https://www.storyboardthat.com/fi/luo/yhteenveto-synteesi-työarkkeja

Mukauta Yhteenveto- ja Synteesimalleja


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!Yhteenveto Synteesityöarkki | Yhteenvetomallit

Mikä on yhteenveto/synteesitaulukko?

Nykymaailmassa meitä ympäröi valtava määrä tietoa. Olipa kyse uutisartikkeleista, akateemisista aikakauslehdistä tai sosiaalisen median julkaisuista, meitä pommitetaan jatkuvasti tiedolla, joka meidän on sulatettava ja ymmärrettävä. Tässä tulee esiin tiedon syntetisointi. Mitä tiedon syntetisointi sitten on? Se on prosessi, jossa yhdistetään useita tietolähteitä uuden käsityksen luomiseksi aiheesta. Se on tärkeä taito, joka voi auttaa oppijoita parantamaan luetun ymmärtämistä ja kriittistä ajattelua.

Yksi tehokas tapa opettaa opiskelijoille tiedon syntetisoimista on käyttää laskentataulukoita. Tehtävälomakkeemme pyytävät oppilaita muotoilemaan tärkeimmät tiedot, analysoimaan niiden tärkeyttä ja syntetisoimaan tai tekemään johtopäätöksen tiedosta. Yhteenveto käsittelee yhtä tekstiä, kun taas synteesi on vastaus useisiin teksteihin. Nämä laskentataulukot auttavat erottamaan nämä kaksi toisistaan ​​ja oppivat soveltamaan kutakin tekniikkaa tehokkaasti. Yhteenvetoanalyysi- ja tiedonsyntetisointilaskentataulukot on suunniteltu auttamaan oppilaita tunnistamaan tekstin keskeiset ideat ja tiivistämään ne lyhyeksi yhteenvedoksi. Synteesilaskentataulukot puolestaan ​​vaativat opiskelijoita analysoimaan useita tietolähteitä ja syntetisoimaan ne uudeksi, yhtenäiseksi ymmärrykseksi aiheesta.

Miksi ne ovat tärkeitä ja miten niitä käytetään parhaiten?

Yhteenveto synteesi hyödyntää useampaa kuin yhtä tietolähdettä tiedon analysoimiseksi ja johtopäätöksen tekemiseksi. Näitä tehtäviä voidaan käyttää kirjallisuuskatsausten, artikkeleiden tai lähdearviointien laatimiseen. Niitä voidaan käyttää myös synteesipapereissa, joissa kirjoittajien on kirjoitettava yhdestä aiheesta samalla, kun hän ammentaa useista lähteistä.

Oletetaan esimerkiksi, että luokkasi lukee kolmea eri artikkelia liikunnan eduista. Yhteenvetotaulukko saattaa pyytää heitä tunnistamaan kussakin artikkelissa mainitut tärkeimmät edut ja kirjoittamaan niistä lyhyen yhteenvedon. Synteesityöarkki puolestaan ​​saattaa pyytää heitä analysoimaan kaikkien kolmen artikkelin tiedot ja syntetisoimaan uuden käsityksen harjoituksen eduista ottaen huomioon kaikki kolme näkökulmaa.

Yhteenveto vs. synteesi

Nämä ovat kaksi tärkeää taitoa, jotka opiskelijoiden on kehitettävä voidakseen ymmärtää ja analysoida tietoa tehokkaasti. Ero synteesin ja yhteenvedon välillä on vivahteikampi kuin sen tärkein samankaltaisuus, joka on se, että molempiin liittyy tiedon tiivistäminen ytimekkäämpään muotoon. Näiden kahden välillä on tärkeitä eroja.

Kuvittele esimerkiksi, että luet artikkelia ilmastonmuutoksesta. Artikkelin tiivistelmä voisi sanoa:

"Tässä artikkelissa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sääolosuhteisiin ja merenpintoihin. Siinä väitetään, että ihmisen toiminta on suurelta osin vastuussa näistä muutoksista ja että tarvitaan kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi."

Tämä kuvaa artikkelin keskeiset kohdat ytimekkäästi ja selkeästi.

Synteesissä sitä vastoin otetaan useita informaatiota ja yhdistetään ne uudeksi ja omaperäiseksi kokonaisuudeksi. Se on tapa luoda yhteyksiä eri tietolähteiden välille ja luoda niistä jotain uutta ja ainutlaatuista. Synteesiä löytyy monenlaisista yhteyksistä akateemisista tutkimuspapereista luovaan kirjoittamiseen, ja sitä käytetään usein tapana kehittää uusia oivalluksia tai ideoita. Alla olevat esimerkit havainnollistavat eroja.

Yhteenveto vs synteesi esimerkki

Kuvittele esimerkiksi, että tutkit sosiaalisen median vaikutusta mielenterveyteen. Saatat lukea useita tutkimuksia, jotka käsittelevät tämän aiheen eri puolia, kuten sosiaalisen median vaikutuksia itsetuntoon, sosiaalisen median käytön ja masennuksen välistä suhdetta sekä sosiaalisen median vaikutusta unirytmiin. Synteesin avulla voit yhdistää nämä erilaiset tiedot kehittääksesi uuden ymmärryksen aiheesta, kuten alla olevan esimerkin avulla:

"Sosiaalisella medialla on monimutkainen suhde mielenterveyteen, ja tutkimukset osoittavat, että se voi vaikuttaa itsetuntoon, edistää masennukseen ja häiritä unirytmiä. Vaikka sosiaalisen median kokonaisvaikutuksista mielenterveyteen ei ole selvää yksimielisyyttä, se on on selvää, että se on aihe, joka vaatii lisätutkimusta ja huomiota."

Tämä synteesi yhdistää useita tietoja luodakseen uuden ja vivahteikkaan käsityksen aiheesta, joka sisältää oivalluksia useista lähteistä.

Ne ovat molemmat tärkeitä taitoja, joita opiskelijoiden on kehitettävä voidakseen ymmärtää ja analysoida tietoa tehokkaasti. Molemmat taidot ovat arvokkaita monissa yhteyksissä akateemisesta tutkimuksesta jokapäiväiseen elämään, ja ne voivat auttaa opiskelijoita ymmärtämään paremmin monimutkaisia ​​ideoita ja käsitteitä.

Luodaan onnistunut tuntisuunnitelma

Onnistuneen tuntisuunnitelman luomiseksi on tärkeää aloittaa selkeistä oppimistavoitteista. Näiden tavoitteiden tulisi hahmotella, mitä oppilaat voivat tehdä oppitunnin loppuun mennessä, kuten "Oppilaat pystyvät erottamaan yhteenvedon ja synteesin ja soveltamaan kutakin tekniikkaa tehokkaasti."

Kun oppimistavoitteet on asetettu, voit alkaa suunnitella toimintoja, jotka auttavat oppilaita saavuttamaan nämä tavoitteet. Yksi tehokas tapa opettaa synteesiä on käyttää graafisia organisoijia, jotka auttavat opiskelijoita järjestämään ajatuksensa ja analysoimaan useita tietolähteitä. Esimerkiksi Venn-kaaviota voidaan käyttää kahden eri lähteen tietojen vertaamiseen. T-kaavion avulla voidaan vertailla kahta eri näkökulmaa aiheeseen.

On myös tärkeää sisällyttää oppituntisuunnitelmaan erilaisia ​​ensisijaisia ​​lähteitä. Ensisijaiset lähteet, kuten alkuperäiset asiakirjat tai omakohtaiset kertomukset, voivat tarjota opiskelijoille syvemmän käsityksen aiheesta ja antaa heille mahdollisuuden muodostaa omat mielipiteensä.

Lopuksi on tärkeää tarjota lapsille analyysilaskentataulukoita, jotka auttavat heitä soveltamaan oppimiaan tekniikoita. Näiden laskentataulukoiden tulee pyytää oppilaita analysoimaan tekstiä ja tunnistamaan tärkeimmät ideat, tukevat yksityiskohdat ja kaikki tekstissä esiintyvät harha- tai olettamukset.

Verkossa on saatavilla monia ilmaisia ​​yhteenvetolaskentataulukoita ja tietojen syntetisointitaulukoita, jotka voivat auttaa opettajia laatimaan tehokkaita ja yksityiskohtaisia ​​tuntisuunnitelmia. Nämä laskentataulukot voidaan räätälöidä kunkin luokan tarpeiden mukaan ja niitä voidaan käyttää luokassa opetettujen taitojen vahvistamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiedon syntetisointi on tärkeä taito, joka voi auttaa lapsia tulemaan parempia lukijoita ja kriittisiä ajattelijoita. Käyttämällä laskentataulukoita, graafisia järjestäjiä, ensisijaisia ​​lähteitä ja analyysilaskentataulukoita opettajat voivat luoda tehokkaita tuntisuunnitelmia, jotka opettavat luokkaansa yhdistämään tietoa useista lähteistä ja luomaan uuden käsityksen aiheesta.

Työtaulukon suunnittelu

  1. Tunnista teksti tai aihe: Valitse teksti tai aihe, josta haluat luokkasi tekevän yhteenvedon tai syntetisoivan.
  2. Määritä tarkoitus: Päätä laskentataulukon tarkoitus. Tarkistetaanko ymmärtämistä vai kannustetaanko kriittistä ajattelua ja analysointia?
  3. Tunnista pääideat: Tunnista tekstin tai aiheen pääideat tai teemat. Tämä auttaa sinua luomaan kehotteita tai kysymyksiä laskentataulukkoa varten.
  4. Määritä muoto: Päätä muoto. Onko se kirjallinen vastaus vai visuaalinen esitys, kuten kuvakäsikirjoitus tai ajatuskartta?
  5. Luo kehotteita tai kysymyksiä: Luo kehotteita tai kysymyksiä, jotka ohjaavat oppilaita tietojen yhteenvedossa tai syntetisoinnissa. Niiden tulee olla selkeitä ja ytimekkäitä ja rohkaista kriittiseen ajatteluun ja analysointiin.
  6. Tarjoa telineet: Tarjoa telineet opiskelijoille, jotka saattavat tarvita lisätukea. Tähän voi sisältyä synteesigrafiikkajärjestäjien, lausealkujen tai lausekehysten käyttö.
  7. Tarkista ja muokkaa: Tarkista ja muokkaa tarvittaessa. Varmista, että kehotteet tai kysymykset ovat selkeitä ja että muoto on tehtävään sopiva.
  8. Käytä opetusvälineenä: Käytä laskentataulukkoa opetusvälineenä tärkeiden käsitteiden ja taitojen vahvistamiseen. Anna palautetta opiskelijoille ja käytä heidän vastauksiaan ohjaamaan tulevaa opetusta.

Seuraamalla näitä vaiheita voit luoda tehokkaita laskentataulukoita, jotka kiinnostavat ja haastavat oppilaita ja tukevat heidän oppimistaan.


Kuinka Tehdä Yhteenveto- ja Synteesilaskentataulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Laskentataulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, erityisiä kysymyksiä ja kuvia sekä tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet lopettanut laskentataulukon, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!


Vielä enemmän Storyboard That resursseja ja ilmaisia ​​tulosteitaHyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Yhteenveto- ja Yhteenvetolaskentataulukoista

Mitä on tiedon syntetisointi ja mitä eroa on synteesillä ja yhteenvedolla?

Synthesizing information involves combining multiple sources to create a new, integrated understanding. It goes beyond summarizing by analyzing each source and connecting the dots to create something new. The key difference between the two is that synthesis creates something new by combining information from multiple sources, while summary condenses information from a single source into a brief statement.

Miten yhteenveto- ja synteesilaskentataulukoita voidaan käyttää luokkahuoneessa?

Nämä laskentataulukot ovat arvokkaita työkaluja oppilaiden oppimisen edistämiseen. Ne voivat parantaa luetun ymmärtämistä, kehittää kriittistä ajattelua, vahvistaa oppimistavoitteita ja arvioida oppilaiden ymmärrystä. Tunnistamalla tekstin keskeiset ideat ja syntetisoimalla tietoa useista lähteistä opiskelijat voivat luoda uuden käsityksen aiheesta ja tukea väitteitään todisteilla. Tehtäväarkkeja voidaan muokata vastaamaan eri opiskelijoiden tarpeita ja ne ovat tehokkaita edistämään oppimista eri oppimistyylien välillä.

Mitä etuja kuvakäsikirjoituksen käyttämisestä yhteenvedon ja synteesin opettamiseen on?

Kuvakäsikirjoitukset tarjoavat useita etuja opetukseen. Ne tarjoavat visuaalisia esityksiä, jotka auttavat ymmärtämään ja muistamaan keskeisiä käsitteitä, houkuttelevat opiskelijoita luovasti, mahdollistavat synteesin useista lähteistä, kehittävät kriittisen ajattelun taitoja ja edistävät opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Kuvakäsikirjoitukset tarjoavat jännittävän ja mukaansatempaavan luokkahuoneympäristön, joka voi tukea oppilaiden oppimista ja räätälöidä eri oppimistarpeisiin.

Missä oppiaineissa yhteenveto- ja synteesilaskentataulukoiden ja kuvakäsikirjoitusten käyttö voi olla hyödyllistä?

Näitä työarkkeja ja kuvakäsikirjoituksia voidaan käyttää eri oppiaineissa parantamaan opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja monimutkaisten käsitteiden ymmärtämistä. Esimerkkejä ovat ELA, jossa opiskelijat voivat tehdä yhteenvedon romaaneista ja artikkeleista, yhteiskuntaoppi, jossa opiskelijat voivat syntetisoida tietoa primääri- ja toissijaisista lähteistä, luonnontieteet, joissa opiskelijat voivat visualisoida dataa tunnistaakseen kuvioita, ja matematiikka, jossa opiskelijat voivat luoda visuaalisia esityksiä tekstiongelmista.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/yhteenveto-synteesi-työarkkeja
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.