https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/klasik-kahramanBir kahraman düşündüğünüzde akla ne gelir? Olağanüstü bir nitelik veya kabiliyete sahip günlük bir insan mı? Ya da zihniniz insan-dışı yetenekleri veya güçleri olan birine yarışıyor mu? Her iki durumda da, bir kahraman hakkında düşünüyorsun! Bu yazıda klasik kahramanları ve süper kahramanları keşfedeceğiz.


Önerilen Ders Planı

Derse Genel Bakış:

Klasik kahramanlar kimlerdir? Süper kahramanlar kim? Onları nasıl ayırt edebilirim? Öğrencilere bu edebi cihazı öğretmek ve kahramanın özellikleri hakkında derinlemesine düşünmelerini istemek ve çalışmayı bir bütün olarak nasıl etkilediklerini öğrenmek, birçok edebi eserin daha derin bir anlayışını aşılayacaktır.

Kahraman Tanımı

Klasik kahramanlar normal insanlardır, ancak büyük yetenekleri vardır. Genelde onları sıradan insanlardan ayıran, onlara bir kahraman yapan bir nitelik veya niteliğe sahiptirler. Bazen bu büyük bir beceri, ama diğer zamanlarda cesaret gibi bir karakter niteliğidir. Klasik kahramanların başkalarının sahip olmadıkları bir şeye sahip olduklarını hatırlamaları önemlidir, ama dünyalarında eşittirler. Kahramanların örnekleri: Harry Potter, Luke Skywalker, Atticus Finch, Ponyboy, Rikki-tikki-tavi veya Kral Arthur.

Süper kahramanlar klasik hatta herkesin kahramanları olarak başlayabilirler. Yol boyunca bir yerlerde, onları "süper" yapan güç kazanırlar. Ancak, çoğu süper kahraman insan-dışı niteliklerle doğarlar. Ünlü örnekler Süpermen, Örümcek Adam veya Wonder Woman olurdu.


Diğer kahraman türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için " Kahramanlar Türleri " başlıklı makalemize bir göz atın.


Klasik bir kahramanın altı tipik özellikleri

Humble Upbringing Bu kahramanlar yetim kalmışlar, ya da yoksullardı ve alçakgönüllü ya da mütevazi diktatörlükleriyle, sıkıntılarla nasıl yüzleşeceklerini öğrendi.
Bir Muhteşemlık Öngörülmüş Bir zamanlar kahramanın ortaya çıkmasından önce, insanlar bu karakterin büyüklüğünü haber verdi.
Güçlü Yetenek veya Özellik Klasik kahramanlar çoğunlukla herkes gibi aynı yeteneklere sahiptir. Bununla birlikte, bazı şeylerde meslektaşlarından biraz daha iyidirler.
Duygusal arayış Bu kahramanın tipik olarak üstesinden gelmesi gereken bazı duygusal sorunlar var. Bunlar onun arayışı ile ilgili olabilir.
Gurur Savaşı Sıklıkla büyük savaş, kahramanın meselelerini sıraladığı ve gururunu aştığı gibi gelir.
Ölüm Eğer kahraman ölürse, daha büyük bir iyilik için ya da ihanete uğradığı için kendini feda ettiği için.

Süre: 45 dakika

Sınıf seviyesi: 8-12

Standartlar

Her ne kadar bu ders birden çok sınıf seviyesinde kullanılabilse de, aşağıda 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek standartlarına örnekler verilmiştir. Diğer not uygun standartlar için Ortak Çekirdek standartlarına bakın.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Derse Özgü Temel Sorular

  1. Bir insanı kahraman yapan nedir? Bazı kahraman özellikleri nelerdir?
  2. Kahramanlık doğuştan gelen bir nitelik mi yoksa bir davranış mıdır?
  3. Klasik kahramanlardan ne öğreniyoruz?

Hedefler

Bu dersi başlatmadan önce, öğrenciler çeşitli türlerden çeşitli kahramanları listeleyebilmelidir.

Dersten sonra öğrenciler klasik bir kahraman tanımlayabilecekler; edebiyat, film ve televizyon çalışmalarından çeşitli türlerde kahramanları listeler; ve kahramanın arsa üzerindeki etkilerini uzaklaştırın.

Beklenen Öğrenci Önyargıları / Kavram Yanılgıları

Bazı öğrenciler ön bilgiye sahip olacaklar ve bir kahramanın tanımını bilen ya da her kahramana klasik bir kahramanla kafa karıştırıyor olabilirler.

Ders Detayları / Prosedür

Dönemin Öğretimi

Öğrencilere çeşitli türdeki kahramanlar hakkında çalışma sayfası verilecek ve kutuların yeteneklerini en iyi şekilde doldurmaları istenecektir. Öğrencilere henüz her türün tanımını vermeyin, sadece kahramanları listelemelerini isteyin ve yardımlarınız olmadan bunları kategorilere ayırmaya çalışın. Öğrenciler belirli bir bölümü dolduramıyorsa, boş bırakabileceklerini söyleyin. 5-10 dakika sonra, öğrencilerden yanlarında oturan biriyle listeleri karşılaştırmasını isteyin. Ardından, her bir çiftten yüksek sesle bir tür kahraman söyleyip karttaki bir ana listeyi tamamlamasını isteyin.


Dönemin Tanımlanması

Öğrenciler her bir kahraman türünü kategorize ettikten sonra, bu sütunda listelenen kahramanları temel alarak her tür için tanımlarını yapmalarını isteyin. Öğrenciler her tanımı sınıfla paylaştıklarında, onlara ders kitabı tanımlarını verin ve ne kadar yakın olduklarını görün!


Okurken

Öğrenciler kendi tanımları ve özellikleri ile geldikten sonra, öğrencilerden cevaplarını yazarak klasik kahramanın karakterini oluşturan özellikleri doldurup takip etmelerini isteyin: "Klasik bir Kahraman Çalışma Sayfası'nın Altı Tipik Karakteristiği".


Okuduktan sonra

Öğrencilerin kahramanlarını ve özelliklerini gösteren hikaye tahtasını tamamlamasını isteyerek bu dersi güçlendirin. Bir sahneyi kullandığınızdan ve metinden kanıt olarak alıntı yaptığınızdan emin olun. Bu ders uzantısı, bir slayt gösterisi sunumu ile birleştiğinde, öğrencilerin kahramanların konseptine hakim olmasına yardımcı olacak.

Resim Öznitelikleri
  • Movie • João Lavinha • Lisans Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Ortaokul ELA ve Lise ELA Kategorilerinde buna benzer aktiviteler bulun!
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/klasik-kahraman
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Her hakkı saklıdır.