https://www.storyboardthat.com/fi/luo/yhteiskuntatutkimukset-sanasto
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!


Mitä ovat yhteiskuntaopin sanastotehtävät?

Yhteiskuntatieteissä lasten on pakko löytää uusia käsitteitä ja termejä jokaisen uuden aiheen yhteydessä. On erittäin tärkeää, että opettajat lisäävät sanaston opetusta ja opettavat sanastoa tunneilla. Tämä parantaa monimutkaisten tietotekstien ymmärtämistä ja niiden yleistä ymmärrystä aiheesta, ja laskentataulukot voivat olla hyödyllinen resurssi opiskelijoille, joita he voivat käyttää koko yksikössä.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Sanakarttojen tai sanamuotojen työarkkien käyttäminen on erinomainen tapa saada luokka mukaan uuden sanan määritelmän tutkimiseen sekä termin tai käsitteen pohtimiseen monin eri tavoin. Oppijat voivat edistää säilyttämistään havainnollistamalla ja antamalla esimerkkejä jokaisesta uudesta sanasta. Nämä graafiset järjestäjät, Frayer-mallit ja muistikortit sopivat tähän täydellisesti. Opettajat voivat muokata niitä ja lisätä kauniita, sisältökohtaisia ​​taideteoksia muokatakseen laskentataulukoitaan jokaista uutta aihetta varten.

Vahvan perustan rakentaminen

Uuden yksikön tai oppitunnin alussa laskentataulukot voivat toimia arvokkaana työkaluna vahvan perustan rakentamiseen. Esittelemällä uusia sanoja ja käsitteitä nämä laskentataulukot auttavat lapsia tutustumaan sanastoon, jota he kohtaavat koko yksikön aikana. Tämä yhteinen sanavarasto luo yhteisen kielen, joka mahdollistaa paremman ymmärtämisen ja mielekkäiden keskustelujen.

Vahvistaminen ja tarkistaminen

Aiemmin opittujen sanojen säännöllinen uudelleenkäynti on välttämätöntä pitkäaikaisen säilyttämisen kannalta. Monistemme tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia vahvistaa sanojen ja käsitteiden ymmärtämistä. Harjoittelemalla toimintoja, jotka vaativat määritelmien sovittamista sanoihin, täyttämällä tyhjiä kohtia tai luomalla lauseita, opiskelijat vahvistavat tietojaan ja vahvistavat ymmärrystään uusista termeistä. Mukaansatempaavan oppimisympäristön luomiseksi opettajat voivat näyttää luokkahuoneessa opiskelusanaston sanaseinän, joka esittelee keskeiset termit ja niiden määritelmät. Se toimii jatkuvana visuaalisena referenssinä oppilaille oppimisen vahvistamiseksi ja sanavaraston laajentamiseksi.

Itsenäinen harjoittelu ja itsearviointi

Nämä monisteet voidaan määrittää itsenäisiksi harjoittelutehtäviksi, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden ottaa oppimisestaan ​​vastuu. Niiden avulla oppijat voivat työskennellä omaan tahtiinsa, arvioida itsenäisesti ja arvioida oppimaansa. Itsetutkiskelun avulla opiskelijat voivat tunnistaa alueita, joilla he tarvitsevat lisätukea tai lisäopiskelua.

Yhteistyön ja keskustelun edistäminen

Yhteistyössä oppiminen on voimakas strategia koulutuksessa. Monistemme voidaan sisällyttää ryhmätoimintaan tai yhteistyöhön. Lapset voivat työskennellä yhdessä täyttääkseen laskentataulukoita, keskustellakseen termeistä ja vahvistaakseen ymmärrystään vertaisvuorovaikutuksen kautta. Dialogiin osallistuminen ja ajatusten jakaminen edistää aiheen syvempää ymmärtämistä.

Tiedon arvioiminen ja puutteiden tunnistaminen

Formatiiviset arvioinnit ovat ratkaisevia sanaston sanojen hallinnan arvioinnissa. Tarkastelemalla valmiita laskentataulukoita opettajat voivat mitata ymmärtämistä, tunnistaa alueita, joilla he saattavat tarvita lisätukea tai -ohjeita, ja räätälöidä tulevat oppitunnit sen mukaisesti.

Sanastolaskentataulukoiden tehokkuuden maksimointi

 1. Selkeät ohjeet ja odotukset : Kun määrität minkä tahansa tyyppisiä laskentataulukoita, on tärkeää antaa selkeät ohjeet ja odotukset. Piirrä selkeästi laskentataulukon tarkoitus ja määritä vastausten haluttu yksityiskohtaisuus ja tarkkuus.
 2. Monipuoliset toiminnot ja harjoitukset : Sisällytä erilaisia ​​aktiviteetteja ja harjoituksia laskentataulukoihin erilaisten oppimistyylien ja mieltymysten huomioon ottamiseksi. Yhdistele eri kysymystyyppejä, kuten vastaavuutta, täytä tyhjät kohdat, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Tämä monimuotoisuus pitää opiskelijat sitoutuneina ja varmistaa, että he lähestyvät tehtävää eri näkökulmista.
 3. Kontekstualisointi ja tosielämän yhteydet : Auta lapsia ymmärtämään uusien sanojen merkityksellisyyttä ja käytännöllisyyttä kontekstualisoimalla termit. Liitä termit historiallisiin tapahtumiin, ajankohtaisiin ongelmiin tai henkilökohtaisiin kokemuksiin. Luomalla yhteyksiä tosielämän skenaarioihin oppilaat voivat ymmärtää sanojen merkityksen ja niiden käytön luokkahuoneen ulkopuolella.
 4. Teknologian ja multimedian integrointi : Hyödynnä teknologian ja multimediaresurssien voimaa digitaalisten laskentataulukoiden tehostamiseksi. Käytä digitaalisia työkaluja, interaktiivisia verkkosivustoja, videoita ja kuvia täydentämään laskentataulukoita ja tarjoamaan mukaansatempaavampi oppimiskokemus. Tämä teknologian yhdistäminen herättää kiinnostusta ja tekee oppimisprosessista dynaamisen ja mukaansatempaavan.
 5. Koulun ja kodin välinen yhteistyö : Vanhemmilla on tärkeä rooli lastensa koulutuksen tukemisessa. Opettajat voivat vahvistaa tätä kumppanuutta jakamalla sanastoluetteloita ja työarkkeja vanhempien kanssa. Tämä resurssien jakaminen antaa vanhemmille mahdollisuuden saada tietoa lapsensa oppimista termeistä ja antaa heille lisätukea kotona.

Oppimisen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle

Kannusta vanhempia laajentamaan oppimiskokemusta luokkahuoneen ulkopuolelle ehdottamalla lisätoimintoja ja resursseja. Anna suosituksia aiheisiin liittyvistä kirjoista, dokumenteista, museovierailuista tai yhteisötapahtumista. Tämä yhteistyö kodin ja koulun välillä luo saumattoman ympäristön jatkuvalle oppimiselle.

Nämä laskentataulukot ovat arvokkaita työkaluja, joilla parannetaan oppilaiden keskeisten termien ja käsitteiden ymmärtämistä. Ottamalla ne mukaan luokkahuoneopetukseen ja ottamalla vanhemmat mukaan oppimisprosessiin opettajat voivat edistää syvempää ymmärrystä ja varustaa oppilaita akateemisen menestyksen ja aktiivisen kansalaisuuden edellyttämällä tiedolla. Voit parantaa oppimiskokemusta entisestään harkitsemalla yhteiskuntaopin kuvien yhdistämistä visuaalisesti houkuttelevien laskentataulukoiden luomiseksi, jotka kiinnostavat ja kiehtovat opiskelijat heidän tutkiessaan uutta terminologiaa.

Vinkkejä sanaston työarkkien suunnitteluun

 • Aloita yhteiskuntaopin kuvalla: Sisällytä visuaalisia elementtejä lisäämällä asiaankuuluva kuva. Tämä voi olla kuva historiallisesta henkilöstä, kartta tai merkittävä tapahtuma. Kuva kiinnittää oppilaiden huomion ja tarjoaa visuaalisen kontekstin sanoille.
 • Valitse relevantit sanaston sanat: Valitse sanat, jotka vastaavat käsiteltäviä aiheita ja sopivat arvosanatasolle. Sisällytä termejä, jotka ovat välttämättömiä yhteiskuntaopin kannalta ja edistävät tieteidenvälisiä yhteyksiä.
 • Käytä sanaseiniä ja sanastokortteja: Luo luokkahuoneeseesi sanaseinä, jossa näytät sanaston sanat näkyvästi. Tämä visuaalinen viittaus toimii muistutuksena luokalle koko oppimismatkan ajan. Harkitse lisäksi sanastokorttien luomista, joita opiskelijat voivat käyttää tarkasteluun ja harjoitteluun, mukaan lukien sana, sen määritelmä ja siihen liittyvä kuva.
 • Tutustu digitaalisiin vaihtoehtoihin: Ota tekniikka käyttöön sisällyttämällä laskentataulukoihisi digitaalisia vaihtoehtoja. Tämä voi sisältää interaktiivisia aktiviteetteja, verkkotietokilpailuja tai digitaalisia muistikortteja. Digitaaliset resurssit tarjoavat dynaamisen ja mukaansatempaavan oppimiskokemuksen.
 • Tarjoa konteksti ja yhteydet: Varmista, että sanat esitetään merkityksellisessä kontekstissa. Yhdistä sanat tosielämän skenaarioihin, historiallisiin tapahtumiin tai ajankohtaisiin ongelmiin. Kannusta oppilaita luomaan yhteyksiä sanaston ja oman elämänsä välille, mikä edistää syvempää ymmärrystä ja merkitystä.
 • Aktivoi opiskelijat kirjoittamisen avulla: Sisällytä kirjoitusharjoituksia, joiden avulla opiskelijat voivat soveltaa sanaston sanoja mielekkäällä tavalla. Pyydä oppilaita esimerkiksi kirjoittamaan lyhyt kappale, jossa selitetään historiallisen henkilön merkitys, tai luomaan tarina käyttämällä useita sanastoa.
 • Rohkaise luovuuteen: Anna oppilaille mahdollisuus luoda omia yhteiskuntaopin sanastotaulukoita. Anna heille tehtäväksi suunnitella luokkatovereilleen sanastotehtävä, joka sisältää asiaankuuluvia sanastoa ja kiinnostavia tehtäviä. Tämä toiminta edistää syvempää oppimista, kun opiskelijat ottavat vastuun koulutuksestaan.

Käyttämällä näitä strategioita ja poikkitieteellistä lähestymistapaa voit luoda laskentataulukoita, jotka sitovat, edistävät ymmärtämistä ja edistävät rakkautta oppimiseen luokkahuoneessa. Yhteiskuntaopin sanaston opettamisesta ja harjoittamisesta tulee dynaamisempi ja vaikuttavampi, ja se tarjoaa opiskelijoille tarvittavat resurssit, ideat ja tärkeät tiedot opinnoissaan menestymiseen ja edistää samalla oppilaiden yhteisöllisyyttä ja luovuutta luokkahuoneessa.

Lisää Storyboard That resursseja ja tulosteita


Kuinka Tehdä Yhteiskuntatieteiden Sanastotyöarkkeja

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein kysytyt kysymykset yhteiskuntatieteiden sanastotyöarkeista

Miten yhteiskuntaopin sanastotehtävät voidaan muokata eri luokkatasoille?

Tutki tapoja muokata sanaston monimutkaisuutta ja toimintotyyppejä oppilaiden iän ja kykyjen perusteella. Avaa luovuutesi ja suunnittele houkutteleva yhteiskuntaopin sanastotaulukko käyttämällä käytettävissä olevia malleja, jotka sisältävät useita kuvakäsikirjoituksen graafisia organisointiesimerkkejä.

Mitkä ovat luovia tapoja sisällyttää opiskelijoiden ideoita yhteiskuntaopin sanaston työarkkeihin?

Opettajat voivat tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia ehdottaa omia sanastoa, suunnitella toimintoja tai luoda visuaalisia materiaaleja laskentataulukoihin. Tämä kannustaa opiskelijoita sitoutumaan ja sitoutumaan oppimisprosessiin.

Miten yhteiskuntaopin sanaston sanatehtävät voidaan sovittaa eri oppimistapojen tai erityistarpeiden omaaville lapsille?

Opettajat voivat muokata laskentataulukoiden muotoa tai esitystapaa eri oppimistyylien mukaisiksi, esimerkiksi tarjoamalla kosketuselementtejä kinesteettisille oppijoille tai käyttämällä visuaalisia apuvälineitä visuaalisille oppijoille. Lapsille, joilla on erityistarpeita, tulee tehdä yksilöllisiä muutoksia ja majoitusta tarpeen mukaan. Yhteiskuntaopin graafisen järjestäjän sisällyttäminen voi tarjota opiskelijoille jäsennellyn visuaalisen kehyksen monimutkaisten käsitteiden organisoimiseen ja ymmärtämiseen, mikä tekee siitä korvaamattoman välineen parantaakseen heidän ymmärrystään aiheesta.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/yhteiskuntatutkimukset-sanasto
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.