×

Let us know what date & time you prefer?

https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/sosiaalinen-emotionaalinen-oppiminen

Mikä on sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen?

Sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen eli lyhyesti SEL on taitojen opettaminen ja kehittäminen, joita tarvitaan suurten tunteiden hallintaan, suhteiden muodostamiseen, itsetietoisuuteen, ongelmien ratkaisemiseen, vastuullisten valintojen tekemiseen ja tavoitteiden asettamiseen. SEL keskittyy myös avoimeen viestintään, sosiaaliseen tietoisuuteen ja empatiaan.


Mitkä ovat sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen viisi ydinosaamista?

Itsetietoisuus

Itsetietoisuus on kyky tunnistaa omat tunteet, vahvuudet, heikkoudet ja stressitekijät. Se on myös silloin, kun joku voi kysyä itseltään, miksi minusta tuntuu tältä? Mikä on tarkoitukseni? Kuinka voin muuttaa käyttäytymistani?


Itsensä johtaminen

Itsehallinta on kyky hallita omia tekojaan. Joitakin esimerkkejä tästä ovat itsemotivaatio, itsehillinnän harjoittaminen, tavoitteiden asettaminen itselleen ja tunnistaminen, kun tarvitaan taukoa, aikaa yksin tai syvään henkeä.


Sosiaalinen tietoisuus

Sosiaalinen tietoisuus on kyky ymmärtää asioita muiden ihmisten näkökulmasta ja tuntea empatiaa toisia kohtaan. Se on myös kyky osoittaa kunnioitusta toisia kohtaan ja arvostaa ja omaksua monimuotoisuus.


Suhdetaidot

Suhdetaidot ovat kyky muodostaa ja ylläpitää mielekkäitä ja terveellisiä suhteita muihin henkilöihin. He voivat olla romanttisia, ammattilaisia tai joukkuetovereita tai ystävyyssuhteita. Kaikenlaisten terveiden suhteiden tärkeitä osia ovat avoin viestintä, kuuntelu, luottamus, yhteistyö, kompromissit ja ongelmanratkaisu. Lasten on myös tärkeää ymmärtää, miltä YK: n terve suhde näyttää.


Vastuullinen päätöksenteko

Vastuullinen päätöksenteko on kyky tehdä rakentavia ja hyvin harkittuja päätöksiä omasta käyttäytymisestä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Joitakin tämän näkökohtia ovat syyn ja seurauksen huomioon ottaminen, tilanteen ja päätöksen arviointi, mahdolliset tulokset, vaikutus muihin ja itsereflektio.


Esimerkkejä SEL-komponenteista

Jos haluat lisätietoja osaamisalueista, muista tutustua CASELiin!


Miksi opiskelijat tarvitsevat sosiaalista ja emotionaalista oppimista?

On monia syitä, miksi SEL on tärkeä lapsen kehitykselle ja kasvulle ihmisenä. Ensimmäinen syy on akateeminen suorituskyky. Lapset työskentelevät ahkerasti keskittyäkseen koulutyöhön, ja on tärkeää, että he ovat mukavia, onnellisia ja emotionaalisesti hyvin pyörittyjä, jotta he voivat toimia parhaan kykynsä mukaan. Emotionaalisesti vakailla lapsilla on vähemmän käyttäytymisongelmia ja he pystyvät pysymään paremmin akateemisella tiellä. Toinen syy, miksi opiskelijat tarvitsevat SEL: ää, on yleinen elämänlaatu ja hyvinvointi. Kun opiskelijoille opetetaan nimenomaisesti sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, heistä kasvaa aikuisia, jotka pystyvät hallitsemaan elämän haasteita ja stressaavia tilanteita. Viimeinen syy, miksi SEL on niin tärkeä nuorena, on tulevaisuuden ura ja menestys työvoimassa. Aikuiset kohtaavat haasteita koko ajan työssä, ja kyky hallita ongelmia ja konflikteja on taito, joka kaikilla aikuisilla on oltava; tämän oppiminen nuorena on ratkaisevan tärkeää. Empaattiset, itsetietoiset ja kommunikoivat lapset kasvavat empaattisiksi, itsetietoisiksi ja kommunikoiviksi aikuisiksi.

Opiskelijat tarvitsevat myös SEL: ää auttamaan heitä oppimaan käsittelemään erityyppisiä ongelmia ja haasteita, joita he mahdollisesti kohtaavat jossain vaiheessa lapsuudessaan. Usein odotamme, että lapset tietävät tietysti, kuinka käsitellä itseään tietyissä tilanteissa, vaikka todellisuudessa heille on todella näytettävä tie. Joitakin esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat kiusaaminen, rasismi, syrjäytyminen, kiusanteko, kaikenlainen väärinkäyttö, sopimattomat suhteet, verkkokiusaaminen, sosiaalisen median käyttäytyminen ja internetin turvallisuus.


Kuinka sosiaalista ja emotionaalista oppimista opetetaan nimenomaisesti?

Kouluille ja piireille on tarjolla monia sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen ohjelmia. SEL: ää opetetaan luokkahuoneopetuksen, roolipelien, avoimen piirin keskustelujen ja projektien kautta. Opettajat voivat aloittaa vuoden tavoitteiden asettamisella, itse motivoivilla harjoituksilla ja kasvua ajattelevalla toiminnalla. Tämä perusta auttaa opiskelijoita tuntemaan olonsa mukavammaksi oppimisympäristössä, mikä tekee tutkijoista enemmän huomiota. Suuri osa SEL: stä opetetaan "mitä jos" -skenaarioiden ja roolipelien kautta. Mahdollisuus laittaa itsensä muiden kenkiin on erittäin voimakas taito saada ja auttaa oppilaita oppimaan empatiaa ja viestintätaitoja. Opiskelijoita pyydetään usein keskustelemaan kotona perheenjäsenten kanssa siitä, mitä he ovat oppineet; Itse heijastus on myös suuri osa SEL: ää.


Kuinka opettajat ja opiskelijat voivat käyttää Storyboard That sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimiseen?

Joskus lapsilla on vaikea puhua sosiaalisista tilanteista ja epämiellyttävistä aiheista ikäisensä edessä, ja joskus he eivät vain tiedä miten sanoa mitä haluavat sanoa. Ajatusten kirjoittaminen muistiin ja havainnollistaminen ovat hyödyllisiä tapoja lapsille saada selville, mitä ajattelevat. Storyboard That on erinomainen foorumi, jonka avulla opiskelijat voivat ilmaista itseään ja tunteitaan kuvien ja sanojen avulla, kun se voi olla niin usein haaste niin monille. Sen avulla opettajat voivat erottaa tehtävät ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden valita heille parhaiten sopiva asettelu, samalla kun heidän ajatuksensa pysyvät yksityisinä, jos he haluavat sitä.

Kuvakäsikirjoitukset ovat erinomainen tapa järjestää ja esittää tietoa samanaikaisesti, ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuden olla luovia ja hauskaa ilmaista itseään. Koska käytettävissä on monia erityyppisiä kuvakäsikirjoituksia, opettajat voivat tarjota erilaisia vaihtoehtoja yksilöllisten tarpeiden, vahvuuksien ja oppimistyylien perusteella. Opettajat voivat myös hyödyntää ennalta tehtyjä oppitunteja ja resursseja terveyden ja hyvinvoinnin sekä erityisopetuksen hyväksi ja räätälöidä tarpeen mukaan.

Esimerkkitapahtumat opiskelijoille

Vastuullisten päätösten tekeminen


Vastuullisesta päätöksenteosta käydyn keskustelun / oppitunnin jälkeen opettajat voivat pyytää opiskelijoita tekemään seuraavat toimet:

  1. Ajattele aikaa, jolloin sinun piti tehdä vaikea päätös .
  2. Luo 3-soluinen kuvakäsikirjoitus kuvaussoluilla.
  3. Kuvaile ja havainnollista päätöksen tekemisen ajatteluprosessia ja johtopäätöstä.
  4. Jos haluat, lisää solu, joka kuvaa toista mahdollista tulosta, jos olisit tehnyt eri päätöksen.

Nämä kuvakäsikirjoitukset tulisi pitää yksityisinä, jotta opiskelijat voivat kaivautua syvälle ja olla rehellisiä itsensä heijastamiseen.

Suhteissa liikkuminen


Suhteista käydyn keskustelun / oppitunnin jälkeen opettajat voivat saada oppilaat tekemään seuraavat toimet:

  1. Ajattele aikaa, jolloin sinulla oli haastava tilanne sellaisen henkilön kanssa, johon sinulla on minkäänlaisia suhteita.
  2. Luo 3-soluinen kuvakäsikirjoitus kuvaussoluilla.
  3. Kuvaile ja kuvaa haastava tilanne ja miten se onnistui. Käytä vuoropuhelua.

Nämä kuvakäsikirjoitukset tulisi pitää yksityisinä, jotta opiskelijat voivat kaivautua syvälle ja olla rehellisiä itsensä heijastamiseen.


Valmiit SEL-resurssit

Koska jokainen toiminto voidaan räätälöidä erilaisille tilanteille ja opiskelijoille, opettajat voivat hyödyntää valmiita resursseja sisällyttääkseen Storyboard That SEL-opetussuunnitelmaansa. Alla on useita resursseja, joita suosittelemme eri ikäryhmille. Monet näistä resursseista auttavat opettajia tarjoamaan opiskelijoille skenaarioita, jotka voidaan havainnollistaa käytännön ja vahvistuksen muodossa.*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/sosiaalinen-emotionaalinen-oppiminen
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.