https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/trajik-kahraman


İnsanların başarısız olmasını izlemek bizi büyüledi. Belki de trajik bir kahramanı bu kadar büyüleyici ve zevkli kılan şey budur. Trajik kahramanlar televizyon, film ve edebiyatta görülebilir. Bu arketipi tanımlamak ve bir grafiği nasıl etkilediklerini anlamak çok önemlidir. Öykü tahtalarını kullanarak, öğrenciler kavramı içselleştirmenin eğlenceli ve etkileşimli bir yolunu yaratır ve trajik kahramanları edebiyat boyunca görecek bir çerçeve oluşturur.Önerilen Ders Planımız

Derse Genel Bakış

Trajik bir kahraman nedir ve kim olduklarını nasıl bilebilirim? Bu ders öğrencilere bu edebi arketip hakkında bilgi verecek ve karakterin özellikleri ve çalışmayı bir bütün olarak nasıl etkiledikleri hakkında derinlemesine düşünmelerini isteyecektir.

Bu güne kadar edebiyat trajik kahramanlarla doludur, ama ilk trajik kahramanın niteliklerini ana hatlarıyla belirten büyük filozof Aristoteles idi. Bir trajedi kahramanın, izleyicilere merhamet veya korku duygusu uyandırması gerektiğini öne sürdü. Bunu yapmak için, kahramanın talihsizliği bir şekilde hak edilmemelidir. Bu mengene veya ahlaksızlıktan kaynaklanamaz.


Diğer kahraman türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, " Kahraman Türleri " başlıklı makalemize bakın.


Trajik Kahraman Tanımı:


Trajik bir kahraman, genellikle asil doğumlu, kahramanca veya potansiyel kahramanlık niteliği taşıyan bir kişidir. Bu kişi kader tarafından mahveder, imha edilmesi gereken doğaüstü bir güç ya da büyük ıstıraplara katlanır. Kahraman bu kadere karşı takdire şayan bir mücadele veriyor, ancak bir kusur veya yanlışlık nedeniyle başarısız oluyor.Aristoteles'in Trajik Bir Kahramanın Özellikleri

hamartia

Kahramanın çöküşüne neden olan kusur

kibir

Aşırı gurur veya doğal düzene saygısızlık etmek

Peripeteia

Bir servet iptali

Anagnorisis

Kahramanın kritik bir keşif yaptığı an

öç

Kaçınılması mümkün olmayan bir kader, genellikle korsanların intikamı olarak

katarsis

Kahramanın düşmesinden sonra üzücü ya da izleyicinin yaşadığı korku hissi


Öğrenciler bu kavramlarla, özellikle de katarsis, peripete ve anagnoris gibi garip kelimelerin inceliklerini zorlukla yaşayabilirler. Aristoteles'in katarsisin ne anlama geldiğini açıklamaya yardımcı olacak bir storyboard:


Öğretmenler Not: Öğrencilerimin popüler televizyon şovları ve medya aracılığıyla trajik bir kahraman kavramına ilgi duyduklarını görüyorum. Gregory House ya da Walter White gibi tanıdıklarını listeleyerek bilgilerini daima güçlendiriyorum. Bu derste öğrencilerden okudukları literatürdeki özellikleri izlemelerini istiyorum. Daha sonra, kavram ustalıklarını göstermek için bir storyboard oluşturarak trajik bir kahramanın özelliklerini yeniden yapılandırırlar.

Zaman: Giriş, 45 Dakika

Sınıf Seviyesi: 8-12

Standartlar

Bu ders birçok sınıf için kullanılabilir. Aşağıda 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek Devlet Standartları örnekleri verilmiştir. Doğru kaliteye uygun teller için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarına bakınız.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
 • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
 • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Derse Özel Temel Sorular

 1. Bir karakterin trajik kusurunun ne olduğunu nasıl biliyoruz?
 2. Kusurlu bir karakteri talihsizliği olan bir karakterden ayırt edebilir misiniz?
 3. Bu edebiyat eserinde kahraman kim ve kötü adam kim?
 4. İsteğe bağlı: Trajik bir kahramanın bir anti- kahramandan farkı nedir?

Hedefler

Öğrenciler trajik kahramanı tanımlayabilecek, edebiyat, film ve televizyon çalışmalarından örnekler listeleyebilecek ve trajik bir kahramanın arsa üzerindeki etkilerini koruyabilecektir.

Öğrencilerin bu derse başlamadan önce bilmesi ve yapması gerekenler: Öğrenciler, edebiyat, film ve / veya televizyonun popüler eserlerinden kahramanları ve kötülükleri listeleyebilmelidir.


Beklenen Öğrenci Önyargıları / Yanılgıları

Bazı öğrenciler önceden bilgi sahibi olacak ve hatta trajik bir kahramanın tanımını bile biliyor olabilir. Onlar da trajik kahramanlar hakkında yanlış düşüncelere sahip ve bunları karıştırmayın olabilir antiheroes. Bu, öğretmen gözden geçirme aşamasında, aktivatörden sonra netleştirilebilir.


Öğretim Materyalleri / Kaynaklar / Araçlar

 • Önce: Trajik Kahraman Aktivatör Çalışma Sayfası
 • Sırasında: Aristoteles'in Trajik Kahraman Şablonu Özellikleri
 • Örnek / Sonra: Trajik Kahraman Macbeth
 • Storyboard That Erişim

Öğretim İpuçları / Stratejiler / Öğretmen İçin Öneriler

Aristoteles'in trajik bir kahramanın özelliklerini gösteren bir storyboard oluşturmalarını isteyin. Öğrencilerin, her bir özniteliğin açıklamasını ve taleplerini destekleyen bir alıntı içerdiğinden emin olun. Bunu bir proje olarak yapıyorlarsa, öğrencilerin storyboard'larını bir PowerPoint'e indirmelerini sağlamak, her bir hücreyi açıklamak için mükemmel bir yoldur.


Trajik Kahraman Dersi Detaylar / Prosedür

Ders Açılışı

Aktivatör: Öğrencilere Tragic Hero Aktivatör Çalışma Sayfası verilecek ve kutuları en iyi şekilde doldurmaları istenecektir. Öğrenciler Kutu Üç'ü (Trajik Kahramanlar Listesi) dolduramazlarsa, onlara boş bırakabileceklerini söyleyin. Beş dakika sonra, öğrencilerden listeleri yanlarında oturan birisiyle karşılaştırmalarını isteyin. Ardından her çiftten bir kahraman ya da yüksek sesle kötü adam söylemelerini ve tahtada bir liste yapmalarını isteyin. Bu tamamlandığında, neden tahtadaki listenin bir kahraman ya da kötü adam olduğunu bildiklerini sorun. Bir sınıf olarak, her biri için tanımları ve sahip oldukları niteliklerin bir listesini bulun.

Ders boyunca

Terimin Öğretilmesi: Önceden bilgisi olan ve trajik bir kahramanın ne olduğunu bilen olup olmadığını veya bu tür bir karakter için bir tahminde bulunup bulunmadığını tüm öğrencilere sorun. Olursa, cevap için ne verdiklerini tahtaya yazın. Hiç kimse bilmiyorsa, terimi önden yüklemeye başlayın. Öğrencilere tanım verdikten sonra, onlardan sinema, televizyon ve edebiyattan bu kategoriye gireceğini düşündüğü karakterleri düşünmelerini ve bir liste yapmalarını isteyin. Bir düşünce, eşleştirme ve karakter ve niteliklerin bir listesini paylaşma ile tekrarlayın.


Ders Kapanışı

Terimin Tanımlanması: Öğrenciler, trajik bir kahramanın sahip olduğuna inandıkları niteliklerin listesini bulduktan sonra, Aristoteles'in özelliklerini gözden geçirin. Aristoteles'in Trajik Kahraman Şablonunun Nitelikleri ile ilgili cevapları yazarak, çalışmanızın kahramanını trajik bir kahraman yapan özellikleri doldurmalarını ve izlemelerini isteyin.

Ders Uzatma

Öğrenciler romanı okumayı veya oyun oynamayı bitirdikten sonra, bu sahneyi kendi storyboard'larını tamamlamalarını, her bir özelliği bir sahne kullanarak göstermelerini ve metinden alıntı yapmalarını isteyerek güçlendirin. Bir slayt gösterisi sunumu ile birlikte bu ders uzantısı öğrencilerin trajik kahraman kavramında ustalaşmasına yardımcı olacak.

Sunum ekle

Öğrencilerin film şeridini, öğrencilere romanı boyunca öğelerinin daha derin anlamlarını derinlemesine açıklamalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın. Ya da bu ödevi bir sunumla birleştirin, nasıl storyboard sunacağımızla ilgili makalemize bakın.


Tragic Heroes'da Kaderin Rolü Nasıl Keşfedilir?

1 KADER KAVRAMINI TANITMAK

Öğrencilere kader kavramını açıklayarak başlayın. Kaderi, bir kişinin hayatındaki olayları ve sonuçları önceden belirleyen bir güç veya güç olarak tanımlayın. Kader inancının çeşitli kültürlerde nasıl yaygın olduğunu ve bunun trajik öykü anlatımındaki önemini tartışın.

2 TRAJİK KAHRAMANLARI VE SEÇİMLERİNİ TANIMLAYIN

Edebi bir eserden trajik bir kahraman seçin ve hikaye boyunca seçimlerini ve eylemlerini analiz edin. Öğrencilerin, kaderin genellikle bir karakterin kararları ve davranışlarıyla etkileşime girerek onların trajik sonuçlarına yol açtığını anlamalarına yardımcı olun. Öğrencileri, trajik kahramanın seçimlerinin kaderleriyle örtüştüğü veya çatıştığı kilit anları belirlemeye teşvik edin.

3 KEHANET VE KEHANETLERİ İNCELEMEK

Metindeki kehanet ve kehanet örneklerini keşfedin. Bu edebi araçların, kaderin varlığını ve onun trajik kahraman üzerindeki etkisini ima etmek için nasıl kullanıldığını tartışın. Belirli örnekleri belirlemede ve bunların önemini yorumlamada öğrencilere rehberlik edin.

4 KADER VE TRAJİK KUSUR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ANALİZ EDİN

Öğrencilerin kader ile trajik kahramanın kusuru arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olun. Kusurun trajik kahramanı nasıl önceden belirlenmiş kaderleriyle uyumlu bir yola soktuğunu tartışın. Öğrencilere trajik kusurun ve kaderin etkisinin nasıl etkileştiğini ve karakterin düşüşüne nasıl katkıda bulunduğunu analiz etmelerinde rehberlik edin.

5 ALTERNATİF SONUÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Öğrencileri trajik kahraman için alternatif sonuçları keşfetmeye teşvik edin. Karakterin farklı seçimlerinin veya eylemlerinin potansiyel olarak kaderlerini nasıl değiştirebileceğini tartışın. Öğrencileri, trajik kahramanın trajik sonlarından kaçınabileceği veya farklı bir sonuca ulaşabileceği senaryoları hayal etmeye teşvik edin.

6 KADERİN ÖNEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Trajik kahraman anlatılarında kaderin önemi üzerine düşünerek keşfi sonlandırın. Kadere olan inancın, özgür irade, determinizm ve kişinin hayatını şekillendirmede dış güçlerin rolü hakkında felsefi soruları nasıl gündeme getirdiğini tartışın. Öğrencileri, trajik öykü anlatımında kaderin etkisi ve imaları hakkında kendi bakış açılarını ifade etmeye teşvik edin.

Trajik Kahraman hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Trajik kahraman nedir?

Trajik bir kahraman, tipik olarak soylu bir karaktere atıfta bulunur, kahramanca özelliklere sahiptir, ancak bir kusur veya hata nedeniyle başarısızlığa, yıkıma veya büyük acıya mahkumdur.

Edebiyat ve medyadaki bazı trajik kahraman örnekleri nelerdir?

Bazı ünlü trajik kahraman örnekleri arasında Sophocles'in Oedipus Rex oyunundan Oedipus, Shakespeare'in Macbeth oyunundan Macbeth ve Star Wars serisinden Anakin Skywalker sayılabilir.

Trajik kahraman kavramını anlamak neden önemlidir?

Trajik kahraman kavramını anlamak, edebiyat ve medya eserlerini analiz etmek ve yorumlamak için esastır. Okuyucuların ve izleyicilerin karakterlerin karmaşıklığını ve motivasyonlarını belirlemelerine ve takdir etmelerine yardımcı olur ve yazarın mesajı ve temaları hakkında fikir verir.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle

1 Ay Deneyin

One Dollar

30-gün para iade garantisi Yalnızca Yeni Müşteriler Tanıtım Teklifinden Sonra Tam Fiyat

Bölüm, Okul ve Bölge paketlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/trajik-kahraman
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.