https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/teemoja-symbolit-motiivejaYksi kauniista asioista tarinoista on taustalla olevat oppitunnit, moraalit tai kritiikki, joita ne sisältävät. Opettamalla oppilaita tunnistamaan nämä piilotetut viestit tuovat syvällisempää kirjallista kokemusta.

Storyboarding on erinomainen tapa opettaa teemojen, symbolien tai kuvioiden käsite. Se sallii visuaalisten kuvien tai symbolien kertoa tarinoita, jolloin ajatukset on helppo oppia ymmärtämään ja selittämään. Storyboardsilla opiskelijat voivat kuvata abstrakteja ajatuksia konkreettisesti, hyödyllisenä välineenä lukion tai lukiolaisille.


Määritetyt teemat, symbolit ja motiivit

Kirjallisuudessa teemat, kuviot ja symbolit palvelevat useita tarkoituksia. Jotkut välittävät muita kuin tekstissä nimenomaisesti esitettyjä merkityksiä. Toiset auttavat lukijaa ymmärtämään merkin tai tekijän aiotun viestin motivaatioita. Joskus teemoja, symboleja tai motiiveja vain maalaa kuva lukijan mielessä toistamalla kuvia.


TEEMA Teema on keskustelun aihe, kirjoitustyö, henkilön ajatukset tai näyttely; aihe tai otosviesti.
MOTIIVI Motiivi on erottuva piirre tai toistuva ajatus taiteellisessa tai kirjallisessa kokoonpanossa.
SYMBOLI Symboli on jokin muu kohde, jota käytetään tai jota käytetään; usein tunnus, merkki tai merkki, joka edustaa jotain syvempää ja tärkeämpää. Se voi olla materiaaliaine, joka edustaa jotain epäolennoista.Suositeltava oppituntisuunnitelma

Yleiskuva oppitunnista

Opiskelijoille annetaan tietty teema, symboli tai motiivi seurata koko romaanin lukemista.

Aika: koko yksikössä

Taso: 8-12

tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata keskeistä teemaa, symbolia tai kuviota kirjallisuuden teoksesta ja välittää ymmärryksensä merkityksestä storyboardingin avulla.


  1. Tunnista esimerkkejä aiheesta, symbolista tai kuviosta fiktiivisessä tekstissä ja tulkitse sen merkitystä.
  2. Tunnista edellä mainitun vaikutukset kuvitteellisten tekstien tontteihin.
  3. Osoita symboliikan ymmärtämistä täyttämällä abstraktin ajatuksen graafinen järjestäjä tai visuaalinen esitys.

Ennakkovaatimukset

Opiskelijoiden pitäisi ymmärtää, että esineillä on niihin liittyviä syvempiä merkityksiä, tunteita tai tunteita. Esimerkiksi opiskelijoiden on voitava selittää amerikkalaisen lipun merkitys ja luetella kolme tunteitaan tai tunteita, jotka liittyvät sen kirjaimelliseen merkitykseen.

Oppiaiheelliset olennaiset kysymykset


  1. Miten abstrakti idea voi luoda syvemmän merkityksen?
  2. Mitkä ovat toistuvan rakenteen merkitykset kirjallisuudessa?
  3. Miten symbolit vaikuttavat jokapäiväiseen elämään?

Odotetut opiskelijan ennakkotapaukset / väärinkäsitykset

Joillakin opiskelijoilla on vaikeuksia ajatella abstraktisti. Monet opiskelijat eivät ymmärrä, että joillakin teemoilla, symboleilla tai motiiveilla on yleisiä tai yleisiä merkityksiä.


Osoitetut yhteiset ydinvaltion standardit


Vaikka tätä oppituntia voidaan käyttää useiden palkkaluokkien tasolla, alla olevat esimerkit ovat luokkien 9-10 yhteisiä perusvaatimuksia. Katso yhteisten ydinvaltioiden standardit luokkakelpoisille säikeille.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Oppitunnin tiedot / menettely

Ennen lukemista

Pyydä oppilaita täyttämään laskentataulukko täyttämällä kuvakäsikirjassa oleviin kuviin liittyvät ajatukset, tunteet ja tunteet. Tämä kertoo, että jokaisella kuvalla on abstrakti merkitys.

Lukemisen aikana

Romaanin alussa opettajan tulee antaa jokaiselle opiskelijalle oma teema, symboli tai motiivi seurata. Opiskelijan tulee suorittaa mallikuvakäsikirjoitus keräämällä suora lainaus, sivunumero ja selitys käsitteestä.

Lukemisen jälkeen

Kun opiskelijat ovat seuranneet konseptinsa romaanin kautta, he luovat oman kuvakäsikirjoituksensa. Sen pitäisi kuvata visuaalisesti kohtaus, sisältää suora lainaus ja selittää sen merkitys kullekin luvulle. Alla on valmiita esimerkkejä.

Löydä lisää tällaisia aktiviteetteja keskikoulun ELA- ja lukion ELA-luokista!
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/teemoja-symbolit-motiiveja
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.