https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kiusaamistaulukot

Mukauta Kiusaamisen Vastaisia ​​työarkkeja


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!bullying-example

Mitä on kiusaaminen?

Kiusaaminen on sitä, kun joku tahallaan satuttaa, vahingoittaa tai pelottaa toista henkilöä joko fyysisesti tai henkisesti toistuvasti ja ajan mittaan. Siihen liittyy vallan epätasapaino, jossa kiusaaja käyttää voimiaan tai vaikutusvaltaansa hallitakseen tai vahingoittaakseen uhria.

Se on edelleen kiireellinen huolenaihe nyky-yhteiskunnassa, ja se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin kouluissa ja yhteisöissä. On tärkeää puuttua tähän ongelmaan suoraan ja varustaa opettajat ja vanhemmat tehokkailla työkaluilla, kuten kiusaamisen vastaisilla työarkeilla ja muilla ilmaisilla kiusaamisen laskentataulukoilla ja resursseilla, joiden avulla voidaan opettaa, osallistua ja kannustaa oppilaita tunnistamaan ja käsittelemään näitä tilanteita.


Kiusaamisen tyypit

Ennen laskentataulukoiden ja toimintojen luomista on tärkeää ymmärtää olemassa olevat erilaiset kiusaamisen tyypit.

Fyysinen kiusaaminen

Tämä tarkoittaa voiman käyttöä muiden vahingoittamiseen ja pelotteluun. Esimerkkejä ovat lyöminen, potkiminen, työntäminen tai henkilökohtaisen omaisuuden vahingoittaminen. Tehokas tapa lisätä tietoisuutta tästä aggressiivisuudesta voi olla luomalla työarkkeja, jotka auttavat lapsia tunnistamaan fyysisen kiusaamisen skenaariot ja niiden seuraukset.

Sanallinen kiusaaminen

Tämä tyyppi aiheuttaa emotionaalista kipua loukkausten, nimittelyn, pilkkaamisen ja huhujen levittämisen kautta. Lapsille suunnatut kiusaamislomakkeet, jotka kannustavat heitä tunnistamaan loukkaavia sanoja ja keskustelemaan niiden vaikutuksista muihin, voivat edistää empatiaa ja edistää väkivallatonta viestintää.

Suhteellinen (sosiaalinen) kiusaaminen

Suhteellisen kiusaamisen tarkoituksena on manipuloida sosiaalisia suhteita sulkemalla pois toiset, levittämällä huhuja tai käyttämällä vertaispainettaan vahingoittaakseen jonkun mainetta. Tehtävälistat voidaan suunnitella auttamaan näiden tilanteiden tunnistamisessa, ja roolipeleihin osallistuminen voi opettaa sopivaa konfliktien ratkaisua ja empatiaa.

Nettikiusaaminen

Digiaikakaudella verkkokiusaamisesta on tullut merkittävä huolenaihe. Verkkokiusaamisen laskentataulukot voivat opettaa oppilaita vastuullisesta verkkokäyttäytymisestä ja kuinka ilmoittaa verkkokiusaamisesta aikuisille.

Vinkkejä kiusaamisen laskentataulukon tekemiseen

Opettajat ja vanhemmat voivat työskennellä yhdessä luodakseen kiinnostavia ja vuorovaikutteisia työarkkeja ja aktiviteetteja lisätäkseen tietoisuutta kiusaamisesta.

 1. Määrittele painopiste: Aloita määrittämällä laskentataulukon erityiset oppimistavoitteet, kuten erilaisten kiusaamisen ymmärtäminen tai esimerkkien tunnistaminen skenaarioista.
 2. Valitse kiinnostava muoto: Valitse muoto, joka houkuttelee oppilaita, kuten tyhjät kohdat, monivalintakysymykset tai lyhytvastaustehtävät. Esimerkiksi kiusaamisen laskentataulukot voivat sisältää tosielämän skenaarioita, joissa oppilaat tunnistavat kiusaamistapauksia.
 3. Sisällytä asiaankuuluva sisältö: Sisällytä tietoa eri tyypeistä, uhreihin kohdistuvista vaikutuksista sekä ehkäisy- ja puuttumisstrategioista.
 4. Kannustaa kriittistä ajattelua: Suunnittele kysymyksiä, jotka saavat oppilaat pohtimaan kiusaamisen vaikutuksia ja sitä, kuinka he voivat edistää positiivista ja kunnioittavaa ympäristöä.
 5. Edistä empatiaa: Sisällytä toimintaan, joka rohkaisee lapsia asettumaan muiden asemaan ymmärtääkseen tämän tyyppisen käytöksen tunteita ja seurauksia.
 6. Käytä tosielämän esimerkkejä: Anna esimerkkejä kiusaamistilanteista, joita nuoret voivat kohdata jokapäiväisessä elämässään, kuten leikkipaikkatapaukset tai verkkokiusaaminen.
 7. Sisällytä roolipeliharjoituksia: Integroi roolileikkejä, joissa opiskelijat esittävät erilaisia ​​rooleja eri skenaarioissa ymmärtääkseen kaikkien osapuolten näkökulmat.
 8. Sisällytä visuaalisuus: Käytä asiaankuuluvia kuvia tai piirroksia vahvistaaksesi käsitteitä ja tehdäksesi laskentataulukosta visuaalisesti houkuttelevan.
 9. Sisällytä keskustelupisteet: Lisää kysymyksiä, jotka herättävät luokkahuonekeskusteluja, jolloin oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan kiusaamisesta.
 10. Lopeta toimintakehotuksella: Päätä toimintakehotuksella, joka kannustaa oppilaita ilmoittamaan kiusaamistapauksista ja edistämään kunnioituksen ja ystävällisyyden kulttuuria koulussa ja yhteisössä.

Asiaankuuluvat toiminnot ja resurssit

 • Tulostettavien toimintojen suunnittelu: Kehitä työarkkeja ja tulostettavia aktiviteetteja, jotka herättävät keskustelua kiusaamisen seurauksista ja siitä, miten se vaikuttaa kohdehenkilöihin. Sisällytä skenaarioita, joissa opiskelijoiden on tunnistettava erilaisia ​​​​tyyppejä ja pohdittava sopivia ratkaisuja.

 • Roolileikit pienryhmissä: Kannusta oppilaita osallistumaan roolipeleihin pienryhmissä simuloimalla erilaisia ​​kiusaamistilanteita. Astumalla eri rooleihin he voivat kehittää empatiaa sekä uhria että hyökkääjää kohtaan ja oppia ratkaisemaan konflikteja rauhanomaisesti.

 • Sääntöjen ja käyttäytymisen opettaminen: Integroi kunnioittavan käytöksen säännöt ja ohjeet kiusaamisen laskentataulukoihin. Opeta ystävällisyyden, empatian ja tätä negatiivista käytöstä vastustamisen tärkeyttä.

 • Tietoisuuden lisääminen ja toiminnan kannustaminen: Kiusaamisen torjumiseksi tehokkaasti on tärkeää lisätä tietoisuutta ja rohkaista toimintaan kaikkia kouluyhteisön jäseniä.

 • Opettajien ja vanhempien osallistuminen: Opettajien ja vanhempien on työskenneltävä yhdessä turvallisen ja osallistavan kouluympäristön luomiseksi. Tarjoa heille kiusaamisen vastaisia ​​työarkkeja ja resursseja saada lapset mukaan keskusteluun kiusaamisesta ja edistää empatiaa ja ystävällisyyttä.

 • Oppilaiden sitouttaminen: Opeta luokkaasi tunnistamaan kiusaamisen ja antamaan heille mahdollisuus toimia. Kannusta heitä ilmoittamaan tapauksista opettajille tai vanhemmille, mikä lisää vastuuntuntoa kouluyhteisönsä turvallisuuden pitämisestä.

 • Yhteisöaloitteet: Järjestä yhteisöaloitteita ja tapahtumia, jotka lisäävät tietoisuutta kiusaamisesta. Kutsu vanhempia, opettajia ja oppilaita osallistumaan ja luo yhtenäinen rintama kiusaamisen vastaisesti.

Kiusaaminen on monimutkainen ongelma, joka vaikuttaa koululaisten ja nuorten hyvinvointiin. Luomalla tehokkaita työarkkeja ja aktiviteetteja voimme opettaa nuorille erilaisia ​​kiusaamisen muotoja, rohkaista empatiaa ja ymmärrystä sekä edistää positiivista käyttäytymistä konfliktien ratkaisemisessa. Tietoisuuden lisääminen ja koko kouluyhteisön sitouttaminen ovat tärkeitä askeleita kohti kiusaamisen kitkemistä ja turvallisen ja osallistavan ympäristön edistämistä kaikille.


Kuinka Tehdä Kiusaamisen Työarkki

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysytyt Kysymykset Kiusaamisesta

Miten minun pitäisi reagoida, jos minua tai jotakuta tuntemaani kiusataan?

Jos sinä tai joku tuntemasi henkilö kohtaa kiusaamista, on ratkaisevan tärkeää reagoida asianmukaisesti ja ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Vastaa asianmukaisesti pysymällä rauhallisena, puhumalla siitä jonkun kanssa, johon luotat, ja ilmoittamalla tapauksista viranomaisille. Vältä kostotoimia ja dokumentoi jokainen tapaus. Pyydä tukea puhelinpalveluista ja rakenna tukiverkosto. Harjoittele itsevarmuutta, kehitä selviytymisstrategioita ja ota tarvittaessa mukaan ylempiä viranomaisia. Keskity itsehoitoon ja rohkaise muita vastustamaan kiusaamista. Muista, että avun hakeminen on rohkeaa ja välttämätöntä tilanteen ratkaisemiseksi. Resursseja löytyy useista eri resursseista, mukaan lukien ilmaiset lasten kiusaamisen laskentataulukot.

Mitkä ovat kiusaamisen pitkän aikavälin vaikutukset uhriin?

Kiusaamisen pitkän aikavälin vaikutukset uhreihin voivat olla vakavia, ja ne voivat vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen, ihmissuhteisiin ja akateemisiin/ammatillisiin tuloksiin. Yksi esimerkki kiusaamisesta voisi olla se, että luokkatoverit kiusaavat oppilasta toistuvasti ja sulkevat hänet pois sosiaalisesta toiminnasta. Seurauksia voivat olla ahdistuneisuus, masennus, PTSD, itsensä vahingoittaminen, sosiaalinen vetäytyminen ja päihteiden väärinkäyttö. Kiusaamiseen puuttuminen ripeästi tuen, neuvonnan ja turvallisen ympäristön avulla on ratkaisevan tärkeää kiusaamisen vaikutusten lieventämiseksi ja sietokyvyn edistämiseksi. Ystävällisyyden ja empatian kulttuurin luominen kouluihin ja yhteisöihin voi auttaa estämään näitä pysyviä vaikutuksia.

Onko verkkokiusaaminen yhtä haitallista kuin perinteinen kiusaaminen?

Verkkokiusaaminen voi olla yhtä haitallista kuin perinteinen kiusaaminen ja joissain tapauksissa ankarampaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi. Sitä esiintyy 24/7 eri verkkoalustoilla, mikä tekee uhreille haastavaa paeta. Verkkokiusaajat voivat pysyä nimettöminä, mikä johtaa aggressiivisempaan käyttäytymiseen. Verkkokiusaamisen laajalle levinneisyys aiheuttaa uhreille syvää emotionaalista ahdistusta, ja loukkaavalla sisällöllä voi olla pysyvä vaikutus sen pysyvän luonteen vuoksi verkossa. Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen puute voi heikentää kiusaajien empatiaa ja uhrit voivat kokea sosiaalista eristäytymistä. Jatkuva altistuminen verkkokiusaamiselle voi johtaa mielenterveysongelmiin ja haitata akateemista suoritusta. Ennaltaehkäisevät toimet, kuten vastuullisen verkkokäyttäytymisen kouluttaminen ja avoimen viestinnän edistäminen, ovat olennaisia ​​verkkokiusaamisen torjunnassa ja turvallisemman digitaalisen ympäristön luomisessa kaikille.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/kiusaamistaulukot
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.