https://www.storyboardthat.com/fi/luo/milloin-puhua-aikuiselle-tehtävät

Mukauta, Milloin Puhua Aikuisen Kanssa


Jos annat tämän oppilaillesi, kopioi laskentataulukko tilillesi ja tallenna. Kun luot tehtävän, valitse se vain malliksi!talk-to-adult-example

Mitä keskustelutietoisuus on aikuisten kanssa puhumiseen?

Lapset kohtaavat kasvaessaan lukuisia tilanteita, joissa tehokas kommunikointi ja vahvat sosiaaliset taidot ovat elintärkeitä. Usein sanomattomien taitojen joukossa keskeinen näkökohta on se, että tietää, milloin lähestyä aikuisia eri keskusteluissa. Tämä taito ei ainoastaan ​​osoita rajojen kunnioittamista, vaan myös kasvattaa tunneälyä, hienosäätää sosiaalisia taitoja ja edistää itsevarmuutta. Opettajat käyttävät keskusteluenglanninkielisiä työarkkeja sitouttaakseen opiskelijat interaktiivisiin toimiin, jotka edistävät kielen sujuvuutta ja tehokkaita taitoja.

Keskustelulomakkeet keskusteluihin aikuisten kanssa

Keskustelutaulukoiden käyttäminen koulutuksessa ja henkilökohtaisessa kasvussa lisää luottamusta aikuisten vuorovaikutukseen. Ne tarjoavat skenaarioita, harjoituksia ja nopeaa pohdintaa kielestä ja sävelestä. Keskustelutietoisuuden hallitseminen näiden työarkkien avulla parantaa aikuisten ymmärtämistä ja edistää kunnioittavaa ja merkityksellistä keskustelua. Keskusteluntekijöiden strateginen käyttäminen luokkahuoneen laskentataulukoissa auttaa oppilaita aloittamaan keskusteluja, parantamaan viestintätaitojaan ja yhteistyöhön perustuvaa oppimistaan. Jokainen laskentataulukko voi tarjota aitoja esimerkkejä keskusteluista, antaa opiskelijoille käytännön malleja, joista oppia, ja auttaa heitä kehittämään taitojaan.

Keskustelulaskentataulukoiden käytön edut

 1. Rajojen tunnistaminen ja kunnioitus: Kun tiedät sopivan ajankohdan keskustelun aloittamiselle, se osoittaa kunnioitusta aikuisten aikatauluja kohtaan, kuten koputtaa ennen huoneeseen tuloa. Tämä yhdessä positiivisen asenteen kanssa muodostaa perustan positiiviselle suhteelle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle.

 2. Tehokas viestintä: Kuvittele, että lapsi jakaa koulumenestyksen kiireisen vanhemman kanssa. Ajoitus vaikuttaa viestien vastaanottoon. Oikea-aikaiset keskustelut tärkeistä aiheista johtavat parempaan ratkaisuun.

 3. Aikuisten saatavuuden tunnistaminen: Lasten opettaminen arvioimaan, milloin aikuiset ovat todennäköisesti käytettävissä keskusteluihin, parantaa näiden keskustelujen tuottavuutta. Nopeatempoisessa maailmassa, jossa aikataulut usein törmäävät, on tärkeää ymmärtää, milloin kommunikoida. Keskusteluharjoitustaulukoiden sisällyttäminen voi tarjota käytännön tukea näiden hienouksien ymmärtämisessä.

 4. Emotionaalisen älykkyyden kehittäminen ja vaikeiden tunteiden navigointi: Sopiva ajoitus on kietoutunut tunneälyn kehittämiseen. Esittelemällä laskentataulukon, joka opettaa lapsille tunnistamaan vaikeita tunteita ja käsittelemään niitä oikealla hetkellä, antaa heille korvaamattomia elämäntaitoja. Oppiminen ilmaisemaan tunteita rakentavasti voi lievittää sosiaalista ahdistusta ja negatiivista käyttäytymistä sekä helpottaa aitoja yhteyksiä ikätoverien ja ystävien kanssa.

 5. Positiivisten tapojen hallinta aloittaa keskustelu: Taito valita oikea keskusteluaika on positiivisen kommunikoinnin ja vahvan suhteen perusta. Kuten reseptin hienoimpien ainesosien valitseminen, sopivan hetken löytäminen keskustella asioista on tärkeää mielekkäälle keskustelulle. Keskusteluharjoitukset tarjoavat käytännön oivalluksia, joiden avulla lapset ymmärtävät nämä vivahteet ja rohkaisevat heitä osallistumaan syvällisiin vuoropuheluihin. Sisällyttämällä keskustelun luojakehotteita laskentataulukoihin, opiskelijat voivat muotoilla mielekkäitä dialogeja, mikä parantaa heidän ymmärrystään ja soveltamistaan ​​näistä käsitteistä.

 6. Luottamuksen edistäminen ja itsekuvan parantaminen: Sisäistämällä aikuisten lähestymisen merkityksen oikeaan aikaan, lapset kasvattavat luottamusta ja mukavuutta ajatusten ja huolenaiheiden jakamisessa. Tämä positiivinen kokemus vaikuttaa merkittävästi heidän minäkuvaansa ja itsetuntoonsa. Lisäksi se antaa heille mahdollisuuden tehdä tärkeitä päätöksiä itsevarmasti tietäen, että heillä on tarvitsemansa tuki ja ohjaus.

 7. Sosiaalisten taitojen vaaliminen ja ihmissuhteiden rakentaminen: Sosiaaliset taidot muodostavat perustan onnistuneelle ihmisvuorovaikutukselle. Kyky erottaa, milloin ja miten aloittaa keskustelu on keskeinen osa näitä taitoja. Tämä taito antaa lapsille mahdollisuuden luoda yhteyksiä ja ylläpitää suhteita muihin. Varsinkin nuorille englannin opiskelijoille ESL-keskustelutaulukoilla voi olla keskeinen rooli keskustelukykyjen hiomisessa.

 8. Ahdistuneiden tunteiden helpottaminen ajoituksen avulla: Sopiva ajoitus voi toimia pelastusköydellä niille, jotka kamppailevat ahdistuksen kanssa. Ahdistuksen hetkinä strategian käyttäminen, kuten oikean ajan odottaminen tunteiden keskustelemiseen, voi osoittautua korvaamattoman arvokkaaksi. Tämä lähestymistapa auttaa lievittämään ahdistusta ja edistää tehokasta viestintää edistävää ympäristöä.

 9. Näkökulman saaminen ja ymmärryksen syventäminen: Sopivan ajoituksen hallinta antaa arvon perääntymiselle ja perspektiivin hankkimiselle. Joskus oikean hetken odottaminen voi tarjota selkeämmän käsityksen tilanteesta ja johtaa tuottavampiin keskusteluihin.

Toimintaesimerkkejä keskustelutaulukoille

 • Tehtävä 1: Skenaarioiden lajittelu: Anna opiskelijoille luettelo skenaarioista ja pyydä heitä lajittelemaan jokainen skenaario "Puhu aikuiselle"- tai "Ei tarvitse puhua aikuiselle" -kategorioihin. Keskustele heidän perusteluistaan ​​myöhemmin.

 • Tehtävä 2: Roolileikki: Yhdistä oppilaat pariksi ja anna heille erilaisia ​​skenaarioita. Yksi oppilas toimii lapsena ja toinen aikuisena. Heidän tulee olla vuorovaikutuksessa roolileikkiskenaariossa ja osoittaa, milloin puhua aikuisen kanssa. Tällainen laskentataulukko opettaa ja rohkaisee harkitsemaan aikuisen avun hakemista.

 • Tehtävä 3: Tarinoiden luominen: Pyydä oppilaita luomaan novelleja annettujen skenaarioiden perusteella. Niiden tulisi sisältää ajatus siitä, milloin puhua aikuisen kanssa. Tämän tyyppiset työarkit edistävät vastuullista päätöksentekoa eri tilanteissa.

 • Tehtävä 4: Luokkakeskustelu: Esitä avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät skenaarioihin ja milloin puhua aikuisen kanssa. Työtaulukot voivat kattaa monenlaisia ​​aiheita. Ota luokka mukaan ryhmäkeskusteluun tutkiaksesi erilaisia ​​näkökulmia ja syitä.

 • Tehtävä 5: Tosielämän skenaariot: Kannusta oppilaita keksimään omia tosielämän skenaarioita, joissa on tärkeää tietää, milloin puhua aikuisen kanssa. He voivat kirjoittaa lyhyitä kappaleita tai piirtää kuvia kuvaamaan näitä skenaarioita.

 • Tehtävä 6: Luo päätöspuu: Anna oppilaille päätöspuumalli. Pyydä heitä täyttämään oksat skenaarioilla ja päätöksillä siitä, keskustellaanko aikuisen kanssa vai ei. Tämä visuaalinen esitys voi auttaa vahvistamaan konseptia.

Vinkkejä keskustelutaulukon tekemiseen

 1. Määrittele tavoite: Selvennä keskustelutaulukon tarkoitus. Päätä, onko kyse keskustelutaitojen opettamisesta, tiettyjen skenaarioiden tutkimisesta vai kielen vivahteiden harjoittelusta.

 2. Valitse kohdeyleisö: Tunnista ikäryhmä tai oppilaat, joille taulukko on tarkoitettu. Harkitse heidän ymmärrystään ja räätälöi sisältö sen mukaan.

 3. Suunnittele skenaarioita tai aiheita: Kehitä skenaarioita tai aiheita, jotka ovat linjassa laskentataulukon tavoitteen kanssa. Valitse tosielämän tilanteet, jotka vaativat keskustelua ja päätöksentekoa.

 4. Luo kysymyksiä ja kehotteita: Luo jokaiseen skenaarioon liittyviä kysymyksiä ja kehotteita. Niiden pitäisi kannustaa kriittiseen ajatteluun, pohdiskeluun ja keskusteluperiaatteiden soveltamiseen. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä keskustelutaulukoiden luomisessa, koska se auttaa rakentamaan luottamusta.

 5. Sisällytä ohjeita ja vinkkejä: Tarjoa ohjeita kunkin skenaarion lähestymiseen. Anna vinkkejä sopivasta kielestä, sävystä, kehonkielestä ja tehokkaista viestintästrategioista.

 6. Sisällytä pohdiskelu ja keskustelu: Sisällytä pohdintaa varten kohdat jokaisen skenaarion jälkeen. Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he ovat oppineet, ja keskustelemaan näkemyksistään kollegoiden tai mentoreiden kanssa.

Lisää Storyboard That resursseja ja tulosteita


Kuinka Tehdä Keskustelutaulukko

1

Valitse Yksi Valmiista Malleista

Meillä on paljon malleja, joista valita. Katso esimerkkiämme inspiraation saamiseksi!

2

Napsauta "Kopioi malli"

Kun teet tämän, sinut ohjataan kuvakäsikirjoituksen luojaan.

3

Anna Työkirjallesi Nimi!

Muista kutsua sitä aiheeseen liittyväksi, jotta löydät sen helposti tulevaisuudessa.

4

Muokkaa Työtaulukkoasi

Täällä voit lisätä ohjeita, tiettyjä kuvia ja tehdä haluamasi esteettiset muutokset. Vaihtoehtoja on loputtomasti!

5

Napsauta "Tallenna ja poistu"

Kun olet valmis, napsauta tätä painiketta oikeassa alakulmassa poistuaksesi kuvakäsikirjoituksesta.

6

Seuraavat Vaiheet

Täältä voit tulostaa, ladata PDF-tiedostona, liittää sen tehtävään ja käyttää digitaalisesti ja paljon muuta!Hyvää luomista!


Usein Kysyttyjä Kysymyksiä Keskustelutaulukoista

Mitä aiheita voidaan käsitellä keskustelutaulukoiden avulla?

Ne kattavat erilaisia ​​​​aiheita, kuten aktiivista kuuntelua, empatiaa, konfliktien ratkaisua, digitaalista viestintää, kulttuurista herkkyyttä, ammatillista etikettiä, kysymystekniikoita ja paljon muuta. Nämä aiheet kehittävät kommunikointitaitoja erilaisissa tilanteissa ja edistävät tehokasta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta.

Mitkä ikäryhmät sopivat keskustelutaulukoiden käyttämiseen?

Nämä laskentataulukot voidaan räätälöidä monenlaisille ikäryhmille, mikä tekee niistä monipuolisia työkaluja viestintätaitojen kehittämiseen. Näitä laskentataulukoita voidaan mukauttaa alakoululaisten, yläkoululaisten, lukiolaisten, korkeakouluopiskelijoiden ja jopa aikuisten tarpeisiin. Työsarjojen sisältöä, monimutkaisuutta ja muotoa voidaan muokata kohde-ikäryhmän kognitiivisten kykyjen, kielitaidon ja kehitysvaiheiden perusteella. Tämä mukautumiskyky varmistaa, että keskustelutaulukot ovat tehokkaita kommunikaatiotaitojen parantamisessa eri koulutustasoilla ja elämänvaiheilla.

Ovatko keskustelutaulukot linjassa tosielämän keskustelujen kanssa vai ovatko ne teoreettisia?

Ne on suunniteltu sopeutumaan tiiviisti tosielämän keskusteluihin sen sijaan, että ne olisivat puhtaasti teoreettisia. Ne tarjoavat käytännön skenaarioita, harjoituksia ja kehotteita, jotka simuloivat aitoa vuorovaikutusta. Näiden laskentataulukoiden avulla oppijat saavat käytännön kokemusta ja oivalluksia todellisten keskustelujen navigoimiseen, mikä edistää taitoja, joita he voivat helposti soveltaa päivittäisessä vuorovaikutuksessaan. Tämä käytännöllinen lähestymistapa auttaa kuromaan umpeen teorian ja todellisen viestinnän välistä kuilua ja tekee keskustelutaulukoista tehokkaita työkaluja taitojen kehittämiseen.

Näytä kaikki taulukkomallit!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/luo/milloin-puhua-aikuiselle-tehtävät
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.