https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/runas-daļas-darblapas
Pielāgojiet un Izmantojiet jau Šodien!

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!parts of speech

Kas ir runas daļas?

Runas daļas ir kategorijas, kas palīdz klasificēt vārdus, pamatojoties uz to gramatisko funkciju un to saistību ar citiem vārdiem teikumā. Stingra izpratne par runas definīcijas daļām veido valodas izpratnes pamatu, dodot cilvēkiem iespēju attīstīt prasmīgas valodas prasmes un prasmīgi dekonstruēt teikumu kompozīcijas.

Kas ir runas darblapu daļas?

Viens no galvenajiem gramatikas un teikumu rakstīšanas aspektiem ir runas daļu izpratne. Runas daļu izpēte paver durvis dziļākai valodas struktūras un lietojuma izpratnei. Katrs vārds teikumā pilda noteiktu funkciju, un šo lomu atpazīšana ir būtiska efektīvai komunikācijai. Skolotāji var izmantot bezmaksas runas darblapu ģeneratoru daļu pieejamību tiešsaistē, lai bagātinātu valodu apmācību.

Runas daļu veidu izpēte

Galvenās runas daļas angļu valodā ietver:

 • Lietvārds: vārds, kas apzīmē personu, vietu, lietu vai ideju. Piemēri: kaķis, pilsēta, mīlestība.
 • Vietniekvārds: vārds, ko lieto lietvārda vietā, lai izvairītos no atkārtošanās. Piemēri: viņš, viņa, tā, viņi.
 • Darbības vārds: vārds, kas izsaka darbību, notikumu vai esamības stāvokli. Piemēri: skriet, lēkt, ir, kļūt.
 • Īpašības vārds: vārds, kas apraksta vai modificē lietvārdu vai vietniekvārdu. Piemēri: liels, skaists, laimīgs.
 • Apstākļa vārds: vārds, kas maina darbības vārdu, īpašības vārdu vai citu apstākļa vārdu, sniedzot informāciju par laiku, vietu, veidu vai pakāpi. Piemēri: ātri, ļoti, šeit.
 • Priekšvārds: vārds, kas parāda saistību starp lietvārdu (vai vietniekvārdu) un citu vārdu teikumā. Piemēri: in, on, at, under.
 • Saiklis: vārds, kas savieno vārdus, frāzes vai teikumus. Piemēri: un, bet, vai, jo.
 • Starpsauciens: vārds vai frāze, ko izmanto, lai izteiktu spēcīgas emocijas vai pēkšņas reakcijas. Piemēri: ak!, oho!, ups.

Šīm runas daļām ir izšķiroša loma teikumu veidošanā un nozīmes nodošanā angļu valodā.

Runas aktivitāšu idejas pēc pakāpju līmeņa

Mācot gramatiku, interaktīvu darbību, piemēram, darbības vārdu darblapu, iekļaušana var palīdzēt skolēniem saprast darbības vārdu jēdzienu un to lomu teikuma veidošanā. Turklāt, piešķirot rakstīšanas uzdevumus, kas ietver teikumu veidošanu ar prievārdu frāzēm, studenti var praktizēt izpratni par vārdu attiecībām un uzlabot teikumu struktūru. Augstākā līmeņa īpašības vārdu izpēte sniedz iespēju iedziļināties salīdzināšanas un aprakstošās valodas niansēs. Iepazīstinot skolēnus ar astoņām runas daļām, tostarp īpašības vārdiem un apstākļa vārdiem, skolotāji nodrošina viņus ar nepieciešamajiem rīkiem, lai precīzi un efektīvi izteiktu idejas angļu valodā. Šīs runas aktivitāšu daļas ne tikai iesaista skolēnus runas daļu praktizācijā, bet arī veicina radošumu, kritisko domāšanu un komandas darbu. Tos var pielāgot, pamatojoties uz jūsu skolēnu klases līmeni un spējām, lai padarītu mācību pieredzi patīkamu un izglītojošu. Tiešsaistē ģenerētu runas darblapu bezmaksas daļu iekļaušana šajās saistošajās aktivitātēs ne tikai ļauj skolēniem uzlabot izpratni par runas daļām, bet arī veicina radošumu, kritisko domāšanu un komandas darbu.

1.-3.klase

Runas šķirošanas daļas: izveidojiet darblapu ar dažādiem vārdiem un atbilstošām kategorijām (lietvārdiem, darbības vārdiem, īpašības vārdiem), kas apzīmētas kā dažādi grozi vai konteineri. Skolēni izgriež vārdus un ielīmē tos pareizajā kategorijā.

Stāsta veidošana: nodrošiniet studentiem darblapu ar vienkāršu stāstu, kurā trūkst runas daļas. Lai pabeigtu stāstu, skolēni aizpilda tukšās vietas ar atbilstošiem lietvārdiem, darbības vārdiem un īpašības vārdiem.

4.-6.klase

Mad Libs: izveidojiet darblapu ar īsu stāstu vai rindkopu, bet atstājiet dažas runas daļas. Skolēni aizpilda trūkstošos vārdus, pamatojoties uz norādītajām runas daļām, lai izveidotu smieklīgu vai tēlainu stāstu.

Runas meklētāju medības daļas: iedodiet studentiem darblapu ar dažādu runas daļu sarakstu un lūdziet viņus atrast katras no tām piemērus laikrakstā vai žurnālā. Viņi izgriež vai pieraksta piemērus un saskaņo tos ar atbilstošo kategoriju darblapā.

7.-9.klase

Teikumu analīze: nodrošiniet studentiem darblapu, kurā ir vairāki sarežģīti teikumi. Viņi analizē katru teikumu, identificējot un iezīmējot dažādas runas daļas. Mudiniet viņus izskaidrot katras runas daļas lomu un funkciju teikumā.

Runas stafetes skrējiena daļas: sadaliet klasi komandās. Izveidojiet darblapu ar teikumiem, kuros ir trūkstošās runas daļas. Katrs skolēns no komandas pārmaiņus skrien uz priekšu, identificē trūkstošo runas daļu un uzraksta to uz tāfeles vai atbilžu lapas. Uzvar komanda, kas atbildējusi visvairāk.

10.-12.klase

Runas debašu daļas: Piešķiriet bērniem noteiktu runas daļu (lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus utt.) un lieciet viņiem sagatavot argumentus, aizstāvot viņiem piešķirtās runas daļas nozīmi un ietekmi efektīvā komunikācijā. Mudiniet viņus iekļaut piemērus un pārliecinošu valodu.

Runas radošās rakstīšanas daļas: nodrošiniet darblapu ar virkni uzvedņu vai stāsta sākuma. Studenti raksta radošu darbu, izmantojot dotos norādījumus, nodrošinot, ka viņi rakstveidā iekļauj noteiktu skaitu dažādu runas daļu.

Citas runas aktivitāšu daļas idejas

 1. Valodu māksla un mākslas integrācija: lieciet studentiem izveidot dažādu runas daļu vizuālus attēlojumus. Viņi var izmantot gramatikas darblapas kā atsauci, lai identificētu lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus utt., un pēc tam izveidot mākslas darbu, kas iemieso katru runas daļu. Šī darbība veicina radošumu, vienlaikus pastiprinot izpratni par gramatiku.

 2. Fiziskā audzināšana un darbības vārdi: iesaistiet skolēnus fizisko aktivitāšu sesijā, kurā viņi veic dažādas darbības un kustības. Nodrošiniet viņiem gramatikas darblapas, kurās galvenā uzmanība pievērsta darbības vārdiem, un lieciet viņiem identificēt un klasificēt darbības vārdus, pamatojoties uz to intensitāti vai kustības veidu. Šī starppriekšmetu darbība apvieno fizisko izglītību ar gramatikas apguvi.

 3. Spēles tehnoloģija un runas daļas: iepazīstiniet studentus ar tiešsaistes vai interaktīvām spēlēm, kas koncentrējas uz runas daļām. Izmantojiet gramatikas darblapas kā pamatu, lai stiprinātu viņu izpratni par lietvārdiem, darbības vārdiem, īpašības vārdiem utt., vienlaikus iesaistot viņus tehnoloģiskās mācīšanās pieredzē.

Padomi runas darblapu daļu veidošanai

Runas daļu apguve ar piemēriem ir efektīvs veids, kā padziļināt izpratni par valodas struktūru un lietojumu. Kad skolēni apgūst pareizās teikuma daļas, piemēram, parastos lietvārdus, apstākļa vārdus, vietniekvārdus, darbības vārdus un citus, viņi kļūst par spēcīgākiem rakstniekiem un lasītājiem. Mūsu izdrukājamās runas darblapu daļas ir efektīvs veids, kā sniegt piemērus un praksi.

 • Nosakiet fokusu: izvēlieties konkrētas runas daļas, kuras aptvert, piemēram, lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus vai kombinācijas.
 • Izvēlieties saistošu formātu: izvēlieties vizuāli pievilcīgus formātus, piemēram, tukšas aizpildīšanas, atbilžu variantu vai teikumu pārkārtošanas darbības. Apsveriet iespēju iekļaut attēlus un piemērus.
 • Sniedziet skaidrus norādījumus: skaidri izskaidrojiet darblapas uzdevumu vai mērķi, tostarp konkrētās runas daļas, kas jānorāda vai jāpraktizē.
 • Izveidojiet atbilstošus vingrinājumus: izstrādājiet vingrinājumus, kas prasa studentiem noteikt un klasificēt runas daļas. Iekļaujiet teikumus vai frāzes, kur skolēniem ir jāpasvītro vai jāizceļ noteiktās runas daļas.
 • Pakāpeniski palieliniet grūtības: sāciet ar vienkāršiem vingrinājumiem, kas koncentrējas uz pamata identifikāciju, un pakāpeniski pārejiet uz sarežģītākiem uzdevumiem, piemēram, dažādu darbības vārdu laiku identificēšanu vai īpašības vārdu un apstākļa vārdu atšķiršanu.
 • Iekļaujiet dažādus piemērus: izmantojiet dažādus piemērus, lai ilustrētu dažādu runas daļu lietojumu. Iekļaujiet teikumus no literatūras, ikdienas sarunām vai konkrētām priekšmetu jomām, lai vingrinājumi būtu salīdzināmi un praktiski.
 • Pievienot atbilžu taustiņus: darblapas beigās iekļaujiet atbildes taustiņu, lai atvieglotu vērtēšanu un pašnovērtējumu. Pārliecinieties, vai atbildes ir precīzas un skaidri marķētas.
 • Korektūra un rediģēšana: pārbaudiet, vai darblapā nav gramatisku kļūdu vai neatbilstību. Pārliecinieties, vai instrukcijas ir skaidras un kodolīgas, un izkārtojums ir vizuāli pievilcīgs.
 • Pārbaudiet darblapu: pirms darblapas izmantošanas kopā ar skolēniem, apsveriet iespēju to pārbaudīt pats vai kopā ar kolēģi, lai nodrošinātu tās efektivitāti un skaidrību.
 • Sniedziet papildu norādījumus: apsveriet iespēju pievienot īsus paskaidrojumus vai piemērus blakus sarežģītajiem vingrinājumiem, lai palīdzētu studentiem izprast pareizās atbildes un stiprinātu mācīšanos.

Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiālu


Kā Izveidot Runas Darblapu Daļas

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Function Host is not Running.

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Function Host is not Running.

Vai vārdu var klasificēt kā vairāk nekā vienu runas daļu?

Angļu valodā noteiktiem vārdiem var būt vairākas runas daļas, izmantojot funkcionālu maiņu vai pārveidošanu. Nosakot vārda runas daļu, ir ļoti svarīgi ņemt vērā tās kontekstu un lomu teikumā. Lai iegūtu vairāk prakses un piemērus, tiešsaistē varat atrast bezmaksas runas darblapu un gramatikas darblapu daļas. Šie resursi sniegs jums papildu vingrinājumus un piemērus, lai uzlabotu izpratni par runas daļām.

Kādas kļūdas parasti pieļauj skolēni, nosakot runas daļas?

Studenti parasti pieļauj kļūdas, identificējot runas daļas, piemēram, jauc īpašības vārdus ar apstākļa vārdiem, nepareizi lieto vietniekvārdus, cīnās ar prievārdiem, neievēro saikļus, cīnās ar darbības vārdu identificēšanu un ignorē starpsaucienus. Skolotāji var palīdzēt, nodrošinot stundas runas daļās ar piemēriem un prakses iespējām. Iesaistošas ​​aktivitātes un interaktīvi vingrinājumi pastiprina izpratni un veicina zināšanu pielietošanu dažādos kontekstos.

Kā runas daļu izpratne palīdz uzlabot skolēnu rakstīšanas prasmes?

Izpratne par runas daļām palīdz skolēniem veidot gramatiski pareizus teikumus, paplašināt vārdu krājumu, veidojot teikumu dažādību, uzlabojot skaidrību un saziņu, uzlabojot rediģēšanas un korektūras prasmes, veidojot stilu un toni, un galu galā attīstot pārliecinātas un slīpētas rakstīšanas spējas.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/runas-daļas-darblapas
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.