https://www.storyboardthat.com/fi/luo/luonnonvarat-laskentataulukot
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!products-natural-resources

Luonnonvarojen tutkiminen

Nykymaailmassa luonnonvarojen ymmärtäminen ja niiden vastuullinen hallinta on ratkaisevan tärkeää kestävän tulevaisuuden edistämisessä. Kouluttamalla oppilaita näiden resurssien merkityksestä jo varhaisesta iästä lähtien valtuutamme heidät vastuullisiksi ympäristönhoitajiksi. Yksi tehokas tapa saada nuoret oppijat mukaan ja syventää heidän ymmärrystään on käyttää luonnonvaratöitä.

Mitä ovat luonnonvarat?

Luonnonvarat ovat materiaaleja tai aineita, joita esiintyy luonnossa ympäristössä ja joilla on taloudellista arvoa tai jotka tarjoavat olennaisia ​​osia elämän ylläpitämiselle. Nämä luonnonvarat voidaan luokitella kahteen päätyyppiin: uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat. Uusiutuvat luonnonvarat, kuten auringonvalo, tuuli, vesi ja metsät, voivat täydentyä ajan myötä. Toisaalta uusiutumattomat luonnonvarat, kuten fossiiliset polttoaineet ja mineraalit, ovat rajallisia ja niiden muodostuminen kestää miljoonia vuosia. Näillä resursseilla on keskeinen rooli ekosysteemien ylläpitämisessä, elämän tukemisessa ja erilaisten ihmisten toimien ohjaamisessa.

Luonnonvara-aiheita koskevat laskentataulukot voivat auttaa oppilaita ymmärtämään nämä käsitteet tarjoamalla visuaalisia esityksiä, mukaansatempaavia toimintoja ja mahdollisuuksia käytännön oppimiseen. Hyvä esimerkki luonnonvaratehtävistä on lajittelutehtävä, jossa opiskelijat luokittelevat erilaisia ​​esineitä tai kuvia erilaisiin luonnonvaroihin, kuten veteen, ilmaan, kasveihin, eläimiin ja mineraaleihin. Tämä toiminta auttaa oppilaita ymmärtämään luonnonvarojen monimuotoisuutta ja tärkeyttä sekä parantamaan lajittelu- ja luokittelutaitojaan.

Vinkkejä tuotteiden valmistukseen ja luonnonvaralaskentataulukoita

  1. Määritä oppimistavoitteet: Tunnista erityiset oppimistavoitteet, jotka haluat saavuttaa luonnonvaratyöarkeilla. Tähän voi sisältyä luonnonvarojen määritelmän ymmärtäminen, erityyppisten luonnonvarojen tunnistaminen tai lajittelu- ja luokittelutaitojen harjoitteleminen.
  2. Valitse sopiva arvosana: Harkitse oppilaidesi ikää ja arvosanaa, kuten esimerkiksi erityisiä huomioita tai mukautuksia, joita sinun on tehtävä päiväkodin luonnonvarataulukoissa varmistaaksesi, että tehtävät sopivat heidän kehitysvaiheeseensa ja kykyihinsä.
  3. Kerää asiaankuuluvaa tietoa: Tee tutkimusta ja kerää tietoa luonnonvaroista, mukaan lukien esimerkkejä, tyyppejä ja niiden merkitystä. Käytä näitä tietoja luodaksesi sisältöä laskentataulukoille.
  4. Suunnittele työarkin asettelu: Järjestä sisältö selkeään ja visuaalisesti houkuttelevaan muotoon. Sisällytä otsikot, kuvat ja tilaa, jossa oppilaat voivat tallentaa vastauksensa tai havainnot.
  5. Sisällytä interaktiivisia elementtejä: Esittele interaktiivisia elementtejä, jotta laskentataulukot ovat kiinnostavia ja käytännönläheisiä. Sisällytä esimerkiksi lajittelutoimintoja, joissa opiskelijat voivat luokitella erityyppisiä luonnonvaroja tai sovittaa pelejä yhteen resurssien ja niiden käyttötarkoitusten kanssa.
  6. Anna selkeät ohjeet: Kirjoita selkeät ja ytimekkäät ohjeet jokaiselle toiminnalle ohjataksesi oppilaita laskentataulukon läpi. Käytä yksinkertaista kieltä, jota nuoret oppijat helposti ymmärtävät.
  7. Sisällytä visuaalit ja esimerkit: Käytä visuaalisia materiaaleja, kuten kaavioita, kuvia tai kaavioita, havainnollistamaan käsitteitä ja tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä luonnonvaroista. Tämä auttaa oppilaita visualisoimaan ja ymmärtämään tietoa paremmin.
  8. Tarjoa ilmaisia ​​tulostettavia työarkkeja: Natural Resources -laskentataulukot voivat olla digitaalisia tai tulostettavia versioita, joita voidaan helposti käyttää ja jakaa. Tämä mahdollistaa kätevän käytön luokkahuoneessa tai etäopetuksessa.

Työarkkien mukauttaminen ja mukauttaminen

Opettajat voivat myös muokata näitä laskentataulukoita luokkatason näkökohtien perusteella ja sisällyttää paikallisia esimerkkejä tehdäkseen oppimiskokemuksesta suhteettoman. Esimerkiksi käytännön toiminnot, kuten työarkkien liittäminen ja lajitteluharjoitukset, voivat syventää oppilaiden ymmärrystä erilaisista resursseista.

Sisällyttämällä luonnonvaratyöarkkeja luokkahuoneeseen voimme saada opiskelijat aktiiviseen oppimiseen, parantaa heidän ymmärrystään ja edistää kriittistä ajattelua. Räätälöimällä ja mukauttamalla näitä laskentataulukoita opettajat voivat luoda yksilöllisiä oppimiskokemuksia, jotka vastaavat heidän oppilaidensa tarpeita.

Joten olitpa opettaja, joka haluaa rikastuttaa ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmaasi, tai vanhempi, joka etsii lapsellesi kiinnostavaa toimintaa, älä epäröi tutustua luonnonvarojen maailmaan. Käytä ilmaisia ​​tulostettavia laskentataulukoita ja mukauta ne oppilaidesi tai lastesi tarpeiden mukaan. Luonnonvaratyöarkin mukauttaminen lapsille voi sisältää mukaansatempaavia aktiviteetteja, värikkäitä visuaaleja ja ikään sopivaa sisältöä, jotta oppimiskokemus on nautinnollinen ja helppokäyttöinen nuorille oppijoille.


Kuinka Tehdä Luonnonvaratyöarkkeja

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Function Host is not Running.

Function host is not running.
5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia ​​tulosteitaHyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Luonnonvaroja Koskevista Työarkeista

Mihin tarkoitukseen käytetään luonnonvaralaskentataulukoita luokkahuoneessa?

Luonnonvaralaskentataulukot palvelevat useita tarkoituksia, mukaan lukien oppilaiden aktivoiminen aktiiviseen oppimiseen, tiedon säilyttämisen parantaminen sekä kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen edistäminen. Ne tarjoavat opiskelijoille interaktiivisia toimintoja ja skenaarioita analysoida, arvioida ja ehdottaa kestäviä luonnonvaroihin liittyviä ratkaisuja. Luonnonvaroja tutkiessa herää yleinen kysymys: "Kuinka monta ja millaisia ​​luonnonvaroja on saatavilla?" Tämä kysymys kehottaa tutkimaan olemassa olevia erilaisia ​​luonnonvaroja vedestä ja mineraaleista energialähteisiin ja biologiseen monimuotoisuuteen. Oppimateriaaleja, kuten luonnonvaralaskentataulukoita, käyttämällä opiskelijat voivat syventyä aiheeseen, luokitella eri resursseja ja syventää ymmärrystä niiden tärkeydestä ja kestävästä johtamisesta.

Onko olemassa yhteistyöaktiviteetteja tai -projekteja, jotka voidaan sisällyttää luonnonvarataulukoihin ryhmätyö- ja viestintätaitojen edistämiseksi?

Yhteistyöt, kuten ryhmätutkimusprojektit, tapaustutkimusanalyysit, keskustelut tai roolileikit, yhteisön toimintaprojektit, ongelmanratkaisuskenaariot ja suunnitteluhaasteet voivat edistää ryhmätyö- ja viestintätaitoja luonnonvaroja tutkittaessa. Nämä toiminnot rohkaisevat yhteistyöhön, kriittiseen ajatteluun ja tehokkaaseen viestintään ja tarjoavat opiskelijoille käytännön kokemuksia todellisten ympäristöhaasteiden käsittelemisestä.

Voidaanko luonnonvaratehtäviä käyttää ulkoiluun tai kokemukselliseen oppimiseen, jotta oppilaiden suhde luontoon paranee?

Luonnonvaratyöarkkeja voidaan käyttää ulkoiluun tai kokemukselliseen oppimiseen, mikä parantaa oppilaiden yhteyttä luontoon. Esimerkkejä ovat luonnonraivausmetsästykset, havaintopäiväkirjat, ympäristövaikutusten arvioinnit, ulkoilmakokeilut ja ekotaide/luontokäsityöt. Nämä toiminnot edistävät suoraa yhteyttä luontoon, edistävät ympäristötietoisuutta ja kannustavat opiskelijoita aktiiviseen toimintaan luonnonvarojen säilyttämiseen ja suojeluun.

Mitä Etuja Luonnonvaratyötaulukoista on?

Function host is not running.
Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/luonnonvarat-laskentataulukot
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.