https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/iebiedēšanas-darblapas

Pielāgojiet Iebiedēšanas Novēršanas Darblapas


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!bullying-example

Kas ir iebiedēšana?

Iebiedēšana ir tad, kad kāds tīši fiziski vai emocionāli sāpina, nodara kaitējumu vai biedē citu personu, atkārtoti un laika gaitā. Tas ietver spēku nelīdzsvarotību, kad kauslis izmanto savu spēku vai ietekmi, lai kontrolētu vai kaitētu upurim.

Tā joprojām ir aktuāla problēma mūsdienu sabiedrībā, ietekmējot bērnus un jauniešus skolās un kopienās. Ir svarīgi šo problēmu risināt tieši un nodrošināt pedagogus un vecākus ar efektīviem rīkiem, piemēram, iebiedēšanas apkarošanas darblapām un citām bezmaksas iebiedēšanas darblapām un resursiem, lai mācītu, iesaistītu un mudinātu skolēnus identificēt un risināt šīs situācijas.


Iebiedēšanas veidi

Pirms iedziļināties darblapu un aktivitāšu veidošanā, ir ļoti svarīgi izprast dažādus pastāvošos iebiedēšanas veidus.

Fiziskā iebiedēšana

Tas ietver spēka izmantošanu, lai kaitētu un iebiedētu citus. Piemēram, sišana, speršana, grūšana vai personīgās mantas bojāšana. Darblapu izveide, kas palīdz bērniem iemācīties identificēt fiziskas iebiedēšanas scenārijus un to sekas, var būt efektīvs veids, kā palielināt izpratni par šo agresijas veidu.

Verbālā iebiedēšana

Šis tips rada emocionālas sāpes ar apvainojumiem, apsaukāšanos, ņirgāšanos un baumu izplatīšanu. Bērnu iebiedēšanas darblapas, kas mudina viņus atpazīt aizskarošus vārdus un apspriest to ietekmi uz citiem, var veicināt empātiju un veicināt nevardarbīgu saziņu.

Relāciju (sociālā) iebiedēšana

Relāciju iebiedēšanas mērķis ir manipulēt ar sociālajām attiecībām, izslēdzot citus, izplatot baumas vai izmantojot vienaudžu spiedienu, lai kaitētu kāda cilvēka reputācijai. Darblapas var izveidot, lai palīdzētu noteikt šīs situācijas, un iesaistīšanās lomu spēlēs var iemācīt atbilstošu konfliktu risināšanu un empātiju.

Kiberhuligānisms

Digitālajā laikmetā kiberhuligānisms ir kļuvis par būtisku problēmu. Kiberhuligānisma darblapas var izglītot skolēnus par atbildīgu uzvedību tiešsaistē un par to, kā ziņot pieaugušajiem par kiberhuligānisma gadījumiem.

Padomi, kā izveidot iebiedēšanas darblapu

Skolotāji un vecāki var strādāt kopā, lai izveidotu saistošas ​​un interaktīvas darblapas un aktivitātes, lai palielinātu izpratni par iebiedēšanu.

 1. Definējiet fokusu: sāciet, nosakot konkrētus mācību mērķus darblapai, piemēram, dažādu veidu iebiedēšanas izpratni vai scenāriju piemēru atpazīšanu.
 2. Izvēlieties saistošu formātu: atlasiet formātu, kas piesaista skolēnus, piemēram, aizpildiet tukšās vietas, jautājumus ar atbilžu variantiem vai aktivitātes ar īsu atbilžu variantiem. Piemēram, iebiedēšanas aktivitāšu darblapās varētu būt ietverti reālās dzīves scenāriji, kuros skolēni identificē iebiedēšanas gadījumus.
 3. Iekļauts atbilstošs saturs: iekļaujiet informāciju par dažādiem veidiem, ietekmi uz upuriem un profilakses un iejaukšanās stratēģijām.
 4. Veiciniet kritisko domāšanu: izstrādājiet jautājumus, kas mudina skolēnus pārdomāt iebiedēšanas ietekmi un to, kā viņi var veicināt pozitīvu un cieņpilnu vidi.
 5. Veiciniet empātiju: iekļaujiet aktivitātes, kas mudina bērnus iejusties citu vietā, lai izprastu šāda veida uzvedības emocijas un sekas.
 6. Izmantojiet reālus piemērus: sniedziet piemērus iebiedēšanas situācijām, ar kurām jaunieši var saskarties savā ikdienas dzīvē, piemēram, notikumus rotaļlaukumos vai uzmākšanos tiešsaistē.
 7. Iekļaujiet lomu spēles vingrinājumus: integrējiet lomu spēles, kurās skolēni dažādos scenārijos spēlē dažādas lomas, lai izprastu visu iesaistīto pušu perspektīvas.
 8. Iekļaujiet vizuālos materiālus: izmantojiet atbilstošus attēlus vai ilustrācijas, lai nostiprinātu koncepcijas un padarītu darblapu vizuāli pievilcīgu.
 9. Iekļaujiet diskusiju punktus: pievienojiet jautājumus, kas veicina diskusijas klasē, ļaujot skolēniem dalīties savās domās un pieredzē saistībā ar iebiedēšanu.
 10. Noslēdziet ar aicinājumu uz rīcību: noslēdziet ar aicinājumu rīkoties, mudinot skolēnus ziņot par iebiedēšanas gadījumiem un veicināt cieņas un laipnības kultūru savā skolā un kopienā.

Attiecīgās aktivitātes un resursi

 • Drukājamu aktivitāšu izstrāde: izstrādājiet darblapas un izdrukājamas aktivitātes, kas rosina diskusijas par iebiedēšanas sekām un to, kā tā ietekmē mērķa personas. Iekļaujiet scenārijus, kuros studentiem ir jānosaka dažādi veidi un jāizdomā atbilstoši risinājumi.

 • Lomu spēles mazās grupās: mudiniet skolēnus iesaistīties lomu spēlēs mazās grupās, imitējot dažādas iebiedēšanas situācijas. Iesaistoties dažādās lomās, viņi var attīstīt empātiju gan pret upuri, gan agresoru, iemācoties miermīlīgi risināt konfliktus.

 • Noteikumu un uzvedības mācīšana: iebiedēšanas darblapās integrējiet noteikumus un vadlīnijas cieņpilnai uzvedībai. Māciet, cik svarīga ir laipnība, empātija un stāšanās pret šo negatīvo uzvedību.

 • Izpratnes vairošana un rīcības veicināšana. Lai efektīvi cīnītos pret iebiedēšanu, ir būtiski palielināt izpratni un mudināt uz rīcību no visiem skolas kopienas locekļiem.

 • Skolotāju un vecāku iesaistīšana: skolotājiem un vecākiem ir jāstrādā kopā, lai izveidotu drošu un iekļaujošu skolas vidi. Nodrošiniet viņiem darba lapas un resursus pret iebiedēšanu, lai iesaistītu bērnus sarunās par iebiedēšanu un veicinātu empātiju un laipnību.

 • Skolēnu iesaistīšana: iemāciet savai klasei atpazīt iebiedēšanu un dot viņiem iespēju rīkoties. Mudiniet viņus ziņot par incidentiem skolotājiem vai vecākiem, veicinot atbildības sajūtu par savas skolas kopienas drošību.

 • Kopienas iniciatīvas: organizējiet kopienas iniciatīvas un pasākumus, kas palielina izpratni par iebiedēšanu. Aiciniet piedalīties vecākus, skolotājus un skolēnus, veidojot vienotu fronti pret iebiedēšanu.

Iebiedēšana ir sarežģīts jautājums, kas ietekmē skolēnu un jauniešu labklājību skolās. Izveidojot efektīvas darblapas un aktivitātes, mēs varam mācīt jauniešus par dažādiem iebiedēšanas veidiem, veicināt empātiju un izpratni, kā arī veicināt pozitīvu uzvedību konfliktu risināšanā. Izpratnes palielināšana un visas skolas kopienas iesaistīšana ir būtiski pasākumi, lai izskaustu iebiedēšanu un veicinātu drošu un iekļaujošu vidi visiem.


Kā Izveidot Iebiedēšanas Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Iebiedēšanu

Kā rīkoties, ja es vai kāds, ko pazīstu, tiek iebiedēts?

Ja jūs vai kāds jums pazīstams cilvēks saskaras ar iebiedēšanu, ir ļoti svarīgi atbilstoši reaģēt un veikt pasākumus, lai situāciju risinātu. Atbilstoši reaģējiet, saglabājot mieru, runājot par to ar kādu, kuram uzticaties, un ziņojot par incidentiem varas iestādēm. Izvairieties no atriebības un dokumentējiet katru incidentu. Meklējiet atbalstu palīdzības līnijās un izveidojiet atbalsta tīklu. Praktizējiet pašpārliecinātību, izstrādājiet pārvarēšanas stratēģijas un, ja nepieciešams, iesaistiet augstākās iestādes. Koncentrējieties uz pašaprūpi un mudiniet citus iestāties pret iebiedēšanas uzvedību. Atcerieties, ka palīdzības meklēšana ir drosmīga un būtiska situācijas risināšanai. Resursus var atrast, izmantojot dažādus resursus, tostarp bezmaksas iebiedēšanas darblapas bērniem.

Kādas ir iebiedēšanas ilgtermiņa sekas uz upuri?

Iebiedēšanas ilgtermiņa ietekme uz upuriem var būt smaga, ietekmējot garīgo un fizisko veselību, attiecības un akadēmiskos/profesionālos rezultātus. Viens no iebiedēšanas piemēriem varētu būt, ja klasesbiedri skolēnu atkārtoti ķircina un izslēdz no sabiedriskām aktivitātēm. Sekas var ietvert trauksmi, depresiju, PTSD, paškaitējumu, sociālo izstāšanos un vielu lietošanu. Lai mazinātu tā ietekmi un veicinātu noturību, ir ļoti svarīgi nekavējoties risināt iebiedēšanas problēmu, izmantojot atbalstu, konsultācijas un drošu vidi. Laipnības un empātijas kultūras radīšana skolās un kopienās var palīdzēt novērst šīs paliekošās sekas.

Vai kiberhuligānisms ir tikpat kaitīgs kā tradicionālā iebiedēšana?

Kiberhuligānisms var būt tikpat kaitīgs kā tradicionālā iebiedēšana, un dažos gadījumos tā var būt smagāka tās unikālo īpašību dēļ. Tas notiek visu diennakti dažādās tiešsaistes platformās, tādēļ upuriem ir grūti aizbēgt. Kiberhuligānisms var palikt anonīms, izraisot agresīvāku uzvedību. Plaši izplatītā kiberhuligānisms izraisa dziļu emocionālu satraukumu upuriem, un aizvainojošam saturam var būt ilgstoša ietekme, jo tas ir pastāvīgi tiešsaistē. Aci pret aci mijiedarbības trūkums var mazināt iebiedētāju empātiju, un upuri var izjust sociālo izolāciju. Pastāvīga saskare ar kiberhuligānismu var izraisīt garīgās veselības problēmas un kavēt akadēmisko sniegumu. Preventīvie pasākumi, piemēram, izglītošana par atbildīgu uzvedību tiešsaistē un atklātas komunikācijas veicināšana, ir būtiski, lai cīnītos pret kiberhuligānismu un radītu drošāku digitālo vidi visiem.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/iebiedēšanas-darblapas
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.