https://www.storyboardthat.com/fi/luo/aikajana-laskentataulukot
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!


Aikajana-laskentataulukot | Aikajanan Malli

Mitä ovat aikajana-laskentataulukot?

Koulutuksen dynaamisessa maisemassa visuaaliset apuvälineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi työkaluiksi oppimiskokemusten parantamiseen. Näistä apuvälineistä laskentataulukot ovat nousseet tehokkaaksi tapaksi auttaa oppijoita ymmärtämään ja arvostamaan tapahtumien kronologista aikajanaa. Olipa kyseessä historiallisten ajanjaksojen ymmärtäminen, kirjallisten tapahtumien järjestys tai tieteellisten löytöjen analysointi, ilmaiset aikajanan laskentataulukot tarjoavat visuaalisen kehyksen, joka sitoo oppilaiden mielet ja edistää aiheen syvempää ymmärtämistä.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Nämä laskentataulukot ovat graafisia esityksiä, jotka kuvaavat sarjan tapahtumia tai ajanjaksoja lineaarisessa muodossa. Ne toimivat visuaalisina apuvälineinä, jotka auttavat visualisoimaan ja ymmärtämään tärkeiden asioiden kronologiaa. Esittämällä tietoa jäsennellysti ja organisoidusti aikajanat helpottavat kronologista ajattelua, joka on olennainen taito eri oppiaineissa ja tieteenaloissa. Aikajanat voivat näyttää päivämääriä, kestoja ja tärkeitä yksityiskohtia, jolloin opiskelijat voivat kehittää käsitystä historiallisesta näkökulmasta ja kontekstista. Sisällyttämällä projektin aikajanamalleja oppitunteihin opettajat ja vanhemmat voivat parantaa oppilaiden kriittistä ajattelua, historiallista ymmärrystä ja yleistä sitoutumista aiheeseen. Järjestämällä tapahtumia, visualisoimalla kestoja ja luomalla yhteyksiä opiskelijat ymmärtävät opiskelemiensa aiheiden merkityksen ja kontekstin syvemmälle.

Aikajana-laskentataulukoiden edut

 • Tapahtumien järjestyksen visualisointi: Aikajanan harjoitustyötaulukot antavat lapsille mahdollisuuden havaita asioiden järjestyksen, mikä auttaa heitä kehittämään selkeän käsityksen historiallisten ajanjaksojen etenemisestä tai kirjallisten kertomusten järjestyksestä.

 • Historiallisen näkökulman ja kontekstin kehittäminen: Sijoittamalla tapahtumat aikajanalle lapset voivat ymmärtää eri historiallisten ajanjaksojen välisiä yhteyksiä ja suhteita, mikä edistää historiallisen kontekstin ja kausaalisuuden syvempää ymmärtämistä.

 • Syy-seuraussuhteiden tunnistaminen: Aikajanat saavat opiskelijat analysoimaan syy-seuraussuhteita, jolloin he voivat havaita yhden tapahtuman tai ajanjakson vaikutuksen seuraaviin.

 • Kuvioiden ja trendien analysointi: Aikajanan avulla opiskelijat voivat tunnistaa kuvioita, suuntauksia ja toistuvia teemoja historiallisilta ajanjaksoilta, kirjallisilta teoksilta tai tieteellisiltä edistysaskelilta, mikä edistää kriittistä ajattelua ja analysointia.

 • Tietojen säilyttäminen ja yhdistäminen: Tyhjiä aikajanalla olevia työarkkeja käyttäessään opiskelijat voivat osallistua aktiivisesti, mikä vahvistaa heidän ymmärrystään sisällöstä, säilyttää tärkeät yksityiskohdat ja lujittaa oppimistaan.


Käytännön sovellukset luokkahuoneessa

Näillä laskentataulukoilla on monipuolisia sovelluksia luokkahuoneessa ja ne tukevat opetus- ja oppimisprosessia monin tavoin:

 1. Uusien aiheiden ja opintokokonaisuuksien esittely: Opettajat voivat käyttää malleja antaakseen yleiskatsauksen tulevista aiheista, jolloin opiskelijat voivat saada käsityksen kontekstista ja luoda puitteet oppimiselle.

 2. Tapahtumien ja historiallisten ajanjaksojen järjestys: Opiskelijat voivat järjestää keskeisiä tapauksia, päivämääriä tai jaksoja aikajanalla kronologisessa järjestyksessä, mikä helpottaa tapahtumien järjestyksen ja niiden suhteellisen sijainnin ajassa tapahtuvaa selkeää ymmärtämistä.

 3. Kestojen ja ajanjaksojen visualisointi: Aikajanat voivat osoittaa eri tapahtumien tai jaksojen suhteelliset pituudet ja kestot, jolloin opiskelijat voivat ymmärtää vaihtelevien aikajaksojen merkityksen.

 4. Yhteyksien luominen ja suhteiden tunnistaminen: Aikajanat auttavat opiskelijoita tunnistamaan tapahtumien väliset yhteydet, kausaalit ja korrelaatiot, rohkaisevat kriittistä ajattelua ja historiallista analysointia.

 5. Aktiivisen sitoutumisen ja kriittisen ajattelun rohkaiseminen: Yhteiskuntaopin aikajana-laskentataulukot osallistuvat opiskelijat aktiivisesti oppimisprosessiin, mikä saa heidät analysoimaan, arvioimaan ja tulkitsemaan tietoa.

 6. Yhteistyön ja ryhmätyön edistäminen: Näitä laskentataulukoita voidaan käyttää ryhmäaktiviteetteihin, joissa opiskelijat työskentelevät yhdessä luodakseen kattavia aikajanoja, mikä edistää yhteistyötä, viestintää ja vertaisoppimista.


Ohjeita opettajille ja vanhemmille

Harkitse seuraavia asioita, jotta voit käyttää näitä laskentataulukoita tehokkaasti:

 • Sopivien työarkkien valitseminen: Valitse ilmaisia ​​aikajanamalleja, jotka vastaavat aihetta, arvosanatasoa ja oppimistavoitteita. On olemassa lukuisia verkkoalustoja ja koulutussivustoja, jotka tarjoavat tulostettavia aikajanamalleja ja laskentataulukoita.

 • Aikajanan räätälöiminen eri aiheisiin ja luokkatasoihin: Säädä toiminnan monimutkaisuus ja syvyys luokan iän ja ymmärrystason mukaan.

 • Luovuuteen ja personointiin kannustaminen: Anna lasten lisätä omia kuvituksia, huomautuksia tai lisätietoja, mikä edistää luovuutta ja henkilökohtaista yhteyttä sisältöön.

 • Ohjauksen ja tuen antaminen taulukkotoimintojen aikana: Tarjoa selkeitä ohjeita, selityksiä ja esimerkkejä varmistaaksesi, että opiskelijat ymmärtävät toiminnan tarkoituksen ja odotukset.

 • Aikajanataulukkojen käyttäminen tarkastelussa ja arvioinnissa: Käytä aikajanaa tarkastelun tai arvioinnin työkaluna, jolloin opiskelijat voivat osoittaa ymmärtävänsä keskeisiä käsitteitä ja tapahtumia.


Resurssit ja työkalut:

 • Online-alustat ja -ohjelmistot aikajanojen luomiseen: Tutustu aikajanan infografiimalleihin, aikajanan luojiin ja online-aikajanageneraattoreihin.

 • Tulostettavat aikajanamallit ja laskentataulukot: Löydä laaja valikoima tyhjiä aikajanamalleja ja laskentataulukoita, jotka ovat saatavilla verkossa.

 • Suositeltavat kirjat ja koulutussivustot lisäselvitystä varten: Kannusta oppilaita tutkimaan historiallisia aikajanoja, elämäkertoja ja interaktiivisia verkkosivustoja syventääkseen heidän ymmärrystään tietyistä aiheista tai ajanjaksoista.


Vinkkejä poikkitieteelliseen opiskeluun sopivan laskentataulukon tekemiseen

Määritä tarkoitus ja laajuus

 • Määritä painopiste, olipa kyseessä historialliset tapahtumat, kouluprojektit tai strateginen suunnitteluprosessi.
 • Tunnista tärkeimmät tapahtumat tai virstanpylväät, jotka on otettava mukaan.
 • Päätä, seuraako se kronologista järjestystä vai keskittyykö tiettyihin teemoihin tai luokkiin.

Valitse sopiva malli tai luo tyhjä aikajana

 • Harkitse vaakasuuntaisen tyhjän aikajanan tai vaakasuuntaisen pylväskaavion käyttämistä laskentataulukon perustana.
 • Tutustu aikajanan luontityökaluihin tai käytä ilmaisia ​​tulostettavia aikajanamalleja, jotka ovat saatavilla verkossa.
 • Varmista, että valitussa mallissa on mukautettavat elementit, jotka vastaavat projektisi erityisvaatimuksia.

Järjestä aikajana

 • Aloita antamalla yleiskatsaus projektista tai aiheesta aikajanan alussa.
 • Lisää tärkeitä asioita tai virstanpylväitä ja varmista, että ne ovat oikeassa aikajärjestyksessä.
 • Käytä selkeitä tarroja tai kuvatekstejä tunnistaaksesi jokainen tapahtuma tai virstanpylväs.

Mukauta ja paranna

 • Räätälöi aikajana poikkitieteelliseen opiskeluun sisällyttämällä asiaankuuluvaa tietoa eri aiheista.
 • Lisää tarkkoja yksityiskohtia, kuten päivämääriä, kuvauksia tai kuvia, parantaaksesi kunkin tapahtuman tai virstanpylvään ymmärrystä.
 • Harkitse värikoodausta tai erilaisten symbolien käyttöä tapahtumien erottamiseksi tai tieteenalojen välisten yhteyksien korostamiseksi.

Anna esimerkkejä ja resursseja

 • Sisällytä laskentataulukkoon esimerkki tai kaksi, jotta lapset voivat täyttää tiedot tehokkaasti.
 • Tarjoa opiskelijoille lisäresursseja, kuten hakuteoksia, verkkosivustoja tai ensisijaisia ​​lähteitä, jotta he voivat tehdä lisätutkimuksia tietyistä tapahtumista.

Kannustaa analysoimaan ja tekemään yhteenvetoja

 • Kehota luokkaa analysoimaan ja tekemään yhteenveto kuhunkin tapahtumaan liittyvistä tarinoista tai tiedoista.
 • Kannusta kriittiseen ajatteluun esittämällä kysymyksiä, jotka rohkaisevat yhteyksiä ja vertailuja eri tapahtumien tai tieteenalojen välillä.

Käytä poikkitieteellisissä projekteissa

 • Integroi laskentataulukko poikkitieteellisiin projekteihin, jolloin opiskelijat voivat tutkia eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä ja risteyksiä.
 • Korosta projektinhallintaa sisällyttämällä aikataulut suunnitteluun ja projektin edistymisen seurantaan.

Muista, että poikkitieteellistä opiskelua varten tehtävälomaketta luotaessa on keskityttävä aiheen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen samalla kun rohkaistaan ​​kriittistä ajattelua ja yhteyksiä eri tieteenalojen välillä. Projekti-ideoiden tutkiminen avaa luovien mahdollisuuksien maailman, jolloin opiskelijat voivat sukeltaa historiallisiin aikakausiin, tieteellisiin läpimurtoihin tai kulttuurillisiin liikkeisiin ja esitellä tietämystään kiehtovien visuaalisten aikajanalla.

Vielä enemmän Storyboard That


Kuinka Tehdä Aikajana-laskentataulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Aikalaskentataulukoista

Mitä eroa on aikajanalla ja aikataululla?

Vaikka molemmat liittyvät tapahtumien järjestämiseen, aikajana keskittyy tyypillisesti historiallisten tapahtumien tai virstanpylväiden kronologiseen järjestykseen, kun taas aikataulu on yksityiskohtaisempi suunnitelma, joka hahmottelee tietyt toimet ja niille varatut aikakehykset projektin tai tehtävän sisällä.

Kuinka voin luoda aikajanan laskentataulukon, joka vetoaa erilaisiin oppimistyyliin?

Eri oppimistyylit huomioon ottaen sisällytä visuaalisia elementtejä, kuten kuvia tai kuvakkeita visuaalisille oppijoille, tarjoa tilaa kirjallisille kuvauksille sanallisille oppijoille ja kannusta käytännön toimintaan, jossa lapset voivat järjestää tapahtumia kinesteettisille oppijoille. Mallin mukauttaminen erilaisiin oppimistyyliin lisää sitoutumista ja ymmärtämistä.

Voidaanko aikajanalla olevia laskentataulukoita käyttää tarinoiden tai kirjallisuuden yhteenvetoon?

Ehdottomasti! Näitä laskentataulukoita voidaan käyttää tarinoiden tai kirjallisuuden yhteenvetoon korostamalla juonen keskeisiä kohtia tai hahmojen kehitystä kronologisessa järjestyksessä. Lapset voivat tunnistaa tärkeimmät tarinan kaaret ja visualisoida, kuinka ne kehittyvät koko tarinan ajan.

Millä tavoilla voit arvioida, ovatko laskentataulukot tehokkaita opetettaessa oppilaille projektin aikajanan luomista?

Arvioidaksesi laskentataulukon tehokkuutta opetettaessa projektin aikajanan luomista:

 • Tarkkaile oppilaiden sitoutumista ja ymmärrystä.
 • Tarkista valmiiden laskentataulukoiden tarkkuus ja järjestys.
 • Käytä vertaisarviointia ja itsearviointia pohdintaa ja palautetta varten.
 • Arvioi projektiesittelyjä ja aikajanan puolustamista.
 • Arvioi projektitehtävien suorituskykyä.
 • Kerää opiskelijoiden palautetta parantamista varten.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/aikajana-laskentataulukot
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.