https://www.storyboardthat.com/fi/luo/selviytymistaidot-tehtävät

Mukauta Selviytymistaitojen Malleja


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!coping-example

Oppilaiden voimaannuttaminen selviytymistaitojen työarkeilla

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa on tärkeää varustaa opiskelijat tehokkailla työkaluilla, joilla he voivat kohdata haasteita. Selviytymistaitojen laskentataulukot ovat arvokkaita työkaluja, jotka voivat auttaa oppilaita kehittämään terveellisiä selviytymisstrategioita stressaavien tilanteiden, negatiivisten ajatusten ja epämukavien tunteiden selvittämiseksi.

Mitä selviytymistaidot ovat?

Ne ovat strategioita, joita käytetään stressin ja tunteiden käsittelemiseen. Lasten selviytymistaitoihin liittyy lapsille räätälöityjä menetelmiä. Selviytymistaitojen luettelo sisältää menetelmiä, kuten syvä hengitys, päiväkirjan pitäminen ja tuen hakeminen. Ilmaiset selviytymistaitojen työarkit tarjoavat jäsenneltyä toimintaa näiden strategioiden harjoittamiseksi ja emotionaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tämäntyyppiset taidot tarjoavat erilaisia ​​lähestymistapoja, joista yksilöt voivat valita mieltymystensä ja tilanteidensa perusteella.

Selviytymistaitojen työarkkien ymmärtäminen

Nämä monisteet ovat tulostettavia selviytymistaitojen työarkkeja, jotka tarjoavat erilaisia ​​selviytymisstrategioita lapsille ja ala-asteen oppilaille. Nämä ilmaiset selviytymistaitojen työarkit voidaan räätälöidä eri tilanteisiin sopiviksi, mikä auttaa oppilaita tunnistamaan terveitä selviytymismekanismeja. Näihin aktiviteetteihin osallistumalla opiskelijat voivat paremmin hallita stressitasoaan ja reagoida tehokkaammin haastaviin tilanteisiin.

Selviytymistaitojen tehokas opettaminen

Kouluttajat voivat käyttää selviytymistaitojen työarkkeja jäsenneltynä lähestymistapana stressinhallinnan opettamiseen. Tehtävätaulukot opastavat opiskelijoita asettamaan rajoja, pohtimaan tapoja selviytyä stressistä ja tunnistamaan epämukaviin tilanteisiin liittyviä fyysisiä tuntemuksia. Nämä toimet eivät ainoastaan ​​edistä mielenterveyttä, vaan myös kannustavat opiskelijoita ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan.

Opiskelijat voivat hyödyntää lukuisia taitoja erilaisiin stressitekijöihin ja tilanteisiin. Esimerkiksi liikunta voi olla hauskaa stressiä vähentävää toimintaa. Syvähengitysharjoitukset voivat auttaa oppilaita tuntemaan olonsa rennommaksi, kun he tuntevat olonsa stressaantuneeksi. Oppilaat voivat myös ilmaista ajatuksiaan luovilla aloilla, kuten taiteessa tai kirjoittamisessa.

Luettelo selviytymistaitojen aktiviteeteista

 • Fyysinen harjoittelu: Kannusta oppilaita osallistumaan urheiluun tai kävelemään stressaavina aikoina.
 • Mindfulness-harjoitus: Opeta oppilaita pysymään läsnä ja maassa meditaation tai mindfulness-harjoitusten avulla.
 • Päiväkirja: Edistä tunneilmaisua kirjoittamalla päiväkirjaan.
 • Positiiviset väitteet: Kannusta oppilaita käyttämään myönteisiä lausuntoja negatiivisten ajatusten torjumiseksi.
 • Hae tukea: Opeta oppilaita ottamaan yhteyttä ystäviin, perheeseen tai koulun ohjaajiin, kun he käsittelevät vaikeita ajatuksia tai tunteita.
 • Ongelmanratkaisu: Ohjaa oppilaita löytämään ratkaisuja ja vaiheita haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi.
 • Visualisointi: Auta oppilaita kuvittelemaan positiivisia tuloksia stressin ja ahdistuksen vähentämiseksi.
 • Musiikkiterapia: Käytä musiikkia välineenä rentoutumiseen ja mielen kohoamiseen stressaavina aikoina.

Terveellisen selviytymisen edistäminen jokapäiväisessä elämässä

Sisällyttämällä nämä monisteet luokkahuoneisiin, oppilaat voivat oppia korvaamaan negatiiviset vastaukset terveellisemmillä tavoilla selviytyä stressistä. On tärkeää auttaa oppilaita ymmärtämään, että jokainen kokee stressiä, ja on hyvä hakea tukea ja käyttää työkaluja haastavien tilanteiden onnistumiseen.

Selviytymistaitojen työarkkien integroiminen luokkahuoneeseen voi muuttaa oppilaiden mielenterveyttä ja yleistä hyvinvointia. Opettamalla erilaisia ​​selviytymisstrategioita ja tarjoamalla käytännön esimerkkejä opettajat voivat auttaa oppilaita rakentamaan kestävyyttä stressitekijöitä vastaan ​​ja kohtaamaan elämän haasteet luottavaisin mielin. Kun opiskelijat kehittävät näitä taitoja, he pystyvät paremmin käsittelemään stressaavia tapahtumia, negatiivisia ja ajatuksia sekä epämiellyttäviä tunteita terveellä ja positiivisella tavalla.

Selviytymistaitojen aktiviteettiideoita luokkatasoittain

Peruskoulu (luokat K-5)

 • Deep Breathing Buddies: Pyydä oppilaita luomaan "hengityskaveri" koristelemalla pieni pehmoeläin tai pehmolelu. Opeta heille syvähengitysharjoituksia samalla kun pitelet kaveriaan rentoutumisen edistämiseksi.

 • Emotion charades: Auta oppilaita ilmaisemaan tunteitaan pelaamalla tunnesharadeja. He voivat esittää erilaisia ​​tunteita, jolloin luokkatoverit voivat arvata ja keskustella selviytymisstrategioista jokaiselle tunteelle.

 • Huolipurkki: Pyydä oppilaita kirjoittamaan huolensa paperilapuille ja laittamaan ne purkkiin. Keskustele myöhemmin ja tutki tapoja hallita näitä huolia.

 • Hyvän olon kollaasi: Pyydä oppilaita luomaan kollaaseja aikakauslehdistä tai painetuista kuvista, jotka edustavat asioita, jotka tekevät heistä iloisia ja rauhallisia. Tämä visuaalinen esitys voi olla positiivinen muistutus.

Yläkoulu (luokat 6-8)

 • Tietoiset hetket: Opeta mindfulness-menetelmiä, kuten tietoinen hengitys tai kehon skannaukset. Varaa päivän aikana muutama minuutti, jotta opiskelijat voivat harjoitella näitä rauhoittavia harjoituksia.

 • Positiiviset itsepuhuvat julisteet: Pyydä oppilaita luomaan julisteita, joissa on positiivisia vahvistuksia. Näytä nämä luokkahuoneessa visuaalisena muistutuksena itsensä rohkaisemisesta.

 • Stressipallo DIY: Ohjaa oppilaita tekemään omia stressipalloja käyttämällä ilmapalloja ja jauhoja tai riisiä. Keskustele siitä, kuinka stressipallon puristaminen voi auttaa hallitsemaan stressiä.

 • Päiväkirjakehotteet: Anna haasteiden ja tunteiden käsittelyyn liittyviä päiväkirjakehotteita. Kannusta oppilaita pohtimaan ja kirjoittamaan strategioista, jotka resonoivat heidän kanssaan.

Lukio (9-12 luokka)

 • Kiitollisuuspäiväkirja: Kannusta oppilaita pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa ja merkitsemään muistiin asioita, joista he ovat kiitollisia joka päivä. Tämä käytäntö voi edistää positiivista ajattelutapaa ja joustavuutta.

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Auta oppilaita asettamaan realistisia tavoitteita ja seuraamaan edistymistään. Keskustelkaa siitä, kuinka tavoitteiden saavuttaminen voi edistää onnistumisen ja hyvinvoinnin tunnetta.

 • Mediatietoisuus: Keskustele median vaikutuksesta tunteisiin. Pyydä opiskelijoita analysoimaan mediasisältöä ja sen vaikutusta tunteisiinsa, rohkaisemaan kriittistä ajattelua ja selviytymisstrategioita.

 • Mindful Movement: Esittele mindfulness liiketoiminnalla, kuten jooga tai tai chi. Nämä käytännöt voivat auttaa vähentämään stressiä ja edistämään emotionaalista tasapainoa.

Nämä selviytymistaitojen harjoitukset on suunniteltu sopeutumaan eri luokkatasoihin ja rohkaisemaan opiskelijoita kehittämään tehokkaita strategioita stressin ja tunteiden hallintaan. On tärkeää valita aktiviteetteja, jotka resonoivat opiskelijoiden kehitysvaiheissa ja tarjoavat tukevan ympäristön heidän tunnekasvulleen.

Vinkkejä selviytymistaitojen laskentataulukon tekemiseen

 1. Tunnista yleisösi: Selvitä, laaditko selviytymistaitojen työarkkeja lapsille vai selviytymistaitojen laskentataulukoita ala-asteelle, sillä tämä ohjaa sisältösi monimutkaisuutta.
 2. Valitse ikään sopivat selviytymistaidot: Valitse kohde-ikäryhmälle sopivat taidot. Valitse lasten selviytymistaitojen työarkeista yksinkertaisia ​​tekniikoita, kuten syvähengitys tai piirtäminen.
 3. Tarjoa käytännön esimerkkejä: Sisällytä yhteensopivia skenaarioita, jotka kuvaavat esimerkkejä selviytymistaidoista. Selitä esimerkiksi, kuinka syvään hengittäminen voi olla lapsille tehokas selviytymistaito stressin hallinnassa.
 4. Visuaaliset parannukset: Käytä kuvia tai visuaalisia materiaaleja vahvistamaan keskustelua. Visuaaliset apuvälineet voivat tehdä laskentataulukosta kiinnostavamman ja helpomman.
 5. Käytä lapsiystävällistä kieltä: Luo ohjeet lasten helposti ymmärrettävällä kielellä. Pidä lauseet lyhyinä ja käytä termejä, joita he tuntevat.
 6. Lisää leikkisyyttä: Suunnittele laskentataulukko leikkisällä ja kutsuvalla asettelulla. Käytä värejä, hassuja fontteja ja kuvia tehdäksesi siitä visuaalisesti houkutteleva.
 7. Sisällytä erilaisia ​​selviytymistaitoja: Varmista, että laskentataulukko kattaa erilaisia ​​selviytymistekniikoita. Tämä voi sisältää tarinankerrontaa, mindfulness-harjoituksia tai selviytymistaitojen työkalupakin luomista.
 8. Personoinnilla on väliä: Anna lapsille tilaa muokata laskentataulukkoa lisäämällä omia ajatuksiaan, piirroksiaan tai esimerkkiä heidän kanssaan resonoivasta selviytymistaidosta.
 9. Yksinkertaisuus on avainasemassa: Säilytä selkeä ja suoraviivainen muoto. Lasten tulee pystyä itsenäisesti navigoimaan tehtävätaulukossa ja ymmärtämään ohjeet.

Ottamalla huomioon yleisösi kehitystason ja sisällyttämällä asiaankuuluvia esimerkkejä selviytymistaidoista voit laatia kiinnostavia ja vaikuttavia työarkkeja sekä pienille lapsille että ala-asteen oppilaille. Nämä laskentataulukot toimivat arvokkaina työkaluina emotionaalisen kestävyyden kasvattamisessa ja nuorten mielen varustamisessa käytännön strategioilla elämän haasteisiin vastaamiseksi.


Kuinka Tehdä Selviytymistaitojen Työarkki

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkimme saadaksesi inspiraatiota!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysytyt Kysymykset Selviytymistaidoista

Ovatko selviytymistaidot samat kaikille?

Ne voivat vaihdella merkittävästi henkilöstä toiseen henkilökohtaisten mieltymysten, persoonallisuuden ominaisuuksien ja elämänkokemusten vuoksi. Se, mikä toimii tehokkaasti yhdelle henkilölle, ei välttämättä resonoi toisen kanssa. Siksi yksilöllisten strategioiden määrittäminen on ratkaisevan tärkeää. Tämä on erityisen totta, kun tarkastellaan eri ikäryhmiä. Selviytymistaitojen opettaminen eri ikäryhmille edellyttää menetelmien räätälöimistä heidän kehitysvaiheinsa ja ymmärrystasonsa mukaan. Esimerkiksi lasten selviytymistaitoihin voivat kuulua yksinkertaiset toiminnot, kuten piirtäminen tai syvä hengitys, kun taas teini-ikäisten ja aikuisten strategiat voivat sisältää päiväkirjan pitämisen, ongelmanratkaisun tai harrastusten. Saatavilla on laaja lista, joka vaihtelee emotionaalisista tekniikoista fyysisiin tekniikoihin. Niiden mukauttaminen eri ikäryhmiin varmistaa, että yksilöt voivat tehokkaasti hallita stressiä ja tunteita tavoilla, jotka vastaavat heidän ainutlaatuisia tarpeitaan ja elämänvaiheitaan.

Mitä tulee välttää näitä laskentataulukoita luotaessa?

Työarkkeja suunniteltaessa on tärkeää välttää monimutkaista kieltä, epäselviä ohjeita, ylivoimaista sisältöä ja liian monimutkaisia toimintoja. Varmista monipuoliset selviytymisstrategiat, harkitse ikään sopivaa sisältöä ja salli personointi. Sitouta käyttäjät visuaalisilla materiaaleilla, interaktiivisilla elementeillä ja vastaavilla skenaarioilla. Ole kulttuurisesti herkkä ja kerää palautetta ennen laskentataulukon viimeistelyä. Testaa sitä kohdeyleisön kanssa käytettävyysongelmien tunnistamiseksi. Nämä varotoimet varmistavat, että laskentataulukko edistää tehokkaasti terveitä selviytymistaitoja aiheuttamatta hämmennystä tai irtautumista.

Miten selviytymistaitojen laskentataulukoita voidaan räätälöidä kaikenikäisille oppilaille?

Varmistaaksesi laskentataulukoidesi äärimmäisen merkityksellisyyden, räätälöi sisältö kohdeyleisösi iän ja taustan mukaan. Sisällytä suhteellisia tosielämän skenaarioita ja ota huomioon kulttuurinen monimuotoisuus. Tarjoa erilaisia ​​selviytymistekniikoita, interaktiivisia elementtejä ja visuaalisia parannuksia sitoutumiseen. Salli personointi ja käytännöllisyys ehdotetuissa taidoissa. Sisällytä palautetta mahdollisilta käyttäjiltä, ​​jos mahdollista, ja yhdistä selviytymistaidot todellisiin haasteisiin. Nämä vaiheet auttavat yhdessä luomaan laskentataulukoita, jotka ovat erittäin merkityksellisiä ja hyödyllisiä käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/selviytymistaidot-tehtävät
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.