https://www.storyboardthat.com/fi/luo/paikka-arvo-laskentataulukoita
Mukauta ja Käytä jo Tänään!Paikkaarvolaskentataulukon Mallit | Matemaattiset Työarkit

Mitä ovat paikkaarvolaskentataulukot?

Paikkaarvo on matematiikan peruskäsite, joka on olennainen lukujen ja niiden välisten suhteiden ymmärtämisessä. Auttaakseen opiskelijoita oppimaan ja harjoittelemaan taitojaan opettajat käyttävät usein laskentataulukoita. Nämä laskentataulukot tarjoavat opiskelijoille loistavan resurssin käsitteiden ymmärtämisen ja hallinnan parantamiseen. Ne tarjoavat jatkuvaa harjoittelua niille, jotka oppivat hallitsemaan uusia taitoja, joita heille opetetaan luokassa. Ne ovat hyödyllisiä kaikilla tasoilla ja auttavat oppijoita tulemaan taitavammiksi suorittamaan toimintoja, jotka edellyttävät paikka-arvon tunnistamista. Kun yrität löytää näitä laskentataulukoita verkosta, käytettyjä hakutermejä voivat olla: paikkaarvomallit, paikkaarvokaaviot, desimaalipaikkaarvokaaviot ja tulostettavat paikkaarvokaaviot.

Paikkaarvomallit

Tämä malli on tyhjä arkki, jota voidaan käyttää lukujen kirjoittamiseen eri muodoissa. Ne sisältävät tyypillisesti sarakkeita ykkösille, kymmenille, sadoille, tuhansille ja niin edelleen, miljooniin tai miljardeihin asti. Malleissa on myös välilyöntejä numeroiden, sanamuotojen, laajennettujen muotojen ja vakiomuotojen kirjoittamiseen.

Harjoitusmonisteiden käyttö voi auttaa lapsia harjoittelemaan lukujen kirjoittamista eri muodoissa, mikä parantaa heidän ymmärrystään. Lisäksi näiden mallien avulla on helpompi nähdä, kuinka paikka-arvot toimivat yhdessä muodostaen suurempia lukuja.

Paikkaarvokaaviot

Paikkaarvokaavio on graafinen esitys, joka näyttää kunkin numeron arvon numerossa sen sijainnin perusteella. Tyypillisesti ne on järjestetty sarakkeisiin, joissa jokainen sarake edustaa eri arvoa, kuten ykkösiä, kymmeniä, satoja, tuhansia ja niin edelleen.

Nämä ovat mahtavia resursseja auttaa opiskelijoita oppimaan ja harjoittelemaan käsitteitä. Käyttämällä tyhjää paikkaarvotaulukkoa lapset näkevät, kuinka luvun numerot liittyvät toisiinsa ja kuinka ne vaikuttavat luvun kokonaisarvoon. Niiden avulla voidaan esimerkiksi vertailla lukuja paitsi niiden arvon perusteella, myös tunnistaa luvun alleviivattu numero ja pyöristää numeroita tiettyyn paikkaan.

Desimaalipaikkaarvokaavio

Desimaalilukujen paikkaarvokaavio on suunniteltu erityisesti desimaalilukuja varten. Ne sisältävät tyypillisesti sarakkeita kymmenesosille, sadasosille, tuhannesosille ja niin edelleen, aina miljoonasosaan tai miljardisosaan asti. Desimaalien paikkaarvokaaviot ovat hyödyllisiä auttamaan luokkaa ymmärtämään kokonaislukujen ja luvun desimaalien välistä suhdetta.

Tulostettava paikka-arvokaavio

Tämä on laskentataulukko, jota voidaan käyttää numerotaitojen harjoittamiseen. Nämä laskentataulukot on yleensä suunniteltu tulostettaviksi ja täytettäväksi käsin. Ne voivat sisältää monenlaisia ​​tehtäviä, kuten numeroiden arvon tunnistaminen, numeroiden kirjoittaminen laajennetulla merkinnällä ja tekstitehtävien ratkaiseminen.

Näiden laskentataulukoiden käyttäminen voi olla loistava tapa oppia ja harjoitella taitoja. Täyttämällä nämä laskentataulukot lapset voivat parantaa käsitteitään ja kehittää taitojaan kirjoittaa numeroita eri muodoissa, mukaan lukien laajennettu merkintä ja vakiomuoto.

Käytätpä sitten paikkaarvomalleja, paikkaarvokaavioita, desimaalipaikan arvokaavioita tai tulostettavia paikkaarvokaavioita, näiden resurssien sisällyttäminen opetukseen voi auttaa luokkaasi ymmärtämään kokonaislukuja ja desimaalilukuja. Kirjoittamalla lukuja eri muodoissa opiskelijat saavat hyvää harjoitusta ja rakentavat tärkeitä taitoja, joita he voivat käyttää kaikilla matematiikan osa-alueilla.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Työarkkimme voidaan räätälöidä vastaamaan minkä tahansa luokkatason tarpeita. Niitä voidaan käyttää yksinkertaisiin ongelmiin tai monimutkaisempiin ongelmiin tarpeidesi mukaan. Taidon harjoitteleminen auttaa lapsista tulemaan matematiikan mestareiksi, ja kyky erottaa laskentataulukoita tekee suunnittelusta helppoa!

Paikkaarvon summien harjoittelemiseksi voit käyttää kymmentä lohkoa tai muita manipulaatioita konseptin visualisoimiseksi. Lisäksi verkossa on saatavilla monia tulostettavia laskentataulukoita, jotka sisältävät paikkaarvoongelmia ja harjoituksia. Voit myös löytää tulostettavia kaavioita, joita voit käyttää luokassa tai kotona auttaaksesi lapsia ymmärtämään numeron kunkin numeron arvon. Näitä kaavioita on saatavana eri muodoissa, mukaan lukien värikoodatut ja desimaalipilkun sisältävät kaaviot.

Paikkaarvokaavion tekeminen

  1. Määritä arvojärjestelmä: Päätä, mitä arvojärjestelmää haluat käyttää kaaviossasi. Yleisesti käytettyjä järjestelmiä ovat desimaalijärjestelmä ja binäärijärjestelmä.
  2. Valitse numeroiden määrä: Päätä numeroiden määrä, jonka haluat sisällyttää kaavioon. Tämä riippuu arvojärjestelmästä ja niiden numeroiden koosta, joita haluat edustaa.
  3. Luo sarakkeita: Luo kaavioosi sarakkeita jokaiselle numeropaikalle. Jos esimerkiksi käytät desimaalijärjestelmää ja haluat esittää lukuja aina 999:ään asti, luo sarakkeita ykkös-, kymmen- ja sadan paikoille.
  4. Nimeä sarakkeet: Merkitse jokainen sarake oikealla numeronimellä. Merkitse esimerkiksi ensimmäinen sarake "Yksit", toinen sarake "Kymmeniä" ja kolmas sarake "Sata".
  5. Lisää desimaalipiste: Jos käytät desimaalijärjestelmää, lisää desimaalipiste kaavion oikeaan kohtaan. Jos edustat esimerkiksi numeroa 123,45, lisää desimaalipilkku ykkös- ja kymmenesosasarakkeiden väliin.
  6. Täytä numerot: Täytä sen numeron numerot, jonka haluat edustaa kaavion asianmukaisiin sarakkeisiin. Jos esimerkiksi haluat edustaa numeroa 123,45, kirjoita numero 1 satasarakkeeseen, numero 2 kymmenessarakkeeseen ja numero 3 ykkössarakkeeseen.
  7. Lisää paikka-arvotarroja: Lisää kuhunkin sarakkeeseen tarroja näyttääksesi kunkin numeron paikka-arvon. Merkitse esimerkiksi yksisarakkeisiin "1", kymmenien sarakkeeseen "10" ja sarakkeeseen "100".
  8. Tarkista ja muokkaa: Ennen kuin käytät kaaviota opetukseen tai viittaukseen, tarkista ja muokkaa sitä varmistaaksesi, että se on tarkka ja helppolukuinen.

Paikkaarvotyötaulukon Tekeminen

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit sisällyttää ohjeita, erityisiä kysymyksiä ja kuvia sekä tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet lopettanut laskentataulukon, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia ​​tulosteitaHyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Paikkaarvolaskentataulukoista

Mikä on paikka-arvo matematiikassa?

Paikkaarvo on matematiikan peruskäsite, joka kuvaa numeron arvoa sen sijainnin perusteella. Kymmenenkantaisessa järjestelmässä, joka on yleisin matematiikassa käytetty järjestelmä, luvun jokainen numero edustaa arvoa, joka on kymmenen kertaa sen oikealla olevan numeron arvo. Esimerkiksi luvussa 435 5 edustaa 5 ykköstä, 3 3 kymmentä (tai 30 ykköstä) ja 4 4 sataa (tai 400 ykköstä). Tämän käsitteen ymmärtäminen on välttämätöntä suoritettaessa matemaattisia operaatioita, joihin liittyy suuria lukuja, mukaan lukien yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku. Se auttaa myös esittämään numeroita eri muodoissa, kuten laajennetussa muodossa, vakiomuodossa ja sanamuodossa.

Kuinka paikkaarvomallit voivat auttaa oppilaitani?

Ne ovat tyhjiä arkkeja, joilla voidaan harjoitella lukujen kirjoittamista eri muodoissa, mukaan lukien numerot, sanamuoto, laajennettu muoto ja vakiomuoto. Nämä mallit tarjoavat opiskelijoille visuaalisen esityksen siitä, kuinka paikkaarvot toimivat yhdessä muodostaen suurempia lukuja, mikä auttaa heitä ymmärtämään paremmin käsitettä. He voivat myös parantaa oppilaiden taitoja harjoittamalla lukujen kirjoittamista eri muodoissa, numeroiden arvon tunnistamista, lukujen vertailua ja pyöristämistä. Nämä taidot ovat välttämättömiä, jotta opiskelijat ymmärtävät hyvin kokonaislukuja ja desimaalilukuja.

Mitä eroa on paikkaarvokaavion ja desimaalipaikan arvokaavion välillä?

Paikkaarvokaavio on graafinen esitys paikka-arvosta, joka näyttää luvun kunkin numeron numeerisen arvon sen sijainnin perusteella, kun taas desimaalipaikkaarvokaavio on suunniteltu erityisesti desimaaliluvuille. Desimaalikaavioissa on sarakkeita kymmenesosille, sadasosille, tuhannesosille ja niin edelleen, aina miljoonasosaan tai miljardisosaan asti, kun taas tavallinen paikkaarvokaavio voi nousta vain miljooniin tai miljardeihin.

Kuinka voin käyttää paikkaarvolaskentataulukoita tehokkaasti luokkahuoneessa?

Käyttääksesi tyhjiä kaavioita tehokkaasti luokkahuoneessa, aloita arvioimalla nykyistä ymmärrystä. Varmista, että käytät heidän taitotasolleen sopivaa monistetta ja lisää vaikeusastetta vähitellen edetessä. Anna lopuksi palautetta ja tarjoa luokallesi mahdollisuuksia harjoitella taitojaan tosielämän skenaarioissa.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/paikka-arvo-laskentataulukoita
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.