https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/fólie-znakov

Čo je to fóliový znak?

Charakterové fólie sa používajú vo všetkých typoch literatúry. Definície postáv fólie vám môžu pomôcť identifikovať tieto postavy a pochopiť, ako prispievajú k celkovým témam príbehu. Poskytnutím inej perspektívy na ústredný konflikt môžu postavy z fólie pomôcť posunúť dej a urobiť príbeh pútavejší. Čo je teda fólia v literatúre? Je to nástroj, ktorý veľkí autori používajú na vytváranie prepracovanejších a pútavejších postáv. Postava, ktorá vykazuje protikladné črty inej postave, sa nazýva fólia. Postavy fólie môžu byť antagonistami , ale nie vždy. Niekedy sa stane, že povahové fólie budú aj inými postavami popri protagonistovi. Keď autor použije fóliu, chce sa uistiť, že čitateľ zachytí dôležité atribúty a charakteristiky osobnosti hlavnej postavy. Z tohto dôvodu je dôležité dávať si pozor na fólie! Príležitostne môže fólia odkazovať na podzápletku, ktorá sa používa na zmarenie hlavnej zápletky, a tento prípad možno nazvať naratívna fólia.

Vo svojej najzákladnejšej podobe je alobal znakom, ktorý odráža vlastnosti protagonistu.Skúmanie znakovej fólie v literatúre

Fólia je mocné literárne zariadenie, ktoré dokáže dodať každému príbehu hĺbku a zložitosť. Skúmanie príkladov fólií v literatúre vám môže pomôcť získať hlbšie pochopenie a ocenenie zložitosti, vďaka ktorej sú vaše obľúbené príbehy zaujímavé. Napríklad v Rómeovi a Júlii slúži Mercutio ako dramatická fólia pre Rómea. V tomto prípade, ako vedľajšia postava, je Mercutio dramatickým filmom, ktorého vlastné osobnostné črty sú v priamom protiklade s črtami inej postavy. Keď sú fóliové postavy zvýraznené vedľa seba s inou postavou, čitatelia môžu jasnejšie vidieť ich opačné črty.

Význam fólií pri vývoji postavy a napredovaní zápletky

V literatúre sa fólie, či už ide o sekundárne postavy alebo zohrávajú dominantnejšiu úlohu, často používajú na poskytnutie ostrého kontrastu s osobnostnými črtami hlavnej postavy, pričom zdôrazňujú určité vlastnosti alebo aspekty, ktoré sú nevyhnutné pre ich dobrodružstvá. Literárne fólie sa často používajú na poskytnutie hlbšieho pochopenia sebaurčenia hlavného hrdinu tým, že ich postavia do priameho protikladu k ich vlastnej fólii. Prostredníctvom tejto starej praxe môžu autori efektívne zdôrazniť určité črty a nechať vyniknúť svojich protagonistov a zároveň vytvárať napätie a konflikty v príbehu. Či už je fólia vedľajšia postava alebo antagonista, zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní základných dobrodružstiev hlavného hrdinu a pomáha mu prekonávať prekážky.

Rozdelenie fóliových znakovFólie vám pomôžu:

 • Jasnejšie pochopte vlastnosti a motiváciu postavy
 • Poznaj dobro od zla, rozum od tupého alebo silu od slabosti
 • Presnejšie sa zamyslite nad tým, kto je hlavným hrdinom

HLAVNÁ POSTAVA FÓLIOVÝ CHARAKTER
Aké sú vlastnosti hlavnej postavy? Aké sú vlastnosti alobalového charakteru?
 • Aké vlastnosti sú opačné?
 • Aké akcie majú/vykonávajú tieto postavy, ktoré sa líšia?
 • Ako čitateľ vníma jednotlivé postavy?
 • Ako autor vníma jednotlivé postavy?

Poznáte svoje fólie?

BYŤ ČI NEBYŤ... FÓLIA? ODPOVEĎ
Fólia sa používa na vyjadrenie špecifických vlastností hlavnej postavy (protagonistu).
PRAVDA

Spomeňte si na Toma a Jaya z Veľkého Gatsbyho. Prostredníctvom rozprávača Nicka Carrawaya čitateľ vidí Toma aj Jaya, dvoch mužov zamilovaných do tej istej ženy. Tom je športovec so vzdelaním z brečtanovej ligy a starými peniazmi. Jay je jemnejší gentleman s „novými“ peniazmi. Tom je drsný a Nick sa často cíti nepríjemne, zatiaľ čo Jay „mal jeden z tých vzácnych úsmevov s kvalitou večného uistenia...“

V literárnom diele môže byť viac ako jeden typ fólie.
PRAVDA

Niektoré literárne diela majú viac ako jednu sadu fólií, môžu mať viac ako 2 znaky, ktoré sa navzájom fóliujú, alebo znázornená fólia môže byť aj fóliou podkresov. V Júliusovi Caesarovi od Shakespeara je Brutusovým klamárom Cassius, zatiaľ čo Antonym je Brutus!

Fotbalový pár je vždy hlavná postava (protagonista) a ich nepriateľ (antagonista).
FALSE

Pozrite si Romea a Mercucia z Tragédie Rómea a Júlie. Títo dvaja chlapci sú náhodou najlepší priatelia; Shakespeare sa však chcel uistiť, že diváci vedia, aký je Romeo zúfalý milenec, a tak urobil z Mercutia svojho partnera. Mercutio si často robil srandu z lásky a milencov, čím ukázal, že je logickejší a rozumnejší ako láska, ktorú zasiahla Romeo.


Aplikácia: Čo mám robiť pri čítaní románu?

Pri čítaní románu sa v priebehu deja často stávajú dôležité malé atribúty a detaily. Pomocou Storyboard Creator môžu čitatelia zaznamenať jemné informácie o fóliách, ktoré pomôžu vizualizovať kontrast v znakoch.


Rozšírenie do triedy: Ako môžem použiť fóliové znaky v mojej triede?


 1. Vyberte si román alebo poviedku, ktorá obsahuje jednu alebo viac fóliových postáv.

 2. Prispôsobte si storyboard nižšie, aby ste sledovali každú dvojicu postáv v literárnom diele.


 3. Nahraďte zástupný symbol „NAME“ názvom každého znaku.

 4. Počas čítania hľadajte postavy v románe alebo príbehu, ktoré majú vlastnosti, ktoré si úplne odporujú. Napíšte si prídavné mená alebo priame citácie, ktoré poskytujú kontrast vo viere alebo postojoch pre každú postavu.

 5. Pred dokončením si vyberte postavu Storyboard That, ktorá zobrazí každú postavu z románu. Pomocou funkcie drag and drop ich umiestnite do poľa vľavo. Môžete dokonca pridať pozadie ako v príklade nižšie!


Príklad projektu fólie pre Tragédiu Rómea a Júlie


Po dokončení Storyboard - Následná diskusia o fóliových postavách


Po dokončení premýšľajte a napíšte o dvoch postavách, ktoré sú fóliami. Uistite sa, že svoje vysvetlenie založíte na dôkazoch, ktoré ste si zapísali. Tu je niekoľko sprievodných otázok, ktoré vám pomôžu hovoriť o fóliách:


Usmerňujúce Otázky pre Diskusie o Fóliových Charakteroch

1

Hlavná Vlastnosť

Zvážte toto: Aká je hlavná črta, ktorú sa autor snaží postaviť vedľa seba? (napr. láska vs. logika)

2

Opíšte Každú Postavu

Aké tri prídavné mená by ste použili na opísanie každej postavy?

3

Interakcia Postavy

Čo sa stane, keď tieto postavy interagujú?

4

Pohľad Autora

Aký je názor autora na tému, ktorá je kontrastovaná? (napr. láska je romantickejšia a tragickejšia ako logika)


Súvisiace aktivity

Hľadáte aktivity s fóliovými postavičkami? Pozrite si niektoré z našich príkladov nižšie!
Ako Naučiť Tvorbu Fóliových Postáv v Tvorivom Písaní

1

Predstavte Koncept Fóliových Znakov

Začnite predstavením konceptu fóliových postáv študentom. Vysvetlite, že fóliové postavy sa v literatúre používajú na kontrast a zdôraznenie vlastností, motivácií alebo presvedčení iných postáv. Uveďte príklady zo známej literatúry, aby ste ilustrovali, ako fóliové postavy zlepšujú rozprávanie.

2

Diskutujte o Účele a Vplyve Fóliových Postáv

Zapojte študentov do diskusie o účele a vplyve fóliových postáv v tvorivom písaní. Skúmajte, ako môžu fízlové postavy vytvárať konflikty, zdôrazňovať témy a prehlbovať čitateľom pochopenie hlavných postáv. Povzbudzujte študentov, aby kriticky premýšľali o úlohe fóliových postáv pri zlepšovaní ich vlastných príbehov.

3

Analyzujte Príklady Existujúcich Fólií

Poskytnite študentom príklady fóliových postáv z literatúry, filmov alebo iných médií. Veďte ich pri analýze charakteristík, interakcií a účinkov týchto fóliových postáv. Diskutujte o tom, ako môžu kontrastné črty alebo presvedčenia fízlikových postáv vytvárať napätie a posúvať príbeh vpred.

4

Brainstorming Protichodných Vlastností a Rolí

Zapojte študentov do brainstormingu, aby vytvorili nápady na vytváranie fóliových postáv. Povzbuďte ich, aby premýšľali o črtách, rolách alebo presvedčeniach, ktoré môžu poskytnúť účinný kontrast k ich hlavným postavám. Veďte študentov, aby zvážili, ako môžu tieto fóliové postavy pridať hĺbku a zložitosť ich príbehom.

5

Rozvíjajte Fóliové Postavy a Vzťahy

Povedzte študentom, aby rozvíjali svoje filmové postavy a ich vzťahy s hlavnými postavami. Povzbudzujte ich, aby si vytvorili podrobné profily postáv vrátane fyzických popisov, osobností a motivácií. Viesť študentov pri identifikácii špecifických čŕt alebo presvedčení, ktoré kontrastujú s hlavnou postavou a prispievajú ku konfliktom alebo napätiu.

6

Začlenenie Fóliových Znakov do Písania

Viesť študentov pri začleňovaní ich fóliových postáv do ich kreatívneho písania. Povzbuďte ich, aby zvážili, ako môžu interakcie a konflikty medzi hlavnou postavou a fóliovou postavou formovať dej a vývoj postavy. Poskytnite spätnú väzbu a podporu, keď študenti upravujú a zdokonaľujú svoje písanie, aby efektívne využívali svoje fóliové znaky.

Často kladené otázky o fóliových postavách

Čo je to literárna fólia a aké sú niektoré príklady fóliových postáv v literatúre?

Literárny film je postava v príbehu, ktorá sa používa na vytvorenie kontrastu a zvýraznenie určitých aspektov osobnosti, charakterových vlastností alebo hodnôt hlavného hrdinu. Literárnym príkladom je vzťah medzi Sherlockom Holmesom a Dr. Watsonom v príbehoch Sherlocka Holmesa. Watson slúži Holmesovi ako prekážka a zdôrazňuje jeho genialitu a jedinečné vlastnosti tým, že poskytuje uzemnenejšiu a príbuznejšiu perspektívu. Vo filme To Kill a Mockingbird je Boo Radleyová literárnym pomocníkom pre Scout a zdôrazňuje jej nevinnosť a zvedavosť.

Ako prispievajú fóliové postavy k zápletke a témam príbehu?

Fóliové postavy môžu pomôcť posunúť dej príbehu tým, že poskytnú kontrast a napätie s hlavnou postavou. Môžu tiež prispieť k témam príbehu zdôraznením dôležitých aspektov osobnosti, charakterových vlastností alebo hodnôt hlavného hrdinu alebo poskytnutím iného pohľadu na ústredný konflikt alebo tému.

Ako autori vo svojom písaní vytvárajú fóliové postavy?

Autori môžu vytvárať fóliové postavy niekoľkými spôsobmi, napríklad prostredníctvom kontrastných osobností, skúseností alebo hodnôt. Postava fólie by mala byť odlišná od hlavnej postavy, ale stále by mala mať dostatok podobností, aby bolo možné zmysluplne porovnávať a kontrastovať. Interakcie a konflikty medzi hlavnou postavou a fóliovou postavou môžu tiež odhaliť dôležité poznatky o protagonistovi a príbehu.

Viac takýchto aktivít nájdete v našej kategórii 6-12 ELA!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/fólie-znakov
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky