli izglītojamie var gūt labumu no šī uzdevuma, jo tas viņiem ļauj skaidri un kodolīgi redzēt dažādus stāsta atrašanās vietas līmeņus.

Skripta grafikas organizatora iekļaušana stāsta kartēšanas vingrinājumā var vēl vairāk uzlabot skolēnu izpratni par to, kā iestatījums ietekmē varoņu darbības un sižeta attīstību. Šis uzdevums palīdz skolēniem iemācīties identificēt galvenos vides elementus, piemēram, laika periodu, ģeogrāfiju un kultūru, un to, kā tie veicina stāsta struktūru un nozīmi.

Galu galā, izmantojot šīs darblapas, stāstu kartes un scenāriju grafikus, skolotāji var mudināt skolēnus radoši un kritiski domāt par iestatījuma lomu literatūrā. Šie vingrinājumi nodrošina ietvaru, lai izpētītu stāsta iestatījuma sarežģītību un attīstītu dziļāku izpratni un pasaules, kurā notiek stāsts, izpratni.

Iestatījumu veidi

Lai izprastu stāstījuma sarežģītību, ir ļoti svarīgi izprast dažādu veidu iestatījumus, jo iestatījumi var ievērojami atšķirties atkarībā no stāsta, žanra un kultūras konteksta. Radošā domāšana ir būtiska sastāvdaļa, lai identificētu un analizētu dažādus apstākļus, kas var pastāvēt literatūrā, piemēram, lauku, pilsētu, piepilsētu, vēsturisku, futūristisku, fantāziju un distopisku. Mudinot skolēnus izpētīt dažādus stāsta uzstādījumu līmeņus, viņi var iegūt dziļāku izpratni par tēmām un svarīgām stāsta daļām. To var izdarīt, izmantojot vizuālos palīglīdzekļus, piemēram, kartēšanas veidnes, stāstu kartēšanu un skriptu grafikas organizatorus. Tālāk ir norādīti dažāda veida iestatījumi, ar kuriem lasītāji var saskarties.

 1. Lauku iestatījumi: lauku apvidos bieži ir iesaistītas mazākas, izolētākas kopienas un var izcelt tradīciju, ģimenes un vienkāršības tēmas. No otras puses, pilsētas vides parasti ir lielākas, pārpildītākas vides, un tajās var uzsvērt mūsdienīguma, daudzveidības un pilsētas dzīves izaicinājumu tēmas.
 2. Piepilsētas iestatījumi: piepilsētas iestatījumos var apvienot gan lauku, gan pilsētu iestatījumus, un bieži tiek pētītas kopienas, atbilstības un amerikāņu sapņa tēmas.
 3. Vēsturiskie iestatījumi: vēsturiskie iestatījumi var būt no senām civilizācijām līdz jaunākiem laika periodiem, un tie var sniegt ieskatu pagātnes paražās, vērtībās un notikumos.
 4. Futūristiski iestatījumi: futūristiskie iestatījumi bieži pēta iedomātas pasaules un tehnoloģijas, un var risināt mūsdienu sociālās problēmas spekulatīvā vai alegoriskā veidā.
 5. Fantāzijas iestatījumi: Fantāzijas iestatījumos var būt ietverti maģiski vai pārdabiski elementi, padarot to par saistošu žanru radošai domāšanai un stāstu kartēšanas vingrinājumiem. Mudinot savu klasi izveidot savas fantāzijas pasaules kartes, var palīdzēt viņiem vizualizēt dažādus elementus, kas veido vidi, piemēram, unikālas ainavas, radības un maģiskus artefaktus, kā arī bieži vien akcentē varonības, mitoloģijas un cīņas starp labo un ļaunums.
 6. Distopijas iestatījumi: Distopiskus apstākļus bieži raksturo drūma, nomācoša sabiedrība, un tie var izpētīt varas, kontroles un sacelšanās tēmas.

Kāpēc kartes darblapu iestatīšana ir efektīva?

Šīs darblapas ir efektīvas, jo tās mudina skolēnus aktīvi iesaistīties stāstā, ko viņi lasa vai mācās. Izveidojot vizuālu notikumu attēlojumu, bērni var labāk izprast stāsta kontekstu un to, kā tas ir saistīts ar varoņiem un sižetu. Turklāt iestatījumu kartes izveide palīdz lasītājiem attīstīt svarīgas prasmes, piemēram, vizualizāciju, kritisko domāšanu un telpisko spriešanu.

Kā nodarbībās var iekļaut karšu darblapu iestatīšanu?

Kartes darblapu iestatīšanu var iekļaut stundās dažādos mācību priekšmetos un pakāpēs.

Angļu valodas mākslā studenti var tos izveidot romāniem, stāstiem vai dzejoļiem, kurus viņi studē. Tas var palīdzēt viņiem labāk izprast, kā autors izmanto iestatījumus, lai radītu noskaņu un atmosfēru.

Sociālajās zinātnēs studenti var izveidot iestatījumu kartes vēsturiskiem notikumiem vai laika periodiem, kurus viņi studē. Tas var palīdzēt viņiem labāk izprast laika perioda kontekstu un ģeogrāfiju.

Zinātnē studenti var tos izveidot ekosistēmām vai biotopiem, par kuriem viņi mācās. Tas var palīdzēt viņiem labāk izprast dažādu ekosistēmas elementu savstarpējo saistību.

Ko drīkst un ko nedrīkst, veidojot iestatīšanas kartes darblapas

Darāmās lietas

 • Apsveriet, ka šīs darblapas ir vispiemērotākās lietošanai ar stāstiem, kuriem ir bagātīgi un detalizēti iestatījumi.
 • Pārliecinieties, vai norādījumi ir skaidri un ka viņi tiek mudināti izmantot savas radošās spējas un kritiskās domāšanas prasmes.
 • Sniedziet piemērus, lai palīdzētu skolēniem saprast, kas no viņiem tiek gaidīts.
 • Mudiniet studentus izmantot dažādas krāsas un simbolus, lai attēlotu dažādus vides elementus.
 • Sniedziet klases audzēkņiem iespējas dalīties un apspriest savas kartes savā starpā.

Nedrīkst

 • Neizvēlieties stāstu ar iestatījumiem, kas ir pārāk vienkāršoti vai sižetam nesvarīgi.
 • Nekoncentrējieties tikai uz faktiskām detaļām par vidi, bet mudiniet studentus apsvērt sižeta emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz stāstu un varoņiem.
 • Neierobežojiet to iestatījumu karšu formātu vai dizainu. Ļaujiet viņiem būt radošiem un izteikt savas idejas savā veidā.
 • Nekoncentrējieties tikai uz fiziskiem elementiem, piemēram, ēkām un ainavām. Mudiniet audzēkņus iekļaut tādus elementus kā laika periods, sociālās normas un kultūras konteksts.
 • Nedomājiet, ka visi vienādā līmenī pārzina iestatījumu. Nodrošiniet resursus, piemēram, kartes, attēlus vai teksta fragmentus, lai palīdzētu viņiem labāk izprast iestatījumu.

Nodarbību plāna idejas iestatījumu darblapu izveidei

Iestatījumu analīze literatūrā

Pēc romāna vai īsa stāsta izlasīšanas aiciniet studentus izveidot iestatījumu kartes darblapu, lai vizuāli attēlotu dažādus iestatījuma elementus. Mudiniet viņus iekļaut tādu informāciju kā laika periods, laikapstākļi, ģeogrāfija un kultūras konteksts.

Vēsturiskās vides pētījums

Izmantojiet iestatījumu kartes darblapas, lai mācītu par dažādiem laika periodiem un kultūrām. Palūdziet savai klasei izpētīt un izveidot darblapu, kas atspoguļo konkrētu vēsturisku laikmetu, piemēram, Seno Romu vai Renesansi. Tas palīdzēs lasītājiem labāk izprast attiecīgā laika perioda kultūras un sociālo kontekstu un to, kā tas ietekmēja dažādus dzīves aspektus.

Vides pētījums

Izmantojiet iestatījumu kartes darblapas, lai mācītu par vides zinātni un ģeogrāfiju. Piešķiriet darblapu, kas attēlo noteiktu ekosistēmu vai ģeogrāfisko reģionu, piemēram, lietus mežu vai tuksnesi. Tas palīdzēs skolēniem labāk izprast dažādus ekosistēmas elementus un to savstarpējo mijiedarbību.

Radošs raksts

Izmantojiet iestatījumu kartes darblapas, lai iedvesmotu radošu rakstīšanu. Palūdziet studentiem izveidot darblapu izdomātai pasaulei, ko viņi veido, vai konkrētai stāsta ainai. Tas palīdzēs skolēniem labāk iztēloties iestatījumu un radīt lasītājiem aizraujošāku pieredzi.

Sociālās studijas

Izmantojiet iestatījumu kartes darblapas, lai mācītu par dažādiem reģioniem un valstīm visā pasaulē. Lūdziet studentus izveidot darblapu, kas attēlo noteiktu valsti vai reģionu, iekļaujot tādus kultūras elementus kā ēdiens, mūzika un paražas. Tas palīdzēs skolēniem labāk izprast un novērtēt dažādu kultūru daudzveidību visā pasaulē.


Kā Izveidot Iestatījumu Kartes Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir krāsainas, melnbaltas, portreta vai ainavas veidnes. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus jautājumus un attēlus, kā arī veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis darbu ar darblapu, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!


Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiāluPriecīgu radīšanu!


Bieži uzdotie jautājumi par karšu iestatīšanu

Kā iestatīšanas kartes darblapas var izmantot grupu projektos?

Kartes darblapu iestatīšanu var izmantot grupu projektos, katram grupas dalībniekam izveidojot kartes daļu, piemēram, dažādus pilsētas apgabalus vai dažādas vēsturiskas vides daļas. Pēc tam grupa var apvienot kartes vienotā veselumā, lai radītu pilnīgāku izpratni par stāsta norises vietu. Šo darblapu izmantošana grupu projektos var arī veicināt sadarbību un saziņu starp grupas dalībniekiem, jo viņi strādā kopā, lai nodrošinātu, ka viņu individuālais ieguldījums nemanāmi sakrīt. Turklāt kartes veidnes izmantošana var palīdzēt padarīt lietas vienkāršas un sakārtotas, kā arī nodrošināt pakāpenisku procesu, kas grupas dalībniekiem jāievēro. Tas var būt īpaši noderīgi pamatskolas skolēniem vai vizuāliem skolēniem, kuri gūst labumu no skaidriem un strukturētiem norādījumiem. Kopīgi strādājot pie šī uzdevuma, skolēni var arī attīstīt savas radošās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, jo viņi apsver dažādus detalizācijas līmeņus un svarīgas iestatījumu daļas, kas jāiekļauj.

Kā var pielāgot kartes darblapu iestatīšanu skolēniem ar mācīšanās atšķirībām?

Šīs darba lapas var pielāgot skolēniem ar mācīšanās atšķirībām, sniedzot papildu atbalstu vai vienkāršojot uzdevumu. Piemēram, nodrošināt skolēniem aizpildīšanai iepriekš uzzīmētu karti, nodrošināt teikuma iesākumus vai uzvednes, lai palīdzētu skolēniem sakārtot domas, vai fiziskas 3D kartes izveide skolēniem, kuriem var būt grūtības ar vizuāli telpisku spriešanu.

Vai iestatīšanas kartes darblapas var izmantot nedaiļliteratūras tekstiem?

Jā, kartes darblapu iestatīšanu var izmantot nedaiļliteratūras tekstiem, piemēram, vēsturiskiem pārskatiem, biogrāfijām vai ceļojumu rakstiem. Studenti var kartēt tekstā aprakstītās vietas un iestatījumus un iekļaut papildu informāciju, piemēram, vēsturisko kontekstu, kultūras elementus vai vides faktorus.

Kā iestatīšanas kartes darblapas var izmantot virtuālai vai tiešsaistes mācībām?

Šīs darblapas var pielāgot virtuālai vai tiešsaistes mācībām, izmantojot digitālos rīkus, piemēram, tiešsaistes tāfeles, interaktīvās kartes vai virtuālās realitātes platformas. Tas ļauj skolēniem izpētīt vidi un mijiedarboties ar to daudz ieskaujošā veidā, pat ja viņi fiziski neatrodas klasē. Turklāt skolotāji var nodrošināt virtuālas ekskursijas vai videoklipus, lai sniegtu skolēniem labāku izpratni par kontekstu.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/set-map-darblapas
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.