https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kyselypohjat
Mukauta ja Käytä jo Tänään!


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!Survey Example

Mikä on kysely?

Kysely on tutkimusmenetelmä, jolla pyritään keräämään tietoja ja näkemyksiä tietystä ihmisryhmästä. Tällä menetelmällä voidaan kerätä tietoa monista eri aiheista, mukaan lukien tuotepalaute, asiakaskokemus, yleinen mielipide ja organisaatiotutkimus. Kyselyillä kerätyn tiedon avulla voidaan ymmärtää paremmin asiakkaiden mieltymyksiä, kokemuksia ja palautetta sekä tunnistaa kehittämiskohteita.

Kyselyjä voidaan tehdä monin eri tavoin, kuten verkkokyselyillä, puhelinkyselyillä tai henkilöhaastatteluilla. Kyselykysymykset voivat olla avoimia tai suljettuja, ja ne voivat vaihdella yksinkertaisista kyllä- tai ei-kysymyksistä monimutkaisempiin luokitusasteikoihin tai monivalintakysymyksiin.

Kyselyistä kerättyä tietoa voidaan analysoida erilaisilla tekniikoilla, mukaan lukien visuaaliset graafit ja tilastollinen analyysi. Tämä analyysi voi tarjota tärkeitä tietoja ja näkemyksiä tiedoista, mikä auttaa yritystä ja organisaatiota tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja parantamaan yleistä suorituskykyään.

Millaisia kyselyesimerkkejä ovat?

Kyselyt ovat olennainen työkalu palautteen ja tietojen keräämiseen, jotka voivat auttaa organisaatioita tekemään tietoisia päätöksiä. On olemassa erilaisia kyselyesimerkkejä, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Tässä on joitain yleisimmistä kyselytyypeistä:

 • Asiakastyytyväisyystutkimukset: Näitä tutkimuksia käytetään keräämään asiakaspalautetta heidän kokemuksistaan tuotteesta tai palvelusta. Tämäntyyppinen kysely voi sisältää kysymyksiä asiakkaan tyytyväisyyden tasosta, tuotteen tai palvelun laadusta, tarjotun asiakaspalvelun tasosta ja todennäköisyydestä suositella tuotetta tai palvelua muille. Kerätyt tiedot auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä, tunnistamaan kehittämiskohteita ja viime kädessä parantamaan yleistä asiakaskokemusta.
 • Työntekijöiden sitoutumistutkimus: Näitä työntekijätutkimuksia käytetään mittaamaan, kuinka sitoutuneita työntekijät ovat työhönsä ja yritykseen. Kyselyssä voidaan kysyä työntekijän tyytyväisyydestä työhönsä, suhteesta esimieheen, yrityskulttuuriin sekä kerätä palautetta työntekijöiden eri osa-alueista työhönsä.
 • Markkinatutkimuskysely: Näitä tutkimuksia käytetään keräämään tietoa kohdemarkkinoista, mukaan lukien niiden mieltymykset, käyttäytyminen ja asenteet. Markkinatutkimustutkimuksessa voidaan esittää kysymyksiä asiakkaan demografisista tiedoista, ostotottumuksista ja mielipiteistä tietyistä tuotteista tai palveluista.
 • Tuotepalautekyselyt: Näitä tutkimuksia käytetään keräämään palautetta asiakkailta tietystä tuotteesta. Kyselyssä voidaan kysyä asiakkaan tyytyväisyydestä tuotteeseen, hänen kokemuksistaan asiakaspalvelusta ja todennäköisyydestä ostaa tuote uudelleen.

Kyselyt ovat arvokas työkalu tärkeiden tietojen ja näkemysten keräämiseen asiakkailta, työntekijöiltä ja kohdemarkkinoilta. Visuaalisten kaavioiden ja kyselytietojen avulla organisaatiot voivat ymmärtää paremmin asiakkaidensa ja työntekijöidensä tarpeita ja tehdä tietoisia päätöksiä, jotka voivat parantaa palvelujaan ja tuotteitaan.

Tehokkaita tapoja käyttää kyselymalleja luokkahuoneessa

Kyselyt voivat olla tehokas työkalu opettajille kerätä arvokasta palautetta oppilailta. Käyttämällä kyselymalleja opettajat voivat säästää aikaa ja vaivaa samalla kun he keräävät tärkeitä tietoja. Tässä on joitain tehokkaita tapoja käyttää kyselymalleja luokkahuoneessa:

 1. Luo kysely kerätäksesi palautetta opetuksen laadusta: Opettajat voivat luoda kyselyn kerätäkseen palautetta opetustyylistään, oppituntien tehokkuudesta ja kyvystään sitouttaa opiskelijoita. Tämä palaute voi auttaa opettajia parantamaan opetustaan ja tekemään muutoksia vastaamaan paremmin opiskelijoidensa tarpeita.
 2. Käytä kyselyn tuloksia oppitunnin suunnittelussa: Opettajat voivat käyttää kyselyistä kerättyjä tietoja oppitunnin suunnitteluun. Jos esimerkiksi kyselyvastaukset osoittavat, että oppilaat kamppailevat tietyn käsitteen kanssa, opettaja voi suunnitella lisää oppitunteja tai aktiviteetteja aiheen käsittelemiseksi.
 3. Pyydä oppilaita luomaan kyselyjä: Opettajat voivat myös antaa oppilaille tehtäväksi luoda kyselyitä oppimisen vahvistamiseksi. Historian opettaja voisi esimerkiksi pyytää oppilaita luomaan kyselyn mielipiteiden keräämiseksi historiallisesta tapahtumasta, mikä vaatisi oppilaita tutkimaan tapahtumaa ja pohtimaan kriittisesti eri näkökulmia.
 4. Käytä kyselypohjia tutkimusprojekteissa: Kyselymallit voivat olla hyödyllisiä myös tutkimusprojekteissa. Opiskelijat voivat luoda kyselyitä kerätäkseen tietoa tietystä aiheesta ja käyttää kyselytietoja tutkimuksensa tueksi.
 5. Käytä kyselypohjia oppilaiden itsereflektoriin: Opettajat voivat myös käyttää kyselymalleja oppilaiden itsereflektoriin. Opiskelijat voivat suorittaa kyselyn arvioidakseen omaa oppimistaan ja tunnistaakseen alueita, joilla he tarvitsevat kehittämistä.

Hyödyntämällä kyselymalleja luokkahuoneessa opettajat voivat kerätä arvokasta palautetta, antaa tietoa oppituntien suunnittelusta ja edistää oppilaiden oppimista ja itsereflektiota. Verkkosivustollamme olevien ilmaisten mallien ansiosta opettajien on helppo sisällyttää kyselyjä luokkahuonekäytäntöihinsä.

Tutustu kokoelmaamme, joka sisältää ilmaisia laskentataulukkomalleja, julistemalleja, järjestyslaskentataulukon malleja ja tyhjiä tarkistusluettelomalleja. Nämä mallit on suunniteltu auttamaan sinua järjestämään tehtäviä, visualisoimaan ideoitasi ja luomaan tehokkaita opetusapuvälineitä.

Kyselymallin käytön edut

Kyselymallin käyttämisestä tietojen keräämisessä on monia etuja, kuten:

 • Säästää aikaa ja vaivaa: Kyselypohja tarjoaa valmiin muodon, jossa on kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja, jolloin opettajien tai tutkijoiden ei tarvitse käyttää aikaa kysymysten tekemiseen tyhjästä.
 • Johdonmukaisuus: Kyselymalli varmistaa, että jokainen vastaaja vastaa samoihin kysymyksiin samalla tavalla, mikä johtaa johdonmukaisempaan ja luotettavampaan dataan.
 • Parempi laatu: Kyselymallin avulla kysymykset voidaan esitestata sen varmistamiseksi, että ne ovat selkeitä ja puolueettomia. Tämä parantaa kyselyn yleistä laatua ja johtaa tarkempiin ja merkityksellisempiin tuloksiin.
 • Käyttäjäystävällinen: Kyselymallimme on usein suunniteltu käyttäjäystävällisiksi, joten vastaajien on helppo ymmärtää kysymyksiä ja vastata niihin.

Kuinka kirjoittaa tehokkaita kysymyksiä kyselylomakemalliisi

Kyselylomakkeet ovat tärkeä työkalu tiedon keräämiseen suurelta ihmisjoukolta. Olitpa tekemässä markkinatutkimusta, keräämässä palautetta asiakkailta tai työntekijöiltä tai tekemässä kyselyä akateemisiin tarkoituksiin, tehokkaan kyselylomakkeen luominen on ratkaisevan tärkeää tarkkojen ja hyödyllisten tietojen saamiseksi. Tässä on muutamia vinkkejä tehokkaiden kysymysten kirjoittamiseen kyselylomakemalliisi:

 • Pidä se selkeänä ja ytimekkäänä: Varmista, että kyselylomakkeesi rakenne on helppo ymmärtää eikä liian sanallinen. Vältä käyttämästä teknisiä termejä tai ammattislangia, joita vastaajat eivät ehkä ymmärrä.
 • Esitä erityisiä ja asiaankuuluvia kysymyksiä: Varmista, että jokainen kysymys liittyy kyselylomakkeen aiheeseen ja tarkoitukseen. Vältä esittämästä liian yleisiä tai liian henkilökohtaisia kysymyksiä.
 • Käytä erityyppisiä kysymyksiä: Käytä erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintakysymyksiä, luokitusasteikkoja, avoimia ja suljettuja kysymyksiä saadaksesi erilaisia vastauksia ja välttääksesi puolueellisuuden.
 • Vältä johtavia tai puolueellisia kysymyksiä: Varmista, että kysymyksesi ovat neutraaleja eivätkä johda vastaajaa tiettyyn vastaukseen. Tämä voi vääristää tuloksia ja mitätöidä tiedot.
 • Testaa kyselylomakettasi: Ennen kuin lähetät kyselylomakkeen, testaa sitä pienen ryhmän kanssa nähdäksesi, ovatko kysymykset selkeitä ja ovatko vastaukset hyödyllisiä.

Kyselypohjien käyttäminen voi säästää aikaa ja vaivaa kyselylomakkeen suunnittelussa. Online-kyselylomakkeen avulla voit helposti vastata tarpeisiisi. Kyselymallipohjan käyttäminen voi tarjota puitteet kysymyksillesi ja helpottaa prosessia. Kyselylomakkeemme laatija on hyödyllinen työkalu ammattimaisen näköisen kyselylomakkeen luomiseen. Käyttämällä kyselylomakepohjaa voit keskittyä luomaan tehokkaita kysymyksiä, jotka ovat helposti ymmärrettäviä ja jotka tarjoavat laadukkaita vastauksia kohdeyleisöltäsi.

Räätälöityjen kyselyjen luominen Online Survey Makerilla

Jos haluat kerätä arvokasta tietoa tai palautetta yrityksellesi, tutkimuksellesi tai projektille, kyselyn luominen voi olla tehokas tapa saavuttaa se. Verkkokyselyiden tekijöiden myötä voit luoda omia kyselymalleja muutamassa minuutissa ilman teknisten taitojen oppimista. Tässä on joitain kyselytyökalumme käytön etuja:

 1. Luo kysely verkossa: Kyselyn luojamme avulla sinun ei tarvitse asentaa ohjelmistoja tai ohjelmia. Voit käyttää kyselyntekijää helposti verkossa ja aloittaa kyselyn luomisen välittömästi.
 2. Mukauta kyselymuotoa helposti: Kyselygeneraattorimme avulla voit helposti luoda kyselyn verkossa ja valita useista valmiista ilmaisista kyselymalleista, jotka sopivat tarpeisiisi. Näissä malleissa on useita kyselymuotovaihtoehtoja, joiden avulla voit helposti valita kyselytavoitteisiisi parhaiten sopivan. Voit käyttää tyhjää kyselymallia luodaksesi oman kyselysi tyhjästä, mikä voi olla hyödyllistä, jos sinulla on erityisiä vaatimuksia kyselyllesi.
 3. Erilaisia kyselyvaihtoehtoja: Ilmainen kyselyvalmistajamme tarjoaa valikoiman erilaisia kyselyvaihtoehtoja. Voit lisätä kyselyyn erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä, luokitusasteikkoja ja paljon muuta. Näin voit räätälöidä kyselyäsi erityistarpeidesi mukaan ja kerätä oleellisimmat tiedot vastaajiltasi.
 4. Ilmainen kyselyn luoja: Voit luoda oman kyselyn helposti ja nopeasti kuluttamatta penniäkään. Online-kyselyvalmistajamme on vapaasti käytettävissä, ja siinä on useita mukautettavia ominaisuuksia, joiden avulla voit luoda täydellisen kyselyn.
 5. Tee oma kyselysi: Verkkokyselyntekijän avulla voit joustavasti luoda tarpeisiisi sopivan kyselyn. Voit lisätä oman brändäyksen, valita omia väriteemoja ja lisätä omia kuviasi tai videoitasi tehdäksesi kyselystä kiinnostavamman.

Kaiken kaikkiaan ilmaisen kyselytyökalumme käyttäminen voi säästää aikaa ja vaivaa ja tarjota samalla arvokasta tietoa ja oivalluksia. Joten miksi et kokeilisi ja luo oma mukautettu kyselysi jo tänään?


Kuinka Luoda Kysely

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit sisällyttää ohjeita, erityisiä kysymyksiä ja kuvia sekä tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet lopettanut laskentataulukon, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Muita malleja oppilaidesi kanssa käytettäväksi!Hyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Kyselymalleista

Mikä on kyselyn luoja?

Kyselyn luoja on online-työkalu, jonka avulla voit suunnitella ja asetella kyselyitä ja kyselyitä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla. Se tarjoaa valikoiman ominaisuuksia ja mukautusvaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda kyselyjä, jotka on räätälöity sinun tarpeisiisi. Kyselyn luojan avulla voit helposti valita ilmaisista kyselymalleistamme tai luoda oman kyselyasettelusi, lisätä erilaisia kysymystyyppejä ja muokata värejä, fontteja ja muita visuaalisia elementtejä brändiäsi vastaaviksi.

Kuinka Tehdä Kyselylomake?

Jos haluat kirjoittaa tehokkaita kysymyksiä kyselyyn, aloita määrittelemällä tutkimustavoitteesi ja tiedot, joita haluat kerätä. Käytä selkeää ja tiivistä kieltä välttäen teknistä ammattislangia tai monimutkaisia ilmaisuja. Käytä suljettuja kysymyksiä vaihtoehdoilla, jotka kattavat kaikki mahdolliset vastaukset, ja vältä johtavia tai puolueellisia kysymyksiä.

Voinko tehdä oman kyselyn?

Kyllä, voit tehdä oman kyselyn käyttämällä kyselyn luojaa. Voit luoda kysymyksiä ja valita useista kysymystyypeistä, kuten monivalintakysymyksistä, luokitusasteikoista ja avoimista kysymyksistä.

Mikä on kyselylomakkeen laatija?

Kyselylomakkeen luoja on työkalu, jonka avulla voit luoda kyselyitä eri tarkoituksiin, kuten markkinatutkimukseen, asiakaspalautteeseen tai työntekijäkyselyihin. Se tarjoaa erilaisia kysymystyyppejä ja -malleja, joista valita.

Mistä löydän ilmaisia kyselymalleja?

Storyboard That tarjoaa erilaisia ilmaisia kyselymalleja, joita voit käyttää verkkosivustomme kautta. Mallimme sisältävät vaihtoehtoja asiakastyytyväisyystutkimuksiin, työntekijöiden palautetutkimuksiin ja muihin. Valitse vain tarpeisiisi sopiva malli ja muokkaa se mieleiseksesi käyttämällä intuitiivista kyselynluontityökaluamme.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kyselypohjat
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.