https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/kopsavilkuma-sintēzes-darba-lapas

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!Kopsavilkuma Sintēzes Darblapa | Kopsavilkuma Veidnes

Kas ir kopsavilkuma/sintēzes darblapa?

Mūsdienu pasaulē mūs ieskauj milzīgs informācijas daudzums. Neatkarīgi no tā, vai tie ir ziņu raksti, akadēmiskie žurnāli vai ieraksti sociālajos tīklos, mēs pastāvīgi tiekam bombardēti ar informāciju, kas mums ir jāsagremo un jāizprot. Šeit tiek izmantota informācijas sintezēšana. Tātad, kas ir informācijas sintezēšana? Tas ir vairāku informācijas avotu apvienošanas process, lai radītu jaunu izpratni par tēmu. Tā ir svarīga prasme, kas var palīdzēt skolēniem uzlabot lasīšanas izpratni un kritiskās domāšanas spējas.

Viens efektīvs veids, kā iemācīt skolēniem sintezēt informāciju, ir darblapu izmantošana. Mūsu darblapās studentiem tiek lūgts pārfrāzēt galveno informāciju, analizēt šīs informācijas nozīmi un sintezēt šo informāciju vai izdarīt secinājumus par to. Kopsavilkums attiecas uz vienu tekstu, savukārt sintēze ir atbilde uz vairākiem tekstiem. Šīs darblapas palīdz atšķirt abus un iemācīties efektīvi pielietot katru tehniku. Kopsavilkuma analīzes un informācijas sintezēšanas darblapas ir izstrādātas, lai palīdzētu skolēniem noteikt teksta galvenās idejas un apkopot tās īsā kopsavilkumā. No otras puses, sintēzes darblapas liek studentiem analizēt vairākus informācijas avotus un sintezēt tos jaunā, vienotā tēmas izpratnē.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Kopsavilkuma sintēze izmanto vairāk nekā vienu informācijas avotu, lai analizētu informāciju un izdarītu secinājumu. Šos uzdevumus var izmantot, lai sagatavotu literatūras apskatus, rakstus vai avotu vērtējumus. Tos var izmantot arī sintēzes rakstos, kur rakstniekiem jāraksta par vienu tēmu, vienlaikus izmantojot dažādus avotus.

Piemēram, pieņemsim, ka jūsu klase lasa trīs dažādus rakstus par vingrinājumu priekšrocībām. Kopsavilkuma darblapā viņiem var tikt lūgts noteikt galvenās priekšrocības, kas minētas katrā rakstā, un uzrakstīt īsu kopsavilkumu par katru no tiem. No otras puses, sintēzes darblapa var lūgt viņiem analizēt informāciju no visiem trim rakstiem un sintezēt jaunu izpratni par vingrinājumu priekšrocībām, ņemot vērā visas trīs perspektīvas.

Kopsavilkums pret sintēzi

Šīs ir divas svarīgas prasmes, kas skolēniem ir jāattīsta, lai efektīvi saprastu un analizētu informāciju. Atšķirība starp sintēzi un kopsavilkumu ir niansētāka nekā tās galvenā līdzība, kas ir tāda, ka abos gadījumos informācija tiek apkopota kodolīgākā formā. Starp abiem ir būtiskas atšķirības.

Piemēram, iedomājieties, ka lasāt rakstu par klimata pārmaiņām. Raksta kopsavilkumā varētu teikt:

"Šajā rakstā aplūkota klimata pārmaiņu ietekme uz laikapstākļiem un jūras līmeni. Tajā ir apgalvots, ka cilvēka darbība lielā mērā ir atbildīga par šīm izmaiņām un ka ir nepieciešama steidzama rīcība, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi un sabiedrību."

Tas īsi un nepārprotami atspoguļo raksta galvenos punktus.

No otras puses, sintēze ietver vairāku informācijas daļu ņemšanu un apvienošanu jaunā un oriģinālā veselumā. Tas ir veids, kā izveidot savienojumus starp dažādiem informācijas avotiem un radīt no tiem kaut ko jaunu un unikālu. Sintēzi var atrast visdažādākajos kontekstos, sākot no akadēmiskiem pētījumiem līdz radošai rakstīšanai, un to bieži izmanto kā veidu, kā attīstīt jaunas atziņas vai idejas. Tālāk sniegtie piemēri ilustrē atšķirības.

Kopsavilkums un sintēzes piemērs

Piemēram, iedomājieties, ka pētāt sociālo mediju ietekmi uz garīgo veselību. Varat izlasīt vairākus pētījumus, kuros tiek pētīti dažādi šīs tēmas aspekti, piemēram, sociālo mediju ietekme uz pašcieņu, sociālo mediju izmantošanas saistību ar depresiju un sociālo mediju ietekmi uz miega modeļiem. Izmantojot sintēzi, varat apvienot šīs dažādās informācijas daļas, lai izveidotu jaunu izpratni par tēmu, piemēram, tālāk sniegtajā piemērā.

"Sociālajiem medijiem ir sarežģīta saistība ar garīgo veselību, un pētījumi liecina, ka tie var ietekmēt pašcieņu, veicināt depresiju un izjaukt miega modeļus. Lai gan nav skaidras vienprātības par sociālo mediju kopējo ietekmi uz garīgo veselību, tas ir skaidrs, ka tā ir tēma, kurai nepieciešama turpmāka izpēte un uzmanība."

Šī sintēze apvieno vairākas informācijas daļas, lai radītu jaunu un niansētu izpratni par tēmu, iekļaujot ieskatus no vairākiem avotiem.

Tās ir svarīgas prasmes, kas skolēniem jāattīsta, lai efektīvi izprastu un analizētu informāciju. Abas prasmes ir vērtīgas dažādos kontekstos, sākot no akadēmiskiem pētījumiem līdz ikdienas dzīvei, un var palīdzēt studentiem labāk izprast sarežģītas idejas un koncepcijas.

Veiksmīga nodarbību plāna izveide

Lai izveidotu veiksmīgu stundu plānu, ir svarīgi sākt ar skaidriem mācību mērķiem. Šiem mērķiem ir jānorāda, ko skolēni varēs paveikt līdz stundas beigām, piemēram, "Skolēni varēs atšķirt kopsavilkumu un sintēzi un efektīvi pielietot katru tehniku."

Kad mācību mērķi ir noteikti, varat sākt plānot aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem sasniegt šos mērķus. Viens efektīvs veids, kā mācīt sintēzi, ir grafisko organizatoru izmantošana, kas palīdz skolēniem sakārtot domas un analizēt vairākus informācijas avotus. Piemēram, Venna diagrammu var izmantot, lai salīdzinātu un kontrastētu informāciju no diviem dažādiem avotiem. T-diagrammu var izmantot, lai salīdzinātu un kontrastētu divas dažādas perspektīvas par tēmu.

Svarīgi ir arī stundu plānā iekļaut dažādus primāros avotus. Primārie avoti, piemēram, oriģinālie dokumenti vai pirmie pārskati, var sniegt studentiem dziļāku izpratni par tēmu un ļaut viņiem veidot savu viedokli.

Visbeidzot, ir svarīgi nodrošināt bērniem analīzes darblapas, kas palīdz viņiem pielietot apgūtās metodes. Šajās darblapās ir jālūdz studentiem analizēt tekstu un noteikt galvenās idejas, pamatojošās detaļas un visus tekstā esošos aizspriedumus vai pieņēmumus.

Tiešsaistē ir pieejamas daudzas bezmaksas kopsavilkuma darblapas un informācijas sintēzes darblapas, kas var palīdzēt skolotājiem izveidot efektīvus, detalizētus stundu plānus. Šīs darblapas var pielāgot katras klases vajadzībām, un tās var izmantot, lai nostiprinātu stundās mācītās prasmes.

Noslēgumā jāsaka, ka informācijas sintezēšana ir svarīga prasme, kas var palīdzēt bērniem kļūt par labākiem lasītājiem un kritiski domājošiem. Izmantojot darblapas, grafiskos organizatorus, primāros avotus un analīzes darblapas, skolotāji var izveidot efektīvus stundu plānus, kas māca klasei, kā sintezēt informāciju no vairākiem avotiem un radīt jaunu izpratni par tēmu.

Darba lapas plānošana

  1. Identificējiet tekstu vai tēmu: izvēlieties tekstu vai tēmu, kuru vēlaties, lai jūsu klase apkopotu vai sintezētu.
  2. Nosakiet mērķi: izlemiet par darblapas mērķi. Vai tas ir, lai pārbaudītu izpratni vai veicinātu kritisku domāšanu un analīzi?
  3. Nosakiet galvenās idejas: nosakiet teksta vai tēmas galvenās idejas vai tēmas. Tas palīdzēs izveidot uzvednes vai jautājumus darblapai.
  4. Nosakiet formātu: izlemiet par formātu. Vai tā būs rakstiska atbilde vai vizuāls attēlojums, piemēram, scenārijs vai domu karte?
  5. Izveidojiet uzvednes vai jautājumus: izveidojiet uzvednes vai jautājumus, kas palīdz skolēniem apkopot vai sintezēt informāciju. Tiem jābūt skaidriem un kodolīgiem, un tiem ir jāveicina kritiska domāšana un analīze.
  6. Nodrošiniet sastatnes: Nodrošiniet sastatnes studentiem, kuriem var būt nepieciešams papildu atbalsts. Tas var ietvert sintēzes grafisko organizatoru, teikuma iesākumu vai teikumu rāmju izmantošanu.
  7. Pārskatīt un rediģēt: pēc vajadzības pārskatiet un labojiet. Pārliecinieties, vai uzvednes vai jautājumi ir skaidri un formāts ir piemērots uzdevumam.
  8. Izmantot kā mācību līdzekli: izmantojiet darblapu kā mācību līdzekli, lai nostiprinātu svarīgus jēdzienus un prasmes. Sniedziet studentiem atsauksmes un izmantojiet viņu atbildes, lai vadītu turpmākās mācības.

Veicot šīs darbības, jūs varat izveidot efektīvas darblapas, kas iesaista un izaicina jūsu skolēnus, vienlaikus atbalstot viņu mācīšanos.


Kā Izveidot Kopsavilkuma un Sintēzes Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus jautājumus un attēlus, kā arī veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis darbu ar darblapu, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!


Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiāluPriecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Kopsavilkuma un Sintēzes Darblapām

Kas ir informācijas sintezēšana un kāda ir atšķirība starp sintēzi un kopsavilkumu?

Informācijas sintezēšana ietver vairāku avotu apvienošanu, lai izveidotu jaunu, integrētu izpratni. Tas pārsniedz apkopošanu, analizējot katru avotu un savienojot punktus, lai radītu kaut ko jaunu. Galvenā atšķirība starp abiem ir tā, ka sintēze rada kaut ko jaunu, apvienojot informāciju no vairākiem avotiem, savukārt kopsavilkums apkopo informāciju no viena avota īsā paziņojumā.

Kā kopsavilkuma un sintēzes darblapas var izmantot klasē?

Šīs darblapas ir vērtīgi rīki skolēnu mācīšanās veicināšanai. Tie var uzlabot lasīšanas izpratni, attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, nostiprināt mācību mērķus un novērtēt skolēnu izpratni. Nosakot galvenās teksta idejas un sintezējot informāciju no vairākiem avotiem, skolēni var radīt jaunu izpratni par tēmu un pamatot savus argumentus ar pierādījumiem. Darba lapas var pielāgot dažādu skolēnu vajadzībām, un tās ir efektīvas, lai veicinātu mācīšanos dažādos mācīšanās stilos.

Kādas ir scenāriju izmantošanas priekšrocības, lai mācītu kopsavilkumu un sintēzi?

Sižetu tabulas piedāvā vairākas priekšrocības mācīšanai. Tie nodrošina vizuālus attēlojumus, kas palīdz izprast un atcerēties galvenos jēdzienus, radoši iesaista studentus, ļauj veikt sintēzi no vairākiem avotiem, attīsta kritiskās domāšanas prasmes un veicina sadarbību starp skolēniem. Sižetu tabulas piedāvā aizraujošu un saistošu klases vidi, kas var atbalstīt studentu mācīšanos un tikt pielāgota dažādām mācību vēlmēm.

Kādos mācību priekšmetos kopsavilkuma un sintēzes darblapu un stāstu shēmu izmantošana var būt noderīga?

Šīs darblapas un stāstu tabulas var izmantot dažādos priekšmetos, lai uzlabotu skolēnu kritiskās domāšanas prasmes un sarežģītu jēdzienu izpratni. Kā piemērus var minēt ELA, kur studenti var apkopot romānus un rakstus, sociālās studijas, kurās studenti var sintezēt informāciju no primārajiem un sekundārajiem avotiem, zinātni, kur studenti var vizualizēt datus, lai identificētu modeļus, un matemātiku, kurā studenti var izveidot teksta problēmu vizuālus attēlojumus.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/kopsavilkuma-sintēzes-darba-lapas
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.