https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/arketipler

Arketip nedir?

Arketip Tanımı:

edebiyatta ve yaşamda ortaya çıkan ve çoğu kültürde evrensel olduğu düşünülen ortak bir karakter, imge, sembol veya durum


Arketip örnekleri her gün etrafımızdaki dünyada bulunur: konuşmamızda, inançlarımızda, medyada, sporda, video oyunlarında, psikolojide, sanatta ve hatta rüyalarımızda. Arketipler evrenseldir; yani, tüm kültürlerde, dinlerde ve tarihin bölümlerinde meydana gelirler. Psikoterapist Carl Jung, bu fikirlerin birçoğunun doğuştan var olduğunu ve başlangıcımızdan beri türümüzü takip eden ilk insan deneyimlerinden derlenen "kolektif bilinçaltımızdan" geldiğini teorileştirdi. Jung'un hipotezi, Ruhlarımızda Formların veya Fikirlerin mevcut olduğunu ve hayatta ölümsüz ruhlarımızda zaten var olan Formları kopyalamak için şeyler yarattığımızı öne süren Platon'un Formlar Teorisine benzer.

Carol S. Pearson, kendi kişisel arketiplerimizi keşfetme üzerine birkaç kitap yazdı ve kendi içsel arketiplerimizi bulmak için bir rehber yarattı. Öğrenciler, web sitesinde kendi iç modellerini bulmak ve ardından açıklamalarını bazı iyi bilinen kurgusal karakterlerle karşılaştırmakla ilgilenebilirler.

Farklı edebi karakterleri ve onların arketiplerini tanımlamaya veya kategorize etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek Pearson araştırmasının kısa bir dökümü, Üniversite Okullar Arası Birliği aracılığıyla bulunabilir.

Yazar Jill Williamson ayrıca web sitesinde, arketipleri örnekleyen film, TV veya edebi karakterlerin kısa açıklamalarıyla birlikte kapsamlı bir karakter arketipleri listesi derledi.


Literatürde, arketipler genellikle şu şekilde görünür:

  • Semboller veya motifler
  • Durumlar veya arsa formları
  • Temalar
  • Hayvanlar
  • Ayarlar veya yerler
  • Karakterler

Bir arketip durumu veya olay örgüsü biçiminin bir örneği The Heroic Journey'de bulunabilir. The Odyssey'de Odysseus, evrensel olarak yankılanan eve dönme özlemi teması olan Ithaca'ya dönme arayışında birçok tehlikeyle karşı karşıyadır.

Edebiyatta Yaygın Arketipler

Arketip Analiz Etkinliği

Birçok klasik edebiyat eseri, ortak karakter, durumsal ve sembolik arketiplerden yararlanır. Bu popüler arketiplerden bazılarını takip etmenin ve analiz etmenin harika bir yolu, storyboard kullanmaktır! Öğrenciler okurken, çalışma boyunca ortaya çıkan farklı karakter, durumsal ve sembolik arketipleri takip etmelerini sağlayın. Aşağıdaki etkinlik, Kızıl Mektup ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak öğrencilerinizle çalışmakta olduğunuz herhangi bir edebiyat eserine uyarlamak için şablonu kullanın!


Örnek Değerlendirme Tablosu

Archetype Analizi
Okuduğumuz ve tartıştığımız gibi, çalışma boyunca ortaya çıkan ortak karakter, durumsal ve sembolik arketipleri belirleyip takip ediyoruz. Her bir archetype için, çalışma boyunca nasıl kullanıldığını vurgulayan bir sahne oluşturun. Her sahnenin altında, o nesnenin, kişinin veya durumun, arketip örneğine nasıl kısa bir açıklama ekleyin. Betimlediğiniz sahnelerin tarihsel olarak hem gerçek hem de doğru olduğunu, hem görselleştirmenin kendisi hem de edebiyat çalışmalarına uygun olduğundan emin olun. Sahnelerinizin düzgün, göz alıcı olması ve yaratıcılığı ve bakımı yansıtması gerekir. Lütfen yazılarınızı düzeltin ve fikirlerinizi düşünceli bir şekilde organize edin.
Yeterli
20 Points
Yükselen
15 Points
Başlangıç
10 Points
Karakter Arketipleri
Çalışmadaki tüm karakterler belirlenir ve atanan tipleri için kategorize edilir. Karakterler ve arketipler doğru tanımlanmış ve açıklamalar düşünceli ve metinden elde edilen kanıtlardan yararlanılıyor.
İşteki bazı karakterler tanımlanamayabilir veya doğru şekilde tanımlanamaz ve sınıflandırılamaz. Açıklamalar azdır, ancak metinden çıkan kanıtları kullanırlar.
İşteki bazı karakterler tanımlanmamaktadır veya doğru şekilde tanımlanamayabilir ve sınıflandırılamaz. Açıklamalar eksik veya çok sınırlı.
Durumsal Arketipler
İşten en az 3 doğru tanımlanmış durumsal arketip var. Bu arketipler özenle açıklanmış ve metinden elde edilen kanıtlardan yararlanılmıştır.
Çalışmadan 2 adet tanımlanmış durumsal arketip var. Tanımlama ve açıklamalarında bazı yanlışlıklar olabilir, ancak metinden çıkan kanıtlardan faydalanırlar. Açıklamalar çok az olabilir.
İşten yalnızca bir tane tespit edilmiş durumsal arketip var ve doğru olarak tanımlanamayabilir. Açıklama eksik veya çok sınırlı.
Sembolik Arketipler
İşten en az 5 doğru tanımlanmış ve açıklanan sembolik arketipler vardır. Bu arketipler özenle açıklanmış ve metinden elde edilen kanıtlardan yararlanılmıştır.
Çalışmadan 3-4 adet belirlenmiş sembolik arketipler bulunmaktadır. Tanımlama ve açıklamalarında bazı yanlışlıklar olabilir, ancak metinden çıkan kanıtlardan faydalanırlar. Açıklamalar çok az olabilir.
Çalışmada tanımlanan 1-2 simgesel kalıp vardır ve doğru bir şekilde tanımlanamayabilir. Açıklama eksik veya çok sınırlı.
Sanatsal Tasvirler
Sahneleri tasvir etmek için seçilen sanat tarihsel olarak edebiyat eseri için uygundur. Sahnelerin düzgün, göz alıcı ve yaratıcı olmasını sağlamak için zaman ve özen gösterilir.
Sahneleri tasvir etmek için seçilen sanat tarihsel açıdan uygun olmalı, ancak ödevin dikkatini dağıtacak bazı özgürlükler olabilir. Sahne yapıları düzgün ve temel beklentileri karşılamaktadır.
Sahneleri tasvir etmek için seçilen sanat tarihsel olarak uygunsuz. Sahne yapıları karışıktır ve biraz karışıklığa neden olabilir veya çok sınırlı olabilir.
İngilizce Sözleşmeleri
Fikirler organize edilmiştir. Dilbilgisi, mekanik veya yazım hataları az veya hiç yoktur.
Fikirler çoğunlukla örgütlüdür. Bazı dilbilgisel, mekanik veya yazım hataları vardır.
Fikirler dağınık olabilir veya yanlış yerleştirilebilir. Dilbilgisi, mekanik ve yazım denetimi eksikliği, düzeltme eksikliğini yansıtır.

İlgili aktiviteler

Çavdar Tarlasında Çocuklar , Muhteşem Gatsby ve Yunan Mitolojisi: Herkül'ün 12 Görevi hakkındaki rehberlerimizden bu arketip etkinliklerine göz atın
Storyboard That Kullanarak Edebiyatta Arketipler Nasıl Analiz Edilir?

1 Bir Edebi Eser Seçin

Arketipler için analiz etmek istediğiniz bir edebi eser seçin. Bir roman, bir oyun, kısa bir öykü veya başka herhangi bir edebiyat türü olabilir.

2 Arketipleri Tanımlayın

Edebi eseri okurken, hikaye boyunca ortaya çıkan farklı karakter, durumsal ve sembolik arketipleri tanımlayın ve not alın. Yinelenen kalıpları ve temaları arayın.

3 Bir Film Şeridi Şablonu Oluşturun

Storyboard That erişin ve tanımladığınız arketipleri belgelemek için bir storyboard şablonu oluşturun. Arketiplerin tasvir edildiği farklı sahneleri veya örnekleri temsil etmek için hücreleri kullanın.

4 Hücreleri Doldur

Film şeridinin her hücresinde, tanımladığınız belirli arketipleri tanımlayın ve gösterin. Her modeli somutlaştıran karakterleri, durumları veya sembolleri temsil etmek için metin ve görseller kullanın.

5 Analiz Et ve Yansıt

Edebi eserdeki her arketipin etkisini ve önemini analiz edin. Genel temalara, karakter gelişimine ve olay örgüsünün ilerlemesine nasıl katkıda bulunduklarını düşünün. Bu arketipler aracılığıyla iletilen daha derin anlamları ve mesajları düşünün.

6 Paylaş ve Tartış

Film şeridi analizinizi sınıf arkadaşları veya öğretmenler gibi başkalarıyla paylaşın ve arketipler ve literatürdeki rolleri hakkında tartışmalara katılın. İş hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için fikir ve yorum alışverişinde bulunun.

Edebiyatta Arketipler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Arketipler edebiyatta ve hikaye anlatımında neden önemlidir?

Arketipler, edebiyatta ve hikaye anlatımında önemlidir çünkü evrensel insan deneyimlerini ve kültürler ve zaman dilimleri boyunca izleyicilerde yankı uyandıran temaları temsil ederler. Yazarlar arketipleri kullanarak bu paylaşılan deneyimlerden faydalanabilir ve okuyucular için ilişkilendirilebilir ve anlamlı karakterler ve hikayeler yaratabilirler.

Arketipleri anlamak, edebiyatı daha iyi analiz etmeme ve yorumlamama nasıl yardımcı olabilir?

Arketipleri anlamak, edebiyatta yinelenen kalıpları ve temaları belirlemenize yardımcı olabilir ve yazarın amaçlanan mesajı ve bir bütün olarak çalışmanın anlamı hakkında fikir verebilir. Arketipleri ve bunlarla ilişkili özellikleri tanıyarak, karakterlerin motivasyonlarını ve eylemlerini ve ayrıca hikayedeki temel temaları ve sembolizmi daha iyi anlayabilirsiniz.

Modern hikaye anlatımında arketipler hala geçerli mi?

Evet, arketipler modern hikaye anlatımında hala geçerli çünkü evrensel insan deneyimlerinden ve zamansız ve kültürler ve zaman dilimleri arasında geçerli olan temalardan yararlanıyorlar. Arketiplerin aldığı belirli biçimler zamanla değişebilse de, temeldeki kavramlar ve temalar bugünün izleyicileriyle alakalı olmaya devam ediyor.

Resim Öznitelikleri
  • Rings • Elsie esq. • Lisans Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Rubble • pasa47 • Lisans Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/arketipler
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.