https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kriittiset-analyysi-lomake

Mukauta Kriittisen Analyysin Työtaulukkomalleja


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!


Mikä on kriittisen analyysin essee?

Se on akateeminen tehtävä, joka edellyttää tekstin analysointia ja sen tehokkuuden arviointia. Se vaatii pintatason ylittämistä ja syvemmälle kaivamista tekstin merkitykseen ja merkitykseen.

Yksi hyödyllinen resurssi tämäntyyppisen kirjoittamisen uusille käyttäjille on kriittinen kirjoitustaulukko tai -malli. Nämä laskentataulukot sisältävät usein esimerkkipaperin luonnoksen ja kehotteita, jotka auttavat kirjoittajaa kehittämään opinnäytetyötään, tunnistamaan pääkohdat ja järjestämään esseen tehokkaasti. Jotkut verkkotyökalut tarjoavat jopa kriittisen analyysin esseentekijän, joka voi luoda perusesseemallin kirjoittajan valitseman aiheen tai kirjallisen teoksen perusteella. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että nämä esseet eivät saa olla vain tiivistelmiä teoksesta, ja tarvitset silti kriittistä esseen kirjoitustaitoa tarjotaksesi alkuperäisiä ideoita ja oivalluksia analysoitavasta työstä. Kriittisen analyysin esseeideoiden luomiseksi kirjoittajat voivat harkita teemojen, hahmonkehityksen, symboliikan tai muiden kirjallisten elementtien tutkimista teoksen sisällä. Kun nämä tekijät harkitaan huolellisesti, kirjoittajat voivat kehittää vakuuttavan ja harkitun kriittisen esseen, joka liittyy työhön syvemmällä tasolla. Lisäksi verkosta löytyy ilmaisia ​​kriittisiä analyysimalleja, joita voidaan käyttää esimerkkeinä kirjoitusprosessin ohjaamiseen.

Ennen kuin kirjoitat kriittisen analyysin esseen, on tärkeää ymmärtää keskeiset osat, jotka tulisi sisällyttää. Nämä sisältävät:

 1. Väitöskirja: Opinnäytetyö on tärkein argumentti tai seikka, joka esseessä esitetään. Sen tulee olla selkeä ja ytimekäs ja tarjota etenemissuunnitelma koko esseen loppua varten.
 2. Pääkohdat: Pääkohdat ovat ajatuksia ja argumentteja, jotka tukevat pääväitettä. Ne tulee järjestää loogisesti ja esittää siten, että lukijan on helppo seurata.
 3. Analyysi: Tämä on esseen ydin. Siellä annetaan yksityiskohtainen arvio tekstistä ja tuetaan pääkohtia todisteilla ja esimerkeillä.
 4. Kirjallisuusanalyysi: Kun analysoit kirjallisuutta, on tärkeää sisällyttää siihen kirjallinen analyysi. Tämä edellyttää tekstin rakenteen, kielen ja teemojen analysointia.

Analyysi Essee Outline

Kun ymmärrät hyvin kriittisen analyysin esseen keskeiset osat, voidaan luoda kriittisen analyysin paperin luonnos. Tämä auttaa pitämään esseen hyvin jäsenneltynä ja johdonmukaisena. Tässä on malliesimerkki:

Johdanto

 • Koukku
 • Taustatieto
 • Väitöskirjalausunto

Pääkohta 1

 • Tukevaa todistusaineistoa
 • Analyysi

Pääkohta 2

 • Tukevaa todistusaineistoa
 • Analyysi

Pääkohta 3

 • Tukevaa todistusaineistoa
 • Analyysi

Kirjallisuusanalyysi (jos mahdollista)

 • Rakenne
 • Kieli
 • Teemat

Johtopäätös

 • Yhteenveto pääkohdista
 • Toista väitöskirja
 • Lopulliset ajatukset

Yksi hyödyllinen resurssi kriittisen analyysin uusille käyttäjille on kriittinen analyysimalli. Nämä laskentataulukot sisältävät usein kriittisen analyysin paperin hahmotelman ja kehotteita, jotka auttavat kirjoittajaa kehittämään pääideansa, selittämään pääkohdat ja järjestämään kirjoittamisen tehokkaasti. Jotkut verkkotyökalut tarjoavat jopa kriittisen analyysin esseentekijän, joka voi luoda perusesseeanalyysimallin kirjoittajan valitseman aiheen tai kirjallisen teoksen perusteella.

Mikä on kriittisen analyysin esseen luonnostaulukko?

Kriittisen analyysin laskentataulukko auttaa valmistautumaan luokkaasi muodolliseen aiheeseensa käsittelevään paperiin hahmottelemalla heidän ideoitaan ja tekstiä. Kriittisissä analyysipapereissa lapsia pyydetään analysoimaan 1-2 tiettyä aihetta tekstissä kriittisestä näkökulmasta ja arvioimaan kyseisen aiheen vaikutusta työhön kokonaisuutena sekä tekijän tehokkuutta ilmaista aihetta koko työn aikana.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kriittisen analyysin esseet eivät saa olla vain yhteenvetoja teoksesta. sen sijaan niiden tulisi tarjota alkuperäisiä ideoita ja oivalluksia analysoitavasta työstä. Kriittisten analyysiideoiden luomiseksi kirjoittajat voivat harkita tuttujen teemojen, hahmonkehityksen, symboliikan tai muiden teoksen kirjallisten elementtien tutkimista. Kun nämä tekijät harkitaan huolellisesti, kirjoittajat voivat kehittää vakuuttavan ja harkitun kriittisen kirjoituksen, joka liittyy teokseen syvemmällä tasolla. Lisäksi ilmaisia ​​kriittisiä analyysiesseitä löytyy verkosta, ja niitä voidaan käyttää esimerkkeinä kirjoitusprosessin ohjaamiseen.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Kriittisessä analyysipaperissa opiskelijoiden on keskityttävä 1-2 tiettyyn aiheeseen tekstistä ja selvitettävä, mikä kirjoittajan viesti tai opinnäytetyö on kyseisestä aiheesta, ja perustella sitten viestin tai opinnäytetyön tehokkuutta. Kriittisen analyysin laskentataulukko auttaa oppilaita organisoimaan ajatuksensa ja perustelunsa tekstin avulla. Kun he alkavat kirjoittaa papereita, heillä on kaikki mitä he tarvitsevat.

Kriittisen analyysin esseen esimerkkityöarkin tekeminen

 1. Määritä laskentataulukon painopiste: Ensimmäinen vaihe kriittisen analyysin esseen esimerkkilaskentataulukon luomisessa on määrittää laskentataulukon painopiste. Päätä teksti, historiallinen tapahtuma tai muu aihe, jota laskentataulukkoa käytetään analysoimaan.
 2. Tunnista analyysin keskeiset osat: Luettele kriittisen analyysin keskeiset osat, jotka laskentataulukko kattaa. Näitä voivat olla analysoitavan teoksen tekijän ja nimen tunnistaminen, pääideoiden ja teemojen yhteenveto, keskeisten kirjallisten keinojen tunnistaminen, tekstin yksityiskohtainen analysointi ja johtopäätösten tekeminen analyysin perusteella.
 3. Mallin luominen: Luo laskentataulukkoon malli, joka sisältää osiot kullekin vaiheessa toisessa määritetylle avainkomponentille. Tämä auttaa opastamaan oppijoita prosessin läpi ja varmistamaan, että he kattavat kaikki tarvittavat osat.
 4. Sisällytä kehotteet ja kysymykset: Sisällytä laskentataulukkoon kehotteita ja kysymyksiä, jotka ohjaavat oppilaita laskentataulukon kunkin osan läpi. Nämä kehotukset ja kysymykset voivat auttaa keskittymään keskeisiin ideoihin ja rohkaisemaan kriittistä ajattelua.
 5. Anna tilaa oppilaiden vastauksille: Anna lapsille runsaasti tilaa vastata laskentataulukon jokaiseen osaan. Tämä antaa heille mahdollisuuden järjestää ajatuksensa ja ideansa työskennellessään.
 6. Harkitse erottelua: Mieti, kuinka voit erottaa laskentataulukon niille, joiden kykytaso vaihtelee. Voit tarjota virkkeitä tai graafisia organisoijia tukemaan vaikeuksissa olevia oppijoita tai haastaa edistyneet opiskelijat analysoimaan tekstiä syvällisemmin.
 7. Testaa laskentataulukkoa: Testaa laskentataulukkoa pienen opiskelijaryhmän kanssa varmistaaksesi, että se on tehokas ja vastaa oppilaidesi tarpeita. Tee tarvittaessa korjauksia opiskelijoiden ja muiden opettajien palautteen perusteella.

Kuinka Tehdä Kriittisen Analyysin Työtaulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit sisällyttää ohjeita, erityisiä kysymyksiä ja kuvia sekä tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet lopettanut laskentataulukon, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia ​​tulosteitaHyvää luomista!


Usein Kysytyt Kysymykset Kriittisistä Analyysitaulukoista

Mitä yleisiä kysymyksiä tai kehotteita kriittisen analyysin laskentataulukko sisältää?

Näihin laskentataulukoihin sisältyvät yleiset kysymykset tai kehotukset voivat sisältää esimerkiksi työn pääteeman tai -sanoman tunnistamista, esseeideoiden ehdottamista, hahmon kehityksen tai symbolismin analysointia tai työn yleisen tehokkuuden arviointia.

Kuinka kriittisen analyysin laskentataulukot voivat auttaa opiskelijoita parantamaan kirjoitustaitojaan?

Kriittisten analyysien avulla opiskelija voi kehittää kykyään tunnistaa kirjallisia elementtejä, analysoida ja tulkita niitä sekä ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään teoksesta selkeästi ja järjestelmällisesti. Nämä taidot ovat tärkeitä tehokkaiden kirjallisuusanalyysiesseiden kirjoittamisessa ja vahvojen kriittisen ajattelun taitojen kehittämisessä laajemmin.

Voidaanko kriittisen analyysin laskentataulukoita muokata eri arvosanoja tai taitotasoja varten?

Kyllä, näitä esimerkkilaskentataulukoita voidaan muokata vastaamaan eri luokka- tai taitotasojen tarpeita. Esimerkiksi nuoremmille opiskelijoille tarkoitettu laskentataulukko voi sisältää yksinkertaisempia kehotteita tai keskittyä kirjallisuuden peruselementteihin, kun taas vanhemmille opiskelijoille tarkoitettu laskentataulukko voi sisältää monimutkaisempia kehotteita tai vaatia syvällisempää analyysiä.

Mitkä ovat tehokkaita strategioita kriittisen analyysin kirjoittamiseen, joka erottuu joukosta ja kiinnittää lukijan huomion?

Tehokkaita strategioita kriittisen analyysin kirjoittamiseen ovat työn huolellinen analysointi, selkeän opinnäytetyön laatiminen, työstä ja ulkopuolisista lähteistä saatujen todisteiden hyödyntäminen, analyysin organisointi selkeällä ja helposti seurattavalla tavalla, tehokkaiden siirtymien käyttäminen, monimutkaisen kielen välttäminen tai ammattikieltä ja herättää lukijan kiinnostuksen alusta alkaen. Yhdistämällä näitä strategioita voidaan kehittää hyvin tutkittu, organisoitu ja mukaansatempaava kriittinen analyysi, jossa on ainutlaatuinen ja oivaltava näkökulma aiheeseen.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kriittiset-analyysi-lomake
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.