https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/manieres-darba-lapas

Pielāgojiet Manieres Darblapas


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!manners-example

Kas ir manieres?

Vienkārši izsakoties, manieres attiecas uz to, kā indivīdi uzvedas sociālās situācijās. Tie ietver uzvedību, vārdu un darbību kopumu, kas parāda cieņu, laipnību un cieņu pret citiem. Mācīšana bērniem par to ietver vērtību ieaudzināšanu, kas veicina pozitīvu mijiedarbību un veselīgas attiecības.

Labu manieru nozīme bērniem

 • Laipnība un empātija: labas manieres sakņojas laipnībā un empātijā. Bērniem, kuriem māca būt uzmanīgam pret citu jūtām, ir tendence veidot stiprākus sakarus un veidot ilgstošas ​​draudzības.

 • Cieņa pret citiem: Citu personīgās telpas, viedokļu un robežu ievērošana ir būtisks labu manieru aspekts. Tas audzina bērnos tolerances un pieņemšanas sajūtu.

 • Pozitīvu sociālo prasmju veidošana: labas manieres izpratne un praktizēšana palīdz bērniem attīstīt būtiskas sociālās prasmes, piemēram, aktīvu klausīšanos, efektīvu saziņu un konfliktu risināšanu.

 • Vērtību atspoguļošana: manieres atspoguļo vērtības, ko bērni uzņem no saviem vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem. Veicinot labas manieres, pieaugušie palīdz veidot bērna raksturu un ētikas pamatu.

Kādi ir daži bērnu uzvedības piemēri?

 1. Sakot "Lūdzu" un "Paldies": mudinot bērnus lietot pieklājīgu valodu, kaut ko pieprasot ("lūdzu") un izsakot pateicību ("paldies"), tiek veicināta cieņa un atzinība.

 2. Dalīšanās un maiņa: Rotaļlietu, uzkodu vai klases materiālu koplietošanas nozīmes demonstrēšana māca bērniem empātiju un sadarbību.

 3. Uzmanīga klausīšanās: bērnu mudināšana aktīvi klausīties, kad citi runā, parāda cieņu un veicina labākas komunikācijas prasmes.

 4. Sirsnīga atvainošanās: iemāciet bērniem atvainoties, ja viņi pieļauj kļūdas vai netīši nodara pāri citiem, pastiprina atbildību un empātiju.

 5. Pieturas pie galda: praktizējot labas galda manieres, piemēram, košļāt ar aizvērtu muti un pareizi izmantojot traukus, bērni var viegli orientēties sociālajās situācijās.

 6. Personīgās telpas ievērošana: mācot bērniem cienīt citu personīgo telpu un robežas, tiek veidots pamats veselīgām attiecībām.

Sliktu manieru piemēri

 1. Sarunu pārtraukšana: ilustrējot, kā citu cilvēku pārtraukšana, kamēr viņi runā, var būt nepieklājīga un necieņa.

 2. Aizvainojošu vārdu lietošana: aizskarošas vai aizskarošas valodas lietošanas negatīvās ietekmes izcelšana pret citiem.

 3. Apsveikumu ignorēšana: sveicienu atzīšanas un pieklājīgas atbildes nozīmes parādīšana.

 4. Dusmu lēkmju rašanās: vēršanās pret to, ka dusmu lēkmes publiskā vai privātā vidē ir nepiemērota rīcība.

 5. Netīrīšana pēc sevis: mācīt bērniem, cik svarīgi ir sakopt pēc spēlēšanās vai koplietošanas telpu izmantošanas.

Rādīt piemēru ir spēcīgs veids, kā mācīt bērniem cieņu, laipnību un sociālās prasmes. Sniedzot gan pozitīvus, gan negatīvus piemērus, bērni var labāk izprast viņu uzvedības ietekmi uz citiem un attīstīt būtiskas dzīves prasmes, kas viņiem noderēs dažādos sociālajos apstākļos. Kā vecākiem un pedagogiem labu manieres audzināšana bērnos ir dāvana, kas veidos viņus par līdzjūtīgiem, uzmanīgiem un vispusīgiem indivīdiem, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību.

Kā ieviest vērtības, izmantojot mūsu darblapas

Labas manieres ir pozitīvas sociālās mijiedarbības un personīgās izaugsmes pamatelementi. Mācīšana bērniem par to jau no agras bērnības palīdz viņiem ne tikai viegli orientēties dažādās sociālās situācijās, bet arī veicina tādas būtiskas vērtības kā cieņa, laipnība un empātija. Viens efektīvs veids, kā šīs vērtības ieaudzināt bērnos, ir izmantot saistošus un interaktīvus izdales materiālus.

Manieru darblapas pirmsskolas vecuma bērniem: jautrs un izglītojošs rīks

Šīs pirmsskolas vecuma bērnu darblapas kalpo kā jautrs un interaktīvs līdzeklis, lai iepazīstinātu jauniešus ar šo koncepciju. Šīs darblapas ir pārdomāti izstrādātas tā, lai tās būtu vizuāli pievilcīgas, iekļaujot rotaļīgu grafiku un spilgtas krāsas, lai bērni būtu iesaistīti mācību laikā.

Bezmaksas drukājamas manieres darblapas: pieejamas visiem

Lai nodrošinātu, ka vērtīgie resursi ir pieejami visiem, daudzas vietnes piedāvā bezmaksas drukājamas darblapas. Tie aptver plašu tēmu loku, tostarp sveicienus, kopīgošanu, teikšanu "lūdzu" un "paldies" un daudz ko citu. Izmantojot šos viegli pieejamos resursus, vecāki, skolotāji un aprūpētāji var viegli iekļaut nodarbības savu bērnu ikdienas rutīnā.

Manieru spēles un aktivitātes: padariet mācīšanos patīkamu

Spēles un aktivitātes, kas atrodamas šajās darblapās, padara mācīšanos bērniem patīkamu. Izmantojot interaktīvus vingrinājumus, piemēram, teikumu saskaņošanu, izkrāsošanu un pabeigšanu, bērni ne tikai efektīvāk izprot jēdzienus, bet arī izklaidējas. Šīs aktivitātes rada pozitīvu mācību vidi, kas veicina līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos.

Nodarbību plāni un integrācija klasē: cieņas kultūras veicināšana

Šo izdales materiālu iekļaušana stundu plānos ļauj skolotājiem nemanāmi integrēt šīs tēmas mācīšanu savā mācību programmā. Uzsverot tā nozīmi klasē, pedagogi veido cieņas, laipnības un empātijas kultūru, kas var būtiski ietekmēt kopējo klases dinamiku un uzlabot skolēnu sociālās prasmes.

Ģimeņu iesaistīšana: mācību procesa paplašināšana ārpus skolas

Šīs darblapas var kalpot kā tilts starp skolu un mājām, jo ​​bērni var dalīties tajā, ko viņi ir iemācījušies ar ģimeni. Vecāku un aizbildņu mudināšana piedalīties ar manierēm saistītās aktivitātēs palīdz nostiprināt šīs vērtības ikdienas dzīvē. Ģimenes var sadarboties, veidojot darblapas, pārdomājot labas manieres nozīmi savstarpējā mijiedarbībā un plašākā sabiedrībā.

Darbību piemēri, lai iekļautu manieres darblapas klasē

Šo izdales materiālu iekļaušana klasē var būt spēcīgs veids, kā mācīt skolēnus par šīs tēmas nozīmi, vienlaikus padarot mācību procesu patīkamu un saistošu. Šīs aktivitātes ne tikai nostiprina tādas būtiskas vērtības kā cieņa un laipnība, bet arī sniedz bērniem praktiskus piemērus, kā dažādās situācijās pielietot labas manieres. Izpētīsim dažus aizraujošus un efektīvus veidus, kā izmantot darblapas klasē, kas ietver saskaņošanu, atspoguļošanu, aizpildīšanu un daudz ko citu.

 • Saskaņošanas spēle: izveidojiet saskaņošanas spēli, izmantojot darblapas, kur bērni saskaņo scenārijus ar atbilstošām manierēm. Piemēram, viņi var saskaņot situāciju, piemēram, "Dāvanas saņemšana" ar atbilstošu veidu, kas varētu būt "Pasakiet paldies" ar smaidu. Šī darbība pastiprina koncepciju un palīdz skolēniem atcerēties un saprast atbilstošās atbildes dažādās situācijās.

 • Lomu spēles Satraucoši scenāriji: sadaliet klasi grupās un piešķiriet katrai grupai problēmu scenāriju, kas saistīts ar manieres trūkumu. Nodrošiniet viņiem darblapu, kas atspoguļo situācijai pareizo uzvedību. Ļaujiet skolēniem izspēlēt scenārijus ar savām jauniegūtajām zināšanām, mudinot viņus pielietot apgūto konfliktu risināšanā.

 • Drukāšanas un krāsošanas manieres: piedāvājiet pirmsskolas vecuma bērniem darblapas, kuras var drukāt un krāsot. Šī radošā darbība ne tikai saista, bet arī kalpo kā vizuāls atgādinājums. Krāsojot darblapas, veiciniet diskusijas par katra veida nozīmi, veicinot dziļāku izpratni par cieņpilnu uzvedību.

 • Pabeidziet manieres teikumus: nodrošiniet darblapas ar nepabeigtiem teikumiem un lūdziet studentus tos papildināt ar atbilstošu atbildi vai uzvedību. Piemēram, "Kad kāds ar mani runā, man vajadzētu ____________." Šī darbība pastiprina izpratni, vienlaikus veicinot kritisko domāšanu un izteiksmi.

 • Manieru pārdomu žurnāls: Piešķiriet studentiem pārdomu dienasgrāmatu, kurā viņi pieraksta gadījumus, kad viņi nedēļas laikā saskārās ar labām vai sliktām manierēm. Mudiniet viņus pārdomāt un rakstīt par to, kā viņi jutās un kā viņi reaģēja katrā situācijā. Šī aktivitāte veicina pašapziņu un palīdz skolēniem internalizēt vērtības.

 • Perfect Manners Skit: Ļaujiet studentiem strādāt mazās grupās un izveidot skices, kas demonstrē scenārijus ar perfektām manierēm. Nodrošiniet viņiem darblapu kā atsauci, lai nodrošinātu precizitāti. Pēc mēģinājuma katra grupa var izpildīt savus skečus klases priekšā, demonstrējot savu mācīšanos darbībā.

 • Galda manieres etiķete: ieviešiet īpašu darblapu, kurā galvenā uzmanība pievērsta pieturēšanās pie galda etiķete. Nodrošiniet skolēniem galda paradumu darblapu, kurā uzskaitīti dažādi scenāriji — gan labi, gan slikti. Katram scenārijam lieciet studentiem noteikt atbilstošu uzvedību vai darbības, kas būtu jāievēro.

Šo darblapu iekļaušana klasē, izmantojot saistošas ​​aktivitātes, var būtiski ietekmēt skolēnu izpratni un labos manieres piemērošanu. Iesaistot viņus saskaņošanas spēlēs, lomu spēlēs, krāsošanā, teikumu pabeigšanā, žurnālu rakstīšanā un skicēs, skolēni ne tikai izprot jēdzienu, bet arī internalizē cieņas un laipnības vērtības.


Kā Izveidot Manieres Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Manieres Darblapām

Kā mācīt manieres pirmsskolas vecuma bērniem?

Darba lapu izmantošana pirmsskolas vecuma bērniem ir lieliska pieeja. Šīs darblapas ir veidotas tā, lai tās būtu saistošas ​​un interaktīvas, padarot mācīšanos patīkamu jaunajiem skolēniem.

Kura vecuma grupa ir vislabāk piemērota šīm darblapām?

Šīs darba lapas ir piemērotas dažādām vecuma grupām, tostarp pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskolas skolēniem. Aktivitātes un saturu var pielāgot dažādu vecuma grupu attīstības vajadzībām.

Kur es varu atrast bezmaksas drukājamas manieres darblapas savai klasei?

Storyboard That piedāvā plašu bezmaksas drukājamu darblapu klāstu, kas ļauj pedagogiem viegli bez maksas piekļūt vērtīgiem resursiem.

Kā savās nodarbībās iekļaut manieres darblapu?

Jūs varat nemanāmi integrēt manieres darblapas savās nodarbībās, izmantojot tās kā saskaņošanas spēles, lomu spēles, teikumu pabeigšanu vai pat kā krāsošanas vingrinājumus, lai nostiprinātu labas manieres jēdzienu.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/manieres-darba-lapas
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.