https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/sociālie-pētījumi-vārdnīca

Ja jūs to piešķirat saviem studentiem, kopējiet darblapu savā kontā un saglabājiet. Veidojot uzdevumu, vienkārši atlasiet to kā veidni!


Kas ir sociālo zinību vārdnīcas darblapas?

Sociālajos pētījumos bērniem ar katru jaunu tēmu nākas saskarties ar jauniem jēdzieniem un terminiem. Ir ļoti svarīgi, lai skolotāji savās stundās apgūtu vārdu krājumu un mācītu vārdu krājumu. Tas uzlabos sarežģītu ne-daiļliteratūras tekstu izpratni un to vispārējo izpratni par tēmu, un darblapas var būt noderīgs resurss, lai studenti varētu atsaukties visā nodaļā.

Kāpēc tie ir svarīgi un kā tos vislabāk izmantot?

Vārdu karšu vai vārdkopu darblapu izmantošana ir lielisks veids, kā iesaistīt klasi jauna vārda definīcijas izpētē, kā arī dažādos veidos domāt par terminu vai jēdzienu. Izglītojamie var turpināt savu saglabāšanu, ilustrējot un sniedzot piemērus katram jaunajam vārdam. Šie grafiskie organizatori, Frayer modeļi un zibatmiņas kartes ir ideāli piemērotas šim nolūkam. Skolotāji var tos rediģēt un pievienot skaistu, saturam raksturīgu mākslu, lai pielāgotu savas darblapas katrai jaunai tēmai.

Stipra pamata veidošana

Jaunas nodaļas vai nodarbības sākumā darblapas var kalpot kā vērtīgs instruments spēcīga pamata veidošanai. Ieviešot jaunus vārdus un jēdzienus, šīs darblapas palīdz bērniem iepazīties ar vārdu krājumu, ar kuru viņi saskarsies visā nodaļā. Šis kopīgais vārdu krājums rada kopīgu valodu, ļaujot labāk saprast un jēgpilnām diskusijām.

Stiprināšana un pārskatīšana

Regulāra iepriekš apgūto vārdu atkārtota apmeklēšana ir būtiska ilgstošai saglabāšanai. Mūsu izdales materiāli sniedz skolēniem iespējas uzlabot vārdu un jēdzienu izpratni. Iesaistoties darbībās, kurās nepieciešams saskaņot definīcijas ar vārdiem, aizpildot tukšās vietas vai veidojot teikumus, skolēni nostiprina savas zināšanas un nostiprinās izpratni par jaunajiem terminiem. Lai izveidotu ieskaujošu mācību vidi, skolotāji klasē var parādīt studiju vārdnīcas vārdu sienu, kurā parādīti galvenie termini un to definīcijas, kas kalpo kā pastāvīga vizuāla atsauce skolēniem, lai stiprinātu mācīšanos un paplašinātu savu vārdu krājumu.

Patstāvīga prakse un pašnovērtējums

Šos izdales materiālus var piešķirt kā patstāvīgas prakses aktivitātes, dodot studentiem iespēju uzņemties atbildību par savu mācīšanos. Tie ļauj skolēniem strādāt savā tempā, patstāvīgi pārskatīt un novērtēt apgūto. Izmantojot pašrefleksiju, studenti var noteikt jomas, kurās viņiem nepieciešams papildu atbalsts vai turpmākas studijas.

Sadarbības un diskusiju veicināšana

Mācīšanās sadarbībā ir spēcīga izglītības stratēģija. Mūsu izdales materiālus var iekļaut grupu aktivitātēs vai sadarbības vingrinājumos. Bērni var strādāt kopā, lai aizpildītu darblapas, apspriestu terminus un stiprinātu savu izpratni, mijiedarbojoties ar vienaudžiem. Iesaistīšanās dialogā un ideju apmaiņa veicina dziļāku priekšmeta izpratni.

Zināšanu novērtēšana un nepilnību noteikšana

Formatīviem novērtējumiem ir izšķiroša nozīme vārdu krājuma vārdu apguves novērtēšanā. Pārskatot aizpildītās darba lapas, skolotāji var novērtēt izpratni, noteikt jomas, kurās viņiem var būt nepieciešams papildu atbalsts vai norādījumi, un atbilstoši pielāgot turpmākās stundas.

Vārdnīcas darblapu efektivitātes palielināšana

 1. Skaidri norādījumi un cerības : piešķirot jebkura veida darblapas, ir svarīgi sniegt skaidrus norādījumus un cerības. Skaidri norādiet darblapas mērķi un norādiet vēlamo atbilžu detalizācijas un precizitātes līmeni.
 2. Daudzveidīgas aktivitātes un vingrinājumi : lai apmierinātu dažādus mācīšanās stilus un vēlmes, darba lapās iekļaujiet dažādas aktivitātes un vingrinājumus. Sajauciet un saskaņojiet dažādus jautājumu veidus, piemēram, saskaņošanu, aizpildiet tukšās vietas, atbilžu variantus un atvērtos jautājumus. Šāda dažādība ļaus studentiem iesaistīties un nodrošinās, ka viņi pieiet uzdevumam no dažādiem leņķiem.
 3. Kontekstualizācija un reālās dzīves savienojumi : palīdziet bērniem saprast jaunu vārdu atbilstību un praktiskumu, kontekstualizējot terminus. Saistiet terminus ar vēsturiskiem notikumiem, aktuālām problēmām vai personīgo pieredzi. Veidojot savienojumus ar reāliem scenārijiem, skolēni var saprast vārdu nozīmi un to pielietojumu ārpus klases.
 4. Tehnoloģiju un multivides integrēšana : izmantojiet tehnoloģiju un multivides resursus, lai uzlabotu digitālo darblapu ietekmi. Izmantojiet digitālos rīkus, interaktīvas vietnes, videoklipus un attēlus, lai papildinātu darblapas un nodrošinātu visaptverošāku mācību pieredzi. Šī tehnoloģiju integrācija veicina interesi un padara mācību procesu dinamisku un saistošu.
 5. Sadarbība starp skolu un mājām : vecākiem ir būtiska loma, atbalstot sava bērna izglītību. Skolotāji var stiprināt šo partnerību, kopīgojot vārdu krājumu sarakstus un darblapas ar vecākiem. Šāda resursu koplietošana ļauj vecākiem būt informētiem par terminiem, ko viņu bērns apgūst, un ļauj viņiem sniegt papildu atbalstu mājās.

Mācību paplašināšana ārpus klases

Mudiniet vecākus paplašināt mācīšanās pieredzi ārpus klases, iesakot papildu aktivitātes un resursus. Sniedziet ieteikumus grāmatām, dokumentālajām filmām, muzeju apmeklējumiem vai kopienas pasākumiem, kas attiecas uz šīm tēmām. Šī sadarbība starp mājām un skolu rada netraucētu vidi nepārtrauktai mācībām.

Šīs darblapas ir vērtīgi instrumenti, lai uzlabotu skolēnu izpratni par galvenajiem terminiem un jēdzieniem. Iekļaujot tos mācībās klasē un iesaistot vecākus mācību procesā, pedagogi var veicināt dziļāku izpratni un nodrošināt skolēnus ar zināšanām, kas nepieciešamas akadēmiskiem panākumiem un aktīvam pilsoniskam. Lai vēl vairāk uzlabotu mācību pieredzi, apsveriet iespēju integrēt sociālo zinību attēlus, lai izveidotu vizuāli pievilcīgas darblapas, kas piesaista un aizrauj studentus, kamēr viņi pēta jauno terminoloģiju.

Padomi vārdnīcas darblapu plānošanai

 • Sāciet ar sociālo studiju attēlu: iekļaujiet vizuālos elementus, iekļaujot atbilstošu attēlu. Tas var būt vēsturiskas personas attēls, karte vai nozīmīgs notikums. Attēls piesaistīs skolēnu uzmanību un nodrošinās vārdiem vizuālu kontekstu.
 • Izvēlieties atbilstošos vārdu krājuma vārdus: atlasiet vārdus, kas atbilst aplūkotajām tēmām un ir piemēroti pakāpes līmenim. Iekļaujiet terminus, kas ir būtiski sociālajām studijām, un veiciniet starpdisciplinārus sakarus.
 • Izmantojiet vārdu sienas un vārdu krājuma kartītes: savā klasē izveidojiet vārdu sienu, kurā skaidri redzami attēlojiet vārdu krājuma vārdus. Šī vizuālā atsauce kalpos kā atgādinājums klasei visā mācību ceļā. Turklāt apsveriet iespēju izveidot vārdu krājuma kartītes, ko skolēni varētu izmantot pārskatīšanai un praksei, tostarp vārdu, tā definīciju un saistīto attēlu.
 • Izpētiet digitālās iespējas: izmantojiet tehnoloģiju, savās darblapās iekļaujot digitālās opcijas. Tas var ietvert interaktīvas aktivitātes, tiešsaistes viktorīnas vai digitālās atmiņas kartes. Digitālie resursi nodrošina dinamisku un saistošu mācību pieredzi.
 • Nodrošiniet kontekstu un savienojumus: nodrošiniet, lai vārdi tiktu parādīti jēgpilnā kontekstā. Saistiet šos vārdus ar reāliem scenārijiem, vēsturiskiem notikumiem vai aktuālām problēmām. Mudiniet skolēnus veidot saikni starp vārdu krājumu un savu dzīvi, veicinot dziļāku izpratni un atbilstību.
 • Iesaistiet studentus ar rakstīšanas palīdzību: iekļaujiet rakstīšanas vingrinājumus, kas ļauj studentiem jēgpilnā veidā lietot vārdu krājuma vārdus. Piemēram, palūdziet studentiem uzrakstīt īsu rindkopu, izskaidrojot kādas vēsturiskas personas nozīmi, vai izveidot stāstu, izmantojot vairākus vārdu krājuma vārdus.
 • Veiciniet radošumu: dodiet studentiem iespēju izveidot savas sociālo zinību vārdnīcas darblapas. Uzdodiet viņiem izveidot vārdu krājuma darblapu saviem klasesbiedriem, iekļaujot atbilstošus vārdu krājuma vārdus un saistošas ​​aktivitātes. Šī aktivitāte veicina dziļāku mācīšanos, jo studenti uzņemas atbildību par savu izglītību.

Iekļaujot šīs stratēģijas un izmantojot starpdisciplināru pieeju, jūs varat izveidot darblapas, kas piesaista, veicina izpratni un veicina mīlestību pret mācīšanos klasē. Sociālo zinību vārdnīcas mācīšana un praktizēšana kļūs dinamiskāka un ietekmīgāka, nodrošinot studentiem nepieciešamos resursus, idejas un svarīgu informāciju, lai viņi gūtu panākumus mācībās, vienlaikus veicinot kopības sajūtu un radošumu skolēnu vidū.

Vairāk Storyboard That resursu un drukājamu materiālu


Kā Izveidot Sociālo Zinību Vārdnīcas Darblapas

1

Izvēlieties Vienu no Iepriekš Sagatavotajām Veidnēm

Mums ir daudz veidņu, no kurām izvēlēties. Apskatiet mūsu piemēru, lai gūtu iedvesmu!

2

Noklikšķiniet uz "Kopēt veidni"

Kad tas būs izdarīts, jūs tiksit novirzīts uz scenārija veidotāju.

3

Piešķiriet Savai Darblapai Nosaukumu!

Noteikti nosauciet to par kaut ko saistītu ar tēmu, lai turpmāk to varētu viegli atrast.

4

Rediģējiet Savu Darblapu

Šeit jūs iekļausiet norādes, konkrētus attēlus un veiksiet visas estētiskās izmaiņas, kuras vēlaties. Iespējas ir bezgalīgas!

5

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un iziet"

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz šīs pogas apakšējā labajā stūrī, lai izietu no scenārija.

6

Nākamie Soļi

Šeit varat drukāt, lejupielādēt PDF formātā, pievienot uzdevumam un izmantot digitālā formātā un veikt citas darbības!Priecīgu radīšanu!


Bieži uzdotie jautājumi par sociālo zinību vārdnīcas darblapām

Kā sociālo zinību vārdu krājuma darblapas var pielāgot dažādiem klašu līmeņiem?

Izpētiet veidus, kā mainīt vārdu krājuma sarežģītību un darbību veidus, pamatojoties uz skolēnu vecumu un spējām. Atbrīvojiet savu radošumu un izveidojiet saistošu sociālo zinību vārdnīcas darblapu, izmantojot pieejamās veidnes, kas ietver virkni sižeta grafisko organizatoru piemēru.

Kādi ir radoši veidi, kā iekļaut studentu idejas sociālo zinību vārdnīcas darba lapās?

Skolotāji var nodrošināt studentiem iespējas sniegt savus vārdu krājuma ieteikumus, izstrādāt darbības vai izveidot darblapu vizuālos materiālus. Tas veicina skolēnu iesaistīšanos un līdzatbildību mācību procesā.

Kā sociālo zinību vārdu krājuma vārdu darba lapas var pielāgot bērniem ar dažādiem mācīšanās stiliem vai īpašām vajadzībām?

Skolotāji var mainīt darblapu formātu vai prezentāciju, lai pielāgotos dažādiem mācīšanās stiliem, piemēram, nodrošinot taustes elementus kinestētiskajiem skolēniem vai izmantojot vizuālos palīglīdzekļus. Bērniem ar īpašām vajadzībām pēc vajadzības jāveic individuālas izmaiņas un izmitināšana. Sociālo zinību grafiskā organizatora iekļaušana var nodrošināt studentiem strukturētu vizuālo ietvaru, lai sakārtotu un izprastu sarežģītas koncepcijas, padarot to par nenovērtējamu instrumentu, lai uzlabotu viņu izpratni par mācību priekšmetu.

Skatīt visas darblapu veidnes!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/izveidot/sociālie-pētījumi-vārdnīca
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.