https://www.storyboardthat.com/fi/luo/alue-ja-kehä-laskentataulukot
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!Alue- ja Kehätyöarkkimallit

Mitä ovat alue- ja ympärysmittataulukot?

Matematiikalla on keskeinen rooli ongelmanratkaisukyvyn, kriittisen ajattelun ja loogisen päättelyn kehittämisessä. Sen peruskäsitteitä, joita opiskelijat oppivat varhaisessa luokassa, ovat ympärysmitta ja alue, joilla on käytännön sovelluksia ja jotka edistävät vankan matemaattisen perustan luomista. Oppimisen ja näiden käsitteiden vahvistamiseksi alue- ja ympärysmittataulukot tarjoavat korvaamattomia resursseja sekä opettajille että vanhemmille. Alue- ja ympärysmittalaskentataulukot auttavat opiskelijoita määrittämään eri muotojen alueet ja kehät. Ratkaisemalla erilaisia ​​muotojen alueita ja kehyksiä koskevia ongelmia jokainen opiskelija kehittää vankan ymmärryksen geometrisista mittauksista ja niiden käytännön sovelluksista.

Mikä on alue ja ympärysmitta?

Geometriassa sekä pinta-ala että ympärysmitta ovat tärkeitä mittauksia, joita käytetään muotojen eri näkökohtien ymmärtämiseen. Kun tarkastellaan suorakulmiota, suorakulmion pinta-ala tarkoittaa sen rajojen sisällä olevan tilan määrää, joka lasketaan kertomalla sen pituus ja leveys. Toisaalta suorakulmion ympärysmitta edustaa kaikkien sivujen kokonaispituutta, sen rajaa, joka saadaan laskemalla yhteen kaikki neljä sivua. Geometrian ymmärryksen vahvistamiseksi lapset voivat harjoitella suorakulmioiden pinta-alan ja kehän laskemista laskentataulukoiden avulla. Opiskelijat saavat mahdollisuuden soveltaa geometriatietoaan 2D-muotojen, kuten suorakulmioiden, kolmioiden ja ympyröiden, pinta-alan ja kehän laskemiseen interaktiivisten harjoitusten ja ongelmanratkaisutehtävien avulla. Tehokkaan oppimisen ja lisäharjoittelun helpottamiseksi opettajat käyttävät usein alueen ympärysmittataulukoita, joissa on harjoituksia ja esimerkkejä, joiden sivut on merkitty.

Miksi alue- ja kehälaskentataulukot ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Voi olla vaikea muistaa alueen ja kehän välistä eroa ja niiden määrittämistä. Muodon pinta-alan ja ympärysmitan laskeminen varhaisluokilla ovat taitoja, joita opiskelijat pitävät käytännöllisinä vanhetessaan. Runsaasti harjoittelumahdollisuuksien antaminen auttaa heitä ymmärtämään konseptin helpommin. Esimerkiksi neliögeometrian ymmärtämisen vahvistamiseksi lapset voidaan antaa tehtäväksi suorittaa neliön ympärysmitta, jossa he laskevat eri neliöiden sivujen kokonaismäärän. Nämä alue- ja kehätaulukkomallit ovat täysin muokattavissa ja niitä voidaan käyttää kaikilla taito- ja luokkatasoilla. Kehä- ja aluelaskentataulukot tarjoavat interaktiivisen lähestymistavan oppimiseen, ylittäen perinteiset opetusmenetelmät. Näillä laskentataulukoilla on erilaisia ​​muotoja, kuten suorakulmioita, neliöitä, kolmioita ja ympyröitä, ja niihin liittyvät mitat. Esittämällä nämä muodot visuaalisesti laskentataulukot auttavat oppilaita ymmärtämään kehän ja alueen käsitteet tehokkaammin.

Edut opiskelijoille

Parempi käsitteellinen ymmärtäminen

Kehä- ja aluelaskentataulukot helpottavat näiden matemaattisten käsitteiden käytännön ymmärtämistä. Lapset harjoittelevat käytännönläheisesti laskemalla eri muotojen ja jopa yhdistelmämuotojen ympärysmittoja ja pinta-aloja. Työarkkien visuaaliset esitykset muodostavat yhteyksiä kaavojen ja todellisten skenaarioiden välille, mikä tekee käsitteistä suhteellisia ja helpompia ymmärtää.

Parannetut ongelmanratkaisutaidot

Murtolukujen ja kertolaskujen kaltaisten aiheiden ohella ongelmanratkaisu on matematiikan ytimessä, ja alue- ja ympärysmittalaskentataulukot tarjoavat opiskelijoille lukuisia mahdollisuuksia kehittää tätä tärkeää taitoa. Tehtävätaulukoiden moninaisuus haastaa opiskelijat ajattelemaan analyyttisesti, soveltamaan matemaattisia strategioita ja luomaan yhteyksiä komposiittimuotojen, epäsäännöllisten muotojen ja erilaisten geometristen ominaisuuksien välille. Tämä vahvistaa heidän ongelmanratkaisukykyään ja antaa heille valmiudet vastata monimutkaisempiin matemaattisiin haasteisiin.

Yksilöllistä oppimista

Koska kaikilla luokilla opiskelijoilla on ainutlaatuiset oppimistarpeet ja -toiveet, alue- ja ympärysmittalaskentataulukot tarjoavat joustavuutta yksilölliseen oppimiseen. Näitä laskentataulukoita voidaan mukauttaa eri taitotasojen ja oppimistyylien mukaan. Opettajat voivat tarjota eriteltyjä laskentataulukoita haastaakseen edistyneitä oppijoita ja tarjotakseen lisätukea apua tarvitseville. Tämä osallistava lähestymistapa edistää yksilöllistä oppimista ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden edetä omaan tahtiinsa.

Yhteistyö ja luokkahuonedynamiikka

Alue- ja ympärysmittalaskentataulukot ulottuvat yksittäisten oppimiskokemusten ulkopuolelle ja edistävät yhteistyötä ja vertaisoppimista luokkahuoneessa. Opettajat voivat antaa ryhmäaktiviteetteja, joissa opiskelijat työskentelevät yhdessä löytääkseen ratkaisuja ongelmiin, keskustellakseen strategioista ja jakaakseen havaintojaan. Tämä yhteistyöhön perustuva lähestymistapa vaalii kannustavaa oppimisympäristöä, kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja vahvistaa opiskelijoiden kommunikaatio- ja ryhmätyötaitoja.

Työsarjojen käyttäminen kotona

Minimaalisen valmistelualueen ja ympärysmittalaskentataulukoiden edut ulottuvat luokkahuoneen ulkopuolelle, mikä tekee niistä arvokkaita työkaluja matematiikan oppimiseen kotona. Vanhemmat voivat osallistua aktiivisesti lastensa matematiikan opetukseen käyttämällä näitä laskentataulukoita lisäresursseina. Työskentelemällä laskentataulukoita yhdessä vanhemmat voivat vahvistaa käsitteitä, määrittää ja korjata väärinkäsityksiä sekä tarjota arvokasta tukea ja ohjausta.

Löytääkseen sopivia laskentataulukoita verkosta vanhemmat voivat etsiä "tulostettavat ympärystyöarkit" tai "geometrialaskentataulukot" päästäkseen käsiksi ilmaisiin resursseihin, jotka on yhdenmukaistettu yleisten perusstandardien mukaisesti. Lisäksi he voivat tutkia interaktiivisia verkkoalustoja, jotka tarjoavat mukaansatempaavia laskentataulukkomaisia ​​kokemuksia yhdistäen teknologiaa perinteisiin oppimismenetelmiin.

Vinkkejä laskentataulukoiden tehokkaaseen käyttöön

Voit maksimoida alueen ja ympäryksen laskentataulukoiden tehokkuuden ottamalla huomioon seuraavat vinkit:

 • Rakennetehtävät: Ota laskentataulukot käyttöön opetussuunnitelman sopiviin kohtiin ja lisää asteittain ongelmien monimutkaisuutta haastaaksesi opiskelijat.
 • Oikea-aikainen palaute ja tarkistus: Anna nopeaa palautetta täytetyistä laskentataulukoista, korosta oikeat menetelmät alueen ja kehän löytämiseksi ja virheiden korjaamiseksi. Tarkista säännöllisesti valmiit laskentataulukot vahvistaaksesi oppimista ja selvittääksesi mahdolliset väärinkäsitykset.
 • Integrointi teknologiaan ja käytännön materiaaleihin: Yhdistä työarkkien käyttö interaktiiviseen tekniikkaan, kuten geometriaohjelmistoon tai virtuaalisiin manipulaatioihin, parantaaksesi geometristen käsitteiden visualisointia ja tutkimista. Lisäksi käytännön materiaalit, kuten kuviopalikat tai mittaustyökalut, voivat täydentää laskentataulukkotoimintoja, mikä mahdollistaa tuntoelämyksen.
 • Vinkkejä alue- ja kehälaskentataulukon tekemiseen

  Poikkitieteellistä tutkimusta yhdistävän esimerkin luominen alue- ja kehätyöarkista voi parantaa opiskelijoiden oppimiskokemusta ja auttaa heitä näkemään näiden matemaattisten käsitteiden käytännön sovellukset. Tässä on numeroitu luettelo vaiheista tehokkaan alue- ja ympärysmittataulukon luomiseksi:

  1. Valitse reaalimaailman konteksti: Esittele matematiikkaan, tieteeseen tai arkkitehtuuriin liittyvä tosielämän skenaario, joka edellyttää alueen ja kehän laskemista. Ota mukaan tilan käsite ja miten se liittyy skenaarioon. Esimerkiksi puutarhan suunnittelu, huoneen pohjaratkaisun suunnittelu tai leikkikentän rakentaminen.
  2. Määritä parametrit: Määritä annetun skenaarion mitat, mitat ja asiaankuuluvat yksityiskohdat. Sisällytä erilaisia ​​muotoja, kuten suorakulmioita, neliöitä ja ympyröitä, jotta voit laskea sekä alueen että kehän. Esittele epäsäännöllisiä muotoja tai yhdistelmämuotoja haastaaksesi ongelmanratkaisukykyjä.
  3. Yhdistä muihin aiheisiin: sisällytä käsitteitä muista aiheista, kuten matematiikasta, luonnontieteistä ja arkkitehtuurista. Tutki, miten alue ja ympärysmitta liittyvät aiheisiin, kuten geometriaan, maisemointiin tai ympäristötieteeseen. Keskustele tarkkojen mittausten tärkeydestä sellaisilla aloilla kuin suunnittelu tai sisustussuunnittelu.
  4. Ongelmanratkaisuaktiviteetit: Sisällytä ongelmanratkaisutehtäviä, jotka edellyttävät oppilaiden laskevan pinta-alaa, kehää tai molempia. Kannusta kriittistä ajattelua esittämällä desimaalilukuja tai monimutkaisia ​​laskelmia.
  5. Integroi interaktiivisia elementtejä: sisällytä laskentataulukkoon elementtejä, kuten klikattavia muotoja tai virtuaalisia manipulaatioita. Hyödynnä verkkoresursseja tai sovelluksia, jotka tarjoavat kiinnostavan kokemuksen alueen ja alueen tutkimiseen.
  6. Anna selkeät ohjeet: Selitä tehtävä selkeästi ja anna vaiheittaiset ohjeet alueen ja kehän laskemiseen. Tarjoa ohjeita asianmukaisten kaavojen ja mittayksiköiden käyttöön. Sisällytä osio matematiikan sanastosta ja alueeseen ja kehään liittyvistä määritelmistä.
  7. Sisällytä vastausavain ja selitykset: Anna vastausavain, jotta opiskelijat voivat tarkistaa työnsä itsenäisesti. Sisällytä yksityiskohtaisia ​​selityksiä ja laskelmia auttaaksesi opiskelijoita ymmärtämään ratkaisujen taustalla olevan prosessin ja perustelut.
  8. Salli laajennusaktiviteetit: Tarjoa laajennusaktiviteetteja, jotka rohkaisevat opiskelijoita soveltamaan aluetta ja kehää koskevia tietojaan luovasti. Tarjoa mahdollisuuksia poikkitieteelliseen lisätutkimukseen, kuten suunnitelmien suunnitteluun tai todellisten arkkitehtonisten suunnitelmien analysointiin.

  Lisää kuvakäsikirjoituksia, resursseja ja ilmaisia ​​tulosteita


  Kuinka Tehdä Alue- ja Kehätyöarkki

  1

  Valitse Yksi Valmiista Malleista

  Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

  2

  Napsauta "Kopioi malli"

  Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

  3

  Anna Työkirjallesi Nimi!

  Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

  4

  Muokkaa Työtaulukkoasi

  Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

  5

  Napsauta "Tallenna ja poistu"

  Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

  6

  Seuraavat Vaiheet

  Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!  Hyvää luomista!


  Usein kysyttyjä kysymyksiä alueesta ja kehästä

  Mitä eroa alueen ja kehän välillä on?

  Vaikka molemmilla on ratkaiseva rooli geometriassa, ne eroavat toisistaan ​​​​mittauksen suhteen. Muodon pinta-ala ilmaisee sen viemän tilan neliöyksikkönä. Se paljastaa muodon rajojen sulkeman pinnan määrän ja antaa arvokasta tietoa sen koosta. Sitä vastoin kehä mittaa muodon rajan kokonaismäärää, tyypillisesti lineaarisissa yksiköissä. Se edustaa etäisyyttä muodon ulkoreunojen ympärillä ja korostaa sen rajoja. Sisällyttämällä erilaisia ​​muotoja, kuten neliöitä, ympyröitä tai epäsäännöllisiä monikulmioita, pinta-ala- ja kehälaskentataulukot tarjoavat arvokkaita harjoittelumahdollisuuksia minkä tahansa luokan opiskelijoille vahvistaakseen näiden geometristen perusperiaatteiden ymmärtämistä.

  Mitä strategioita tai vinkkejä opiskelijoille on tarjolla alueen ja kehän laskentakaavojen muistamiseen?

  Ensinnäkin voidaan luoda muistomerkkejä tai mieleenpainuvia lauseita, jotka yhdistetään kaavoihin. Esimerkiksi "alue on pituus kertaa leveys" tai "kehä on kaikkien sivujen summa". Nämä tarttuvat lauseet voivat toimia henkisinä vihjeinä, kun oppilaiden on muistettava kaavat nopeasti. Lisäksi visuaaliset apuvälineet, kuten julisteet tai ankkurikaaviot, jotka näyttävät kaavoja luokkahuoneessa, voivat tarjota opiskelijoille jatkuvaa viitettä. On hyödyllistä, että lapset kirjoittavat kysymyksiä ja vastauksia käyttämällä kokonaislukuja ja murtolukuja harjoitteluun. Toinen tehokas strategia on vahvistaa kaavoja usein harjoittelemalla. Kannusta oppilaita ratkaisemaan säännöllisesti erilaisia ​​ongelmia, jotka koskevat aluetta ja kehää. Soveltamalla kaavoja toistuvasti oppilaat vahvistavat muistiaan ja oppivat käyttämään niitä sujuvasti.

  Kuinka voin sisällyttää käytännön toimintoja tai manipulaatioita auttaakseni luokkaani ymmärtämään paremmin aluetta ja kehää?

  Käytännön toimintojen ja manipulaatioiden sisällyttäminen voi parantaa huomattavasti alueen ja kehän ymmärrystä. Yksi tehokas tapa on tarjota erilaisia ​​materiaaleja, kuten neliömäisiä laattoja, kuviopalikoita tai mittaustyökaluja. Esimerkiksi ryhmät tai yksilöt voivat käyttää neliömäisiä laattoja muotojen luomiseen ja laskea laatat löytääkseen alueen. He voivat myös käyttää mittaustyökaluja, kuten viivoja tai mittanauhaa puuttuvien sivujen pituuksien mittaamiseen ja kehän laskemiseen. Toinen kiinnostava toiminta on saada luokka työskentelemään leikattujen muotojen kanssa ja järjestellä niitä uudelleen tutkiakseen, kuinka alue ja ympärysmitta muuttuvat pituuksia vaihtelemalla. Käsittelemällä näitä esineitä fyysisesti, opiskelijat voivat visualisoida ja sisäistää alueen ja kehän käsitteet tehokkaammin kuin katsomalla sivun kulmia ja viivoja. 2D-muotojen alueen ja kehän tutkiminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää geometrian vankan perustan ja saada käytännön ymmärrystä mittauksista reaalimaailmassa.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/alue-ja-kehä-laskentataulukot
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.