Hae
  • Hae
  • Omat Kuvataulut
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/merkki-kartta


Mikä on hahmokartta ja miksi sitä käytetään?

Hahmokartoitus on korvaamaton työkalu sekä luetun ymmärtämisessä että kirjoittamisessa. Se sisältää tarinan hahmojen yksityiskohtaisen analyysin, joka antaa käsityksen heidän persoonallisuuksistaan, motiiveistaan, suhteistaan ​​ja kehityksestään. Merkkikartta ei ole vain luettelo nimistä; se on kattava työkalu, joka paljastaa hahmojen monimutkaisen kudoksen ja niiden keskinäiset suhteet kertomuksessa. Tämä tekniikka parantaa lukijan ymmärtämistä ja sitoutumista tarinaan, mikä tekee siitä erityisen hyödyllisen sekä opettajille, kirjoittajille että innokkaille lukijoille.


Ymmärtämisen parantaminen karttojen avulla

Visuaalisille oppijoille tarkoitettujen oppilaiden avulla opiskelijat parantavat huomattavasti luetun ymmärtämistä hahmokartoilla, erityisesti tarinoissa, joissa on monimutkainen hahmodynamiikka. Opiskelijat käyttävät hahmokarttoja, jotka auttavat ymmärtämään ja analysoimaan, koska ne toimivat visuaalisena apuvälineenä ja auttavat pitämään kirjaa erilaisista hahmosarjoista, niiden piirteistä, taustoista ja siitä, miten ne liittyvät toisiinsa alusta alkaen. Jakamalla nämä tarinan elementit lukijat voivat ymmärtää paremmin yleisiä teemoja ja kerronnan kaaria sekä kunkin hahmon erityistarpeita.


Hahmosuhteiden visualisointi karttojen avulla

Useiden ikkunoiden merkkikartan graafinen järjestäjä on erityisen tehokas hahmojen välisten suhteiden visualisoinnissa. Tarinoissa, joissa on suuri näyttelijä tai monimutkaiset suhteet, nämä järjestäjät voivat yksinkertaistaa ymmärtämistä tarjoamalla selkeän visuaalisen esityksen siitä, miten hahmot ovat vuorovaikutuksessa. Olipa kyseessä sukupuu, yhteyksien verkko tai yksinkertainen kaavio, nämä työkalut helpottavat kerronnan monimutkaisuutta.


Hahmokehityksen seuranta karttojen avulla

Yksi tarinakartan tärkeimmistä eduista on sen kyky seurata hahmon kasvua ja kehitystä. Näiden karttojen avulla lukijat voivat tarkkailla, kuinka hahmot muuttuvat, kehittyvät ja reagoivat erilaisiin tapahtumiin koko tarinan ajan. Tämä seuranta on erityisen hyödyllinen päähenkilöiden ja antagonistien analysoinnissa, mikä tarjoaa selkeämmän käsityksen heidän motivaatioistaan ​​tai erityistarpeistaan ​​ja muunnoksistaan ​​kerronnan alussa ja lopussa.


Eri tyyppiset kartat ja järjestäjät

Karttoja on useita muotoja ja tyylejä, joista jokainen sopii erityyppisiin kertomuksiin ja tarkoituksiin. Jotkut kartat ovat yksinkertaisia ​​ja yksinkertaisia, kun taas toiset ovat yksityiskohtaisempia ja yksityiskohtaisempia.


Yksinkertaiset hahmokaaviot

Peruskartat ovat usein yksinkertaisia ​​kaavioita, joissa luetellaan hahmot sekä heidän ensisijaiset piirteensä, roolit tarinassa sekä suhteet muihin hahmoihin ja teemaan. Oppilaat käyttävät näitä kaavioita vähemmän monimutkaisiin kertomuksiin tai syvemmän analyysin lähtökohtana.


Yksityiskohtaiset hahmojen kuvakäsitykset

Monimutkaisemmat kartat, kuten yksityiskohtaiset kuvakäsikirjoitukset, voivat sisältää kuvia, suoria lainauksia ja laajoja muistiinpanoja jokaisesta eri hahmosta. Näitä käytetään usein monimutkaisempiin tarinoihin tai syvällisempiin tutkimuksiin, mikä mahdollistaa kattavan ymmärryksen kunkin hahmon roolista ja kehityksestä.


Tehokkaan kartan luominen: Vaiheittainen opas

Tehokkaan tarinakartan luominen edellyttää kerronnan tarinan elementtien, kuten hahmojen asetelman ja teeman, harkitsemista.


Oikean merkkien järjestäjämuodon valitseminen

Karttamuodon graafisen järjestäjän valinnan tulee perustua tarinan elementtien monimutkaisuuteen ja kohdeyleisöön. Yksinkertaiset kaaviot saattavat riittää yksinkertaisiin tarinoihin, kun taas monimutkaiset kertomukset saattavat vaatia yksityiskohtaisemman hahmokartan graafisen järjestäjän.


Pää- ja toissijaisten hahmojen luettelointi kartallasi

Tarinakartan rakentamisen yhteydessä on tärkeää listata sekä pää- että toissijaiset hahmot ja luokitella heidät niiden tärkeyden ja roolin mukaan tarinassa. Tämä voi auttaa oppilaita ymmärtämään erikoishahmojen kerronnan rakennetta ja dynamiikkaa.


Hahmovuorovaikutusten ja -suhteiden dokumentointi

Tehokkaan tarinakartan ei pitäisi dokumentoida vain yksittäisiä hahmoja, vaan se voi myös seurata heidän vuorovaikutustaan, suhteitaan, konfliktejaan ja liittoutumiaan. Tämä tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan narratiivin sosiaalisesta ja suhteellisesta dynamiikasta.


Päivitetään hahmoanalyysitoimintaasi

Kun hahmot menevät uusiin paikkoihin kerronnassa ja suhteiden muodossa, on tärkeää päivittää tarinakartta. Tämä jatkuva päivitys varmistaa, että kartta pysyy relevanttina ja tarkana työkaluna koko luku- tai kirjoitusprosessin ajan.


Mikä on merkkikartan kirjallisuusesimerkkejä

Erilaiset kirjalliset teokset tarjoavat erinomaisen tarinahahmokarttasovelluksen. Nämä hahmokarttaesimerkit osoittavat, kuinka karttoja voidaan käyttää tehokkaasti analysoimaan erilaisia ​​kertomuksia ja hahmojen monimutkaisuutta.


Tutki erilaisia ​​esimerkkejä kirjallisuudesta parantaaksesi ymmärrystäsi:Vinkkejä opettajille

Nämä kartat ovat erinomainen työkalu kouluttajille, jotka auttavat kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettamisessa.


Online-merkkikartan käyttö opiskelijoille

Opettajat voivat esitellä opiskelijoille online-hahmokarttojen hahmoluetteloita, selittää niiden hyödyt ja osoittaa, kuinka niitä voidaan käyttää luetun ymmärtämisen ja analyyttisten taitojen parantamiseen pitämällä kirjaa hahmoista, kuten sivuhahmoista, päähenkilöstä ja hahmosarjoista sekä niiden erilaisista hahmoista. hahmon luonteenpiirteet.


Hahmoprojektien mukauttaminen eri lukutasoille

Näitä karttoja voidaan muokata eri ikäryhmille tai lukutasoille sopiviksi, mikä varmistaa, että ne ovat saatavilla ja hyödyllisiä kaikenikäisille opiskelijoille. Tämä mukautuvuus tekee näistä kartoista monipuolisen työkalun opetustyökalupakkauksessa.


Tuntisuunnitelman vaihtoehdot online-hahmokarttojen käyttöön

Monille kirjallisille teoksille, erityisesti romaaneille, hahmon kehittäminen on olennaista. Kirjalliset hahmot ohjaavat toimintaa ja konflikteja; ne luovat syyn tarinan olemassaoloon. Hahmojen kartoittaminen voi olla niin yksinkertaista kuin pyytää oppilaita täyttämään kaavioita, jotka seuraavat hahmojen tärkeitä puolia, tai niin monimutkaista kuin hahmojen arkkityyppien luokittelu. Toinen loistava hahmoanalyysistrategia on käyttää kuvakäsikirjoituksessa kolmea sarakehuomautusta: erillisiä kuvakäsikirjoituksia, jotka kertovat hahmon tunteista, toimista ja tärkeästä dialogista romaanin kolmessa eri osassa.Suositeltu tuntisuunnitelmamme

Yleiskatsaus oppitunnista

Luokkataso: 3-12

Aika: 10 minuuttia esittelyyn, jatkuu koko lukemisen ajan

Koska hahmot ovat keskeisiä melkein jokaisessa tarinassa ja juonen keskeisiä, on hyödyllistä, että oppilaat tunnistavat hahmot ja kartoittavat heidät, kun he viittaavat takaisin tekstiin. Tarinakarttamallin tärkein osa on auttaa oppilaita pitämään hahmot, piirteet ja motivaatiot järjestyksessä. Kun oppilaat tulkitsevat hahmoja väärin, he menettävät juonen käsityksensä ja tekevät usein kriittisiä lukuvirheitä.


Tavoitteet

Oppilaat voivat lukea, ottaa pois ja luetella tiettyjen hahmojen tärkeitä ominaisuuksia ymmärtääkseen niiden vaikutuksen juoneeseen. He pystyvät myös päättelemään ja ennustamaan, mitä hahmo voisi tehdä hänen persoonallisuutensa perusteella.


Standardit

Vaikka tätä oppituntia voidaan käyttää monille luokkatasoille, alla on yleiset perusstandardit luokille 9–12. Katso Common Core State -standardeistasi oikeat luokkaan sopivat säikeet.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Olennaisia ​​hahmokysymyksiä

  1. Miten hahmot ohjaavat juonen?
  2. Miksi on tärkeää tietää hahmon piirteet ja motiivit?
  3. Miten hämmentäviä hahmoja voidaan välttää?


Ennen lukemista

Ennen lukemista on hyvä esitellä oppilaille hahmoluettelo. Tämä on erityisen hyödyllistä romaaneissa tai näytelmissä, joissa on useita hahmoryhmiä ja juonenkäänteitä. Anna oppilaille hahmotehtävä, jonka haluat heidän täyttävän ennen lukemista. Hahmokartan tarjoaminen antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua hahmojen nimiin ja tarkkailla niitä lukiessaan.

Lukemisen aikana

Lukeessaan oppilaiden tulee seurata hahmoja ja täyttää tiedot heistä. Loistava tapa tehdä tämä on pysähtyä jokaisen näytöksen tai luvun jälkeen ja pyytää heitä täyttämään oppimansa uudet tiedot. Jos oppilaiden tila loppuu painetusta laskentataulukosta, he voivat jatkaa vihkoinsa tai paperin kääntöpuolelle.

Lukemisen jälkeen

Pyydä oppilaita lukemisen jälkeen vertaamaan valmiita kuvakäsikirjoituksia luokkatoverinsa kanssa ja kirjaamaan tiedot, jotka he ovat saattaneet unohtaa. Tämä tekee siitä erinomaisen opinto-oppaan, ja voit pyytää oppilaita suorittamaan kirjoitusprojektin luonneanalyysin perusteella!Odotetut opiskelijoiden ennakkokäsitykset/väärinkäsitykset

Täyttäessään hahmon motivaatioita tai attribuutteja opiskelijat saattavat tarvita kertausta hahmon analysoinnissa. Kertoja/kirjoittaja ei kerro nimenomaisesti kaikkia hahmoa koskevia tietoja; Osa tiedoista opitaan toimien ja dialogin kautta. OSCAR on hyödyllinen strategia suoraan ja epäsuoraan karakterisointiin.


Ehdotetut muutokset ja mukautukset

Vähän tai ei mukautuksia

Kaikki opiskelijat voivat hyötyä hahmograafisesta järjestäjästä, mutta kaikki eivät tarvitse sellaista, jossa on jo valmiit tiedot. Loistava luonneanalyysistrategia näille opiskelijoille on tyhjä merkkikarttamalli. Tämä kannustaa opiskelijoita käyttämään kriittistä ajattelua taitojaan määrittääkseen itsenäisesti, minkä tiedon he pitävät merkityksellisenä. Opiskelijat voivat myös valita oman hahmonsa tai piirtää sen käsin painetulle kuvakäsikirjoitukselle. Tämä prosessi sisältää moniaistisen lähestymistavan ilman ylimääräistä suunnittelua. Tietysti, jos tämä mukautus on hyödyllistä opiskelijoille, se voidaan tehdä myös millä tahansa muulla tasolla.


Lieviä mukautuksia

Jotkut opiskelijat tarvitsevat hieman enemmän tietoa ja kehotuksia hahmosuhdekarttaan liittyen. Tämä voi sisältää jo hahmoesityksen ja erityiset kehotteet siitä, mitä tietoja heidän on tiedettävä hahmosta. Maniac Magee -käsikirjoitus on erinomainen esimerkki hahmojen kartoittamisesta. Siinä on jo kaikki päähenkilöt erityisine kehotteineen. Opiskelija näkee jokaisen nimen ja näkee, mitä hän tarvitsi saadakseen selville kustakin tietystä hahmosta. Hieman selkeämmin puhumalla opiskelijat eivät keskity epäolennaiseen tietoon tai menetä keskittymistä pääkohtiin. Jos opettaja on arvokasta oppilaille tai oppitunnille, hän voi helposti poistaa kuvakäsikirjoituksen hahmot, jotta oppilaat voivat luoda oman.


Keskitasoiset majoitukset

Usein on ainakin yksi oppilas, joka kamppailee lukemisen kanssa niin pitkälle, että ymmärtäminen on vaikeaa ilman jonkinlaista väliintuloa tai strategiaa. Storyboarding on erinomainen työkalu tämän tekemiseen tehokkaasti muuttamatta hahmosuhdekarttamallin muotoa kokonaisuudessaan. Nämä opiskelijat hyötyvät tyypillisesti selkeämmistä ohjeista, ja tässä tapauksessa se voi sisältää esimerkkejä siitä, mitä heidän tarinakarttaan tulisi sisällyttää, kuten ensimmäinen solu Hiirten ja miesten tarinakartassa. Ottaakseen askeleen pidemmälle opettaja voi joko tarjota enemmän hahmojen tietoja ja antaa oppilaan käyttää kuvakäsikirjoitusta oppaana graafisen järjestäjän sijaan. Tai opettajat voivat vapaasti muuttaa kehotteita vastaamaan oppilaiden kykyjä.Lisää esitys

Pyydä oppilaita kiinnittämään kuvakäsikirjoituksensa paperiin, joka vaatii perusteellisen selityksen romaanin elementistä, tai yhdistä tämä tehtävä Google-diaesitykseen tai PDF-telinetehtävän katseluprojektiin. Pyydä oppilaita esimerkiksi tulostamaan ja näyttämään PDF:llä luomansa kartat ja helpottamaan PDF-telinetehtävää, jonka avulla opiskelijat voivat esitellä PDF-muotoisia karttojaan toisilleen PDF-telinetehtävänäkymän tai "museogalleria"-kävelyn kautta. Katso artikkelimme kuvakäsikirjoituksen esittämisestä Google-diojen kautta.


Mukauta työarkkeja!

Jos etsit toista vaihetta tai vaihtoehtoista tehtävää, voit luoda merkkitulosteita luokassasi käytettävän Word-dokumenttitiedoston avulla! Nämä sinulle luodut laskentataulukkotiedostot voidaan mukauttaa ja tulostaa PDF-muodossa luotuina arkkina tai Word-dokumenttitiedostoina, joita opiskelijat voivat täyttää lyijykynällä, tai ne voidaan täyttää Storyboard Creatorissa kuten PDF-muodossa luotu digitaalinen laskentataulukko. Voit jopa luoda useita versioita niille opiskelijoille, jotka saattavat tarvita hieman lisäapua, ja pitää ne käsillä Word-asiakirjatiedostona tulevaa käyttöä varten! Löydä paljon PDF-muotoisia malleja ja tiedostoja, jotka on luotu työskentelyä varten tai aloita tyhjältä pohjalta. Aloita Storyboard That käyttö jo tänään ja tilaa sähköpostilla ilmaiset resurssipäivitykset, mukautettavat mallit ja valmiit laskentataulukot, jotka on luotu sinulle ja opiskelijoillesi.


Tyhjät merkkikartan hahmokartan mallit

Aiheeseen liittyvät toiminnot

Tutustu näihin karttatoimintoihin Rules- , Wonder- ja The Tragedy of Romeo and Juliet -oppaista.
Merkkikarttojen Käyttäminen Tehokkaaseen Hahmoanalyysiin

1

Esittele hahmot (ennen lukemista)

Anna opiskelijoille luettelo hahmoista ja hahmokarttataulukko, jotta he voivat tutustua kirjallisessa teoksessa kohtaamiensa hahmojen nimiin ja ominaisuuksiin.

2

Seuraa ja täytä tiedot (lukemisen aikana)

Ohjaa oppilaita seuraamaan hahmoja lukemisen aikana ja täyttämään hahmokartan tärkeitä tietoja jokaisesta hahmosta. Kannusta heitä päivittämään kartta jokaisen näytöksen tai luvun jälkeen.

3

Vertaa ja arvioi (lukemisen jälkeen)

Pyydä oppilaita vertaamaan valmiita hahmokarttoja luokkatoverinsa kanssa ja panemaan merkille kaikki puuttuneet tiedot. Tämä toimii opinto-oppaana ja sitä voidaan käyttää hahmoanalyysiin perustuvassa kirjoitustehtävässä.

4

Käsittele Ennakkoluuloja/väärinkäsityksiä

Muistuta oppilaita hahmojen analysoinnista ja siitä, että kaikkia hahmotietoja ei ole erikseen ilmoitettu. Opeta OSCAR-strategiaa (tavoite, puhe, ajatukset, teot, reaktiot) luonteenpiirteiden analysointia varten.

5

Vaihe 5: Mukautukset (valinnainen)

Harkitse laskentataulukon mukauttamista oppilaiden tarpeiden mukaan, kuten tyhjien mallien tarjoamista itsenäistä ajattelua varten tai kehotteiden muokkaamista eri kykyjä varten.

6

Paranna esityksiä ja mukauttamista (valinnainen)

Kannusta oppilaita käyttämään valmiita hahmokarttojaan esityksissä tai liittämään ne perusteellista hahmoanalyysiä vaativiin papereihin. Mukauta laskentataulukoita Storyboard Creatorin avulla monipuolistaaksesi ja mukauttaaksesi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä hahmokartasta: Tuntisuunnitelmat ja mallit

Mikä on hahmokartta?

Hahmokartta on työkalu, jolla seurataan ja analysoidaan kirjallisen teoksen hahmojen kehitystä. Se voi olla kaavio, laskentataulukko tai kuvakäsikirjoitus, joka tallentaa tärkeitä tietoja kunkin hahmon piirteistä, toimista ja dialogista.

Miksi hahmon kehittäminen on tärkeää kirjallisuudessa?

Hahmon kehittäminen on välttämätöntä houkuttelevan tarinan luomiseksi. Hahmot ohjaavat juonia ja konflikteja, ja heidän motivaationsa ja toimintansa luovat syyn tarinan olemassaoloon. Hahmon piirteiden ja motivaatioiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kirjallisen teoksen täydellisessä ymmärtämisessä ja analysoinnissa.

Mitkä ovat esimerkkejä merkkikartan malleista?

Merkkikarttamallit voivat sisältää kaavioita, graafisia järjestäjiä ja kuvakäsikirjoituksia. Kaaviot voivat sisältää sarakkeita hahmojen nimille, fyysisille kuvauksille, persoonallisuuden piirteille ja tärkeille lainauksille. Graafiset järjestäjät voivat sisältää kuplia tai verkkoja, jotka on yhdistetty merkkisuhteita edustavilla viivoilla. Kuvakäsikirjoitukset voivat sisältää joukon soluja, joissa on kuvia ja kuvatekstejä, jotka kuvaavat hahmon toimia, ajatuksia ja dialogia romaanin aikana.

Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/merkki-kartta
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.