https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/runous-analyysi-tpcasttRunoanalyysi ja TPCASTT

Runous on mahdollisesti ilmaisuvoimaisin kirjallisuuden muoto. Se herättää tunteita, luo tunnelmaa, kertoo tarinoita ja luo lukijoissaan syviä ja syviä ja yleismaailmallisia tunteita. Tämä sama laatu tekee runoudesta kuitenkin vaikeampaa jäsentää kuin proosaa, ja se voi olla turhauttavaa harjoittamattomille opiskelijoille.

Opettaminen katsomaan runoa toimintajärjestyksen mukaan antaa heille puitteet analyysin aloittamiselle. TPCASTT tarkoittaa otsikkoa, parafraasia, konnotaatiota, asennetta/sävyä, muutosta, otsikkoa, teemaa. Tämä menetelmä on hyvä aloittaa oppilaat lukemaan ja päättelemään ilman ohjaajan apua. TPCASTT-runoanalyysi vahvistaa keskeisiä teemoja ja varmistaa, että opiskelijat ymmärtävät jokaisen runon tärkeät käsitteet. Käytä joitakin tai kaikkia tämän opetusoppaan toimintoja saadaksesi oppilaitasi innostumaan runoudesta!

Suositeltu TPCASTT-tuntisuunnitelmamme

Tällä oppitunnilla käydään läpi TPCASTT-runouden tulkintajärjestelmä ja tarjotaan opiskelijoille hypoteesi- ja löytöjärjestelmä. Tämä auttaa oppilaita tutustumaan runouden hienouksiin tekstin ulkopuolella.

Luokkataso: 3-12

Standardit

Vaikka tätä oppituntia voidaan käyttää monilla luokkatasoilla, luokkien 9–10 yleiset perusstandardit on lueteltu alla. Katso yhteisistä ydinstandardeistasi oikean luokan sopivia säikeitä varten.

  • ELA-Literacy.RL.6.1: Cite textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.7.1: Cite several pieces of textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.8.1: Cite the textual evidence that most strongly supports an analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text

Aika: Kaksi 45 minuutin luokkakokousta

Oppituntikohtaiset olennaiset kysymykset

  1. Kuinka suuret kirjailijat luovat tunnelman, jonka lukija voi tuntea työnsä kautta?
  2. Mitkä ovat runon osat ja miten voimme oppia analysoimaan sen merkitystä?
  3. Mitä merkitystä runon otsikolla on?
  4. Miten kirjalliset elementit vaikuttavat lukijan käsitykseen kirjallisuudesta?

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja selittää runon elementtejä käyttämällä TPCASTT-toimintatapaa runoanalyysiin.


Ennen lukemista

Ennen lukemista on hyvä idea esitellä opiskelijat TPCASTT:n vaiheisiin ja käydä läpi termit, jotka voivat olla heille uusia.


T

TITLE

Pyydä oppilaita pohtimaan otsikkoa ja ennustamaan, mistä runossa on kyse. Varmista, että tämä tehdään ennen runon lukemista tai taustatietojen antamista.
P

KORJAUS

Otsikon jälkeen oppilaiden tulee uudelleenfrasoida runo. Opiskelijat voivat kääntää runon rivi riviltä omin sanoin tai tiivistää teoksen kokonaisuutena. Tässä vaiheessa kehota heitä olemaan arvaamatta tai päättelemättä, mitä kirjoittaja saattaa sanoa. Pidä asiat konkreettisina ja kirjaimellisesti.
C

KONNOTAATIO

Nyt on opiskelijoiden aika katsoa syvemmälle. Pyydä heitä tutkimaan runon merkitystä tekstiin kirjoitetun lisäksi. Pyydä heitä päättelemään, arvaamaan, kyseenalaistamaan ja ajattelemaan tunteita ja tunteita, joita rivit herättävät. Heidän tulee etsiä kuvaannollista kieltä, kuvia ja äänielementtejä.
A

ASENNE/ÄÄNI

Pyydä harkitsemaan puhujan sävyä. Pyydä heitä keksimään joitain sanoja kuvaamaan, miltä tuo sävy kuulostaa. Onko se järkyttynyt, vihainen, onnellinen, melankolinen? He voivat löytää suoria lainauksia tai luetella sanoja, joilla kaikilla on samanlainen konnotaatio.
S

VUOROT

Pyydä oppilaita miettimään puhujan asennetta tai sävyä ja huomioimaan mahdolliset muutokset tai muutokset. He voivat erityisesti etsiä avainsanoja, ajanmuutoksia, välimerkkejä, jotka ovat erilaisia kuin sitä edeltäneet.
T

TITLE

Pyydä oppilaita tarkastelemaan otsikko uudelleen. Nyt kun he ovat paljastaneet suuren osan teoksen kirjaimellisista ja tulkitsevista merkityksistä, kysy heiltä, mitä heidän mielestään otsikko tarkoittaa. Ovatko he oikeassa ensimmäisessä ennustuksessaan? Olivatko he väärässä? Miksi?
T

TEEMA

Pyydä lopuksi oppilaita sanomaan omin sanoin, mikä runon aihe on. Mitä he oppivat? Mitä kirjoittaja, kertoja tai puhuja yritti kertoa lukijalle?

Lukemisen aikana

On ratkaisevan tärkeää, että opiskelijat keskittyvät kuuntelemaan runon ääneen luettua ennen kuin pääsevät TPCASTTiin. Suosittelemme, että opiskelijat lukevat sen äänettömästi itsekseen ja kuuntelevat sen sitten ääneen opettajan tai multimedian avulla. Kun oppilaat ovat lukeneet sen kahdesti, kysy heiltä, mitä he saivat kiinni tai mikä muuttui, kun he kuulivat/lukivat sen toisen kerran? Varo joutumasta suureen luokkakeskusteluun, sillä se saattaa heikentää toimintaa.


Lukemisen jälkeen

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun teet TPCASTT:ia luokillasi, suosittelen, että sallit yhteistoiminnallisen oppimisen. Pyydä oppilaita pareittain tai ryhminä suorittamaan analyysi yhdessä. Jos tämä ei ole heidän ensimmäinen kerta, haasta heidät pyytämällä, että he tekevät sen erikseen. opettaja voi aina päättää tehdä "ajattele, yhdistä, jaa" -toiminnon jälkeen tarvittaessa.

Kun laskentataulukko on valmis ja se on tarkistettu, opiskelijat voivat alkaa luoda kuvakäsikirjoitustaan ja selittää, mitä he keksivät ideoiden saamiseksi. Jälkeenpäin voit pyytää oppilaita esittelemään kuvakäsikirjoituksensa ja havaintojaan luokalle! Katso vain artikkelimme kuvakäsikirjoituksen esittämisestä!

Jos sinulla ei ole tietokoneen käyttöoikeutta, siirry suoraan jakamiseen ja luokan keskusteluun.


Esimerkkejä TPCASTT-malleista

Aiheeseen liittyvät toiminnot

Tutustu näihin TP-CASST-toimintoihin oppaistamme "The Raven" , "Jabberwocky" ja "On Being Brought from Africa to America".
Kuinka Käyttää TPCASTT-menetelmää Runoanalyysiin

1

Esittele TPCASTT (ennen lukemista)

Selitä TPCASTT-menetelmä opiskelijoille ja keskustele sen tarkoituksesta runouden analysoinnissa. Korosta otsikon merkitystä ja rohkaise oppilaita ennustamaan runon sisältöä.

2

Lue ja parafraasi (lukemisen aikana)

Pyydä oppilaita lukemaan runo ja muotoilemaan se sitten omin sanoin. Keskity runon kirjaimelliseen merkitykseen ja vältä tulkintaa tässä vaiheessa.

3

Tutustu konnotaatioon ja sävyyn (lukemisen aikana)

Ohjaa oppilaita analysoimaan runossa esiintyviä konnotaatioita, tunteita ja mielikuvia. Kannusta heitä päättelemään, kyseenalaistamaan ja pohtimaan juovien herättämiä tunteita. Keskustele puhujan sävystä ja sen vaikutuksesta yleiseen merkitykseen.

4

Tunnista muutokset (lukemisen aikana)

Kehota oppilaita tunnistamaan kaikki muutokset tai muutokset puhujan asenteessa, sävyssä tai perspektiivissä runon aikana. Etsi avainsanoja, välimerkkejä tai rakenteellisia muutoksia, jotka osoittavat merkityksen muutoksen.

5

Tarkista otsikko ja teema (lukemisen jälkeen)

Tarkista otsikko ja pyydä oppilaita pohtimaan sen merkitystä runon analysoinnin jälkeen. Keskustele siitä, ovatko heidän alkuperäiset ennusteensa linjassa todellisen sisällön kanssa. Ohjaa lopuksi oppilaita määrittämään runon teema tai pääaihe ja tue tulkintaansa tekstin todisteilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä TPCASTT-runoanalyysistä

Mikä on TPCASTT-runousanalyysi?

TPCASTT on lyhenne runoanalyysimenetelmästä, joka tarkoittaa otsikkoa, parafraasia, konnotaatiota, asennetta/sävyä, vaihtoa, otsikkoa (jälleen) ja teemaa. Se on jäsennelty lähestymistapa, joka auttaa opiskelijoita analysoimaan ja ymmärtämään runon merkitystä ja teemoja.

Miksi TPCASTT-runousanalyysi on tärkeää?

TPCASTT-runoanalyysi on tärkeä, koska se tarjoaa opiskelijoille vaiheittaisen menetelmän runon analysointiin. Se auttaa oppilaita tunnistamaan ja tulkitsemaan runon avainelementtejä, kuten otsikon, kirjoittajan asenteen ja sävyn sekä teeman. Jakamalla runon näihin osiin, opiskelijat voivat saada paremman käsityksen runosta ja sen merkityksestä.

Kuinka TPCASTT-runousanalyysi toimii?

TPCASTT-menetelmä toimii siten, että opiskelijat suorittavat joukon vaiheita analysoidakseen runon. Ensin oppilaat tutkivat runon otsikkoa ja ennustavat, mistä runossa on kyse. Sitten he uudelleenfrasoivat runon omin sanoin ymmärtääkseen paremmin sen merkityksen. Sen jälkeen opiskelija analysoi runon sanojen konnotaatioita sekä kirjoittajan asennetta ja sävyä. Seuraavaksi he etsivät mahdollisia muutoksia runossa ja tunnistavat niiden merkityksen. Lopuksi oppilaat tarkistavat runon nimen nähdäkseen, onko sillä uusia merkityksiä, ja määrittävät kokonaisteeman.

Löydä lisää tämän kaltaisia aktiviteetteja 6-12 ELA -kategoriastamme!
Näytä Kaikki Opettajaresurssit
*(Tämä aloittaa 2 viikon ilmainen kokeiluversio - ei tarvita luottokorttia)
https://www.storyboardthat.com/fi/articles/e/runous-analyysi-tpcastt
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.