https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/zinātne-novērošana

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!
Zinātnisko Novērojumu Darblapas

Kas ir zinātnes novērošanas darblapas?

Zinātnes novērošanas darblapas ir izglītības resursi, kas nodrošina strukturētu sistēmu studentiem, lai dokumentētu to, ko viņi novēro zinātnisko pētījumu vai eksperimentu laikā. Parasti tajos ir sadaļas kvalitatīvo un kvantitatīvo konstatējumu reģistrēšanai, kā arī jebkurai atbilstošai pamatinformācijai vai datu analīzei. Tie kalpo kā rīks studentiem, lai sistemātiski reģistrētu savus novērojumus, sakārtotu datus un izdarītu secinājumus, pamatojoties uz saviem atklājumiem. Tie palīdz attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, uzlabo zinātnisko lasītprasmi un veicina dziļāku izpratni par zinātnisko metodi. Tie var būt paredzēti dažādiem pakāpes līmeņiem un aptver plašu zinātnisko tēmu un koncepciju klāstu. Zinātnes novērošanas darblapas ļauj skolēniem ierakstīt eksperimenta jautājumu, hipotēzi, materiālus, skices un daudz ko citu. Tos var ievietot iesaiņojumā, ielīmēt piezīmju grāmatiņā vai ievietot mapē, lai skolēni jebkurā laikā varētu uz tiem atsaukties!

Kas ir novērojums zinātnē?

Tie ietver sarežģītus procesus, kas ietver rūpīgu datu vākšanu, analīzi un interpretāciju, izmantojot stingras metodoloģijas un rīkus. Tā atzīst, ka zinātniskiem novērojumiem ir jāpievērš uzmanība detaļām, objektivitāte un sistemātiska kvalitatīvas un kvantitatīvās informācijas reģistrēšana. Turklāt viņi atzīst fona zināšanu, eksperimentālo apstākļu un cilvēka uztveres ierobežojumu ietekmi, mudinot zinātniekus pielietot kritisko domāšanu un stingru analīzi, lai no novērotajiem datiem iegūtu jēgpilnu ieskatu. Lai savāktu informāciju un sistemātiski to reģistrētu, ir jāizmanto mūsu maņas vai specializēti rīki. To var izdarīt, izmantojot rakstiskas piezīmes, skices vai fotogrāfijas. Piemērs ir ūdens viršanas temperatūras novērošana. Karsējot ūdeni kontrolētā eksperimentā un rūpīgi uzraugot temperatūru, izmantojot termometru, zinātnieki var veikt novērojumu, ka ūdens vārās 100 grādu temperatūrā pēc Celsija jūras līmenī. Šis novērojums ir balstīts uz vizuālu ūdens maiņu, pārejot no šķidra stāvokļa uz gāzveida stāvokli, ko pavada burbuļu veidošanās un tvaika izdalīšanās.

Drukājamas zinātnes novērojumu darblapas nodrošina strukturētu formātu studentiem vai pētniekiem, lai novērotu un dokumentētu savus novērojumus, nodrošinot, ka netiek palaista garām neviena informācija, un atvieglojot datu organizēšanu un analīzi.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Novērojumu veikšana zinātnisko eksperimentu laikā ir ļoti svarīga. Nodarbības laikā skolēni mācās dziļāk iesaistīties eksperimenta procesā no sākuma līdz beigām un dod viņiem iespēju izteikt prognozes un analizēt rezultātus. Novērošanas darblapas ir svarīgas, lai studenti varētu sekot līdzi visiem eksperimenta posmiem un domāšanas procesam.

Dabaszinātņu darblapu iekļaušana klasē

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

Iepazīstiniet jaunos audzēkņus ar novērošanas jēdzienu, nodrošinot vienkāršas darblapas ar skaidriem vizuāliem materiāliem un uzvednēm. Mudiniet viņus izmantot savas piecas maņas un strukturētā veidā pierakstīt novēroto. Darblapas un zinātnes žurnāli var koncentrēties uz tādiem pamatjēdzieniem kā krāsas, formas, faktūras un vielas stāvokļu izmaiņas.

Pamatskolai un vidusskolai

Studentiem progresējot, nodrošiniet sarežģītākas darblapas, kas ļauj viņiem iesaistīties praktiskos eksperimentos. Šajās darblapās jāiekļauj sadaļas sākotnējo novērojumu reģistrēšanai, veikto darbību dokumentēšanai, datu ierakstīšanai un secinājumu izdarīšanai. Šis process palīdz studentiem attīstīt analītiskās domāšanas prasmes un izprast precīzas datu vākšanas nozīmi.

Vidusskolai un ne tikai

Šajā līmenī zinātnes novērošanas darblapas var pielāgot konkrētām zinātnes disciplīnām. Studentus var izaicināt izstrādāt un veikt eksperimentus, izmantojot novērošanas lapas, lai reģistrētu un analizētu savus datus. Šī pieeja veicina neatkarīgu domāšanu, zinātnisko pratību un progresīvas datu analīzes prasmes.

Padomi zinātnes novērojumu darblapas plānošanai

Novērojumu lapas izveide zinātniskiem eksperimentiem ietver strukturēta dokumenta izstrādi, kas ļauj sistemātiski reģistrēt kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus, nodrošinot studentiem ietvaru, lai dokumentētu savus atklājumus, analizētu datus un izdarītu nozīmīgus secinājumus.

  1. Nosakiet mērķi: skaidri definējiet novērošanas darblapas mērķi, piemēram, izmantojot zinātnisko novērojumu lapas veidni, lai reģistrētu datus konkrēta eksperimenta laikā vai izpētītu noteiktu zinātnisku koncepciju.
  2. Iezīmējiet sadaļas: sadaliet darblapu sadaļās, tostarp "Nosaukums", "Mērķis", "Materiāli", "Procedūra", "Novērojumi", "Dati", "Analīze" un "Secinājums". Šīs sadaļas palīdz strukturēt darblapu un palīdz studentiem reģistrēt savus novērojumus.
  3. Dizaina izkārtojums un formāts: izveidojiet vizuāli pievilcīgu zinātnisko novērojumu veidnes izkārtojumu, kas ir viegli lasāms un saprotams. Izmantojiet skaidrus virsrakstus, apakšvirsrakstus, aizzīmju punktus un apsveriet iespēju iekļaut tabulas, diagrammas vai diagrammas, lai efektīvi parādītu datus.
  4. Iekļaujiet norādījumus un norādījumus: katrā novērojumu lapas sadaļā sniedziet skaidrus norādījumus un norādījumus, lai palīdzētu studentiem veikt novērojumus un apkopot datus. Mudiniet viņus izdarīt kvalitatīvus un kvantitatīvus secinājumus un izmantot savas pamatzināšanas.
  5. Iekļaujiet vizuālos elementus: uzlabojiet darblapas vizuālo pievilcību, iekļaujot atbilstošus attēlus, diagrammas vai ilustrācijas, kas palīdz studentiem saprast novēroto eksperimentu vai koncepciju.
  6. Apsveriet diferenciāciju: ja dabaszinātņu novērojumu lapa ir paredzēta skolēniem ar dažādu klašu līmeņiem vai spējām, apsveriet iespēju iekļaut dažādas sarežģītības pakāpes vai izvēles paplašinājumus, lai apmierinātu dažādas skolēnu vajadzības un intereses.
  7. Sniedziet skaidrus norādījumus par aizpildīšanu: iekļaujiet skaidrus norādījumus par to, kā studentiem ir jāaizpilda darblapa, neatkarīgi no tā, vai viņi ir individuāli vai grupās. Lai nodrošinātu konsekvenci, norādiet papildu prasības, piemēram, rakstīt pilnos teikumos vai izmantot īpašas mērvienības.
  8. Padariet to pieejamu: ņemiet vērā skolēnu pieejamības vajadzības un nodrošiniet zinātnisko novērojumu darblapu dažādos formātos, piemēram, drukājamās versijās un digitālos formātos, lai pielāgotos dažādām mācību vidēm.
  9. Kopīgošana un izplatīšana: kad darblapa ir pabeigta, kopīgojiet to ar studentiem un citiem pedagogiem vai padariet to pieejamu bezmaksas lejupielādei vietnē vai mācību pārvaldības sistēmā. Skaidri paziņojiet, kā un kad izmantot novērojumu lapu, lai klasē maksimāli palielinātu tās priekšrocības.

Kā Izveidot Zinātnes Novērojumu Darblapu

1 Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2 Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3 Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4 Function Host is not Running.

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5 Function host is not running.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6 Function Host is not Running.

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!


Vēl vairāk Storyboard That resursu un bezmaksas drukājamo materiāluPriecīgu radīšanu!


Bieži Uzdotie Jautājumi par Zinātnes Novērošanas Darblapām

Kāda ir atšķirība starp kvalitatīviem un kvantitatīviem novērojumiem zinātnes novērošanas darblapās?

Kvalitatīvie novērojumi pēc būtības ir aprakstoši un ietver objekta, organisma vai parādības īpašības, īpašības vai īpašības. Šie novērojumi parasti tiek reģistrēti, izmantojot aprakstošu valodu, nevis skaitliskus mērījumus. Kvalitatīvie novērojumi koncentrējas uz novērojamā subjekta īpašībām, izskatu, tekstūru, krāsām, smaržām, garšām, skaņām vai citiem subjektīviem atribūtiem. Tie sniedz subjektīvu informāciju un bieži tiek veidoti, izmantojot maņas.

Kā zinātniskās novērošanas darba lapas veicina skolēnu mācīšanos?

Tie sniedz ieguldījumu, mudinot aktīvu līdzdalību zinātniskajā izpētē, veicinot kritiskās domāšanas prasmes, veicinot datu analīzi un pastiprinot izpratni par zinātnisko metodi. Tie nodrošina strukturētu sistēmu studentiem, lai attīstītu zinātnisko pratību un iesaistītos praktiskā mācību pieredzē.

Vai ir īpašas vadlīnijas, kā izmantot zinātniskās novērošanas darblapas klasē?

Kad runa ir par skolēnu mudināšanu veikt novērojumus, pedagogiem ir elastīga pieeja. Viņi var sniegt skaidrus norādījumus par darblapu aizpildīšanu, nodrošinot to atbilstību mācību programmas standartiem. Turklāt pedagogi var veicināt sadarbību un diskusijas starp skolēniem, ļaujot viņiem pārdomāt un apspriest novērojumu rezultātus. Iekļaujot šīs stratēģijas, pedagogi var radīt vidi, kas veicina aktīvu iesaistīšanos un jēgpilnu mācīšanos, veicot novērojumus.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/zinātne-novērošana
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.