Meklēt
 • Meklēt
 • Mani Scenāriji
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/faktu-un-viedokļu-darblapas

Pielāgojiet Faktu un Viedokļu Veidnes


Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!Faktu un Viedokļu Darblapas Veidnes | Fakts un Viedoklis

Kas ir darblapas “Fakts pret viedokli”?

Faktu un viedokļu darblapas palīdz mācīt studentiem atšķirību starp faktu, kas ir patiess, un viedokli, ko kāds domā vai jūt par tēmu. Informācijas pārslodzes un mediju piesātinājuma laikmetā spēja kritiski domāt un atšķirt faktus un viedokļus ir kļuvusi arvien svarīgāka. Mēs kā pedagogi un vecāki esam atbildīgi par to, lai mūsu bērni apgūtu nepieciešamās prasmes, lai pārvietotos šajā sarežģītajā ainavā. Viens efektīvs instruments, ko var iekļaut apmācībās klasē un mācībās mājās, ir faktu un viedokļu darblapu izmantošana.

Izpratne par atšķirību: fakts pret viedokli

Pirms iedziļināties darba lapu priekšrocībās, ko sniedz fakts salīdzinājumā ar viedokli, ir svarīgi skaidri saprast, kas atšķir faktus no viedokļiem, izpētot fakta un viedokļa definīciju. Fakti ir objektīvi un tos var pierādīt ar pierādījumiem vai atbilstošiem faktiem, savukārt viedokļi ir subjektīvi un balstās uz personīgo pārliecību vai vēlmēm. Lai palīdzētu skolēniem izprast faktu un viedokļu atšķiršanas jēdzienu, skolotāji var sniegt faktu un viedokļu piemērus, demonstrējot apgalvojumus, sākot no vēsturiskiem notikumiem līdz personīgām vēlmēm, ļaujot skolēniem praktizēt savas kritiskās domāšanas prasmes.

Faktu un viedokļu darblapu priekšrocības

 • Kritiskās domāšanas spēju attīstīšana: Faktu un viedokļu darblapas sniedz vairāk prakses kritiskās domāšanas prasmēs, palīdzot studentiem pārbaudīt apgalvojumus un noteikt, vai tie ir fakti vai viedokļi. Šis process stiprina viņu spēju patstāvīgi domāt un pieņemt pārdomātus spriedumus.
 • Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un informācijas novērtēšanas uzlabošana. Izmantojot darba lapas ar faktiem un viedokļiem, skolēni kļūst par zinošākiem mediju patērētājiem. Viņi mācās apšaubīt avotus, novērtēt apgalvojumus un identificēt iespējamos aizspriedumus. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas, lai pārvietotos tiešsaistē un citos plašsaziņas līdzekļu formātos pieejamās milzīgajā informācijas apjomā.
 • Uz pierādījumiem balstītas spriešanas veicināšana: Fakti pret viedokli darblapas veicina pierādījumu izmantošanu apgalvojumu un argumentu atbalstam. Studenti mācās meklēt uzticamus avotus, apsvērt vairākas perspektīvas un veidot loģiskas saiknes starp apstiprinošajiem pierādījumiem un secinājumiem. Tas attīsta uz pierādījumiem balstītas spriešanas ieradumu, kas sniedzas ārpus klases.
 • Cieņpilnu diskusiju un debašu veicināšana. Darblapas ar faktiem un viedokļiem sniedz skolēniem iespējas iesaistīties cieņpilnās diskusijās un debatēs. Viņi mācās formulēt savas domas, ieklausīties citu viedokļos un apstrīdēt idejas, pamatojoties uz pierādījumiem. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas, lai radītu klases vidi, kas novērtē dažādus viedokļus un mudina veikt kritisku izmeklēšanu.

Īstenošana klasē: Faktu un viedokļu darblapu izmantošana

Faktu un viedokļu darblapu ieviešana klasē var būt noderīga mācīšanas stratēģija kritiskās domāšanas prasmju veicināšanai. Šeit ir ieteiktā pieeja:

 1. Norādījumi un definīcijas: sāciet ar skaidru faktu un viedokļa definīciju izklāstu studentiem. Paskaidrojiet, ka fakts ir patiess apgalvojums, ko var pierādīt ar pierādījumiem, savukārt viedoklis ir apgalvojums, kas balstīts uz personīgo pārliecību vai vēlmēm.
 2. Vadītās instrukcijas un piemēri: sniedziet studentiem faktu un uzskatu piemērus un palīdziet viņiem noteikt, vai katrs apgalvojums ir fakts vai viedoklis. Izskaidrojiet katra lēmuma pamatojumu un mudiniet studentus uzrakstīt savus teikumus, izmantojot faktus un viedokļus.
 3. Patstāvīgā prakse: izdaliet skolēniem drukājamas faktu un viedokļu darblapas. Šajās darblapās parasti ir sniegta virkne apgalvojumu, ko studenti var pārbaudīt un klasificēt kā faktus vai viedokļus. Studenti var identificēt apgalvojumus, izskaidrot savus argumentus un pierādīt savas atbildes.
 4. Klases diskusija un pārskatīšana: iesaistiet studentus diskusijā par viņu atbildēm uz faktu un viedokļu darba lapām. Mudiniet viņus izskaidrot savu domāšanas procesu un pamatot savus secinājumus ar pierādījumiem. Šis pārskats palīdz nostiprināt jēdzienus un ļauj veikt papildu skaidrojumus. Faktu vai viedokļu darblapas iekļaušana uzlabo viņu kritiskās domāšanas prasmes.

Sadarbība ar vecākiem: faktu paplašināšana salīdzinājumā ar viedokļu apguvi mājās

Lai maksimāli palielinātu faktu un viedokļu darba lapu ietekmi, ir ļoti svarīgi mācību procesā iesaistīt vecākus. Lūk, kā jūs varat sadarboties:

Kopīgojiet resursus un drukājamas darblapas

Nodrošiniet vecākiem bezmaksas faktu un viedokļu darblapas, kuras viņi var izmantot mājās, lai nostiprinātu klasē aplūkotos jēdzienus. Tas ļauj studentiem turpināt praktizēt kritiskās domāšanas prasmes un pielietot tās reālās dzīves situācijās.

Atvērtu dialogu veicināšana

Mudiniet vecākus iesaistīties diskusijās ar saviem bērniem par aktuālajiem notikumiem, mediju patēriņu un viedokļiem, ar kuriem viņi saskaras. Tas bērniem rada iespējas pielietot savas kritiskās domāšanas prasmes un iegūt dziļāku izpratni par faktu un viedokli.

Izaicinājumu risināšana

Īstenojot darba lapas ar faktiem un viedokļiem, skolotāji var saskarties ar tādiem izaicinājumiem kā maldīgu priekšstatu un aizspriedumu pārvarēšana vai strīdīgu tēmu risināšana. Nodrošinot norādījumus, sastatnes un atbalstošu vidi, šīs problēmas var efektīvi risināt. Iekļaujot drukājamus materiālus un atbilstošus faktus mācību praksē un sadarbojoties ar vecākiem, mēs sniedzam skolēniem iespēju attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, efektīvi novērtēt informāciju un pieņemt pārdomātus spriedumus.

Padomi darblapas “Fakts pret viedokli” izveidošanai

 1. Definējiet mērķi: sāciet, definējot darblapas fakta un viedokļa mērķi. Paskaidrojiet, ka mērķis ir palīdzēt studentiem atšķirt faktu apgalvojumus un viedokļus, veicinot kritiskās domāšanas prasmes dažādās disciplīnās.
 2. Atlasiet atbilstošu tēmu: izvēlieties atbilstošu tēmu, ko var izpētīt no dažādiem leņķiem un perspektīvām. Tas nodrošina, ka darba lapa ir piemērojama dažādām priekšmetu jomām, ļaujot studentiem praktizēt kritisko domāšanu starpdisciplinārā kontekstā.
 3. Apkopojiet apgalvojumus: apkopojiet dažādus apgalvojumus, kas saistīti ar izvēlēto tēmu. Iekļaujiet faktu apgalvojumus, ko var pamatot ar pierādījumiem un viedokļu paziņojumiem, kas atspoguļo subjektīvus uzskatus vai personiskos uzskatus. Tas nodrošina studentiem daudzveidīgu apgalvojumu kopumu, ko analizēt un klasificēt.
 4. Izveidojiet izrakstu banku: apkopojiet apkopotos izrakstus izrakstu bankā. Sakārtojiet apgalvojumus nejauši vai pēc kategorijām, nodrošinot faktu un viedokļu paziņojumu sajaukumu. Tas sniedz studentiem virkni piemēru, ko pārbaudīt un novērtēt.
 5. Izstrādājiet norādījumus: uzrakstiet skaidrus un kodolīgus norādījumus, kas palīdzētu studentiem noteikt, vai apgalvojums ir fakts vai viedoklis. Iekļaujiet atslēgvārdus, piemēram, definīcijas, norādījumus un pārbaudi, lai palīdzētu studentiem saprast veicamo uzdevumu.
 6. Iekļaujiet piemērus: sniedziet gan faktu, gan viedokļu paziņojumu piemērus, lai ilustrētu atšķirību. Tas palīdz studentiem iepazīties ar jēdzienu un mudina viņus piemērot savu izpratni darba lapas apgalvojumiem.
 7. Mudiniet pārdomām un diskusijām: iekļaujiet jautājumus, kas mudina skolēnus pārdomāt atšķirības starp faktiem un viedokļiem un to, kā tie attiecas uz konkrēto tēmu. Tas veicina diskusiju, ideju apmaiņu un dziļāku izpratni par jēdzieniem.
 8. Iekļaujiet starpdisciplinārus sakarus: sniedziet studentiem iespēju saistīt faktu un viedokļu darblapu ar viņu attiecīgajām disciplīnām. Iekļaujiet norādījumus, kas liek viņiem noteikt, kā fakti un viedokļi var atšķirties tādās tēmās kā rakstīšana, mācīšana vai citās saistītās disciplīnās.
 9. Nodrošiniet papildu resursus: piedāvājiet resursus, piemēram, atsauces materiālus, vietnes vai rakstus, ar kuriem studenti var iepazīties, lai iegūtu plašāku informāciju par šo tēmu. Tas paplašina viņu zināšanas un veicina tālāku izpēti ārpus darblapas.
 10. Pārskatīšana un uzlabošana: pārskatiet darblapu skaidrības, precizitātes un atbilstības labad. Pārliecinieties, vai darblapa ir saistoša, saskaņota ar paredzētajiem mērķiem un tajā ir iekļauti trūkstošie atslēgvārdi, piemēram, teikums, skolēns un resursi.

Veicot šīs darbības, pedagogi var izveidot darblapu fakts pret viedokli, kas veicina kritisko domāšanu, veicina starpdisciplinārus sakarus un sniedz skolēniem vērtīgas prasmes, kas pielietojamas dažādos priekšmetos un kontekstos.

Vairāk Storyboardthat resursu un bezmaksas drukājamo materiālu


Darblapa Kā Padarīt Faktu Pret Viedokli

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži uzdotie jautājumi par faktu un viedokli

Kā var integrēt uz projektiem balstītās mācībās vai uz izpēti balstītās aktivitātēs darba lapas ar faktiem pret viedokli?

Faktu un viedokļu darblapu, tostarp bezmaksas faktu un viedokļu darblapu integrēšana uz projektiem balstītās mācībās vai uz izmeklēšanu balstītās aktivitātēs var padziļināt skolēnu izpratni un kritiskās domāšanas prasmes. Projekta vai aptaujas procesa ietvaros studenti var iesaistīties pētniecībā, lai apkopotu informāciju par konkrēto tēmu un novērtētu avotus, izmantojot definīciju fakts pret viedokli. Šīs darblapas palīdz skolēniem atšķirt faktu apgalvojumus un subjektīvos viedokļus. Analizējot savākto informāciju, bērni izstrādā savus argumentus vai perspektīvas, ko pamato pierādījumi. Faktu un viedokļu darblapu iekļaušana veicina spēju kritiski pārbaudīt informāciju, apsvērt vairākus viedokļus un kļūt informētiem un zinošiem domātājiem. Šī integrācija uzlabo uz projektiem vai uz izmeklēšanu balstītu mācību pieredzi, padarot pieejamus un saistošus skolēnus faktu un viedokļu jēdzienus, tostarp tādus, kas ir bērnu līmenī, salīdzinot ar viedokli.

Kādas ir efektīvas stratēģijas, lai, izmantojot darblapas, veicinātu diskusijas klasē par faktiem un viedokļiem?

Lai veicinātu diskusijas klasē par faktiem un viedokļiem, izmantojot darblapas, izveidojiet skaidras vadlīnijas cieņpilnai komunikācijai. Veiciniet uz pierādījumiem balstītus argumentus un kritisku iztaujāšanu. Izmantojiet nelielas grupas diskusijas, lai veicinātu sadarbību un dažādas perspektīvas. Izveidojiet drošu vidi, kurā tiek ievēroti visi viedokļi. Pārdomājiet dažādas perspektīvas un apkopojiet diskusijās gūtās galvenās atziņas. Šīs stratēģijas veicina kritisko domāšanu, empātiju un jēgpilnu dialogu.

Vai ir kādas stratēģijas vai paņēmieni, kā novērst skolēnu izplatītos nepareizos priekšstatus par faktiem un viedokļiem?

Lai novērstu studentu nepareizos priekšstatus par faktiem un viedokļiem:

 • Sniedziet skaidrus norādījumus par faktu un viedokļu īpašībām.
 • Iesaistiet studentus praktiskās aktivitātēs, lai novērtētu apgalvojumus.
 • Veicināt metakogniciju, lai pārdomātu aizspriedumus un domāšanas procesus.
 • Izmantojiet gadījumu izpēti un iztaujāšanu, lai apstrīdētu nepareizus priekšstatus.
 • Veiciniet vienaudžu diskusijas, lai mācītos vienam no otra.
 • Izmantojiet zināšanas reālās pasaules kontekstos, piemēram, analizējot medijus.
Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/faktu-un-viedokļu-darblapas
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.