https://www.storyboardthat.com/fi/luo/käytöstavat-tehtävät

Mukauta Tapojen Työarkkeja


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!manners-example

Mitä ovat tavat?

Yksinkertaisesti sanottuna tavat viittaavat siihen, miten yksilöt käyttäytyvät sosiaalisissa tilanteissa. Ne sisältävät joukon käyttäytymistä, sanoja ja tekoja, jotka osoittavat kunnioitusta, ystävällisyyttä ja huomioimista toisia kohtaan. Lapsille tämän opettamiseen kuuluu arvojen juurruttaminen, jotka edistävät myönteistä vuorovaikutusta ja terveitä ihmissuhteita.

Hyvien tapojen merkitys lapsille

 • Ystävällisyys ja empatia: Hyvät tavat perustuvat ystävällisyyteen ja empatiaan. Lapset, jotka opetetaan ottamaan huomioon toisten tunteet, pyrkivät kehittämään vahvempia yhteyksiä ja rakentamaan kestäviä ystävyyssuhteita.

 • Toisten kunnioittaminen: Toisten henkilökohtaisen tilan, mielipiteiden ja rajojen kunnioittaminen on olennainen osa hyvistä tavoista. Se kasvattaa lapsissa suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän tunnetta.

 • Positiivisten sosiaalisten taitojen kehittäminen: Hyvien tapojen ymmärtäminen ja harjoittaminen auttaa lapsia kehittämään tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten aktiivista kuuntelua, tehokasta viestintää ja konfliktien ratkaisua.

 • Heijastavat arvot: Tavat ovat heijastus arvoista, joita lapset omaksuvat vanhemmiltaan, opettajiltaan ja hoitajiltaan. Hyviä tapoja edistämällä aikuiset auttavat muokkaamaan lapsen luonnetta ja eettisiä puitteita.

Mitkä ovat esimerkkejä lasten tavoista?

 1. Sanominen "Please" ja "Kiitos": Lasten rohkaiseminen käyttämään kohteliasta kieltä pyytäessä jotain ("ole hyvä") ja ilmaisee kiitollisuutta ("kiitos") edistää kunnioitusta ja arvostusta.

 2. Jakaminen ja vuorotteleminen: Lelujen, välipalojen tai luokkahuonemateriaalien jakamisen tärkeyden osoittaminen opettaa lapsille empatiaa ja yhteistyötä.

 3. Kuunteleminen tarkkaavaisesti: Lasten kannustaminen kuuntelemaan aktiivisesti, kun muut puhuvat, osoittaa kunnioitusta ja edistää parempia kommunikaatiotaitoja.

 4. Anteeksipyyntö vilpittömästi: Opeta lapsia pyytämään anteeksi, kun he tekevät virheitä tai tahattomasti satuttaa muita, vahvistaa vastuullisuutta ja empatiaa.

 5. Pöytätapojen käyttäminen: Hyvien pöytätapojen harjoittaminen, kuten pureskelu suu kiinni ja astioiden oikea käyttö, auttaa lapsia navigoimaan sosiaalisissa tilanteissa helposti.

 6. Henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen: Lasten opettaminen kunnioittamaan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja rakentaa perustan terveille ihmissuhteille.

Esimerkkejä huonoista tavoista

 1. Keskustelun keskeyttäminen: Havainnollistaa, kuinka muiden keskeyttäminen heidän puhuessaan voi olla epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa.

 2. Loukkaavien sanojen käyttäminen: Toisia kohtaan loukkaavan kielenkäytön kielteisten vaikutusten korostaminen.

 3. Tervehdysten huomiotta jättäminen: Tervehdysten vastaanottamisen ja kohteliaisuuden huomioimisen tärkeyden osoittaminen.

 4. Raivokohtausten heitteleminen: Kiukuttelun aiheuttaminen julkisissa tai yksityisissä tiloissa on sopimatonta käytöstä.

 5. Ei siivota itsensä jälkeen: Opetetaan lapsille siivoamisen tärkeyttä leikin jälkeen tai yhteisten tilojen käyttäminen.

Esimerkkinä johtaminen on tehokas tapa opettaa lapsille kunnioitusta, ystävällisyyttä ja sosiaalisia taitoja. Esittelemällä sekä positiivisia että negatiivisia esimerkkejä lapset voivat paremmin ymmärtää käyttäytymisensä vaikutuksen muihin ja kehittää tärkeitä elämäntaitoja, jotka palvelevat heitä hyvin erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Vanhempana ja kasvattajina hyvien tapojen vaaliminen lapsille on lahja, joka tekee heistä myötätuntoisia, huomaavaisia ​​ja monipuolisia yksilöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskunnan toimintaan.

Kuinka juurrutat arvoja työarkeillamme

Hyvät tavat ovat positiivisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja henkilökohtaisen kasvun rakennuspalikoita. Lapsille tämän opettaminen varhaisesta iästä lähtien auttaa heitä navigoimaan helposti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, vaan myös edistää tärkeitä arvoja, kuten kunnioitusta, ystävällisyyttä ja empatiaa. Yksi tehokas tapa juurruttaa näitä arvoja lapsille on käyttää kiinnostavia ja vuorovaikutteisia monisteita.

Manners-työarkit esikoululaisille: hauska ja opettavainen työkalu

Nämä esikouluikäisille tarkoitetut laskentataulukot toimivat hauskana ja interaktiivisena välineenä esitellä nuorille oppijoille tämä käsite. Nämä laskentataulukot on suunniteltu harkitusti visuaalisesti houkutteleviksi, ja niissä on leikkisä grafiikka ja elävät värit, jotka pitävät lapset mukana oppiessaan.

Ilmaiset tulostettavat laskentataulukot: kaikkien käytettävissä

Sen varmistamiseksi, että arvokkaat resurssit ovat kaikkien saatavilla, lukuisat verkkosivustot tarjoavat ilmaisia ​​tulostettavia laskentataulukoita. Ne kattavat monenlaisia ​​aiheita, kuten tervehdyksiä, jakamista, sanomista "ole hyvä" ja "kiitos" ja paljon muuta. Näiden helposti saatavilla olevien resurssien ansiosta vanhemmat, opettajat ja huoltajat voivat helposti sisällyttää oppitunteja lastensa päivittäisiin rutiineihin.

Manners Pelit ja aktiviteetit: Tee oppimisesta nautinnollista

Näiltä laskentataulukoilta löytyvät pelit ja aktiviteetit tekevät oppimisesta nautinnollista lapsille. Interaktiivisten harjoitusten, kuten lauseiden yhdistämisen, värittämisen ja täydentämisen, avulla lapset eivät ainoastaan ​​ymmärrä käsitteitä tehokkaammin, vaan myös pitävät hauskaa samalla. Nämä toiminnot luovat positiivisen oppimisympäristön, joka kannustaa osallistumaan ja aktiiviseen osallistumiseen.

Tuntisuunnitelmat ja integraatio luokkahuoneeseen: kunnioituksen kulttuurin edistäminen

Kun nämä monisteet sisällytetään tuntisuunnitelmiin, opettajat voivat integroida tämän aiheen opetuksen saumattomasti opetussuunnitelmaansa. Korostamalla tämän tärkeyttä luokkahuoneessa opettajat luovat kunnioituksen, ystävällisyyden ja empatian kulttuurin, joka voi merkittävästi vaikuttaa luokkahuoneen yleiseen dynamiikkaan ja parantaa oppilaiden sosiaalisia taitoja.

Perheiden osallistuminen: Oppimisen laajentaminen koulun ulkopuolelle

Nämä laskentataulukot voivat toimia siltana koulun ja kodin välillä, kun lapset voivat jakaa oppimansa perheelleen. Vanhempien ja huoltajien rohkaiseminen tapoihin liittyvään toimintaan vahvistaa näitä arvoja jokapäiväisessä elämässä. Perheet voivat tehdä yhteistyötä tehtävillä pohtien hyvien tapojen merkitystä vuorovaikutuksessa keskenään ja laajemman yhteisön kanssa.

Esimerkkejä toimintatapojen laskentataulukoiden sisällyttämisestä luokkahuoneeseen

Näiden monisteiden sisällyttäminen luokkahuoneeseen voi olla tehokas tapa opettaa opiskelijoille tämän aiheen tärkeyttä ja samalla tehdä oppimisprosessista nautinnollinen ja mukaansatempaava. Nämä aktiviteetit eivät ainoastaan ​​vahvista tärkeitä arvoja, kuten kunnioitusta ja ystävällisyyttä, vaan tarjoavat lapsille myös käytännön esimerkkejä hyvien tapojen soveltamisesta erilaisissa tilanteissa. Tutustutaanpa joihinkin jännittäviin ja tehokkaisiin tapoihin käyttää laskentataulukoita luokkahuoneessa, joihin kuuluu sovittaminen, pohdiskelu, täyttäminen ja paljon muuta.

 • Sovituspeli: Luo laskentataulukoiden avulla yhteensovituspeli, jossa lapset yhdistävät skenaarioita sopivilla tavoilla. He voivat esimerkiksi yhdistää tilanteen, kuten "lahjan vastaanottaminen", sopivalla tavalla, joka voi olla "Kiitos" hymyillen. Tämä toiminta vahvistaa käsitystä ja auttaa oppilaita muistamaan ja ymmärtämään sopivat vastaukset eri tilanteissa.

 • Roolileikit Hankalat skenaariot: Jaa luokka ryhmiin ja määritä jokaiselle ryhmälle ongelmaskenaario, johon liittyy tapojen puutetta. Anna heille laskentataulukko, joka kuvastaa tilanteeseen sopivaa käyttäytymistä. Anna opiskelijoiden roolileikkiä skenaarioita uusilla tiedoillaan ja rohkaise heitä soveltamaan oppimaansa konfliktien ratkaisemisessa.

 • Tapatulostus ja väritys: Tarjoa esikouluikäisille työarkkeja, jotka voivat tulostaa ja värittää. Tämä luova toiminta ei vain kiehtoo, vaan toimii myös visuaalisena muistutuksena. Kun he värittävät työarkkeja, rohkaise keskusteluun kunkin tavan tärkeydestä, mikä edistää kunnioittavan käytöksen syvempää ymmärtämistä.

 • Täydennä käytöslauseet: Anna laskentataulukoille epätäydellisiä lauseita ja pyydä oppilaita täydentämään ne asianmukaisella vastauksella tai käyttäytymisellä. Esimerkiksi "Kun joku puhuu minulle, minun pitäisi ____________." Tämä toiminta vahvistaa ymmärrystä ja samalla rohkaisee kriittistä ajattelua ja ilmaisua.

 • Manners Reflection Journal: Anna oppilaille pohdiskelupäiväkirja, johon he kirjaavat tapauksia, joissa he kohtasivat hyviä tai huonoja tapoja viikon aikana. Kannusta heitä pohtimaan ja kirjoittamaan, miltä heistä tuntui ja miten he reagoivat kussakin tilanteessa. Tämä toiminta edistää itsetietoisuutta ja auttaa oppilaita sisäistämään arvoja.

 • Perfect Manners Skit: Anna opiskelijoiden työskennellä pienissä ryhmissä ja luoda sketsejä, jotka esittelevät skenaarioita täydellisillä tavoilla. Anna heille laskentataulukko viitteenä tarkkuuden varmistamiseksi. Harjoittelun jälkeen jokainen ryhmä voi esittää sketsinsä luokan edessä havainnollistaen oppimistaan ​​käytännössä.

 • Pöytätapojen etiketti: Ota käyttöön erityinen laskentataulukko, jossa keskitytään pöytäkäytön etikettiin. Tarjoa opiskelijoille työpöytäkirja, jossa luetellaan erilaisia ​​skenaarioita, sekä hyviä että huonoja. Pyydä oppilaita tunnistamaan kunkin skenaarion kohdalla asianmukaiset käyttäytymiset tai toimet, joita tulisi noudattaa.

Näiden työarkkien sisällyttäminen luokkahuoneeseen mukaansatempaavien toimintojen kautta voi vaikuttaa syvästi oppilaiden ymmärtämiseen ja hyvien tapojen soveltamiseen. Ottamalla heidät mukaan sovituspeleihin, roolileikkeihin, värittämiseen, lauseiden täydentämiseen, päiväkirjaan ja sketseihin oppilaat eivät vain ymmärrä käsitettä, vaan myös sisäistävät kunnioituksen ja ystävällisyyden arvot.


Kuinka Tehdä Tapojen Työarkki

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Manners-työarkeista

Kuinka opettaa käytöstapoja esikoululaisille?

Esikoululaisten laskentataulukoiden käyttäminen on erinomainen tapa. Nämä laskentataulukot on suunniteltu kiinnostaviksi ja interaktiivisiksi, mikä tekee oppimisesta nautinnollista nuorille oppijoille.

Mikä ikäryhmä sopii parhaiten näille laskentataulukoille?

Nämä laskentataulukot sopivat eri ikäryhmille, mukaan lukien esikouluikäisille ja alakouluikäisille. Toiminta ja sisältö voidaan räätälöidä eri ikäryhmien kehitystarpeiden mukaan.

Mistä löydän ilmaisia ​​tulostettavia käytöstapoja luokkahuoneeseeni varten?

Storyboard That tarjoaa laajan valikoiman ilmaisia ​​tulostettavia laskentataulukoita, joiden ansiosta opettajien on helppo käyttää arvokkaita resursseja ilman kustannuksia.

Kuinka sisällytän käytöstapojen laskentataulukon tunneilleni?

Voit integroida käytöstaulukoita saumattomasti oppitunteihisi käyttämällä niitä yhteensovituspeleinä, roolileikkeinä, virkkeitä täydentävinä tai jopa väritysharjoituksina, jotka vahvistavat hyvien tapojen käsitettä.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/käytöstavat-tehtävät
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.