https://www.storyboardthat.com/fi/luo/neuvoa-kartta-työkirjoja
Mukauta ja Käytä jo Tänään!

Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!Työarkkien Asettaminen | Karttamallien Asettaminen

Mitä ovat karttalaskentataulukoiden asettaminen?

Asetuskarttataulukko on erinomainen resurssi, jonka avulla voit seurata tarinan eri asetuksia fiktiivisessä kirjoituksessa sen edetessä. Tämän laskentataulukon käyttäminen on erityisen hyödyllistä kirjallisuudelle, joka sisältää useita tai tuntemattomia asetuksia. Esimerkki voi esimerkiksi auttaa luokkaasi ymmärtämään paremmin romaanin, novellin tai näytelmän asetukset. Näitä laskentataulukoita käyttämällä opiskelijat voivat luoda visuaalisen esityksen tarinan tapahtumapaikasta, mikä helpottaa kaikkien tarinan elementtien ymmärtämistä ja analysointia. Tehtävätaulukon luomiseen voidaan käyttää asetuskartan tekotyökalua, joka auttaa oppilaita järjestämään eri elementtejä. Hahmo- ja asetuslaskentataulukoiden avulla oppijat voivat järjestellä tietoa ja ymmärtää paremmin, kuinka tarinan ympäristö vaikuttaa päähenkilöiden toimintaan ja juonen.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Tarinan asetuksella voi olla suuri vaikutus hahmon toimintaan, juoniin ja odotuksiin. Tarina, joka tapahtuu viidennen vuosisadan Kiinassa, tarkoittaisi täysin erilaista tunnelmaa kuin nykyajan tarina. Kun asetukset muuttuvat, vaikka vain vähän, hahmot voivat käyttäytyä eri tavalla tai ristiriita voi kehittyä. Käytä asetuskarttataulukoita, kun luet kirjallisuutta tuntemattomassa ympäristössä tai kirjallisuutta, jossa on useita asetuksia.

Nämä laskentataulukot tarjoavat visuaalisen esityksen siitä, missä tarina tapahtuu, ja niitä voidaan käyttää useissa eri aineissa ja luokkatasoissa oppimisen tehostamiseksi.

Huomioitavat tekijät luotaessa tarinatyöarkin asetusta

Tehokkaan kartan luomiseksi on sisällytettävä useita yksityiskohtia ja elementtejä, kuten ajanjakso, sää ja ilmasto, maantiede, arkkitehtuuri ja kulttuurikonteksti. Esimerkiksi ajanjakso voi vaikuttaa hahmojen ja ympäristön muotiin, tekniikkaan ja sosiaalisiin normeihin, kun taas sää ja ilmasto voivat luoda tunnelman ja jännityksen tunteen. Lisäksi maantiede ja arkkitehtuuri voivat tarjota vihjeitä tapahtumapaikan historiasta ja kulttuurista, kun taas kulttuurikonteksti voi lisätä hahmoihin ja tarinaan syvyyttä ja rikkautta. On tärkeää pohtia, kuinka kukin näistä elementeistä vaikuttaa ympäristön yleiseen tunnelmaan, sävyyn ja teemaan. Sisällyttämällä nämä yksityiskohdat ja elementit lapset voivat saada syvempää ymmärrystä ja arvostusta tarinan maailmasta tai tietyn ajanjakson historiallisesta kontekstista ja parantaa luovaa kirjoittamista ja kriittistä ajattelua.

Tarinakartoitusharjoitus voi auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin tarinan rakennetta ja tärkeitä osia. Tämä on erityisen hyödyllistä ala-asteisille lapsille, jotka ovat vasta oppimassa tarinan elementtejä. Yksi tapa kannustaa luokkaasi ajattelemaan luovasti tarinan ympäristöä on käyttää laskentataulukkoa yhdessä tarinakartan kanssa, joka antaa käsityksen tarinan rakenteesta.

Tarjoamalla vaiheittaisen karttamallin asetuslaskentataulukon luomista varten opettajat voivat auttaa oppilaita yksinkertaistamaan ajatusten ja ideoiden järjestämistä. Varsinkin visuaaliset oppijat voivat hyötyä tästä harjoituksesta, koska sen avulla he voivat nähdä tarinan sijainnin eri tasot selkeästi ja ytimekkäästi.

Käsikirjoituksen graafisen organisaattorin sisällyttäminen tarinan kartoitusharjoitukseen voi entisestään parantaa oppilaiden ymmärrystä siitä, kuinka asetus vaikuttaa hahmojen toimintaan ja juonen kehitykseen. Tämä harjoitus auttaa oppilaita tunnistamaan ympäristön keskeiset elementit, kuten ajanjakso, maantiede ja kulttuuri, ja kuinka ne vaikuttavat tarinan rakenteeseen ja merkitykseen.

Loppujen lopuksi opettajat voivat kannustaa oppilaita ajattelemaan luovasti ja kriittisesti asettelun roolia kirjallisuudessa käyttämällä näitä työarkkeja, tarinakarttoja ja käsikirjoitusgrafiikkajärjestäjiä. Nämä harjoitukset tarjoavat puitteet tutkia tarinan ympäristön monimutkaisuutta ja kehittää syvempää arvostusta ja ymmärrystä maailmasta, jossa tarina tapahtuu.

Asetustyypit

Erilaisten asetusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kerronnan monimutkaisuuden ymmärtämisessä, sillä asetukset voivat vaihdella suuresti tarinan, genren ja kulttuurikontekstin mukaan. Luova ajattelu on olennainen osa kirjallisuuden erilaisten ympäristöjen tunnistamisessa ja analysoinnissa, kuten maaseutu, kaupunki, esikaupunki, historiallinen, futuristinen, fantasia ja dystopinen. Oppilaiden rohkaiseminen tutkimaan tarinan eri tasoja voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin tarinan sisältämiä teemoja ja tärkeitä osia. Tämä voidaan tehdä käyttämällä visuaalisia apuvälineitä, kuten kartoitusmalleja, tarinakartoitusta ja käsikirjoitusgrafiikan järjestäjiä. Tässä on erilaisia asetuksia, joihin lukijat voivat törmätä:

 1. Maaseutuympäristöt: Maaseutuympäristössä on usein pienempiä, eristäytynempiä yhteisöjä, ja ne voivat korostaa perinteitä, perhettä ja yksinkertaisuutta. Kaupunkiympäristöt puolestaan ovat tyypillisesti suurempia, ruuhkaisempia ympäristöjä, ja niissä voidaan korostaa nykyaikaisuuden, monimuotoisuuden ja kaupunkielämän haasteiden teemoja.
 2. Esikaupunkiasetukset: Esikaupunkiympäristöt voivat yhdistää elementtejä sekä maaseutu- että kaupunkiympäristöstä ja usein tutkia yhteisöllisyyden, vaatimustenmukaisuuden ja amerikkalaisen unelman teemoja.
 3. Historialliset asetukset: Historialliset asetukset voivat vaihdella muinaisista sivilisaatioista uudempiin ajanjaksoihin, ja ne voivat tarjota käsityksen menneisyyden tavoista, arvoista ja tapahtumista.
 4. Futuristiset asetukset: Futuristiset ympäristöt tutkivat usein kuviteltuja maailmoja ja tekniikoita ja voivat käsitellä nykyajan sosiaalisia kysymyksiä spekulatiivisella tai allegorisella tavalla.
 5. Fantasia-asetukset: Fantasia-asetukset voivat sisältää maagisia tai yliluonnollisia elementtejä, mikä tekee siitä mukaansatempaavan genren luovaan ajatteluun ja tarinakartoitusharjoituksiin. Kun kannustat luokkaasi luomaan omia karttoja fantasiamaailmoista, voit auttaa heitä visualisoimaan ympäristön eri elementtejä, kuten ainutlaatuisia maisemia, olentoja ja maagisia esineitä, ja usein korostamaan sankaruuden, mytologian sekä hyvän ja hyvän taistelun teemoja. paha.
 6. Dystopiset asetukset: Dystopisille asetuksille on usein ominaista synkkä, sortava yhteiskunta, ja ne voivat tutkia vallan, kontrollin ja kapinan teemoja.

Miksi karttalaskentataulukoiden asettaminen on tehokasta?

Nämä laskentataulukot ovat tehokkaita, koska ne rohkaisevat oppilaita osallistumaan aktiivisesti lukemaansa tai oppimaansa tarinaan. Luomalla visuaalisen esityksen paikasta, lapset voivat ymmärtää paremmin tarinan kontekstin ja kuinka se liittyy hahmoihin ja juoneeseen. Lisäksi asetuskartan luominen auttaa lukijoita kehittämään tärkeitä taitoja, kuten visualisointia, kriittistä ajattelua ja spatiaalista päättelyä.

Kuinka karttalaskentataulukoiden asettaminen voidaan sisällyttää oppituntiin?

Karttalaskentataulukoiden asetus voidaan sisällyttää oppitunteihin eri oppiaineista ja luokkatasoista.

Englanninkielisessä taiteessa opiskelijat voivat luoda niitä romaaneja, novelleja tai runoja varten, joita he tutkivat. Tämä voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin kirjoittajan asetuksia tunnelman ja tunnelman luomiseen.

Yhteiskuntatieteissä opiskelijat voivat luoda asetuskarttoja historiallisille tapahtumille tai tutkimilleen ajanjaksoille. Tämä voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin ajankohdan kontekstin ja maantieteellisen sijainnin.

Tieteessä opiskelijat voivat luoda niitä ekosysteemeille tai elinympäristöille, joista he oppivat. Tämä voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin ekosysteemin eri elementtien välisiä yhteyksiä.

Saa ja ei saa tehdä karttataulukoita tehtäessä

Tehtävä

 • Ajattele, että nämä laskentataulukot sopivat parhaiten käytettäviksi tarinoiden kanssa, joissa on monipuoliset ja yksityiskohtaiset asetukset.
 • Varmista, että ohjeet ovat selkeät ja että heitä rohkaistaan käyttämään luovuuttaan ja kriittistä ajatteluaan.
 • Anna esimerkkejä auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, mitä heiltä odotetaan.
 • Kannusta oppilaita käyttämään erilaisia värejä ja symboleja edustamaan ympäristön eri osia.
 • Tarjoa luokalle tilaisuuksia jakaa karttojaan ja keskustella niistä keskenään.

Älä

 • Älä valitse tarinaa, jonka asetukset ovat liian yksinkertaisia tai juonen kannalta merkityksettömiä.
 • Älä keskity pelkästään tapahtumapaikan tosiasiallisiin yksityiskohtiin, vaan rohkaise oppilaita pohtimaan ympäristön emotionaalista ja psykologista vaikutusta tarinaan ja hahmoihin.
 • Älä rajoita niiden asetuskarttojen tiettyyn muotoon tai malliin. Anna heidän olla luovia ja ilmaista ajatuksiaan omalla tavallaan.
 • Älä keskity pelkästään fyysisiin elementteihin, kuten rakennuksiin ja maisemiin. Kannusta oppijoita sisällyttämään sisältöön sellaisia elementtejä kuin ajanjakso, sosiaaliset normit ja kulttuurinen konteksti.
 • Älä oleta, että kaikki tuntevat ympäristön samalla tasolla. Tarjoa resursseja, kuten karttoja, kuvia tai tekstiotteita, jotta he ymmärtävät asetuksen paremmin.

Tuntisuunnitelmaideoita asetuslaskentataulukoiden luomiseen

Asetuksen analysointi kirjallisuudessa

Kun olet lukenut romaanin tai novellin, pyydä oppilaita luomaan asetuskarttataulukko, joka esittää visuaalisesti ympäristön eri elementtejä. Kannusta heitä sisällyttämään tietoja, kuten ajanjakso, sää, maantiede ja kulttuurinen konteksti.

Historiallinen asetustutkimus

Käytä asetuskarttataulukoita opettaaksesi eri aikakausista ja kulttuureista. Pyydä luokkaasi tutkimaan ja luomaan laskentataulukko, joka edustaa tiettyä historiallista aikakautta, kuten muinaista Roomaa tai renessanssia. Tämä auttaa lukijoita ymmärtämään paremmin aikakauden kulttuurista ja sosiaalista kontekstia ja sen vaikutusta elämän eri osa-alueisiin.

Ympäristötutkimus

Käytä asetuskarttataulukoita ympäristötieteen ja maantieteen opettamiseen. Määritä laskentataulukko, joka edustaa tiettyä ekosysteemiä tai maantieteellistä aluetta, kuten sademetsää tai aavikkoa. Tämä auttaa opiskelijoita ymmärtämään paremmin ekosysteemin eri elementtejä ja niiden vuorovaikutusta keskenään.

Luovaa kirjoittamista

Käytä asetuskarttataulukoita inspiroidaksesi luovaan kirjoittamiseen. Pyydä oppilaita tekemään laskentataulukko luomaansa fiktiivistä maailmaa tai tarinan tiettyä kohtausta varten. Tämä auttaa opiskelijoita visualisoimaan ympäristön paremmin ja luomaan lukijoille mukaansatempaavamman kokemuksen.

Yhteiskuntaoppia

Käytä asetuskarttataulukoita opettaaksesi eri alueista ja maista ympäri maailmaa. Pyydä oppilaita luomaan laskentataulukko, joka edustaa tiettyä maata tai aluetta ja sisältää kulttuurisia elementtejä, kuten ruokaa, musiikkia ja tapoja. Tämä auttaa oppilaita ymmärtämään ja arvostamaan paremmin eri kulttuurien monimuotoisuutta ympäri maailmaa.


Kuinka Tehdä Asetuskarttataulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on väri-, mustavalko-, pysty- tai vaakamalleja. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit sisällyttää ohjeita, erityisiä kysymyksiä ja kuvia sekä tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet lopettanut laskentataulukon, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia tulosteitaHyvää luomista!


Usein kysyttyjä kysymyksiä karttojen asettamisesta

Miten karttalaskentataulukoita voidaan käyttää ryhmäprojekteissa?

Karttatyöarkkeja voidaan käyttää ryhmäprojekteissa siten, että jokainen ryhmän jäsen luo osan kartasta, kuten kaupungin eri alueista tai historiallisen ympäristön eri osista. Sitten ryhmä voi yhdistää kartat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luodakseen täydellisemmän käsityksen siitä, missä tarina tapahtuu. Näiden työarkkien käyttäminen ryhmäprojekteissa voi myös edistää ryhmän jäsenten välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota, kun he työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että heidän henkilökohtaiset panoksensa sopivat saumattomasti yhteen. Lisäksi karttamallin käyttö voi auttaa pitämään asiat yksinkertaisina ja järjestyksessä ja tarjota vaiheittaisen prosessin ryhmän jäsenille. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä peruskoulun opiskelijoille tai visuaalisille oppijoille, jotka hyötyvät selkeästä ja jäsennellystä ohjauksesta. Työskentelemällä tätä tehtävää yhdessä opiskelijat voivat myös kehittää luovaa ajatteluaan ja ongelmanratkaisutaitojaan, kun he pohtivat eri yksityiskohtia ja tärkeitä ympäristön osia, jotka on otettava mukaan.

Miten karttalaskentataulukoita voidaan mukauttaa oppimiseroista kärsiville oppilaille?

Näitä laskentataulukoita voidaan mukauttaa opiskelijoille, joilla on oppimiseroja, tarjoamalla lisätukea tai yksinkertaistamalla tehtävää. Esimerkiksi valmiiksi piirretyn kartan tarjoaminen opiskelijoille täytettäväksi, lausealkujen tai kehotteiden tarjoaminen auttamaan oppilaita järjestämään ajatuksiaan tai luomaan fyysinen 3D-kartta opiskelijoille, jotka saattavat kamppailla visuaalisten ja spatiaalisten päättelyjen kanssa.

Voidaanko karttalaskentataulukoita käyttää tietoteksteille?

Kyllä, karttalaskentataulukoita voidaan käyttää tietoteksteissä, kuten historiallisissa kertomuksissa, elämäkerroissa tai matkakirjoituksissa. Opiskelija osaa kartoittaa tekstissä kuvatut paikat ja asetukset sekä sisällyttää lisätietoa, kuten historiallisen kontekstin, kulttuuriset elementit tai ympäristötekijät.

Miten karttalaskentataulukoita voidaan käyttää virtuaali- tai verkko-oppimiseen?

Näitä työarkkeja voidaan muokata virtuaali- tai verkko-oppimiseen käyttämällä digitaalisia työkaluja, kuten online-taulutauluja, interaktiivisia karttoja tai virtuaalitodellisuusalustoja. Näin oppilaat voivat tutkia ympäristöä ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa mukaansatempaavammalla tavalla, vaikka he eivät ole fyysisesti läsnä luokkahuoneessa. Lisäksi opettajat voivat tarjota virtuaalikierroksia tai videoita antaakseen oppilaille paremman käsityksen kontekstista.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/neuvoa-kartta-työkirjoja
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.