https://www.storyboardthat.com/fi/luo/tavoite-mallit
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!


Mitä on tavoitteen asettaminen?

Tavoitteiden asettaminen on prosessi, jossa määritellään ja asetetaan erityisiä tavoitteita tai tavoitteita, jotka pyrit saavuttamaan tietyn ajan kuluessa. Siinä määritetään, mitä haluat saavuttaa, asetetaan selkeät ja saavutettavissa olevat tavoitteet ja laaditaan suunnitelma, joka ohjaa toimiasi kohti menestystä.

Asettamalla tavoitteita annat itsellesi selkeän suunnan ja tarkoituksen. Sen avulla voit keskittää ponnistelusi ja resurssit toimintoihin, jotka ovat linjassa tavoitteidesi kanssa. Aikarajaisten tavoitteiden asettaminen auttaa priorisoimaan tehtäviä, hallitsemaan aikaasi tehokkaasti ja pysymään motivoituneena koko prosessin ajan.

Yksi tavoitteiden asettamisen tärkeimmistä eduista on, että sen avulla voit mitata edistymistä. Jakamalla tavoitteesi pienempiin virstanpylväisiin tai tavoitteisiin voit seurata saavutuksiasi. Tämä auttaa sinua pysymään raiteilla ja varmistaa, että olet menossa oikeaan suuntaan kohti haluamiesi tulosten saavuttamista.

Tavoitteiden asettaminen rohkaisee myös henkilökohtaista kehitystä. Se työntää sinut mukavuusalueeltasi, rohkaisee sinua oppimaan uusia taitoja ja haastaa sinut kasvamaan ja kehittymään. Se tarjoaa puitteet itsetutkiskelulle ja -kehittämiselle, kun seuraat edistymistä ja teet tarvittavia muutoksia matkan varrella.

Tehokkaiden tavoitteiden asettamiseksi on tärkeää noudattaa SMART-tavoitteen viitekehystä. SMART on lyhenne sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant ja Time-bound. Tämä lähestymistapa varmistaa, että tavoitteesi ovat hyvin määriteltyjä, mitattavissa, saavutettavissa, arvojesi mukaisia ​​ja niillä on selkeä määräaika.

Tavoitteiden asettamisprosessiin kuuluu pyrkimyksesi tunnistaminen, niiden jakaminen erityisiin tavoitteisiin, toteutettavien vaiheiden luominen sekä tavoitteiden säännöllinen tarkistaminen ja säätäminen tarpeen mukaan. Se on dynaaminen ja iteratiivinen prosessi, jonka avulla voit mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja tarkentaa lähestymistapaasi edetessäsi.

Erityyppisten tavoitteiden tutkiminen

Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää ottaa huomioon erilaisia ​​tyyppejä, jotka voivat ohjata sinua kohti henkilökohtaista kasvua ja menestystä. Ymmärtämällä nämä erilaiset tyypit voit valmistautua täyttävälle ja tarkoituksenmukaiselle elämänmatkalle. Tarkastellaanpa joitain tärkeimpiä tavoiteasetuksen tyyppejä:

 • Henkilökohtaiset tavoitteet: Henkilökohtainen tavoite on pyrkimys, joka heijastaa toiveitasi ja tavoitteitasi elämässä. Ne pyörivät yksilöllisen kasvusi, hyvinvointisi ja yleisen onnellisuutesi ympärillä. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat sisältää sellaisia ​​aloja kuin henkilökohtainen kehitys, ihmissuhteet, harrastukset ja itsehoito. Ne perustuvat ydinarvoihisi ja edistävät täyttymyksen ja itsensä toteuttamisen tunnetta.
 • Uratavoitteet: Uratavoitteet keskittyvät ammatillisiin pyrkimyksiisi ja etenemiseen työympäristössä. Niihin kuuluu työhön, uralla etenemiseen, taitojen kehittämiseen ja ammatillisiin saavutuksiin liittyvien tavoitteiden asettaminen. Uratavoitteet auttavat sinua navigoimaan ammatillisella polullasi, edistymään valitsemallasi alalla ja sovittamaan työsi ydinarvojesi ja kiinnostuksen kohteidesi kanssa.
 • Akateemiset tavoitteet: Akateemiset tavoitteet keskittyvät koulutusmatkasi ja henkisen kehityksesi ympärille. Niihin voi kuulua korkea-asteen koulutuksen suorittaminen, uusien tietojen tai todistusten hankkiminen, akateemisen suorituskyvyn parantaminen tai tiettyjen aineiden tai taitojen hallitseminen. Akateemiset tavoitteet parantavat oppimiskokemustasi ja tukevat henkilökohtaista ja henkistä kasvuasi.
 • Terveystavoitteet: Terveystavoitteet tähtäävät fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Ne voivat sisältää tavoitteita, jotka liittyvät liikuntaan, ravintoon, painonhallintaan, stressin vähentämiseen ja yleiseen itsehoitoon. Terveystavoitteet antavat sinulle mahdollisuuden priorisoida hyvinvointiasi, tehdä terveellisiä valintoja ja elää tasapainoista ja täyttävää elämäntapaa.
 • Taloudelliset tavoitteet: Taloudelliset tavoitteet keskittyvät taloutesi tehokkaaseen hallintaan ja taloudellisen vakauden saavuttamiseen. Ne voivat sisältää säästämistä tiettyihin tarkoituksiin, velan vähentämistä, budjetin luomista, viisasta sijoittamista tai eläkkeelle jäämisen suunnittelua. Taloudelliset tavoitteet antavat sinun tehdä tietoisia taloudellisia päätöksiä, rakentaa turvallisen tulevaisuuden ja kohdistaa taloudelliset valinnat elämäsi tavoitteisiisi.

Realististen, saavutettavissa olevien ja ydinarvojesi mukaisten tavoitteiden asettaminen on ratkaisevan tärkeää. On myös tärkeää muistaa, että sinulla voi olla useita tavoitteita elämäsi eri alueilla, joista jokainen edistää yleistä kasvuasi ja menestystäsi. Asettamalla tavoitteita, jotka haastavat ja inspiroivat sinua, siirryt oikeaan suuntaan kohti henkilökohtaista täyttymystä ja saavutuksia.

Kuinka opiskelijoiden tavoitteiden asettamistaulukot edistävät kasvua ja saavutuksia

Opiskelijoille suunnatut tavoitteen asettamislomakkeet tarjoavat tärkeitä työkaluja ja resursseja tukeakseen heidän kasvuaan ja helpottavat tavoitteiden saavuttamista. Nämä tavoitteen asettamistyökalut, mukaan lukien tavoitesuunnitelmamalli, SMART-tavoitteiden malli, tavoitteiden seurantamalli, viikoittaiset tavoitemallit ja kuukausittaiset tavoiteosat ja muut mallit, tarjoavat arvokasta apua tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja saavuttamisessa. Tutkitaan, kuinka nämä laskentataulukot käsittelevät tavoitteiden asettamisen eri näkökohtia ja auttavat oppilaita heidän kasvu- ja saavutusmatkallaan.

 1. Realististen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen: Tavoitteiden asettamisen työtaulukot korostavat realististen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettamisen tärkeyttä. Näitä laskentataulukoita käyttämällä opiskelijat oppivat arvioimaan kykyjään ja resurssejaan ja varmistamaan, että heidän tavoitteensa ovat heidän ulottuvillaan. Tämä lähestymistapa edistää itsetietoisuutta ja auttaa asettamaan tavoitteita, jotka realistisesti saavutetaan.
 2. Tavoitteiden jakaminen toteutettaviin vaiheisiin: Tämäntyyppinen laskentataulukko opastaa opiskelijoita jakamaan tavoitteensa toteutettavissa oleviin vaiheisiin. Saatavilla olevia malleja ja osioita käyttämällä opiskelijat voivat tunnistaa erityistehtävät ja virstanpylväät, jotka ovat tarpeen tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tämä systemaattinen tavoitteiden erittely auttaa opiskelijoita luomaan selkeän tiekartan menestykseen.
 3. Edistymisen seuranta ja säätöjen tekeminen: Työtaulukoihin integroidut tavoitteen seurantamallit antavat oppilaille mahdollisuuden seurata edistymistään ja tehdä muutoksia matkan varrella. He voivat tunnistaa parannuksia vaativat alueet ja muokata strategioitaan vastaavasti varmistaen jatkuvan edistymisen kohti monimutkaisia ​​tavoitteitaan.
 4. Monimutkaisiin tavoitteisiin pyrkimisen kannustaminen: Tavoitteiden asettamistaulukkomalleissa tunnustetaan, että opiskelijoilla voi olla monimutkaisia ​​ja merkittäviä tavoitteita. Nämä laskentataulukot tarjoavat opiskelijoille puitteet hahmotella kunnianhimoisia tavoitteitaan ja laatia suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.
 5. Perusarvojen tärkeyden korostaminen: Tavoitteiden asettamismalli kehottaa opiskelijoita kohdistamaan tavoitteensa ydinarvoihinsa. Ottamalla arvojaan huomioon tavoitteen asettamisen aikana opiskelijat varmistavat, että heidän tavoitteensa ovat merkityksellisiä ja heidän henkilökohtaisten uskomustensa mukaisia.
 6. Ajanhallintataitojen edistäminen: Tavoitteenseurantamallit auttavat opiskelijoita kehittämään keskeisiä ajanhallintataitoja. Nämä laskentataulukot sisältävät aikatauluja, määräaikoja ja virstanpylväitä, ja ne opettavat opiskelijoille priorisoinnin ja tehokkaan ajankäytön tärkeyden.
 7. Yhteistyön ja vastuullisuuden edistäminen: Tavoitteiden asettamisen laskentataulukot rohkaisevat oppilaiden välistä yhteistyötä ja vastuullisuutta. Ryhmäasetuksissa näitä laskentataulukoita voidaan käyttää keskustelujen helpottamiseen, ideoiden jakamiseen ja vertaistuen tarjoamiseen.
 8. Jäsenneltyjen kehysten tarjoaminen tavoitteiden asettamiselle: Älykkäät tavoitteet -malli tarjoaa jäsennellyn kehyksen, jonka avulla opiskelijat voivat järjestellä ajatuksiaan ja luoda hyvin määriteltyjä tavoitteita. Nämä mallit ja osiot varmistavat, että opiskelijat ottavat tavoitteitaan asettaessaan huomioon erilaisia ​​elementtejä, kuten spesifisyyden, mitattavuuden, saavutettavuuden, merkityksen ja aikarajat.

Näitä laskentataulukoita käyttämällä opiskelijat voivat asettaa realistisia tavoitteita, jakaa ne toteutettaviin vaiheisiin, seurata edistymistään ja kohdistaa pyrkimyksensä ydinarvoihinsa. Tarjottuja malleja ja osioita hyödyntämällä opiskelijat saavat tarvittavaa ohjausta ja tukea tavoitteiden tehokkaaseen saavuttamiseen.

Esimerkki Classroomiin sisällytettävistä tavoitteiden asettamistoimista

Kun on kyse tavoitteiden asettamisen taitojen edistämisestä luokkahuoneessa, mukaansatempaavien toimintojen sisällyttäminen voi vaikuttaa merkittävästi oppilaiden motivaatioon ja saavutuksiin. Tässä on joitain esimerkkejä tavoitteiden asettamisesta, joita voit sisällyttää luokkahuoneeseesi:

 • SMART-tavoitteiden tekeminen -tehtävä: Esittele oppilaat SMART-tavoitteiden käsitteestä, joka tarkoittaa erityisiä, mitattavia, saavutettavia, osuvia ja aikasidonnaisia. Käytä SMART-tavoitteiden mallia tai laskentataulukkoa ohjataksesi oppilaita luomaan selkeitä ja toteutettavissa olevia tavoitteita. Kannusta heitä ajattelemaan projektin tavoitteita, akateemisia tavoitteita tai henkilökohtaisia ​​tavoitteita, jotka he haluavat saavuttaa tietyn ajan kuluessa.
 • Projektin tavoitteen suunnittelu: Anna oppilaille projekti ja ohjaa heitä tavoitteiden asettamisprosessin läpi. Tarjoa heille yksinkertainen päivittäisen suunnittelijan laskentataulukko tai opiskelijasuunnittelijamalli hahmotellaksesi heidän projektinsa tavoitteita. Kannusta heitä tunnistamaan erityiset vaiheet, jotka heidän on toteutettava saavuttaakseen nämä tavoitteet, ja asettamaan kullekin vaiheelle määräajat.
 • Tavoitteen seuranta: Ota luokkahuoneeseesi tavoitteiden seurantajärjestelmä, joka auttaa oppilaita seuraamaan edistymistään. Tarjoa heille viikoittaisia ​​tai kuukausittaisia ​​tavoitemalleja, joissa he voivat dokumentoida tavoitteensa ja seurata saavutuksiaan.
 • Pääidean tavoitteen asettaminen: Sisällytä tavoitteiden asettaminen kielitaiteen toimintaan käyttämällä pääideamallia. Pyydä oppilaita tunnistamaan opiskelun tekstin tai aiheen pääidea ja asettamaan tavoitteet ymmärryksensä perusteella. He voivat esimerkiksi luoda tavoitteita tiivistääkseen pääidean omin sanoin tai tunnistaakseen sitä tukevia yksityiskohtia. Kannusta oppilaita jakamaan tavoitteensa toteutettaviin vaiheisiin.

Kun sisällytät nämä tavoitteen asettamistoiminnot luokkahuoneeseen, tarjoat opiskelijoille työkalut ja ohjausta, joita he tarvitsevat asettaakseen SMART-tavoitteita, suunnitellakseen toimiaan, seuratakseen edistymistään ja pohtiessaan saavutuksiaan. Nämä toiminnot eivät ainoastaan ​​lisää heidän tavoitteiden asettamistaitojaan, vaan myös lisäävät omistajuuden tunnetta, motivaatiota ja itseohjautuvuutta heidän oppimismatkallaan.

Tavoitetaulukkomallin muokkaaminen tavoitteen asettamisen laskentataulukkotyökalullamme

Mitä tulee tavoitteiden asettamiseen ja seuraamiseen, hyvin suunniteltu ja muokattavissa oleva laskentataulukko voi vaikuttaa merkittävästi menestykseesi. Työarkkityökalumme avulla voit helposti muokata ja mukauttaa ilmaisia ​​tavoitetaulukkomallejamme vastaamaan erityistarpeitasi ja tavoitteitasi. Näin työkalumme voi auttaa sinua muokkaamaan tavoitetaulukkomallia:

 1. Käytä erilaisia ​​malleja: Tavoitteiden asettamisen työarkkityökalumme tarjoaa valikoiman ilmaisia ​​tavoitteen asettamismalleja. Voit valita mieltymystesi ja asettamiesi tavoitteiden tyypin mukaisen mallin.
 2. Mukauta työarkkisi: Kun olet valinnut mallin, mukauta se tarpeidesi mukaan intuitiivisten muokkausominaisuuksiemme avulla. Muokkaa asettelua, kirjasintyyliä ja värimaailmaa luodaksesi visuaalisesti houkuttelevan ja mukaansatempaavan laskentataulukon.
 3. Lisää erityisiä tavoitetietoja: Räätälöi laskentataulukko tavoitteidesi mukaan sisällyttämällä siihen asiaankuuluvat osiot ja kehotteet. Mallimme sisältävät usein osioita tavoitteesi määrittämiseen, aikajanan asettamiseen, toimintovaiheiden tunnistamiseen ja edistymisen seurantaan. Voit muokata näitä osioita tai lisätä uusia tarpeidesi mukaan.
 4. Tulosta tai jaa verkossa: Kun olet muokannut tavoitelaskentataulukon mallia, voit joko tulostaa sen fyysistä käyttöä varten tai jakaa sen useiden ihmisten kanssa digitaalisesti. Tämän tulostettavan tavoitetaulukkomallin avulla voit käyttää laskentataulukkoasi milloin ja missä tarvitset, mikä varmistaa jatkuvan edistymisen seurannan ja motivaation.

Käyttämällä Goal Setting Worksheet Maker -työkaluamme voit tehokkaasti muokata ilmaisen tavoitteen asettamisen laskentataulukon, joka vastaa yksilöllisiä tavoitteitasi, olivatpa ne henkilökohtaisia ​​tai yhteistyötavoitteita. Tavoitteiden asettamisesta ja seuraamisesta tulee organisoidumpaa ja tehokkaampaa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden edistyä ja saavuttaa haluamasi tulokset. Aloita tavoitetaulukkomallin muokkaaminen jo tänään ja aloita matkasi kohti menestystä.


Kuinka Tehdä Tavoitetaulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Function Host is not Running.

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Function host is not running.
6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysytyt Kysymykset Tavoitteista

Mikä on tavoitesuunnitelmatyötaulukko?

Se on työkalu, joka auttaa yksilöitä tai ryhmiä määrittelemään ja järjestämään tavoitteensa. Se sisältää tyypillisesti osiot, joissa asetetaan erityisiä tavoitteita, hahmotellaan toimintavaiheita, määritetään aikataulut ja seurataan tavoitteiden saavuttamisen edistymistä.

Mistä löydän ilmaisen tavoitteen asettamisen laskentataulukon?

Storyboard That tarjoaa laajan valikoiman ilmaisia ​​tavoitteen asettamiseen tarkoitettuja työarkkimalleja. Nämä mallit on suunniteltu auttamaan sinua selventämään tavoitteitasi, luomaan toimintasuunnitelmia ja seuraamaan edistymistäsi. Asetatpa sitten henkilökohtaisia ​​tavoitteita, uratavoitteita tai akateemisia tavoitteita, Storyboard That tarjoaa kokoelman muokattavia ja tulostettavia laskentataulukoita, jotka auttavat sinua pysymään järjestyksessä ja motivoituneena matkallasi kohti menestystä.

Kuinka voin luoda tavoitteen asettamisen laskentataulukon verkossa?

Luodaksesi verkossa voit käyttää työkaluja, kuten tavoitteen asettamisen laskentataulukoiden luomistyökalua. Tämän avulla voit mukauttaa valmiita malleja tai luoda oman laskentataulukon tyhjästä. Valitse vain haluamasi asettelu, lisää asiaankuuluvat osiot ja kehotteet ja mukauta se tiettyjen tavoitteiden ja mieltymystesi mukaan.

Kuinka luoda kaavio tavoitteen asettamiseen?

Hyödynnä Storyboard That monipuolisia ominaisuuksia, kuten muokattavia malleja, tekstiruutuja, muotoja ja merkkejä, luodaksesi omia henkilökohtaisia ​​laskentataulukoita. Valitse vain sopiva malli, lisää tekstiruutuja tavoitteiden kuvauksia, toimintasuunnitelmia ja edistymisen seurantaa varten ja mukauta suunnittelu mieltymystesi mukaan. Storyboard That tarjoaa luovan ja joustavan alustan tavoitteiden asettamiseen liittyvien työarkkien suunnitteluun, jotka vastaavat tarpeitasi.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/tavoite-mallit
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.