https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/secības-darblapas

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!


Kas ir secības darblapa?

Secības darba lapa ir izglītojošs līdzeklis, ko izmanto, lai mācītu un novērtētu skolēna izpratni par notikumu secību vai secību stāstā, procesā vai darbību secībā. Tas parasti sastāv no attēlu, teikumu vai frāžu sērijas, kas jāsakārto pareizā hronoloģiskā secībā. Secības darblapas ļauj studentiem vingrināties stāsta notikumu vai posmu organizēšanā. Tos var pielāgot jebkuram stāstam vai soli pa solim procesam! Skolēni var arī izmantot šīs lapas, lai veidotu savus stāstus!

Kāpēc ir svarīgas darblapu secība un kā tās vislabāk izmantot?

Kas īsti ir secība un kāpēc tā ir svarīga? Secības jēdziena izpratne ir ļoti svarīga, jo īpaši, ja tā ir saistīta ar notikumu, skaitļu vai elementu secības atpazīšanu un organizēšanu dažādos priekšmetos un disciplīnās. Sekvences prasmēm ir izšķiroša nozīme kognitīvajā attīstībā, un tām ir liela ietekme uz dažādiem mūsu dzīves aspektiem. Šīs prasmes dod cilvēkiem iespēju vieglāk un efektīvāk izprast un orientēties pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai tā ir norādījumu ievērošana, cēloņu un seku attiecību noteikšana vai domu un ideju organizēšana, sekvencēšanas spējas ir būtiskas efektīvai problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai. Ikdienas scenārijos secības noteikšanas prasmes ir neaizstājamas, lai veiktu tādus uzdevumus kā ēdiena gatavošana, mēbeļu montāža, pasākumu plānošana un pat lasīšanas izpratne. Sekvences piemērs akadēmiskajā jomā ietver, piemēram, pārliecinošas esejas rakstīšanas darbību izpēti. Šis secības process palīdz bērniem efektīvi komunicēt par savām idejām un uzlabot rakstīšanas prasmes. Pilnveidojot savas sekvencēšanas prasmes, studenti iegūst nenovērtējamus izziņas rīkus, kas ļauj analizēt, interpretēt un iegūt nozīmi no iegūtās informācijas.

Secīgu darblapu aktivitāšu idejas

Valodu māksla (pamatskola)

1. klase: izmantojiet secības stāstu darblapu — skolēni sakārto attēlu kartītes un raksta vai pārstāsta stāstu, izmantojot pārejas vārdus. Drukājamas secības darblapas ir pieejamas bez maksas, lai atbalstītu lasīšanas izpratnes prasmes.

3. klase: izveidojiet secīgu komiksu — skolēni pārkārto komiksu paneļus secības rakstīšanas veidnē un raksta parakstus, lai pastāstītu stāstu. Bezmaksas secības darblapas var izmantot kā grafiskos organizatorus.

Matemātika (vidusskola)

6. klase: izpētiet skaitļu modeļus — skolēni aizpilda secības darblapas, aizpildot šablonos trūkstošos skaitļus un izskaidrojot noteikumu. Šīs drukājamās secības darblapas veicina kritisko domāšanu un secību izpratni.

8. klase: ģeometrisko transformāciju izpēte — skolēni izmanto secības veidnes vai diagrammas, lai secinātu transformācijas un noteiktu formu pozīcijas un orientācijas. Bezmaksas darblapas sniedz praksi ģeometrisko secību vizualizācijā un analīzē.

Zinātne (vidusskola)

9. klase: pārbauda dzīves ciklus – skolēni sakārto izdrukājamas secības darblapas, kurās attēloti dzīves cikla posmi, un izskaidro izmaiņu secību. Šīs darblapas atvieglo dzīves ciklu izpratni un to hronoloģisko secību.

11. klase: analizējiet ķīmiskās reakcijas — skolēni izmanto secības diagrammu veidnes vai darblapas, lai secinātu reakcijas, pamatojoties uz veidiem un mehānismiem. Šīs darblapas uzlabo izpratni par reakciju secībām un to nozīmi ķīmijā.

Sociālās zinības (pamatskola)

2. klase: Pasūtiet kopienas palīgus — skolēni izmanto bērnudārza darba lapas, lai sakārtotu kopienas palīgus pēc svarīguma vai atbilstības. Šīs darblapas veicina agrīnas mācīšanās prasmes un izpratni par kopienas lomām.

5. klase: sakārtojiet vēsturiskus notikumus — skolēni izmanto bezmaksas izdrukājamas secības darblapas un laika skalas veidnes, lai sakārtotu galvenos notikumus hronoloģiskā secībā. Šīs darblapas palīdz skolēniem izprast vēsturisko notikumu secību visa mācību gada garumā.

Secības darblapu izmantošanas priekšrocības

Secības prakses darblapas ir vērtīgi rīki secīgu prasmju attīstīšanai divos dažādos veidos. Pirmā pieeja paredz, ka studenti stāsta komponentus sakārto pareizā secībā, izmantojot attēlus vai tekstu. Šīs darblapas var pielāgot jūsu studentu vajadzībām. Otrā metode ietver pareizu darbību secības novērtēšanu tādiem vienkāršiem uzdevumiem kā roku mazgāšana vai sviestmaižu gatavošana, kas var būt īpaši izdevīgi speciālās izglītības stundās. Loģiski un secīgi izkārtojot elementus, piemēram, attēlus, teikumus vai soļus, skolēni uzlabo kritisko domāšanu, jēgpilni analizējot un organizējot informāciju. Turklāt secības darblapas palīdz uzlabot izpratnes prasmes, jo audzēkņi iegūst dziļāku izpratni par notikumu secību un secību. Iesaistoties šajās darblapās norādītajās aktivitātēs, skolēni iemācās atšifrēt stāstījumus, sekot līdzi procesiem un efektīvāk aptvert sarežģītus jēdzienus. Turklāt secības darblapas veicina loģisku spriešanu, jo skolēni ir izaicināti noteikt cēloņsakarības un izveidot savienojumus starp dažādiem elementiem. Tas uzlabo viņu spēju domāt loģiski, izdarīt secinājumus un risināt problēmas.

Šīs darblapas var nemanāmi integrēt dažādos priekšmetos, piemēram, valodu mākslā, dabaszinātnēs, matemātikā un citos, lai nostiprinātu koncepcijas un attīstītu katrai disciplīnai raksturīgās secības noteikšanas prasmes. Skolotāji var izstrādāt secības darbības, kas atbilst mācību programmai un mācību mērķiem, ļaujot studentiem praktizēt secību jēgpilnā un atbilstošā kontekstā. Turklāt tos var diferencēt un pielāgot, lai tie atbilstu skolēnu spējām un vajadzībām, nodrošinot, ka katrs skolēns tiek atbilstoši izaicināts un atbalstīts. Sadarbīgu mācīšanos var veicināt arī, iekļaujot grupu darbu un diskusijas par darba lapu secību, veicinot vienaudžu mācīšanos, komunikāciju un dažādu perspektīvu izpēti. Sekvencēšanas darblapu izmantošanas priekšrocības pārsniedz sekvencēšanas prasmju attīstību un ievērojami veicina studentu vispārējo kognitīvo izaugsmi un akadēmiskos panākumus.

Padomi secības darblapas plānošanai

  1. Nosakiet mācību mērķi: skaidri definējiet konkrēto secības prasmi vai koncepciju, kuru vēlaties, lai mazi bērni praktizētu vai saprastu, izmantojot secības darblapas, piemēram, hronoloģisko secību, cēloņus un sekas vai procedūras darbības.
  2. Atlasiet atbilstošu tēmu: izvēlieties saistošu tēmu, kas atbilst mācību programmai un ir piemērota maziem bērniem. Pārliecinieties, vai tas ir piemērots vecumam un piesaista viņu interesi.
  3. Nosakiet secības elementus: nosakiet elementus, kurus mazi bērni sakārtos pareizā secībā stāstu secības darblapās vai notikumu secības darblapās. Tas var ietvert attēlus, teikumus, darbības vai notikumus, kas saistīti ar izvēlēto tēmu.
  4. Izstrādājiet pievilcīgu izkārtojumu: izveidojiet vizuāli patīkamu secību darblapu izkārtojumu, izmantojot kolonnas, tabulas vai numurētas sadaļas, lai nodrošinātu skaidru struktūru, ko mazi bērni var ievērot.
  5. Sniedziet skaidrus norādījumus: sniedziet skaidrus norādījumus par to, kā maziem bērniem ir jāaizpilda secības darblapas. Skaidri norādiet mērķi, aprakstiet darbības, kas tām jāveic, un norādiet visas papildu prasības vai cerības.
  6. Sakārtojiet elementus: nejauši ievietojiet sekvenējamos elementus darblapās. Nodrošiniet loģisku un pareizu secību, ko mazi bērni var identificēt un pārkārtot.
  7. Iekļaut vizuālos materiālus (ja piemērojams): uzlabojiet izpratni un iesaisti, iekļaujot atbilstošus vizuālos elementus, piemēram, attēlus, diagrammas vai ilustrācijas, secības darblapās.
  8. Korektūra un rediģēšana: rūpīgi pārskatiet secības darblapas, lai nodrošinātu precizitāti, skaidrību un saskaņotību. Pārbaudiet, vai secībā un instrukcijās nav kļūdu vai neatbilstību, un veiciet nepieciešamos labojumus.
  9. Sniedziet skaidrus norādījumus par pabeigšanu: līdzās darblapām sniedziet īsus norādījumus par to, kā maziem bērniem tās jāaizpilda un jāiesniedz. Norādiet visus papildu materiālus vai prasības, kas tām varētu būt nepieciešamas.

Kā Izveidot Secības Darblapu

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!


Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiāluPriecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Secību

Kā secības darblapas dod labumu dažādām vecuma grupām?

Secības darblapas sniedz labumu dažādām vecuma grupām, attīstot smalkās motorikas, ieviešot secības jēdzienus, uzlabojot lasīšanas izpratni, uzlabojot kritisko domāšanu, veicinot loģisko domāšanu, attīstot problēmu risināšanas prasmes, atbalstot akadēmiskos panākumus, palīdzot organizēšanā un plānošanā, kā arī palīdzot sagatavoties eksāmenam.

Vai secības darba lapas var pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām?

Secības darblapas var pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām, vienkāršojot norādījumus, izmantojot vizuālos atbalstus, atšķirot saturu, iekļaujot manipulācijas, sniedzot pamudinājumus un norādījumus, nosakot individualizētus mērķus, veicinot mācīšanos sadarbībā, ļaujot pagarināt laiku un elastīgumu, izmantojot palīgtehnoloģijas un piedāvājot pozitīvu pastiprinājums. Šie pielāgojumi uzlabo pieejamību un atbalsta jēgpilnu mācību pieredzi skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Kādas ir aizraujošas secības darbības vai spēles, kas var papildināt darblapu izmantošanu klasē?

Iesaistošās secības darbības un spēles, kas papildina darblapas, ietver stāstu atstāstīšanu, attēlu kartītes, interaktīvas spēles, slazdu medības, secības uzdevumus, lomu spēles, kopīgu stāstu rakstīšanu, interaktīvus videoklipus un daudz ko citu. Šīs aktivitātes veicina praktisku mācīšanos, problēmu risināšanu, komandas darbu, radošumu un secīgas kārtības izpratni.

Kas ir sekvencēšana kulinārijas mākslas jomā?

Secība kulinārijas mākslas jomā attiecas uz precīzu ēdiena gatavošanas un gatavošanas darbību secību un izkārtojumu. Tas ietver rūpīgu uzdevumu secību, piemēram, sastāvdaļu sagatavošanu, gatavošanas paņēmienus un pārklājumu. Pareizas secības ievērošana nodrošina, ka sastāvdaļas tiek pievienotas īstajā laikā, garšas tiek izstrādātas harmoniski un ēdiens tiek pagatavots līdz perfektumam. Secība kulinārijas mākslā ir ļoti svarīga, lai sasniegtu optimālus rezultātus, saglabātu konsekvenci un izveidotu vizuāli pievilcīgu un garšīgu maltīti.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/secības-darblapas
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.