https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/folyo-karakteri

Folyo Karakter nedir?

Karakter folyoları tüm edebiyat türlerinde kullanılmaktadır. Folyo karakter tanımları, bu karakterleri tanımlamanıza ve bir hikayenin genel temalarına nasıl katkıda bulunduklarını anlamanıza yardımcı olabilir. Folyo karakterler, merkezi çatışmaya farklı bir bakış açısı sağlayarak olay örgüsünü ilerletmeye ve hikayeyi daha ilgi çekici hale getirmeye yardımcı olabilir. Peki edebiyatta folyo nedir? Büyük yazarların daha incelikli ve çekici karakterler yaratmak için kullandıkları bir araçtır. Başka bir karaktere zıt özellikler sergileyen bir karaktere folyo denir. Folyo karakterler düşman olabilir, ancak her zaman değil. Bazen karakter engelleri, kahramanın yanındaki diğer karakterler bile olabilir. Bir yazar bir folyo kullandığında, okuyucunun bir ana karakterin kişiliğinin önemli niteliklerini ve özelliklerini aldığından emin olmak ister. Bu nedenle folyolara dikkat edilmesi önemlidir! Bazen bir folyo, ana olay örgüsünü bozmak için kullanılan bir alt olay örgüsüne atıfta bulunabilir ve bu örnek, bir anlatı folyosu olarak adlandırılabilir.

En temelde bir folyo, bir kahramanın özelliklerini yansıtmak için kullanılan bir karakterdir.Edebiyatta Karakter Folyolarını Keşfetmek

Folyo, herhangi bir hikayeye derinlik ve karmaşıklık katabilen güçlü bir edebi araçtır. Literatürdeki folyo örnekleri keşfetmek, en sevdiğiniz hikayeleri ilginç kılan karmaşıklıklar hakkında daha derin bir anlayış ve takdir kazanmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, Romeo ve Juliet'te Mercutio, Romeo için dramatik bir engel görevi görür. Bu durumda, ikincil bir karakter olarak Mercutio, kendi kişilik özellikleri başka bir karakterinkiyle doğrudan zıt olan dramatik bir engeldir. Folyo karakterler başka bir karakterle yan yana vurgulandığında, okuyucular onların zıt özelliklerini daha net görebilirler.

Karakter Gelişiminde ve Olay örgüsünde Folyoların Önemi

Edebiyatta, ister ikincil karakterler olsun ister daha baskın bir rol oynasınlar, folyolar genellikle ana karakterin kişilik özelliklerine keskin bir zıtlık sağlamak, onların maceraları için gerekli olan belirli nitelikleri veya yönleri vurgulamak için kullanılır. Edebi folyolar genellikle, kahramanın kendi kaderini tayin hakkının daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için onları kendi folyolarının doğrudan karşısına yerleştirerek kullanılır. Bu eski uygulama sayesinde yazarlar, belirli özellikleri etkili bir şekilde vurgulayabilir ve kahramanlarının öne çıkmasını sağlarken, aynı zamanda hikayede gerilim ve çatışma yaratır. Folyo ister yardımcı bir karakter ister bir düşman olsun, kahramanın temel maceralarını şekillendirmede ve engelleri aşmalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynarlar.

Folyo Karakterlerini ParçalamakFolyolar Size Yardımcı Olur:

 • Bir karakterin özelliklerini ve motivasyonlarını daha net anlayın
 • İyiyi kötüden, akıllıyı aptaldan, gücü zayıflıktan ayırt edin.
 • Kahramanın kim olduğunu daha doğru bir şekilde yansıtın

ANA KARAKTER VOLKO KARAKTER
Ana karakterin özellikleri nelerdir? Folyo karakterinin özellikleri nelerdir?
 • Zıt olan özellikler nelerdir?
 • Bu karakterlerin farklı olan hangi eylemleri var/yapıyor(n)?
 • Okuyucu her karakter hakkında ne düşünüyor?
 • Yazar her karakter hakkında ne düşünüyor?

Folyolarınızı Biliyor musunuz?

OLMAK YA DA OLMAMAK... BİR FİLO? CEVAP
Bir ana karakterin (kahraman) belirli özelliklerini yansıtmak için bir folyo kullanılır.
DOĞRU

The Great Gatsby'den Tom ve Jay'i düşünün. Anlatıcı Nick Carraway aracılığıyla okuyucu, aynı kadına aşık olan iki adam olan Tom ve Jay'i görür. Tom, sarmaşık liginde eğitim almış ve eski parası olan bir atlettir. Jay, 'yeni' parayla daha hassas bir beyefendi. Tom aşındırıcıdır ve çoğu zaman Nick'i rahatsız hissettirirken, Jay "içinde sonsuz bir güvence kalitesi olan o ender gülümsemelerden birine sahipti ..."

Bir edebiyat eserinde birden fazla varak türü olabilir.
DOĞRU

Bazı edebiyat eserlerinde birden fazla folyo seti bulunur, birbirini engelleyen 2'den fazla karakter olabilir veya temsil edilen folyo aynı zamanda bir alt olay örgüsü olabilir. Shakespeare'in Jül Sezar'ında Brutus'un düşmanı Cassius, Antonius'un düşmanı ise Brutus!

Bir folyo çifti her zaman ana karakter (kahraman) ve onların düşmanıdır (antagonist).
YANLIŞ

Romeo ve Juliet'in Trajedisi'nden Romeo ve Mercutio'ya göz atın. Bu iki adam en iyi arkadaşlardır; ancak Shakespeare, seyircinin Romeo'nun ne kadar çaresiz bir aşık olduğunu bildiğinden emin olmak istedi, bu yüzden Mercutio'yu engeli yaptı. Mercutio sık sık aşk ve aşıklarla dalga geçerek, aşkın Romeo'ya çarptığından daha mantıklı ve mantıklı olduğunu gösterdi.


Uygulama: Roman Okurken Ne Yaparım?

Bir roman okurken olay örgüsü ilerledikçe küçük nitelikler ve ayrıntılar sıklıkla önem kazanır. Okuyucular, Storyboard Creator'ı kullanarak karakterlerdeki kontrastı görselleştirmeye yardımcı olmak için folyolar hakkında ince bilgiler kaydedebilir.


Sınıf Uzantısı: Folyo Karakterleri Sınıfımda Nasıl Kullanırım?


 1. Bir veya daha fazla folyo karakter içeren bir roman veya kısa öykü seçin.

 2. Edebiyat eserindeki her bir karakter çiftini takip etmek için aşağıdaki storyboard'u özelleştirin.


 3. "NAME" yer tutucusunu her karakterin adıyla değiştirin.

 4. Okurken, romanda veya hikayede birbirine tamamen zıt özelliklere sahip karakterler arayın. Her karakter için inanç veya tutumlarda zıtlık sağlayan sıfatlar veya doğrudan alıntılar yazın.

 5. Tamamlamadan önce, romandaki her karakteri canlandırmak için bir Storyboard That karakteri seçin. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bunları soldaki kutuya yerleştirin. Aşağıdaki örnekteki gibi bir arka plan bile ekleyebilirsiniz!


Romeo ve Juliet Trajedisi için Örnek Folyo Projesi


Storyboard'u Tamamladıktan Sonra - Folyo Karakterleri Hakkında Devam Tartışması


Tamamlandığında, folyo olan iki karakter hakkında düşünün ve yazın. Açıklamanızı, yazdığınız kanıtlara dayandırdığınızdan emin olun. Folyolar hakkında konuşmanıza yardımcı olacak bazı yol gösterici sorular:


Folyo Karakter Tartışmaları İçin Yol Gösterici Sorular

1

Ana Özellik

Şunu düşünün: Yazarın yan yana getirmeye çalıştığı ana özellik nedir? (örneğin aşka karşı mantık)

2

Her Karakteri Tanımlayın

Her bir karakteri tanımlamak için hangi üç sıfatı kullanırdınız?

3

Karakter Etkileşimi

Bu karakterler etkileşime girdiğinde ne olur?

4

Yazarın Görüşü

Karşılaştırılan konu hakkında yazarın görüşü nedir? (örneğin aşk, mantıktan daha romantik ve trajiktir)


İlgili aktiviteler

Folyo karakterlerle aktiviteler mi arıyorsunuz? Aşağıdaki örneklerimizden bazılarına göz atın!
Yaratıcı Yazarlıkta Folyo Karakterlerin Oluşturulması Nasıl Öğretilir?

1

FOLYO KARAKTER KAVRAMINI TANITIN

Öğrencilere folyo karakter kavramını tanıtarak başlayın. Folyo karakterlerin edebiyatta diğer karakterlerin özellikleri, motivasyonları veya inançlarıyla zıtlık oluşturmak ve bunları vurgulamak için kullanıldığını açıklayın. Folyo karakterlerin hikaye anlatımını nasıl geliştirdiğini göstermek için iyi bilinen literatürden örnekler verin.

2

FOLYO KARAKTERLERİN AMACINI VE ETKİSİNİ TARTIŞMAK

Yaratıcı yazmada folyo karakterlerin amacı ve etkisi hakkında öğrencileri bir tartışmaya dahil edin. Folyo karakterlerin nasıl çatışma yaratabileceğini, temaları vurgulayabileceğini ve okuyucuların ana karakterlere ilişkin anlayışını nasıl derinleştirebileceğini keşfedin. Öğrencileri, kendi hikayelerini geliştirmede folyo karakterlerin rolü hakkında eleştirel düşünmeye teşvik edin.

3

MEVCUT FOLYO KARAKTER ÖRNEKLERİNİ ANALİZ EDİN

Öğrencilere edebiyattan, filmlerden veya diğer medyadan folyo karakter örnekleri verin. Bu folyo karakterlerin özelliklerini, etkileşimlerini ve etkilerini analiz etmelerinde onlara rehberlik edin. Folyo karakterlerin zıt özelliklerinin veya inançlarının nasıl gerilim yaratabileceğini ve anlatıyı nasıl ilerletebileceğini tartışın.

4

ZIT ÖZELLİKLER VE ROLLER ÜZERİNE BEYİN FIRTINASI YAPIN

Folyo karakterler oluşturmaya yönelik fikirler üretmek için öğrencileri bir beyin fırtınası oturumuna dahil edin. Ana karakterleriyle etkili zıtlıklar sağlayabilecek özellikler, roller veya inançlar hakkında düşünmeleri için onları teşvik edin. Öğrencilere, bu folyo karakterlerin hikayelerine nasıl derinlik ve karmaşıklık katabileceklerini düşünmelerinde rehberlik edin.

5

FOLYO KARAKTERLER VE İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK

Öğrencilere folyo karakterlerini ve ana karakterlerle ilişkilerini geliştirmelerini söyleyin. Fiziksel tanımlar, kişilikler ve motivasyonlar dahil olmak üzere ayrıntılı karakter profilleri oluşturmaları için onları teşvik edin. Öğrencilere, ana karakterle çelişen ve çatışma ya da gerginliğe katkıda bulunan belirli özellikleri veya inançları belirleme konusunda rehberlik edin.

6

FOLYO KARAKTERLERİ YAZIYA DAHİL ETMEK

Öğrencilere, folyo karakterlerini yaratıcı yazılarına dahil etmelerinde rehberlik edin. Ana karakter ile folyo karakter arasındaki etkileşimlerin ve çatışmaların olay örgüsünü ve karakter gelişimini nasıl şekillendirebileceğini düşünmeye teşvik edin. Öğrenciler, folyo karakterlerini etkili bir şekilde kullanmak için yazılarını gözden geçirip geliştirirken geri bildirim ve destek sağlayın.

Folyo Karakterleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Edebi bir folyo nedir ve edebiyattaki bazı folyo karakter örnekleri nelerdir?

Edebi bir folyo, bir hikayede zıtlık yaratmak ve kahramanın kişiliğinin, karakter özelliklerinin veya değerlerinin belirli yönlerini vurgulamak için kullanılan bir karakterdir. Edebi bir örnek, Sherlock Holmes hikayelerindeki Sherlock Holmes ve Dr. Watson arasındaki ilişkidir. Watson, daha sağlam ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısı sağlayarak Holmes'un dehasını ve benzersiz niteliklerini vurgulayarak Holmes için bir engel görevi görüyor. To Kill a Mockingbird'de Boo Radley, Scout için onun masumiyetini ve merakını vurgulayan edebi bir engeldir.

Folyo karakterler bir hikayenin olay örgüsüne ve temalarına nasıl katkıda bulunur?

Folyo karakterler, ana karakterle zıtlık ve gerilim sağlayarak bir hikayenin olay örgüsünü ilerletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kahramanın kişiliğinin, karakter özelliklerinin veya değerlerinin önemli yönlerini vurgulayarak veya merkezi çatışma veya temaya farklı bir bakış açısı sağlayarak bir hikayenin temalarına katkıda bulunabilirler.

Yazarlar yazılarında nasıl folyo karakterleri oluştururlar?

Yazarlar, zıt kişilikler, deneyimler veya değerler gibi çeşitli şekillerde folyo karakterler yaratabilirler. Folyo karakter, ana karakterden farklı olmalı, ancak yine de anlamlı karşılaştırmalara ve zıtlıklara izin verecek kadar benzerliğe sahip olmalıdır. Ana karakter ile folyo karakter arasındaki etkileşimler ve çatışmalar da kahraman ve hikaye hakkında önemli içgörüler ortaya çıkarabilir.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/folyo-karakteri
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.