https://www.storyboardthat.com/fi/luo/ennen-ja-jälkeen-tehtävät
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!Ennen ja Jälkeen -laskentataulukkomallit

Mitä ovat Ennen ja jälkeen -tehtävät?

Ennen ja jälkeen -laskentataulukot ovat graafisia järjestäjiä, jotka auttavat oppilaita seuraamaan, kuinka jokin tai joku on muuttunut ajan kuluessa tai tapahtuman jälkeen. Ne sopivat täydellisesti erilaisiin aiheisiin ja yksiköihin. Ne ovat opetusvälineitä, jotka on suunniteltu vahvistamaan sekvensoinnin tai kronologisen järjestyksen käsitettä. Ne tarjoavat lapsille visuaalisen esityksen tapahtumien, numeroiden tai esineiden sarjasta ja haastavat heidät tunnistamaan, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen tiettyä elementtiä tietyssä sarjassa. Nämä laskentataulukot auttavat kehittämään kriittisiä ajattelutottumuksia, parantamaan kognitiivisia kykyjä ja vahvistamaan loogista päättelyä.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Niitä voidaan käyttää osoittamaan, kuinka hahmo, ihmisryhmä tai ympäristö on muuttunut romaanin tapahtuman jälkeen, kuinka paikka on muuttunut ajan mittaan historiassa, kuinka molekyylit muuttuvat tieteessä ja niin edelleen. Niitä voidaan jopa käyttää lukujärjestykseen matematiikassa!

Heillä on tärkeä rooli koulutusmatkalla useista syistä. Ne:

  • Edistää sekvensointitaitoja: Oppijat kehittävät perustavanlaatuisen ymmärryksen sekvensoinnista ja järjestyksen käsitteestä. Tämä taito on ratkaiseva eri oppiaineissa, mukaan lukien matematiikassa, luetun ymmärtämisessä, luonnontieteissä ja tarinankerronnassa.
  • Paranna kriittistä ajattelua: Nämä laskentataulukot rohkaisevat opiskelijoita analysoimaan ja arvioimaan tietoa, mikä stimuloi heidän kriittistä ajatteluaan. Heidän tulee tarkkailla annettua järjestystä, tunnistaa elementtien sijainti ja muodostaa loogisia yhteyksiä.
  • Vahvista ongelmanratkaisutaitoja: Ne ovat haaste, joka vaatii ongelmanratkaisua. Osaamalla vastata siihen, mikä tulee ennen ja jälkeen tiettyä elementtiä, lapset oppivat analysoimaan malleja, soveltamaan loogista päättelyä ja löytämään ratkaisuja itsenäisesti.
  • Edistä kielen kehitystä: Nämä laskentataulukot tarjoavat mahdollisuuksia kielen rikastumiseen. Kun opiskelijat käsittelevät jaksoja ja artikuloivat ymmärrystään, he kehittävät sanastoa, vahvistavat lauserakennetta ja parantavat kommunikaatiotaitoja.

Ennen ja jälkeen -laskentataulukoiden käytön edut

Näiden monisteiden käyttäminen luokkahuoneessa tuo esiin monia etuja, kuten:

  • Käsitteellinen ymmärtäminen: Ne tarjoavat konkreettisen esityksen sekvensoinnista, jolloin oppijat voivat ymmärtää käsitteen helpommin ja kehittää vankan perustan loogisessa järjestyksessä.
  • Kognitiivinen kehitys: Lapset harjoittavat kognitiivisia kykyjään, mukaan lukien havainnointi, analysointi ja ongelmanratkaisu, mikä edistää älyllistä kasvua.
  • Taitojen siirto: Ennen ja jälkeen -tehtävien kautta hankittua sekvensointitaitoa voidaan siirtää erilaisiin akateemisiin aineisiin, kuten matematiikkaan, kielitaiteeseen, luonnontieteisiin ja historiaan, mikä parantaa yleistä akateemista suorituskykyä.
  • Itsenäinen oppiminen: Ne antavat lapsille mahdollisuuden työskennellä omaan tahtiinsa, mikä kannustaa autonomiaa, itseohjautuvaa oppimista ja opiskelutottumusten kehittämistä.
  • Kiinnostava ja vuorovaikutteinen oppiminen: Nämä laskentataulukot tarjoavat interaktiivisen lähestymistavan oppimiseen, vangiten oppilaiden huomion ja tekevät koulutuskokemuksesta nautinnollisemman ja mieleenpainuvamman.

Varhaisten matemaattisten taitojen parantaminen Ennen ja jälkeen numeroita -laskentataulukoilla

Ennen ja jälkeen numerot -laskentataulukot esikouluikäisille ovat arvokkaita matematiikan laskentataulukoita numeeristen käsitteiden opettamiseen esikoululaisille ja päiväkotilapsille. Nämä laskentataulukot tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia numeroiden tunnistamisen, numeroiden järjestyksen ja numerojärjestyksen ymmärtämisen parantamiseksi. Erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla he tukevat lapsia matemaattisten valmiuksien välttämättömien taitojen kehittämisessä.

Yksi tapa käyttää ennen ja jälkeen lukuja -laskentataulukoita on luoda ennen ja jälkeen -laskentataulukoita käyttämällä ilmaisia ​​malleja, ennen ja jälkeen -työkalua tai verkkoresursseja. Voit etsiä ennen ja jälkeen -malleja ilmaiseksi tai käyttää laskentataulukoiden luojia tai ennen ja jälkeen -generaattoria suunnitellaksesi opetustavoitteisiisi räätälöityjä laskentataulukoita. Näiden työkalujen avulla voit syöttää numeroita, valita muodon ja sisällyttää lisätoimintoja tai ohjeita.

Ennen ja jälkeen -tehtäviä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon kaikkien opiskelijoiden oppimistarpeet ja -kyvyt. Esikoululaiset ja päiväkotilapset voivat hyötyä käytännön toimista, joihin kuuluu puuttuvien numeroiden täyttäminen, numerorivien käyttäminen numeroiden ennen ja jälkeen tunnistamiseen tai interaktiivisten pelien osallistuminen, jotka vahvistavat numeroiden tunnistamista. Nämä toiminnot tarjoavat käytännöllisen ja mukaansatempaavan lähestymistavan opetukseen ennen ja jälkeen käsitteitä.

Jotta lapsille voidaan opettaa ennen ja jälkeen numeroita tehokkaasti, on hyödyllistä sisällyttää lukuisia laskentataulukoiden lisäksi erilaisia ​​toimintoja. Käytännön toimintoihin osallistuminen numeroiden opettamiseen ennen ja jälkeen, kuten numerorivipelit, täytä puuttuvat sekvenssit ja interaktiiviset laskentataulukot, edistää interaktiivista ja tehokasta oppimiskokemusta.

Aiheiden oppimisen tehostaminen

On olemassa useita tapoja, joilla opettajat voivat käyttää näitä työkaluja eri aihealueilla. Esittelemällä ennen ja jälkeen -tehtävien poikkitieteellisiä sovelluksia opettajat voivat esitellä monipuolisuuttaan ja vahvistaa tärkeitä käsitteitä eri ainealueilla. Tämä lähestymistapa edistää kokonaisvaltaista ja integroitua lähestymistapaa oppimiseen, jolloin opiskelijat näkevät ennen ja jälkeen -käsitteiden merkityksen eri tieteenaloilla. Se tarjoaa myös opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa ymmärrystä ennen ja jälkeen eri yhteyksissä, mikä vahvistaa heidän yleistä ymmärrystään ja käsitteen säilyttämistä.

Opettajat voivat osoittaa ennen ja jälkeen -laskentataulukoiden monipuolisen käytön, mukaan lukien ennen ja jälkeen tulostettavat laskentataulukot, eri aihealueilla seuraavilla tavoilla:

Matematiikka

Opettajat voivat käyttää näitä ilmaisia ​​laskentataulukoita numeeristen käsitteiden, kuten numerojärjestyksen, numerojärjestyksen ja puuttuvien numeroiden opettamiseen. Opiskelija voi harjoitella tiettyä numeroa edeltävien ja sen jälkeen tulevien numeroiden tunnistamista, puuttuvan numerosarjan täyttämistä tai numeroiden järjestämistä järjestykseen. Nämä toiminnot vahvistavat heidän matematiikkaansa ja vahvistavat käsitettä ennen ja jälkeen.

Kielitaiteet

Ne voidaan sisällyttää kielitaiteen oppitunteihin vahvistamaan tarinankerronnan tai kirjoittamisen kronologisen järjestyksen käsitettä. Opiskelija osaa järjestää laskentataulukoiden avulla tapahtumia tarinassa tai kertomuksessa oikeaan järjestykseen, mikä varmistaa kirjoittamisensa loogisen kulun ja johdonmukaisuuden. Tämä auttaa kehittämään heidän kirjoittamistaan ​​ja ymmärtämään ennen ja jälkeen -käsitteen kirjallisessa kontekstissa.

Tiede

Ne voivat olla arvokkaita luonnontieteiden tunneilla syyn ja seurauksen käsitteen opettamisessa. Opiskelija osaa analysoida skenaarioita tai kokeita ja tunnistaa eri muuttujien tai muutosten vaikutukset ennen ja jälkeen. Tämä auttaa kehittämään kriittistä ajattelua ja ymmärrystä syy-seuraussuhteista, jotka ovat olennaisia ​​tieteellisessä tutkimuksessa.

Yhteiskuntaoppia

Niitä voidaan käyttää yhteiskuntatieteissä historiallisten aikajanojen ja tapahtumien tutkimiseen. Lapset voivat käyttää laskentataulukoita asettaakseen historiallisia tapahtumia tai hahmoja oikeaan kronologiseen järjestykseen, mikä auttaa ymmärtämään ja säilyttämään historiallisia tosiasioita ja jaksoja. Tämä toiminta parantaa heidän ymmärrystään historiallisista konteksteista ja tapahtumien järjestyksestä.

Musiikki

Musiikkikasvatuksessa näitä monisteita voidaan hyödyntää nuotinkirjoituksen ja rytmin opettamisessa. Opiskelijat voivat harjoitella tunnistamaan lyöntejä, jotka tulevat ennen ja jälkeen tiettyä nuottia tai lepoa, mikä auttaa heitä kehittämään vahvan musiikillisen ajoituksen ja rytmisen tarkkuuden tunteen. Tämä toiminta parantaa heidän musiikillista ymmärrystään samalla kun se vahvistaa käsitteitä ennen ja jälkeen musiikillisessa kontekstissa.

Liikunta

Näitä työkaluja voidaan käyttää liikuntakasvatuksessa liikesarjojen tai harjoitusten opettamiseen. Opiskelija osaa noudattaa tehtävätaulukon ohjeita, suorittaa toimintoja oikeassa järjestyksessä, edistää koordinaatiota ja vahvistaa peräkkäisten liikkeiden käsitettä. Tämä toiminta parantaa heidän motorisia taitojaan ja vahvistaa ennen ja jälkeen käsitettä fyysisessä kontekstissa.


Kuinka Tehdä Ennen ja Jälkeen Työarkkeja

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit sisällyttää ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia ​​tulosteitaHyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Ennen ja Jälkeen -laskentataulukoista

Kuinka ennen ja jälkeen -tehtävät auttavat lapsia oppimaan numeroita?

Ne auttavat lapsia oppimaan numeroita harjoittamalla tiettyä numeroa ennen ja jälkeen tulevien numeroiden tunnistamista, puuttuvien numeroiden täyttämistä ja numeroiden järjestystä. Ne vahvistavat numeroiden tunnistusta, numerojärjestystä ja auttavat kehittämään esikoululaisten ja päiväkotien laskemista, numeroiden tunnistusta ja sekvensointitaitoja.

Mitä käytännön tapoja vahvistaa ennen ja jälkeen käsitteitä jokapäiväisessä elämässä?

Käytännöllisiä tapoja vahvistaa ennen ja jälkeen käsitteitä arjessa ovat päivittäisten toimintojen järjestyksestä keskusteleminen, esineiden tai lelujen järjestäminen järjestykseen ja lasten ottaminen mukaan toimintaan, joka vaatii seuraavien vaiheiden tai ohjeiden noudattamista. Tämä voidaan tehdä pelien, päivittäisten rutiinien ja käytännön kokemusten avulla, jotka rohkaisevat lapsia soveltamaan ennen ja jälkeen -käsitteitä tosielämän tilanteisiin.

Voidaanko ennen ja jälkeen -tehtäviä käyttää vanhemmille oppilaille lukuaistin ja laskutaidon vahvistamiseen?

Kyllä, niitä voidaan käyttää vanhemmille opiskelijoille lukuaistin ja aritmeettisten taitojen vahvistamiseen. Niitä voidaan mukauttaa harjoittelemaan lukukuvioita, lukuoperaatioita tai ratkaisemaan yhtälöitä puuttuvilla numeroilla. Sisällyttämällä monimutkaisempia lukuja ja matemaattisia operaatioita, ennen ja jälkeen -laskentataulukot voivat vastata vanhempien opiskelijoiden tarpeisiin ja vahvistaa heidän ymmärrystään numeerisista käsitteistä. Käytä ennen ja jälkeen -työkalua tehdäksesi omasi jo tänään!

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/ennen-ja-jälkeen-tehtävät
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.