https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/sociālās-studijas-grafikas-organizatori

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!


Sociālo Zinību Grafikas Organizatora Darblapas

Kas ir sociālo studiju grafikas organizatori?

Tie ir ļoti efektīvs un saistošs rīks, ko izmantot klasē. Tie sniedz informāciju vizuāli skaidrā un kodolīgā veidā, un, ja tos izmanto, tie var palīdzēt studentiem mācīties un saglabāt informāciju par sarežģītām tēmām, terminiem un idejām. Grafiskie organizatori ir īpaši pielāgoti šim priekšmetam, un tos var rediģēt, lai atspoguļotu konkrēto laika periodu un tēmu, kuru jūs mācāt! Šie vizuālie attēlojumi palīdz studentiem organizēt, ilustrēt un komunicēt sociālajās zinībās piedāvātās idejas.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Tie ir radoši vizuālo rīku veidi, kas palīdz studentiem izprast un analizēt sarežģītas tēmas. Daži šo organizatoru veidi ietver koncepciju kartes, laika grafikus, Venna diagrammas un enkura diagrammas. Tie kalpo kā ietvars studentiem, lai sakārtotu savas zināšanas, radītu idejas un klasificētu informāciju. Kad skolēni apgūst jaunu informāciju par kādu vietu, kultūru vai vēsturisku tēmu, viņiem var būt noderīgi, ja viņiem ir vieta, kur sekot līdzi svarīgai informācijai. Tas atvieglo viktorīnu un testu, pētniecības projektu un piezīmju veikšanas pārskatīšanu un padara to vieglāku!

Padomi par sociālo zinību grafisko organizatoru izmantošanu skolotājiem

 • Izmantojiet dažādību: iekļaujiet radošas darblapas, kas īpaši paredzētas sociālajām studijām. Tas var ietvert jēdzienu kartes, laika grafikus, Venna diagrammas, cēloņu un seku diagrammas un KWL (zināt, vēlēties zināt, iemācīties) diagrammas. Dažādu organizatoru izmantošana palīdz nodrošināt dažādus mācīšanās stilus un uzlabo studentu iesaistīšanos.
 • Saskaņot ar atbilstošām tēmām: atlasiet grafiskos organizatorus, kas atbilst noteiktām sociālo zinātņu tēmām vai tēmām. Piemēram, laika skalas organizatoru var izmantot, lai kartētu vēsturiskos datumus, savukārt Venna diagrammu var izmantot, lai salīdzinātu un pretstatītu dažādas kultūras vai civilizācijas. Organizatoru pielāgošana pētāmajam saturam uzlabo izpratni un kritiskās domāšanas prasmes.
 • Veicināt aktīvu mācīšanos un sadarbību: mudiniet skolēnus aktīvi piedalīties darblapas aizpildīšanā. Izmantojiet sadarbības stratēģijas, piemēram, grupu darbu vai domāšanas pāru aktivitātes, lai veicinātu vienaudžu diskusijas un informācijas apmaiņu. Tas ļauj studentiem kopīgi veidot zināšanas un iegūt dažādas perspektīvas.
 • Sastatnes: nodrošiniet grafiskas organizatora sociālo pētījumu veidnes vai ceļvežus, kas palīdz studentiem efektīvi orientēties un sakārtot savas domas. Veiciet procesu, modelējot, kā pabeigt organizatoru, izceļot galvenos elementus un sniedzot piemērus. Pakāpeniski atlaidiet atbildību uz studentiem, kad viņi kļūst kvalificēti patstāvīgi izmantot organizatorus.
 • Iekļaujiet vizuālos elementus un krāsu kodējumu: uzlabojiet vizuālo pievilcību, iekļaujot atbilstošus attēlus, simbolus vai ikonas. Mudiniet studentus izmantot krāsu kodējumu, lai organizētājā attēlotu dažādas kategorijas vai tēmas. Vizuālie elementi palīdz saglabāt atmiņu un organizēt informāciju.
 • Veiciniet kritisko domāšanu un analīzi: mudiniet studentus iet tālāk par vienkāršu informācijas atsaukšanu un iesaistīties augstākās pakāpes domāšanā. Izmantojiet izdales materiālus, lai palīdzētu studentiem analizēt primāros avotus, izvērtēt vēsturiskās perspektīvas vai identificēt cēloņu un seku attiecības. Tas attīsta domāšanas prasmes un mudina skolēnus dziļāk iedziļināties konkrētās tēmās.
 • Izmantojiet kā mācību rīkus: mudiniet studentus pārskatīt un izpētīt savus pabeigtos grafiskos organizatorus kā mācību līdzekli pirms vērtēšanas vai eksāmeniem. Informācijas vizuālā organizācija palīdz skolēniem pārskatīt galvenos terminus, savienojumus un detaļas, pastiprinot izpratni par saturu.
 • Nodrošiniet elastību un pielāgojamību: ļaujiet studentiem elastīgi izmantot šīs darblapas. Daži var dot priekšroku digitālajām versijām, savukārt citi var dot priekšroku pildspalvai un papīram. Piedāvājiet iespējas, kas atbilst individuālajām vēlmēm un mācīšanās stiliem, veicinot īpašumtiesības un mācību pieredzes personalizēšanu.

Grafisko organizatoru izmantošanas priekšrocības klasē

 1. Izpratnes un saglabāšanas uzlabošana: tie palīdz studentiem vizualizēt informāciju, atvieglojot galveno domu un papildu informāciju uztvert un atcerēties. Sakārtojot idejas telpiski, skolēni var saskatīt attiecības starp dažādām informācijas daļām, veicinot dziļāku mācību priekšmeta izpratni.
 2. Kritiskās domāšanas prasmju veicināšana: viņi to veicina, jo studenti analizē primāros avotus, salīdzina un pretstata vēsturiskos datumus un novērtē cēloņu un seku attiecības. Studenti klasificē informāciju, identificē modeļus un veido savienojumus.
 3. Mācīšanās sadarbībā veicināšana: tie ļauj studentiem sadarboties un iesaistīties jēgpilnās diskusijās. Viņi var dalīties idejās, salīdzināt perspektīvas un strādāt kopā, lai izveidotu visaptverošus grafiskos organizatorus. Šī sadarbības pieeja veicina aktīvu iesaistīšanos un dziļāku izpratni.
 4. Atbalsts studentiem ar mācīšanās traucējumiem: tie nodrošina vizuālu struktūru, kas palīdz skolēniem ar mācīšanās traucējumiem labāk organizēt savas domas un izprast informāciju. Grafisko organizatoru vizuālais raksturs palīdz studentiem apstrādāt un izprast sarežģītas tēmas.
 5. Sociālo pētījumu grafisko organizatoru iekļaušana apmācībā

  Pirmsstundu aktivitātes

  Tās var izmantot kā pirmsstundu aktivitātes, lai aktivizētu skolēnu priekšzināšanas un stimulētu prāta vētru. Studenti var aizpildīt tukšus sociālo pētījumu grafiskos organizatorus, atzīmējot to, ko viņi jau zina un ko vēlas apgūt.

  Piezīmju veikšana un apkopošana

  Lekciju vai lasījumu laikā studenti var izmantot grafiskos organizatorus, lai veiktu sakārtotas piezīmes un apkopotu galvenos punktus. Viņi var izveidot kartes vai blokshēmas, lai tvertu un sakārtotu galveno informāciju.

  Salīdzināt un pretstatīt

  Organizatori, piemēram, Venna diagrammas un T-diagrammas, ir noderīgi studentiem, lai salīdzinātu un pretstatītu vēsturiskos laikus, civilizācijas vai kultūras. Studenti var identificēt un ilustrēt līdzības un atšķirības starp dažādām tēmām.

  Cēloņu un seku analīze

  Organizatori, piemēram, blokshēmas vai cēloņu un seku diagrammas, palīdz studentiem izprast sociālo zinību faktoru savstarpējās attiecības. Studenti var analizēt laikmetu cēloņus un sekas vēsturē, ļaujot izprast sarežģītas sociālās parādības.

  Novērtēšana un refleksija

  Skolotāji var izmantot grafiskos organizatorus kā vērtēšanas rīkus, lai novērtētu skolēnu izpratni par attiecīgajiem jēdzieniem. Studenti var aizpildīt tukšus grafiskos organizatorus, lai demonstrētu savas zināšanas, sakārtotu domas un parādītu savu izpratni.

  Padomi grafisko organizatoru izgatavošanai

  1. Nosakiet mērķi un tēmu: sāciet, nosakot mērķi un konkrēto starpdisciplīnu tēmu, kas tiks risināta. Apsveriet galvenos jēdzienus un savienojumus, kurus vēlaties uzsvērt.
  2. Izvēlieties piemērotu grafikas organizatora veidu: atlasiet veidni, kas vislabāk atbilst mērķim un tēmai. Iespējas ietver koncepciju kartes, laika grafikus, Venna diagrammas un cēloņu un seku diagrammas. Katrs veids piedāvā unikālas priekšrocības informācijas organizēšanai un attiecību izcelšanai.
  3. Izstrādājiet struktūru: izveidojiet skaidru un loģisku struktūru. Izmantojiet virsrakstus, apakšvirsrakstus un etiķetes, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas sadaļas un kategorijas. Tas nodrošina, ka informācija ir sakārtota un viegli sekojamai.
  4. Iekļaujiet vizuālos elementus: padariet tos vizuāli pievilcīgus, iekļaujot krāsas, ikonas vai atbilstošus attēlus. Vizuālie norādījumi var palīdzēt skolēniem labāk izprast un atcerēties informāciju, vienlaikus padarot grafisko organizatoru saistošu un neaizmirstamu.
  5. Iekļaut sadaļas dažādām disciplīnām: lai atvieglotu starpdisciplīnu izpēti, iekļaujiet darblapā sadaļas, kas atbilst dažādām ar tēmu saistītām disciplīnām. Tas ļauj skolēniem iekļaut informāciju no dažādiem priekšmetiem un redzēt zināšanu savstarpējo saistību.
  6. Atšķiriet sadaļas, lai izceltu atšķirības: izveidojiet sadaļas, kas īpaši paredzētas, lai izceltu disciplīnu atšķirību. To var izdarīt, izmantojot kontrastējošas krāsas, etiķetes vai īpašas uzvednes. Uzsverot to, tas mudina studentus analizēt dažādas perspektīvas.
  7. Nodrošiniet vietu saziņai un sadarbībai: piešķiriet studentiem vietu savu ideju rakstīšanai vai zīmēšanai. Tas ļauj sazināties un sadarboties starp grupas dalībniekiem vai apspriežot organizatoru kā klasi. Mudiniet studentus dalīties savās atziņās un interpretācijās.
  8. Izmantojiet primāros avotus: ja iespējams, iekļaujiet primāros avotus, piemēram, vēsturiskus dokumentus vai artefaktus. Tas palīdz studentiem tieši sazināties ar avotiem un analizēt tos starpdisciplinārā kontekstā. Iekļaujiet atstarpes, lai citētu vai atsauktos uz šiem avotiem.
  9. Novērtējiet izpratni: novērtējiet izpratni par starpdisciplināru tēmu, novērtējot viņu spēju precīzi un efektīvi aizpildīt grafiskos organizatorus. Apsveriet iespēju sniegt atsauksmes, lai palīdzētu studentiem uzlabot savu organizāciju.

  Vairāk Storyboardthat resursu un bezmaksas drukājamo materiālu


  Kā Izveidot Grafiskus Organizatorus Sociālajām Studijām

  1

  Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

  Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

  2

  Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

  Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

  3

  Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

  Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

  4

  Rediģējiet Savu Darblapu

  Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

  5

  Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

  Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

  6

  Nākamie Soļi

  Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!  Priecīgu radīšanu!


  Bieži uzdotie jautājumi par sociālo zinātņu grafikas organizatoriem

  Kā grafiskos organizatorus var izmantot, lai atbalstītu studentus, veidojot savienojumus starp pirmavotiem un vēstures notikumiem?

  Šie organizatori var būt spēcīgi instrumenti, lai atbalstītu bērnus, veidojot savienojumus starp primārajiem avotiem un vēsturiskiem notikumiem sociālajās zinībās. Viena efektīva pieeja ir laika skalas grafikas organizatora izmantošana. Studenti var izvietot primāros avotus gar laika skalu, izmantojot tukšus grafiskos organizatorus sociālajiem pētījumiem, un anotēt katru avotu ar atbilstošu informāciju. Šis process ļauj bērniem vizuāli redzēt attiecības starp avotiem un notikumiem, veicinot dziļāku izpratni par to, kā primārie avoti ietekmē mūsu izpratni par vēsturi. Ir vērts atzīmēt, ka ir pieejami dažādi resursi, kas nodrošina bezmaksas sociālo zinību grafiskos organizatorus, ko skolotāji var izmantot klasē.

  Vai ir īpaši grafiskie organizatori, kas labi darbojas, lai veicinātu salīdzināšanas un pretstatīšanas aktivitātes sociālajās zinībās?

  Jā. Viens efektīvs grafiskais organizators ir Venna diagramma. Venna diagramma sastāv no diviem vai vairākiem pārklājošiem apļiem, un katrs aplis attēlo konkrētu tēmu vai koncepciju. Studenti var uzskaitīt katras tēmas īpašības vai atribūtus attiecīgajā aplī un noteikt kopīgās īpašības pārklājošajā apgabalā. Tas ļauj skolēniem vizuāli salīdzināt un pretstatīt dažādu tēmu iezīmes, palīdzot viņiem noteikt līdzības un atšķirības. Vēl viens grafiskais organizators, kas labi darbojas salīdzināšanas un kontrastēšanas darbībām, ir T-diagramma vai dubulto kolonnu diagramma. Bērni var uzskaitīt katras tēmas raksturlielumus vai galvenos punktus atsevišķās kolonnās un pēc tam analizēt un salīdzināt informāciju blakus. Tas atvieglo skaidru tēmu līdzību un atšķirību salīdzināšanu. Izmantojot šos grafiskos organizatorus, studenti var attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, analizēt dažādus tēmu vairākus aspektus un iegūt dziļāku izpratni par to savstarpējo saistību un atšķirību.

  Kādi ir daži radošu grafikas organizatoru piemēri, kurus var izmantot tieši šīm tēmām?

  Ir vairāki radošu grafikas organizatoru piemēri, kurus var izmantot tieši sociālo zinību tēmām. Viens piemērs ir jēdzienu karte, kurā skolēni var vizuāli sakārtot un savienot dažādus jēdzienus, notikumus vai vēsturiskas personas. Viņi var izmantot bultiņas, līnijas vai savienotājus, lai parādītu attiecības starp dažādiem elementiem. Vēl viens piemērs ir Frayer modelis, kas sastāv no četru kvadrātu diagrammas. Skolēni var uzrakstīt galveno jēdzienu vai terminu centrālajā laukumā un aizpildīt pārējos lauciņus ar definīcijām, piemēriem un ar jēdzienu nesaistītiem piemēriem. Tas palīdz padziļināt izpratni par jēdzienu un tā kontekstu sociālajos pētījumos. Turklāt PMI (pluss, mīnuss, interesants) diagrammu var izmantot, lai analizētu dažādus sociālo pētījumu tēmas aspektus. Studenti var identificēt ar tēmu saistītos pozitīvos aspektus vai ieguvumus, negatīvos aspektus vai trūkumus, kā arī interesantus vai pārdomas rosinošus elementus. Tas veicina kritisku domāšanu un visaptverošu analīzi. Šie radošie grafikas organizatori nodrošina studentiem alternatīvus veidus, kā pārstāvēt un apstrādāt informāciju, veicinot iesaistīšanos un dziļāku izpratni par sociālo zinību tēmām.

Attēlu Piedēvējumi
 • 3312546 • GDJ • Licence Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/sociālās-studijas-grafikas-organizatori
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.