https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/teemoja-symbolit-motiivejaYksi kauniista asioista tarinoista on taustalla olevat oppitunnit, moraalit tai kritiikki, joita ne sisältävät. Opettamalla oppilaita tunnistamaan nämä piilotetut viestit tuovat syvällisempää kirjallista kokemusta.

Storyboarding on erinomainen tapa opettaa teemojen, symbolien tai kuvioiden käsite. Se sallii visuaalisten kuvien tai symbolien kertoa tarinoita, jolloin ajatukset on helppo oppia ymmärtämään ja selittämään. Storyboardsilla opiskelijat voivat kuvata abstrakteja ajatuksia konkreettisesti, hyödyllisenä välineenä lukion tai lukiolaisille.


Määritetyt teemat, symbolit ja motiivit

Kirjallisuudessa teemat, kuviot ja symbolit palvelevat useita tarkoituksia. Jotkut välittävät muita kuin tekstissä nimenomaisesti esitettyjä merkityksiä. Toiset auttavat lukijaa ymmärtämään merkin tai tekijän aiotun viestin motivaatioita. Joskus teemoja, symboleja tai motiiveja vain maalaa kuva lukijan mielessä toistamalla kuvia.


TEEMA Teema on keskustelun aihe, kirjoitustyö, henkilön ajatukset tai näyttely; aihe tai otosviesti.
MOTIIVI Motiivi on erottuva piirre tai toistuva ajatus taiteellisessa tai kirjallisessa kokoonpanossa.
SYMBOLI Symboli on jokin muu kohde, jota käytetään tai jota käytetään; usein tunnus, merkki tai merkki, joka edustaa jotain syvempää ja tärkeämpää. Se voi olla materiaaliaine, joka edustaa jotain epäolennoista.Suositeltava oppituntisuunnitelma

Yleiskuva oppitunnista

Opiskelijoille annetaan tietty teema, symboli tai motiivi seurata koko romaanin lukemista.

Aika: koko yksikössä

Taso: 8-12

tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata keskeistä teemaa, symbolia tai kuviota kirjallisuuden teoksesta ja välittää ymmärryksensä merkityksestä storyboardingin avulla.


  1. Tunnista esimerkkejä aiheesta, symbolista tai kuviosta fiktiivisessä tekstissä ja tulkitse sen merkitystä.
  2. Tunnista edellä mainitun vaikutukset kuvitteellisten tekstien tontteihin.
  3. Osoita symboliikan ymmärtämistä täyttämällä abstraktin ajatuksen graafinen järjestäjä tai visuaalinen esitys.

Ennakkovaatimukset

Opiskelijoiden pitäisi ymmärtää, että esineillä on niihin liittyviä syvempiä merkityksiä, tunteita tai tunteita. Esimerkiksi opiskelijoiden on voitava selittää amerikkalaisen lipun merkitys ja luetella kolme tunteitaan tai tunteita, jotka liittyvät sen kirjaimelliseen merkitykseen.

Oppiaiheelliset olennaiset kysymykset


  1. Miten abstrakti idea voi luoda syvemmän merkityksen?
  2. Mitkä ovat toistuvan rakenteen merkitykset kirjallisuudessa?
  3. Miten symbolit vaikuttavat jokapäiväiseen elämään?

Odotetut opiskelijan ennakkotapaukset / väärinkäsitykset

Joillakin opiskelijoilla on vaikeuksia ajatella abstraktisti. Monet opiskelijat eivät ymmärrä, että joillakin teemoilla, symboleilla tai motiiveilla on yleisiä tai yleisiä merkityksiä.


Osoitetut yhteiset ydinvaltion standardit


Vaikka tätä oppituntia voidaan käyttää useiden palkkaluokkien tasolla, alla olevat esimerkit ovat luokkien 9-10 yhteisiä perusvaatimuksia. Katso yhteisten ydinvaltioiden standardit luokkakelpoisille säikeille.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Oppitunnin tiedot / menettely

Ennen lukemista

Pyydä oppilaita täyttämään laskentataulukko täyttämällä kuvakäsikirjassa oleviin kuviin liittyvät ajatukset, tunteet ja tunteet. Tämä kertoo, että jokaisella kuvalla on abstrakti merkitys.

Lukemisen aikana

Romaanin alussa opettajan tulee antaa jokaiselle opiskelijalle oma teema, symboli tai motiivi seurata. Opiskelijan tulee suorittaa mallikuvakäsikirjoitus keräämällä suora lainaus, sivunumero ja selitys käsitteestä.

Lukemisen jälkeen

Kun opiskelijat ovat seuranneet konseptinsa romaanin kautta, he luovat oman kuvakäsikirjoituksensa. Sen pitäisi kuvata visuaalisesti kohtaus, sisältää suora lainaus ja selittää sen merkitys kullekin luvulle. Alla on valmiita esimerkkejä.

Kuinka Opettaa Oppilaita Sisällyttämään Teemoja, Symboleja ja Motiiveja Luovaan Kirjoittamiseen

1

Esittele Käsitteet

Aloita selittämällä opiskelijoille teemojen, symbolien ja motiivien käsitteet. Anna selkeät määritelmät ja esimerkit jokaisesta elementistä ja keskustele niiden merkityksestä tarinankerronnassa.
2

Lue ja Analysoi Mentoritekstejä

Valitse muutama mentoriteksti, jotka osoittavat vahvaa teemojen, symbolien ja aiheiden käyttöä. Lue ja analysoi nämä tekstit ryhmänä ja korosta, kuinka kirjoittaja yhdistää nämä elementit tarinan parantamiseksi. Kannusta oppilaita tunnistamaan havaitsemansa teemat, symbolit ja aiheet ja keskustelemaan niistä.
3

Aivoriihi Teemat

Ohjaa oppilaita laatimaan aivoriihi luettelo mahdollisista teemoista, joita voidaan tutkia omassa kirjoituksessaan. Kannusta heitä ajattelemaan universaaleja ideoita, yhteiskunnallisia kysymyksiä tai henkilökohtaisia kokemuksia, joita voidaan tutkia ja kehittää heidän kertomuksissaan.
4

Valitse Symbolit ja Aiheet

Kun opiskelijat ovat valinneet kirjoitettavaksi teeman, auta heitä tunnistamaan symboleja ja aiheita, jotka voivat tukea ja vahvistaa valittua teemaa. Opeta heitä valitsemaan symboleja, joilla on merkitystä, ja motiiveja, jotka voidaan toistaa tai kehittää heidän tarinoissaan.
5

Suunnittelu ja Piirustus

Auta oppilaita suunnittelemaan luovia kirjoitusteoksia yhdistämällä valitut teemat, symbolit ja motiivit. Kannusta heitä luomaan ääriviiva tai kuvakäsikirjoitus, joka sisältää tiettyjä kohtauksia tai hetkiä, joissa nämä elementit esitellään tai kehitetään. Tue heitä alkuperäisten luonnosten laatimisessa ja anna tarvittaessa palautetta ja ohjeita.
6

Pohdi ja Tarkista

Ohjaa oppilaita pohtimaan kirjoitusluonnoksiaan ja tarkistamaan teemojen, symbolien ja motiivien yhdistämistä. Kannusta heitä arvioimaan, lisäävätkö nämä elementit tehokkaasti tarinoidensa syvyyttä ja merkitystä. Anna rakentavaa palautetta ja parannusehdotuksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä teemoista Symbolit ja aiheet

Mikä on kirjallisuuden teema?

Teema on aihe tai viesti, jota kirjailija tutkii kirjallisuudessa. Se voi olla universaali idea, kuten rakkaus tai kuolema, tai tarkempi käsite, kuten vallan turmeleva vaikutus.

Mikä on motiivi kirjallisuudessa?

Motiivi on toistuva symboli, kuva tai idea, joka esiintyy kirjallisessa teoksessa. Se voi toimia symbolisena esityksenä suuremmasta teemasta tai ideasta.

Mikä on symboli kirjallisuudessa?

Symboli on esine, toiminta tai idea, joka edustaa jotain muuta, usein suurempaa, abstraktimpaa käsitettä. Esimerkiksi kyyhkynen voi symboloida rauhaa tai punainen ruusu voi symboloida rakkautta.

Mitä eroa on symbolilla ja motiivilla?

Vaikka sekä symbolit että motiivit ovat toistuvia elementtejä kirjallisessa teoksessa, symboli on tyypillisesti konkreettinen esine, joka edustaa jotain abstraktia, kun taas motiivi on ajatus tai teema, joka toistuu läpi teoksen.

Löydä lisää tämän kaltaisia aktiviteetteja 6-12 ELA -kategoriastamme!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/teemoja-symbolit-motiiveja
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.