https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/klasik-kahramanBir kahraman düşündüğünüzde akla ne gelir? Olağanüstü bir nitelik veya kabiliyete sahip günlük bir insan mı? Ya da zihniniz insan-dışı yetenekleri veya güçleri olan birine yarışıyor mu? Her iki durumda da, bir kahraman hakkında düşünüyorsun! Bu yazıda klasik kahramanları ve süper kahramanları keşfedeceğiz.


Önerilen Ders Planı

Derse Genel Bakış:

Klasik kahramanlar kimlerdir? Süper kahramanlar kim? Onları nasıl ayırt edebilirim? Öğrencilere bu edebi cihazı öğretmek ve kahramanın özellikleri hakkında derinlemesine düşünmelerini istemek ve çalışmayı bir bütün olarak nasıl etkilediklerini öğrenmek, birçok edebi eserin daha derin bir anlayışını aşılayacaktır.

Kahraman Tanımı

Klasik kahramanlar normal insanlardır, ancak büyük yetenekleri vardır. Genelde onları sıradan insanlardan ayıran, onlara bir kahraman yapan bir nitelik veya niteliğe sahiptirler. Bazen bu büyük bir beceri, ama diğer zamanlarda cesaret gibi bir karakter niteliğidir. Klasik kahramanların başkalarının sahip olmadıkları bir şeye sahip olduklarını hatırlamaları önemlidir, ama dünyalarında eşittirler. Kahramanların örnekleri: Harry Potter, Luke Skywalker, Atticus Finch, Ponyboy, Rikki-tikki-tavi veya Kral Arthur.

Süper kahramanlar klasik hatta herkesin kahramanları olarak başlayabilirler. Yol boyunca bir yerlerde, onları "süper" yapan güç kazanırlar. Ancak, çoğu süper kahraman insan-dışı niteliklerle doğarlar. Ünlü örnekler Süpermen, Örümcek Adam veya Wonder Woman olurdu.


Diğer kahraman türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için " Kahramanlar Türleri " başlıklı makalemize bir göz atın.


Klasik bir kahramanın altı tipik özellikleri

Humble Upbringing Bu kahramanlar yetim kalmışlar, ya da yoksullardı ve alçakgönüllü ya da mütevazi diktatörlükleriyle, sıkıntılarla nasıl yüzleşeceklerini öğrendi.
Bir Muhteşemlık Öngörülmüş Bir zamanlar kahramanın ortaya çıkmasından önce, insanlar bu karakterin büyüklüğünü haber verdi.
Güçlü Yetenek veya Özellik Klasik kahramanlar çoğunlukla herkes gibi aynı yeteneklere sahiptir. Bununla birlikte, bazı şeylerde meslektaşlarından biraz daha iyidirler.
Duygusal arayış Bu kahramanın tipik olarak üstesinden gelmesi gereken bazı duygusal sorunlar var. Bunlar onun arayışı ile ilgili olabilir.
Gurur Savaşı Sıklıkla büyük savaş, kahramanın meselelerini sıraladığı ve gururunu aştığı gibi gelir.
Ölüm Eğer kahraman ölürse, daha büyük bir iyilik için ya da ihanete uğradığı için kendini feda ettiği için.

Süre: 45 dakika

Sınıf seviyesi: 8-12

Standartlar

Her ne kadar bu ders birden çok sınıf seviyesinde kullanılabilse de, aşağıda 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek standartlarına örnekler verilmiştir. Diğer not uygun standartlar için Ortak Çekirdek standartlarına bakın.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Derse Özgü Temel Sorular

  1. Bir insanı kahraman yapan nedir? Bazı kahraman özellikleri nelerdir?
  2. Kahramanlık doğuştan gelen bir nitelik mi yoksa bir davranış mıdır?
  3. Klasik kahramanlardan ne öğreniyoruz?

Hedefler

Bu dersi başlatmadan önce, öğrenciler çeşitli türlerden çeşitli kahramanları listeleyebilmelidir.

Dersten sonra öğrenciler klasik bir kahraman tanımlayabilecekler; edebiyat, film ve televizyon çalışmalarından çeşitli türlerde kahramanları listeler; ve kahramanın arsa üzerindeki etkilerini uzaklaştırın.

Beklenen Öğrenci Önyargıları / Kavram Yanılgıları

Bazı öğrenciler ön bilgiye sahip olacaklar ve bir kahramanın tanımını bilen ya da her kahramana klasik bir kahramanla kafa karıştırıyor olabilirler.

Ders Detayları / Prosedür

Dönemin Öğretimi

Öğrencilere çeşitli türdeki kahramanlar hakkında çalışma sayfası verilecek ve kutuların yeteneklerini en iyi şekilde doldurmaları istenecektir. Öğrencilere henüz her türün tanımını vermeyin, sadece kahramanları listelemelerini isteyin ve yardımlarınız olmadan bunları kategorilere ayırmaya çalışın. Öğrenciler belirli bir bölümü dolduramıyorsa, boş bırakabileceklerini söyleyin. 5-10 dakika sonra, öğrencilerden yanlarında oturan biriyle listeleri karşılaştırmasını isteyin. Ardından, her bir çiftten yüksek sesle bir tür kahraman söyleyip karttaki bir ana listeyi tamamlamasını isteyin.


Dönemin Tanımlanması

Öğrenciler her bir kahraman türünü kategorize ettikten sonra, bu sütunda listelenen kahramanları temel alarak her tür için tanımlarını yapmalarını isteyin. Öğrenciler her tanımı sınıfla paylaştıklarında, onlara ders kitabı tanımlarını verin ve ne kadar yakın olduklarını görün!


Okurken

Öğrenciler kendi tanımları ve özellikleri ile geldikten sonra, öğrencilerden cevaplarını yazarak klasik kahramanın karakterini oluşturan özellikleri doldurup takip etmelerini isteyin: "Klasik bir Kahraman Çalışma Sayfası'nın Altı Tipik Karakteristiği".


Okuduktan sonra

Öğrencilerin kahramanlarını ve özelliklerini gösteren hikaye tahtasını tamamlamasını isteyerek bu dersi güçlendirin. Bir sahneyi kullandığınızdan ve metinden kanıt olarak alıntı yaptığınızdan emin olun. Bu ders uzantısı, bir slayt gösterisi sunumu ile birleştiğinde, öğrencilerin kahramanların konseptine hakim olmasına yardımcı olacak.

Öğrencilere Klasik Kahraman Temalarını Kişisel Gelişime Uygulamaları Nasıl Öğretilir?

1 KLASİK KAHRAMAN TEMALARINI TANITIN

Öğrencilere klasik kahramanların temalarını ve özelliklerini tanıtarak başlayın. Cesaret, dayanıklılık, azim ve özverilik gibi özellikleri tartışın. Bu temaları açıklamak için mitolojiden, edebiyattan veya tarihten örnekler kullanın.

2 KİŞİSEL DEĞERLER VE HEDEFLER ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Öğrencilere kendi kişisel değerleri, güçlü yönleri ve hedefleri üzerinde düşünmeleri için rehberlik edin. Kendileri için neyin önemli olduğunu ve neyi başarmayı arzuladıklarını düşünmelerini sağlayın. Kendini yansıtma ve iç gözlemi teşvik edin.

3 KİŞİSEL ZORLUKLARI VE ENGELLERİ BELİRLEYİN

Öğrencilerin karşılaştıkları veya gelecekte karşılaşabilecekleri kişisel zorlukları veya engelleri belirlemelerine yardımcı olun. Klasik kahramanlara benzer nitelikler sergilemeleri gereken durumlar hakkında düşünmeleri için onları teşvik edin. Zorluklarla yüzleşmenin ve onlardan büyümenin önemini tartışın.

4 KAHRAMAN TEMALARINI KİŞİSEL GELİŞİME BAĞLAYIN

Öğrencilere, klasik kahramanların temalarını kişisel gelişimleriyle ilişkilendirme konusunda rehberlik edin. Cesaret, kararlılık veya şefkat gibi niteliklerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğini belirlemeleri için onları teşvik edin. Bu temaların günlük yaşamlarına nasıl uygulanabileceğini tartışın.

5 HEDEFLER BELİRLEYİN VE EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİN

Öğrencileri kişisel gelişimleri ve değerleri ile uyumlu hedefler belirlemede destekleyin. Klasik kahraman özelliklerini somutlaştırmak ve belirlenen zorlukların üstesinden gelmek için atabilecekleri adımları özetleyen eylem planları geliştirmelerini sağlayın. Onları benimseyebilecekleri belirli eylemler, davranışlar veya alışkanlıklar hakkında düşünmeye teşvik edin.

6 İLERLEMEYİ YANSITMAK VE DEĞERLENDİRMEK

Öğrencilere ilerlemeleri üzerinde düşünmeleri ve büyümelerini değerlendirmeleri için fırsatlar sağlayın. Öğrencilerin deneyimlerini, zorluklarını ve başarılarını paylaşabilecekleri düzenli check-in'ler yapın. Klasik kahraman temalarını sergiledikleri alanları ve daha fazla gelişme alanlarını belirlemeleri için onları teşvik edin.

Klasik Kahraman ve Süper Kahraman hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bir klasik kahramanı yapan nedir ve hikaye anlatımında neden önemlidirler?

Klasik bir kahraman, daha büyük bir hedefe veya arayışa ulaşmak için zorluklarla ve engellerle karşılaşan cesur, özverili ve kararlı bir karakterdir. Genellikle özel yetenekleri veya güçleri vardır ve doğaüstü veya ilahi güçler tarafından desteklenirler. Klasik kahramanlar, hikaye anlatımında önemlidir çünkü heyecan verici ve ilişkilendirilebilir karakterler yaratırlar ve önemli temaları ve mesajları iletmeye yardımcı olurlar.

Klasik kahraman kavramı zaman içinde nasıl değişti?

Bir kahramanı neyin kahraman yaptığı fikri, farklı kültürleri ve değerleri yansıtarak zaman içinde değişti. Antik Yunan ve Roma mitolojisinde, klasik kahramanlar genellikle ün, şeref ve şan kazanmak için kahramanca işler yapan olağanüstü fiziksel ve entelektüel yeteneklere sahip erkeklerdi. Günümüzde, kahraman fikri daha karmaşıktır ve farklı güçlü ve zayıf yönleri olan çeşitli karakterleri içerebilir.

Klasik kahraman arketipine yönelik herhangi bir eleştiri var mı?

Klasik kahraman arketipi edebiyatta ve hikaye anlatımında popüler olsa da, bazı eleştirmenler bunun sınırlandırılabileceğini ve farklı bakış açılarını ve deneyimleri dışlayabileceğini savunuyor. Örneğin, kahramanın yolculuk yapısı, cinsiyetçi ve heteronormatif varsayımlarının yanı sıra Batılı olmayan kültürel gelenekleri ve anlatıları dışlaması nedeniyle eleştirildi. Bu sınırlamalara rağmen, klasik kahraman arketipi önemli bir edebi kinaye ve öğrencileri eleştirel düşünme ve analize dahil etmek için değerli bir araç olmaya devam ediyor.

Resim Öznitelikleri
  • Movie • João Lavinha • Lisans Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/klasik-kahraman
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.