https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/druhy-of-irónie

Príklady Irónií


Chcete, aby vaši študenti chápali 3 druhy irónie v literatúre?

Chcete, aby vaši študenti boli schopní samy identifikovať a vysvetliť iróniu?

Chcete, aby sa učili o irónii?Potom ste na správnom mieste! Tu na Storyboard That sme vyvinuli niekoľko storyboardov, ktoré vám pomôžu naučiť tri typy irónie. Ak naozaj chcete, aby sa vaši študenti naučili tento koncept, pozrite si nižšie uvedené aktivity, ktoré ich prinútia vytvoriť si vlastné scenáre irónie alebo nájsť príklady zo svojej súčasnej jednotky!


Čo je to irónia?

Irónia je literárne zariadenie, v ktorom sa vybrané slová používajú úmyselne na označenie iného významu ako doslovného. Irónia sa často mýli za sarkazmus. Sarkazmus je v skutočnosti formou slovnej irónie, ale sarkazmus je urážlivý. Keď poviete: „Ó, skvelé“, keď sa váš nápoj rozlial na drahé drahé oblečenie, v skutočnosti to neznamená, že incident je pozitívny. Tu slovo ironicky naznačuje výraznejší negatívny vplyv, hoci znenie je pozitívne.


Rozobrať 3 typy irónie


Slovná irónia Použitie slov znamená niečo iné ako to, čo podľa všetkého znamenajú.
Situačná irónia Rozdiel medzi tým, čo sa očakáva a čo sa skutočne stane.
Dramatická irónia Keď si obecenstvo viac uvedomuje, čo sa deje, ako postava.

Aplikácie a použitia v triede

  • Študenti identifikujú typy irónie v literatúre pomocou charakterovej podoby na ich storyboarde.
  • Študenti vytvárajú storyboardy, ktoré ukazujú a vysvetľujú každý druh irónie, ako sa vyskytuje v literárnej práci; pomocou konkrétnych úvodzoviek z textu, ktoré zvýrazňujú iróniu.
  • Študenti vytvárajú storyboard o niečom ironickom vo svojom živote.

Učitelia môžu prispôsobiť úroveň detailov a počet buniek potrebných pre projekty na základe dostupného času a zdrojov triedy.


Vzťah k spoločnému jadru

ELA Spoločné základné normy pre platové triedy 9-12


  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.RL.9-10.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure a text, order events within it (e.g., parallel plots), and manipulate time (e.g., pacing, flashbacks) create such effects as mystery, tension, or surprise
  • ELA-Literacy.RL.9-10.6: Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of literature from outside the United States, drawing on a wide reading of world literature
  • ELA-Literacy.RL.11-12.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the impact of specific word choices on meaning and tone, including words with multiple meanings or language that is particularly fresh, engaging, or beautiful. (Include Shakespeare as well as other authors.)
  • ELA-Literacy.RL.11-12.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure specific parts of a text (e.g., the choice of where to begin or end a story, the choice to provide a comedic or tragic resolution) contribute to its overall structure and meaning as well as its aesthetic impact
  • ELA-Literacy.RL.11-12.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure specific parts of a text (e.g., the choice of where to begin or end a story, the choice to provide a comedic or tragic resolution) contribute to its overall structure and meaning as well as its aesthetic impact

Rubrika pre cvičenia v triede

Druhy Íránskej Rubriky
Vynikajúci
25 Points
Zbehlý
21 Points
Rozvíjajúcich
17 Points
Skúste Znova
13 Points
Tri Typy Irónie: Dramatické Verbálne * Situačné
Študent nasledoval úlohu pre túto úlohu. Zahrnovali tri rôzne formy ironie a správne ich vysvetlili.
Študent má dve formy ironie zobrazené a správne vysvetlené.
Študent má iba dva alebo tri typy zobrazené, ale nie správne podporované
Práca sa pokúša zobraziť iróniu, je však nejasná alebo predstavuje iba jeden typ.
Poskytuje Ironické Použitie Priamych Cien
Študent jasne poskytol čitateľovi tri rôzne príklady ironie a sú jasne vysvetlené príkladným spôsobom.
Študent jasne poskytol čitateľovi dva príklady ironie. Príklady však nemusia byť príkladné.
Študent identifikoval jeden alebo dva slabé príklady irónie.
Študent v príbehu neidentifikoval iróniu prostredníctvom použitia priamych citátov.
Pochopte účinok irónie prostredníctvom vysvetlenia
Študent poskytol jasný príklad účinku všetkých troch druhov irónií a podrobne vysvetlil.
Študent poskytol vysvetlenie účinku irónie na dva alebo tri príklady ironie dostatočne podrobne.
Študent sa pokúsil poskytnúť vysvetlenie vplyvu jedného alebo dvoch príkladov ironie v obmedzených detailoch.
Študent neposkytol žiadne vysvetlenia ironie z čítania.
Celková Prezentácia: Gramatika Mechanika Správnosť Odvolanie
Študent nemá žiadne chyby a práca je chvályhodná.
Študent má veľmi málo chýb. Vyvinulo sa dobré úsilie.
Študent má niekoľko mechanických problémov; Sa ukáže malé úsilie; Trochu príťažlivý; Čiastočne neúplné.
Študent má problémy s gramatikou, mechanikou alebo správnosťou, ktoré zakazujú pochopenie irónie; Alebo neúplné; Vizuálne neprípustné.

Iróniové príklady z literárnej klasiky


Slovná irónia:
"Cask of Amontillado" od Edgara Allana Poea

Prvým príkladom verbálnej irónie v knihe The Cask of Amontillado je prípad, keď nič netušiaci Fortunata priviedol k smrti jeho bývalým známym Montresorom. Keď ho Montresor naláka do katakomb, pýta sa Fortunato na jeho pohodu. Montresor si všimol, že Fortunato má kašeľ, ktorý sa zhoršuje ďalej po katakombách, ktoré cestujú. Pýta sa, či sa Fortunato chce vrátiť. Fortunato odpovedá: „Nezomriem na kašeľ.“ Montresor vedome odpovie: „Pravda - pravda.“ Publikum nakoniec zistí, že to bolo v skutočnosti použitie verbálnej irónie. Zdá sa, že Montresor znamená, že kašeľ bol neškodný, ale hovoril tiež o tom, že plánoval zabiť Fortunata.


Situačná irónia:
Veľké očakávania Charlesa Dickensa

Vo veľkých očakávaniach Pip aj publikum nevedia, kto je jeho dobrodincom. V celom románe je čitateľ presvedčený, že dobrodinec je skutočne bohatá slečna Havisham. Čitateľka očakáva, že to bude ona, jej činy a náhody Pipa, ktorý býva a je doučovaný Pockets, jej bratrancami. Nakoniec, Magwich, odsúdený Pip, ktorý prejavil láskavosť v mladom veku, sa ukázal ako skutočný dobrodinec Pipa. Toto odhalenie je v rozpore s očakávaniami Pipa a publika a vytvára situačnú iróniu.


Dramatická irónia
Tragédia Romeo a Julie od Williama Shakespeara

V Romeo a Julii je Juliet nútená vziať si elixír na spanie, aby unikla vydávaniu sa za Paríž. Musí to urobiť, pretože už je vydatá za vyhnaného Romea. Keď Romeo počuje, že je mŕtva, publikum vie, že je nažive. Potom sa zabije a keď sa Julie prebudí, ona ho vidí mŕtveho a vezme tiež jej život. Publikum vie, že všetkému by sa dalo predísť, ak by sa list brata dostal do Ríma, čím by bol príbeh ešte tragickejší.Ako Používať Stratégie Riadeného Čítania na Podporu Študentov pri Identifikácii a Analýze Irónie v Textoch

1

Predčitateľské Aktivity

Predtým, ako žiaci začnú čítať, môžete im predstaviť pojem irónia a jej rôzne typy, ako je slovná, situačná a dramatická. Môžete použiť príklady z literatúry, filmov alebo situácií zo skutočného života, ktoré pomôžu študentom pochopiť rôzne typy irónie.

2

Predstavte Text

Poskytnite žiakom prehľad o texte a jeho kontexte. Zvýraznite všetky prvky v texte, ktoré môžu byť ironické alebo môžu viesť k irónii.

3

Stanovte si Ciele Čítania

Pomôžte študentom stanoviť si ciele pre ich čítanie. Môžu sa napríklad zamerať na identifikáciu prípadov irónie, analýzu toho, ako irónia prispieva k významu textu, alebo na identifikáciu typu použitej irónie.

4

Lešenie Čítania

Poskytnite študentom podporu pri čítaní. Môže to zahŕňať kladenie otázok, poskytovanie kontextu alebo modelovanie, ako analyzovať iróniu v texte.

5

Diskutujte o Texte

Keď študenti dočítajú, v triede diskutujte o irónii v texte. Povzbuďte študentov, aby sa podelili o svoje postrehy, a usmernite diskusiu tak, aby pomohla študentom analyzovať, ako irónia prispieva k významu textu.

6

Následné Aktivity:

Nakoniec môžete priradiť následné aktivity na posilnenie pochopenia irónie u študentov. Môžete napríklad nechať študentov písať o irónii v texte alebo identifikovať prípady irónie v iných textoch, ktoré čítajú.

Často kladené otázky o irónii

čo je irónia?

Podľa Merriam Webster je irónia použitie slov na vyjadrenie niečoho iného ako a najmä opaku doslovného významu. Študenti často poznajú definíciu irónie, ale ani si ju neuvedomujú!

Aké sú tri druhy irónie?

Tri druhy irónie sú situačná irónia, verbálna irónia a dramatická irónia. Tieto typy sa môžu v rámci literatúry líšiť a všetky sa dajú použiť v jednom románe.

Čo je to slovná irónia?

Slovná irónia je, keď postava niečo povie, no znamená opak. Tento typ irónie sa zvyčajne vyskytuje so sarkazmom alebo suchým humorom.

Čo je situačná irónia?

Situačná irónia je, keď sa v príbehu stane opak toho, čo sa očakáva. Príkladom by bolo, keby bola vykradnutá policajná stanica alebo vyhorela požiarna stanica.

Čo je to dramatická irónia?

Dramatická irónia je podobná situačnej irónii, ale líši sa tým, že čitatelia vedia niečo, čo postavy nevedia. To je vzrušujúce, pretože čitateľ dostane „odmocninu“ pre postavu, keď na to príde.

Priradenie Obrázkov
  • New Mouse • erink_photography • Licencie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Viac takýchto aktivít nájdete v našej kategórii 6-12 ELA!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/articles/e/druhy-of-irónie
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky