https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/epik-kahraman


Epik Kahraman Tanımı

Kahramanlar birçok çeşitte gelir. Bazıları ilişkilendirilebilir ve tanımlanması kolaydır. Diğerleri sürekli olarak mücadele ediyor ve sempati duyması kolay. Bir arketip kahramanı, insanüstü düşmanlarla bir savaşa girmek gibi hayranlık uyandıran eylemleri tamamlayan, etkileyici insanüstü yeteneklere sahip bir ana karakter olan "epik kahraman" dır. Destansı kahraman olarak bilinen kahramanı ilk tanımlayan Yunanlılardı. Bir trajedinin bu kahramanları, efsanevi, hayranlık uyandıran irfan yoluyla seyircide bir kahramanlık duygusu uyandırmalıdır. Destansı bir kahraman, servetini kendi hayran olunan özelliklerinden alan biri olmalıdır. The Odyssey ve The Iliad gibi ünlü epik şiirlerin çoğu, bu olağanüstü kahramanları ve onların yaptıklarını içerir. Kral Arthur, Beowulf, Siegfried, Gılgamış ve Rama destansı kahramanlara örnektir.Destansı Bir Kahramanın Özellikleri Nelerdir?

Destansı Bir Kahramanın Yedi Özelliği

Tüm destansı kahramanlar veya destansı karakterler, aynı destansı kahraman niteliklerine sahiptir. Destan edebî tanımlarına göre bu özellikler şunlardır:

 1. Asil Doğum: Genellikle bir kral, prens, yarı tanrı veya bir miktar kapasiteye sahip tanrı benzeri bir asilzade.
 2. İnsanüstü Yetenekler: Yetenekli savaşçı, niteliklerine dayalı olarak, örneğin kurnazlık, cesaret, alçakgönüllülük, bilgelik, erdem gibi büyüklük potansiyeline sahiptir, bu da onları insanüstü yeteneklere ve insanüstü güce sahipmiş gibi gösterir.
 3. Uçsuz bucaksız Gezgin: Genellikle kötülüğe karşı savaşmak için başka bir dünyaya seyahat etmesi veya egzotik yerlere tehlikeli bir yolculuğa çıkmasıyla bilinir.
 4. Eşsiz Savaşçı: Tipik olarak, hikayenin başlangıcından önce bile, gerçek hayattan daha büyük bir figür olduğu için bir üne sahiptir.
 5. Kültürel Efsane: Bir destan kahramanı evrensel olarak bilinmeden önce kendi kültüründe bir efsane olmalıdır.
 6. Alçakgönüllülük: Kahraman, şan için değil, kendi iyiliği için büyük işler yapar ve alçakgönüllülük gösterir. Övünen veya kibir sergileyen kahramanlar cezalandırılabilir ve alçaltılabilir.
 7. Doğaüstü Yaratıklarla Savaşır: Karşılaştığı insanüstü düşmanlar ve engeller genellikle doğaüstü varlıklardır, örneğin Grendel, Poseidon veya tepegöz.

Epik Kahraman Örnekleri

Çoğu destansı kahraman, hayattan daha büyüktür, kahramanca niteliklere sahiptir ve kültürlerinin değerlerini somutlaştırır. İşte bazı destansı kahraman örnekleri:

 • Beowulf: Eski İngiliz epik şiiri "Beowulf"un kahramanı. Canavarlara karşı savaşan ve kral olan bir savaşçıdır.
 • Odysseus: Homeros'un epik şiiri "Odysseia"nın ana figürü. O, Truva Savaşı'ndan eve dönüş yolculuğunda pek çok zorlukla karşılaşan ve destansı bir kahramanın tüm özelliklerine sahip bir Yunan kahramanıdır.
 • Gılgamış: Mezopotamya destanı "Gılgamış Destanı"nın kahramanı. O, sonsuz yaşam arayışına giren güçlü bir kraldır.
 • Aşil: Homeros'un destansı şiiri "İlyada"dan, kahraman Aşil inanılmaz gücüyle tanınır ve zamanının en büyük savaşçısı olarak kabul edilir.
 • Arjuna: Hindu destanı "Mahabharata"dan, büyük bir savaştan önce ahlaki bir ikilemle yüzleşmesi gereken yetenekli bir okçu ve savaşçıdır.
 • Kral Arthur: Bu efsane, birçok ortaçağ masalında ve romansında yer alan Britanya kralıydı. Cesareti, adalet duygusu ve bilge liderliği ile tanınır.

Bunlar, farklı kültürlerden ve zaman dilimlerinden destansı kahramanlardan sadece birkaç örnek.


Neden Öğrencilere Destansı Kahramanları Öğretin?

Epik kahramanlar genellikle çeşitli nedenlerle edebiyat ve tarih derslerinde öğretilir. İşte birkaç olası neden:

 • Kültürel Önem: Destansı kahramanlar genellikle artık var olmayan eski kültürlerden ve toplumlardan gelir. Destansı kahramanları incelemek, bu kültürler ve değer verdikleri değerler hakkında fikir edinmemizi sağlar.
 • Edebi Analiz: Epik kahramanlar genellikle kendi başlarına önemli edebi eserler olan destansı şiirlerin veya anlatıların baş kahramanlarıdır. Destansı kahramanları inceleyerek metafor, sembolizm ve karakterizasyon gibi edebi teknikleri öğrenebiliriz.
 • Ahlaki Dersler: Destansı kahramanlar genellikle cesaret, sadakat ve sebat gibi belirli erdemleri bünyesinde barındırır. Onların hikayelerini inceleyerek değerli ahlaki dersler öğrenebilir ve bunları kendi hayatımıza uygulayabiliriz.
 • Tarihsel Bağlam: Pek çok destansı kahraman, gerçek tarihsel figürlere veya olaylara dayanır. Onları incelemek, yaşadıkları tarihsel bağlamı daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Genel olarak, destansı kahramanları incelemek edebiyat, tarih ve insanlık durumu hakkında daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı olabilir.


Öğrencilere Epik Kahramanlar Hakkında Nasıl Öğretilir?

1

Epik Kahramanlar Kavramını Tanıtın

Destansı bir kahramanın ne olduğunu tanımlayarak başlayın ve edebiyattan veya mitolojiden bazı destansı kahraman örnekleri verin. Bir destansı kahramanın güç, cesaret, zeka ve asil nitelikler gibi bir kahramanı "destansı" yapan özelliklerini açıklayın.

2

Destansı Şiirleri Veya Hikayeleri Okuyun ve Analiz Edin

Beowulf , İlyada veya Odysseia gibi destansı bir şiir veya hikaye seçin ve öğrencilerinizle birlikte okuyun. Onları not almaya ve okurken hikayeyi analiz etmeye teşvik edin. Destanın temalarını, karakterlerini ve olay örgüsünü ve bunların kahramanın yolculuğuyla nasıl ilişkili olduğunu tartışın.

3

Kahramanın Yolculuğunu Analiz Edin

Kahramanın yolculuğu, epik edebiyatta yaygın bir temadır. Macera çağrısı, başlangıç, karşılaşılan zorluklar ve eve dönüş gibi kahramanın yolculuğunun aşamalarını tartışın. Öğrencilere okudukları destansı hikâyede bu aşamaları belirlemelerini sağlayın.

4

Epik Kahramanları Karşılaştırın ve Karşılaştırın

Öğrencilerin farklı hikayelerdeki farklı destansı kahramanları karşılaştırmalarını sağlayın. Bu, grup tartışmaları, sınıf tartışmaları veya bireysel denemeler yoluyla yapılabilir. Kahramanlar ve yolculukları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz etmeleri için onları teşvik edin.

5

Kendi Destansı Kahramanını Yarat

Öğrencilerden kendi yolculukları, zorlukları ve karakter özellikleriyle kendi destansı kahramanlarını yaratmalarını isteyin. Kahramanlarını sınıfa sunmalarını ve neden belirli nitelik ve özellikleri seçtiklerini açıklamalarını sağlayın.


Genel olarak, destansı kahramanları öğretmek, öğrencileri edebiyat ve mitolojiyle meşgul etmenin eğlenceli ve etkileşimli bir yolu olabilir. Öğrenciler epik şiirleri ve hikayeleri analiz ederek ve kendi kahramanlarını yaratarak eleştirel düşünme becerileri geliştirebilir ve kahramanın yolculuğuna dair daha derin bir anlayış geliştirebilir. Aşağıdaki örnek dersimize göz atın!


Örnek Epik Kahraman Ders Planı

Derse Genel Bakış

Destansı bir kahraman nedir ve kim olduklarını nasıl bilebilirim? Öğrencilere edebi aracı öğretin ve onlardan nitelikleri ve bir bütün olarak çalışmayı nasıl etkiledikleri hakkında derinlemesine düşünmelerini isteyin.

Süre: 45 Dakika

Sınıf Seviyesi: 8-12

Derse Özgü Temel Sorular

 1. Geniş bir üne sahip birinin özellikleri nelerdir?
 2. Bir edebiyat eserinde epik bir kahramanı tipik bir karakterden ayırt edebilir misiniz?
 3. Destansı bir kahramanın erdemlerinden ne öğreniriz?

hedefler

Öğrenciler, epik kahramanı tanımlayabilecek, edebiyat, film veya televizyon eserlerinden epik kahramanları listeleyebilecek ve bir destan kahramanının olay örgüsü üzerindeki etkilerini kaldırabilecektir.

Öğrencilerin bu derse başlamadan önce bilmeleri ve yapabilmeleri gerekenler: Öğrenciler, popüler edebiyat eserlerinden veya film ve televizyondan kahramanları ve kötü adamları listeleyebilmelidir.

Öğretim Materyalleri/Kaynaklar/Araçlar

 • Önce: Epic Hero Activator Çalışma Sayfası
 • Sırasında: Bir Destansı Kahraman Şablonunun Unsurları
 • Örnek/Sonra: Odysseus Epic Hero
 • Storyboard That Erişim

Öğretmen için Öğretim İpuçları/Stratejileri/Öneriler

Öğrencilerden bir Destansı Kahramanın niteliklerini gösteren bir storyboard oluşturmalarını isterken net olun. Öğrencilerin her özelliğin bir açıklamasını ve iddialarını destekleyen bir alıntıyı dahil ettiğinden emin olun. Bunu bir proje olarak yapıyorlarsa, öğrencilerin storyboard'larını bir PowerPoint'e indirmelerini sağlamak, her bir hücrenin açıklamasını sunmaları için mükemmel bir yoldur.

Ders Detayları/Prosedür

Ders Açılışı

Etkinleştirici: Öğrencilere Epik Kahraman Etkinleştirici Çalışma Sayfası verilecek ve kutuları ellerinden geldiğince doldurmaları istenecektir. Öğrenciler Kutu 3'ü (Epik Kahramanları Listele) dolduramazlarsa, boş bırakabileceklerini söyleyin. Beş dakika sonra öğrencilerden yanlarında oturan biriyle listeleri karşılaştırmalarını isteyin. Ardından her bir çiftten bir kahraman veya kötü adamı yüksek sesle söylemesini ve tahtada bir liste yapmasını isteyin. Bu tamamlandığında, tahtadaki listelerin kahramanlar mı yoksa kötüler mi olduğunu neden bildiklerini sorun. Bir sınıf olarak, her biri için tanımları ve sahip oldukları niteliklerin bir listesini bulun.

Ders boyunca

Terimin öğretilmesi: Ardından, tüm öğrencilere önceden bilgisi olan ve destansı bir kahramanın ne olduğunu bilip bilmediğini veya herhangi birinin bu tür bir karakter hakkında bir tahmini veya listesi olup olmadığını sorun. Verdilerse, cevap olarak ne verdiklerini tahtaya yazın. Kimse bilmiyorsa, terimi önden yüklemeye başlayın. Öğrencilere tanımı verdikten sonra, onlardan bu kategoriye gireceğini düşündükleri film, dizi ve edebiyat karakterlerini düşünmelerini ve bir liste yapmalarını isteyin. Bir düşünün, eşleştirin, paylaşın ve bir karakter listesi ve nitelikler listesi yapın.

Ders Kapanışı

Terimin tanımlanması: Öğrenciler bir destan kahramanının sahip olduğuna inandıkları özelliklerin bir listesini bulduktan sonra, bir kahramanın tanımını ve özelliklerini gözden geçirin. Öğrencilerden, Bir Epik Kahraman Şablonunun Unsurları'nın yanıtlarını yazarak, çalışmanızın başkahramanını destansı bir kahraman yapan nitelikleri doldurmalarını ve takip etmelerini isteyin.

Ders Uzatması

Öğrenciler romanı/oyunu okumayı bitirdikten sonra, metinden bir sahne ve alıntı kullanarak her özelliği gösteren storyboard'larını tamamlamalarını isteyerek bu dersi pekiştirin. Bir slayt gösterisi sunumuyla birleştirilmiş bu ders uzantısı, öğrencilerin destansı kahraman kavramında ustalaşmalarına yardımcı olacaktır.

Sunu Ekle

Öğrencilerin storyboard'larını, öğrencilerin roman boyunca öğelerinin daha derin anlamlarını derinlemesine açıklamalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın. Veya bu ödevi bir sunumla birleştirin; storyboard'un nasıl sunulacağına ilişkin makalemize bakın.

Değerlendirme

Öğrenciler, son storyboard projesi tamamlandıktan ve sunulduktan sonra değerlendirilebilir.

İlgili aktiviteler

Yunan Mitolojisi rehberlerimizden şu destansı kahraman etkinliklerine göz atın: Herkül'ün 12 İşi , Divergent ve Tristan Strong Punches a Hole in the Sky.
Epik Kahraman Hikayelerinde Arketipsel Kalıplar Nasıl Belirlenir?

1

ARKETİP KALIPLARINI ANLAMAK

Öğrencilere arketip kalıpları kavramını tanıtın ve bunların farklı hikayeler ve kültürlerde ortaya çıkan tekrar eden temalar, semboller veya anlatı yapıları olduğunu açıklayın. Epik kahraman hikayelerinin daha derin anlamlarını ve evrensel unsurlarını anlamada arketiplerin önemini tartışın.

2

DESTANSI KAHRAMAN ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYİN

Öğrencilere olağanüstü yetenekler, asil nitelikler ve dönüştürücü bir yolculuk gibi destansı bir kahramanın özelliklerini öğretin. Destansı bir kahramanı tanımlayan ve onları diğer kahraman türlerinden ayıran bu temel özellikleri tanımalarına yardımcı olun.

3

KAHRAMANIN MACERAYA ÇAĞRISINI TANIMLAYIN

Öğrencilere, destansı kahramanın yolculuğunun başlangıcına işaret eden, kahramanın maceraya çağrısını tanımlamaları için rehberlik edin. Kahramanın bir göreve çıkmak veya önemli bir görevi üstlenmek için çağrıldığı veya motive edildiği anı fark etmelerine yardımcı olun.

4

AKIL HOCALIĞI VE DOĞAÜSTÜ YARDIMI ANALİZ EDİN

Destansı kahraman hikayelerinde akıl hocalığının ve doğaüstü yardımın varlığını keşfedin. Öğrencilerin, yolculukları boyunca kahramana rehberlik eden ve ona yardım eden bilge akıl hocası figürlerini belirlemelerine yardımcı olun. Kahramanın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olan doğaüstü unsurların veya yardımın rolünü tartışın.

5

ZORLUKLARI VE ÇETİN SINAVLARI İNCELEYİN

Öğrencilere, destansı kahramanın yolculuklarında karşılaştığı zorlukları ve çetin sınavları incelemeleri için rehberlik edin. Hedeflerine ulaşmak veya görevlerini yerine getirmek için kahramanın üstesinden gelmesi gereken denemeleri, çatışmaları ve engelleri tanımalarına yardımcı olun. Kahramanın büyüme ve gelişmesinde bu zorlukların önemini tartışın.

6

KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜNÜ VE DÖNÜŞÜNÜ DEĞERLENDİRİN

Öğrencileri, kahramanın dönüşümünü ve dönüşünü değerlendirmeye teşvik edin. Kahramanın nasıl kişisel gelişim gösterdiğini, yeni bilgi veya beceriler kazandığını ve daha büyük bir anlayışla veya paylaşacak bir nimetle toplumlarına veya sıradan yaşamlarına nasıl geri döndüğünü analiz etmelerine yardımcı olun. Kahramanın yolculuğunun karakterleri ve etraflarındaki dünya üzerindeki etkisini tartışın.

Epic Heroes hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Destansı kahraman nedir?

Destansı kahraman anlamı, edebiyatta veya mitolojide hayattan daha büyük olan ve cesaret, güç, bilgelik ve kurnazlık gibi kahramanca niteliklere sahip bir karakterdir. Destansı kahramanlar genellikle epik bir kahraman öyküsünün veya destansı bir şiirin ana figürleridir ve tipik olarak büyük bir başarıya ulaşmak veya insanlarını kurtarmak için bir arayış veya yolculukta olarak tasvir edilirler.

Destansı bir kahramanı kahraman yapan nedir?

Destansı bir kahramanı kahraman yapan şey, büyük zorluklar karşısında olağanüstü cesaret, bilgelik ve güç gösterme yetenekleridir. Epik kahraman arketipi, kendi kültürlerinin erdemlerini somutlaştırır, başkaları için rol model olarak hizmet eder ve sıklıkla güçlü bir onur ve özveri duygusu sergiler.

Destansı bir kahramanın 9 özelliği nedir?

Dokuz destansı kahraman özelliği şunlardır:

 1. Herhangi bir kahramanlık çağındaki destansı kahraman, bir şekilde liderdir.
 2. Çoğu zaman destansı kahraman bir yarı tanrıdır veya tanrısal güçlere sahip bir silahı vardır.
 3. Destansı kahramanlar bir cesaret, beceri ve güç sınavına giriyor.
 4. Başka hiç kimsenin üstlenmeye istekli olmadığı zorlukları üstlenmeye istekli olmak.
 5. Destansı kahramanlar, kahramandan daha büyük bir düşmana veya meydan okumaya göğüs gererek kendilerini kanıtlamalıdır.
 6. Destansı kahramanlar mükemmelliği, cesareti ve gücü gösterir.
 7. Bu kahramanlar çok sayıda kültürel yeteneğe ve niteliğe sahiptir.
 8. Düşman/doğaüstü yaratıklarla son bir savaşa girer.
 9. Destansı kahramanların alçakgönüllülüklerini ve ilişkilendirilebilirliklerini gösteren bir tür ölümcül kusuru vardır.

Bir kahraman ile destansı bir kahraman arasındaki fark nedir?

Bir kahraman ile destansı bir kahraman arasındaki fark, destansı kahramanların, kendi kültürlerinin erdemlerini somutlaştıran ve o kültürün ideallerinin bir sembolü olarak hizmet eden, hayattan daha büyük figürler olmalarıdır. Bir kahraman aynı zamanda takdire şayan niteliklere sahip olsa da, genellikle yetenekleri ve başarıları bakımından neredeyse tanrısal olarak tasvir edilen destansı bir kahramandan daha ilişkilendirilebilir ve insanidir.

Destansı bir kahraman örneği nedir?

Destansı kahramanlar listesinde belki de en çok bilineni, Homeros'un epik şiiri "Odysseia"nın kahramanı Odysseus'tur. Odysseus, Truva Savaşı'nda savaştıktan sonra eve uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkan asil ve cesur bir savaşçıdır. Efsanevi yaratıklarla savaşlar ve tanrıların gazabı da dahil olmak üzere birçok engelle karşılaşır, ancak sonunda anavatanına dönmeyi ve tahtını geri almayı başarır. Odysseus, eski Yunan kültüründe çok değer verilen cesaret, kurnazlık ve bilgelik niteliklerini bünyesinde barındırır ve bu da onu epik bir kahramanın klasik bir örneği yapar.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/epik-kahraman
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.