Meklēt
 • Meklēt
 • Mani Scenāriji
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/laukuma-un-perimetra-darba-lapas

Pielāgojiet Apgabala un Perimetra Veidnes


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!Apgabala un Perimetra Darblapu Veidnes

Kas ir apgabala un perimetra darblapas?

Matemātikai ir izšķiroša nozīme problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas un loģiskās domāšanas prasmju attīstīšanā. Starp tās pamatjēdzieniem, ko skolēni apgūst agrīnā klasē, ir perimetrs un laukums, kam ir praktisks pielietojums un kas veicina stabilu matemātisko pamatu. Lai veicinātu mācīšanos un nostiprinātu šos jēdzienus, laukuma un perimetra darblapas sniedz nenovērtējamus resursus gan skolotājiem, gan vecākiem. Laukuma un perimetra darblapas palīdz skolēniem noteikt dažādu formu laukumus un perimetrus. Risinot dažādas problēmas, kas saistītas ar formu laukumiem un perimetriem, katrs skolēns attīstīs stabilu izpratni par ģeometriskajiem mērījumiem un to praktisko pielietojumu.

Kas ir laukums un perimetrs?

Ģeometrijā gan laukums, gan perimetrs ir būtiski mērījumi, ko izmanto, lai izprastu dažādus formu aspektus. Apsverot taisnstūri, taisnstūra laukums attiecas uz tā robežās ietvertās telpas daudzumu, ko aprēķina, reizinot tā garumu un platumu. No otras puses, taisnstūra perimetrs attēlo visu malu kopējo garumu, tā robežu, kas iegūta, saskaitot visas četras malas. Lai nostiprinātu izpratni par ģeometriju, bērni var vingrināties taisnstūra laukuma un perimetra aprēķināšanā, izmantojot darblapas. Studentiem ir iespēja pielietot savas zināšanas ģeometrijā, lai aprēķinātu 2D formu, piemēram, taisnstūri, trīsstūri un apļi, laukumu un perimetru, izmantojot interaktīvus vingrinājumus un problēmu risināšanas uzdevumus. Lai atvieglotu efektīvu mācīšanos un papildu praksi, pedagogi bieži izmanto apgabala perimetra darblapas, kurās tiek piedāvāti vingrinājumi un piemēri ar marķētām pusēm.

Kāpēc apgabala un perimetra darblapas ir svarīgas un kā tās vislabāk izmantot?

Var būt grūti atcerēties atšķirību starp laukumu un perimetru un to, kā tos noteikt. Formas laukuma un perimetra aprēķināšana agrīnās klasēs ir prasmes, kuras skolēni, kļūstot vecākam, būs praktiskas. Sniedzot daudz iespēju praktizēt, viņiem būs vieglāk saprast koncepciju. Piemēram, lai nostiprinātu izpratni par kvadrāta ģeometriju, bērniem var uzdot aizpildīt kvadrātveida darblapas perimetru, kurā viņi aprēķina malu kopsummu dažādos kvadrātos. Šīs apgabala un perimetra darblapu veidnes ir pilnībā pielāgojamas, un tās var izmantot visos prasmju un pakāpes līmeņos. Perimetra un apgabala darba lapas piedāvā interaktīvu pieeju mācībām, pārspējot tradicionālās mācību metodes. Šajās darblapās ir dažādas formas, piemēram, taisnstūri, kvadrāti, trīsstūri un apļi, ar pievienotajiem mērījumiem. Vizuāli attēlojot šīs formas, darblapas palīdz skolēniem efektīvāk izprast perimetra un laukuma jēdzienus.

Ieguvumi studentiem

Uzlabota konceptuālā izpratne

Perimetra un laukuma darblapas atvieglo šo matemātisko jēdzienu praktisku izpratni. Bērni nodarbojas ar praktisko praksi, aprēķinot dažādu formu un pat saliktu formu perimetru un laukumu. Vizuālie attēlojumi darblapās izveido savienojumus starp formulām un reāliem scenārijiem, padarot jēdzienus salīdzināmus un vieglāk uztveramus.

Uzlabotas problēmu risināšanas prasmes

Līdztekus tādām tēmām kā daļskaitļi un reizināšana, matemātikas pamatā ir problēmu risināšana, un laukuma un perimetra darblapas sniedz skolēniem daudz iespēju attīstīt šo svarīgo prasmi. Uzdevumu daudzveidība darba lapās liek skolēniem domāt analītiski, pielietot matemātiskās stratēģijas un izveidot savienojumus starp saliktām formām, neregulārām formām un dažādām ģeometriskām īpašībām. Tas stiprina viņu problēmu risināšanas spējas un palīdz risināt sarežģītākas matemātiskas problēmas.

Individualizēta mācīšanās

Atzīstot, ka visu klašu skolēniem ir unikālas mācību vajadzības un vēlmes, apgabala un perimetra darblapas piedāvā elastību individualizētai apmācībai. Šīs darblapas var pielāgot, lai pielāgotos dažādiem prasmju līmeņiem un mācīšanās stiliem. Skolotāji var nodrošināt diferencētas darblapas, lai izaicinātu pieredzējušus audzēkņus un piedāvātu papildu atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Šī iekļaujošā pieeja veicina personalizētu mācīšanos un ļauj studentiem progresēt savā tempā.

Sadarbība un klases dinamika

Teritorijas un perimetra darblapas sniedzas tālāk par individuālo mācību pieredzi, veicinot sadarbību un savstarpēju mācīšanos klasē. Skolotāji var piešķirt grupu aktivitātes, kurās skolēni strādā kopā, lai noteiktu problēmu risinājumus, apspriestu stratēģijas un dalītos savos atklājumos. Šī sadarbības pieeja veido atbalstošu mācību vidi, veicina aktīvu līdzdalību un stiprina skolēnu komunikācijas un komandas darba prasmes.

Darba lapu izmantošana mājās

Minimālās sagatavošanas zonas un perimetra darblapu priekšrocības sniedzas ārpus klases, padarot tās par vērtīgiem rīkiem matemātikas apguvei mājās. Vecāki var aktīvi iesaistīties savu bērnu matemātikas izglītībā, izmantojot šīs darblapas kā papildu resursus. Kopā strādājot pie darblapām, vecāki var nostiprināt koncepcijas, noteikt un novērst nepareizus priekšstatus, kā arī sniegt vērtīgu atbalstu un norādījumus.

Lai tiešsaistē atrastu piemērotas darblapas, vecāki var meklēt “drukājamas perimetra darblapas” vai “ģeometrijas darblapas”, lai piekļūtu bezmaksas resursiem, kas saskaņoti ar vispārējiem pamatstandartiem. Turklāt viņi var izpētīt interaktīvas tiešsaistes platformas, kas nodrošina saistošu darblapām līdzīgu pieredzi, apvienojot tehnoloģiju ar tradicionālajām mācību metodēm.

Padomi efektīvai darblapu lietošanai

Lai maksimāli palielinātu apgabala un perimetra darblapu efektivitāti, ņemiet vērā šādus padomus.

 • Struktūras darblapas aktivitātes: ieviesiet darblapas atbilstošos mācību programmas punktos un pakāpeniski palieliniet problēmu sarežģītību, lai izaicinātu studentus.
 • Savlaicīga atgriezeniskā saite un pārskatīšana: sniedziet tūlītēju atgriezenisko saiti par aizpildītajām darblapām, izceļot pareizās metodes, lai atrastu apgabalu un perimetru un novērstu kļūdas. Regulāri pārskatiet aizpildītās darblapas, lai pastiprinātu mācīšanos un noskaidrotu visus nepareizos priekšstatus.
 • Integrācija ar tehnoloģijām un praktiskiem materiāliem: apvienojiet darblapu izmantošanu ar interaktīvām tehnoloģijām, piemēram, ģeometrijas programmatūru vai virtuālām manipulācijām, lai uzlabotu ģeometrisko koncepciju vizualizāciju un izpēti. Turklāt praktiski materiāli, piemēram, rakstu bloki vai mērīšanas rīki, var papildināt darblapas aktivitātes, nodrošinot taustes mācību pieredzi.
 • Padomi laukuma un perimetra darblapas izveidošanai

  Apgabala un perimetra darblapas parauga izveide, kurā ir integrēta starpdisciplināra izpēte, var uzlabot studentu mācīšanās pieredzi un palīdzēt viņiem saskatīt šo matemātisko jēdzienu praktisko pielietojumu. Šeit ir numurēts darbību saraksts, lai izveidotu efektīvu apgabala un perimetra darblapu:

  1. Izvēlieties reālās pasaules kontekstu: ieviešiet reālu scenāriju, kas saistīts ar matemātiku, zinātni vai arhitektūru, kam nepieciešams aprēķināt laukumu un perimetru. Iekļaujiet telpas jēdzienu un to, kā tas ir saistīts ar scenāriju. Piemēram, dārza projektēšana, telpas plānojuma plānošana vai rotaļu laukuma izbūve.
  2. Definējiet parametrus: norādiet konkrētā scenārija izmērus, mērījumus un attiecīgo informāciju. Iekļaujiet dažādas formas, piemēram, taisnstūrus, kvadrātus un apļus, lai aprēķinātu gan laukumu, gan perimetru. Ieviesiet neregulāras formas vai saliktas formas, lai izaicinātu problēmu risināšanas spējas.
  3. Sazinieties ar citiem priekšmetiem: iekļaujiet jēdzienus no citiem priekšmetiem, piemēram, matemātikas, dabaszinātņu un arhitektūras. Izpētiet, kā apgabals un perimetrs ir saistīti ar tādām tēmām kā ģeometrija, ainavu veidošana vai vides zinātne. Apspriediet precīzu mērījumu nozīmi tādās jomās kā inženierzinātnes vai interjera dizains.
  4. Problēmu risināšanas aktivitātes: iekļaujiet problēmu risināšanas aktivitātes, kurās studentiem ir jāaprēķina laukums, perimetrs vai abi. Veiciniet kritisko domāšanu, izmantojot decimāldaļas vai sarežģītus aprēķinus.
  5. Integrējiet interaktīvos elementus: iekļaujiet darblapā elementus, piemēram, noklikšķināmas formas vai virtuālās manipulācijas. Izmantojiet tiešsaistes resursus vai lietotnes, kas nodrošina aizraujošu pieredzi apgabala un perimetra izpētē.
  6. Sniedziet skaidrus norādījumus: skaidri izskaidrojiet uzdevumu un sniedziet soli pa solim instrukcijas, kā aprēķināt laukumu un perimetru. Piedāvājiet norādījumus par atbilstošu formulu un mērvienību izmantošanu. Iekļaujiet sadaļu par matemātikas vārdu krājumu un definīcijām, kas saistītas ar apgabalu un perimetru.
  7. Iekļaut atbildes atslēgu un skaidrojumus: norādiet atbildes atslēgu, lai studenti varētu patstāvīgi pārbaudīt savu darbu. Iekļaujiet detalizētus paskaidrojumus un aprēķinus, lai palīdzētu studentiem izprast procesu un risinājumu pamatojumu.
  8. Ļaujiet veikt paplašināšanas aktivitātes: piedāvājiet paplašināšanas aktivitātes, kas mudina studentus radoši pielietot savas zināšanas par apgabalu un perimetru. Sniedziet iespējas turpmākai starpdisciplinārai izpētei, piemēram, projektu izstrādei vai reālās pasaules arhitektūras plānu analīzei.

  Vairāk Storyboardthat resursu un bezmaksas drukājamo materiālu


  Kā Izveidot Apgabala un Perimetra Darblapu

  1

  Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

  Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

  2

  Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

  Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

  3

  Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

  Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

  4

  Rediģējiet Savu Darblapu

  Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

  5

  Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

  Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

  6

  Nākamie Soļi

  Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!  Priecīgu radīšanu!


  Bieži uzdotie jautājumi par platību un perimetru

  Kāda ir atšķirība starp laukumu un perimetru?

  Lai gan abiem ir izšķiroša nozīme ģeometrijā, tie atšķiras pēc mērīšanas. Formas laukums kvantificē tās aizņemto vietu, kas izteikta kā kvadrātveida vienība. Tas atklāj formas robežu norobežotās virsmas daudzumu, sniedzot vērtīgu informāciju par tās izmēru. Turpretim perimetrs mēra formas robežas kopējo summu, parasti lineārās vienībās. Tas attēlo attālumu ap formas ārējām malām, uzsverot tās robežu. Iekļaujot dažādas formas, piemēram, kvadrātus, apļus vai neregulārus daudzstūrus, laukuma un perimetra darblapas sniedz vērtīgas prakses iespējas jebkuras klases skolēniem, lai stiprinātu izpratni par šiem ģeometrijas pamatprincipiem.

  Kādas ir stratēģijas vai padomi, lai studenti atcerētos laukuma un perimetra aprēķināšanas formulas?

  Pirmkārt, var izveidot mnemonikas vai neaizmirstamas frāzes, ko saistīt ar formulām. Piemēram, "Apgabals ir garums un platums" vai "Perimetrs ir visu malu summa". Šīs āķīgās frāzes var kalpot kā garīgas norādes, kad skolēniem ātri jāatgādina formulas. Turklāt vizuālie palīglīdzekļi, piemēram, plakāti vai enkura diagrammas, kas parāda formulas klasē, var nodrošināt pastāvīgu atsauci skolēniem. Ir izdevīgi, ja bērni praksē uzraksta jautājumus un atbildes, izmantojot veselus skaitļus un daļskaitļus. Vēl viena efektīva stratēģija ir formulu nostiprināšana ar biežu praksi. Mudiniet audzēkņus regulāri risināt dažādas problēmas, kas saistītas ar platību un perimetru. Atkārtoti pielietojot formulas, skolēni nostiprina atmiņu un raisa to lietošanu.

  Kā es varu iekļaut praktiskas darbības vai manipulācijas, lai palīdzētu manai klasei labāk izprast apgabalu un perimetru?

  Praktisku darbību un manipulāciju iekļaušana var ievērojami uzlabot izpratni par apgabalu un perimetru. Viena efektīva pieeja ir nodrošināt dažādus materiālus, piemēram, kvadrātveida flīzes, raksta blokus vai mērinstrumentus. Piemēram, grupas vai indivīdi var izmantot kvadrātveida flīzes, lai izveidotu formas un saskaitītu flīzes, lai atrastu apgabalu. Viņi var arī izmantot mērīšanas rīkus, piemēram, lineālus vai mērlentes, lai izmērītu trūkstošo malu garumus un aprēķinātu perimetru. Vēl viena aizraujoša aktivitāte ir likt klasei strādāt ar izgrieztām formām un pārkārtot tās, lai izpētītu, kā mainās laukums un perimetrs, mainot garumus. Fiziski manipulējot ar šiem objektiem, skolēni var vizualizēt un internalizēt laukuma un perimetra jēdzienus efektīvāk nekā aplūkojot lapas leņķus un līnijas. 2D formu laukuma un perimetra izpēte ļauj studentiem izveidot stabilu ģeometrijas pamatu un iegūt praktisku izpratni par mērījumiem reālās pasaules kontekstā.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/laukuma-un-perimetra-darba-lapas
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.