Aramak
 • Aramak
 • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/temalar-semboller-motiflerHikayelerle ilgili en güzel şeylerden biri altında yatan dersler, ahlak veya eleştirilerdir. Öğrencilere bu gizli mesajları tanımlamayı öğretmek edebi deneyimlerine daha fazla derinlik kazandırır.

Storyboard, tema, sembol veya motif kavramını öğretmenin harika bir yoludur. Görsellerin veya sembollerin hikayeleri anlatmasını sağlar, fikirleri öğrencilerin anlamasını ve üzerine çıkarılmasını kolaylaştırır. Hikaye panolarıyla, öğrenciler soyut fikirleri somut bir şekilde, ortaokul veya lise öğrencileri için yararlı bir araç olarak yansıtabilirler.


Tanımlanan Tema, Sembol ve Motifler

Literatürde temalar, motifler ve semboller bir çok amaca hizmet eder. Bazıları metinde açıkça belirtilenler dışında anlam ifade eder. Diğerleri, okuyucunun bir karakterin motivasyonunu veya yazarın amaçladığı mesajı anlamalarına yardımcı olur. Bazen temalar, semboller veya motifler, okuyucunun görüntüsünü tekrarlayarak zihnindeki bir resmi boyar.


TEMA Tema, bir konuşmanın konusu, bir yazı parçası, bir kişinin düşünceleri veya bir sergi konusu; bir konu veya paket mesajı.
MOTİF Bir motif, sanatsal veya edebi bir kompozisyondaki ayırt edici bir özellik veya yinelenen bir fikirdir.
SYMBOL Bir sembol, başka bir şeyi temsil eden veya bunun için kullanılan bir nesnedir; genellikle daha derin ve daha önemli bir şeyi temsil eden bir amblem, token veya işaret. Maddi olmayan bir şeyi temsil eden maddi bir nesne olabilir.Önerilen Ders Planımız

Derse Genel Bakış

Öğrencilere bir romanın okunması boyunca izlemeleri için belirli bir tema, sembol veya motif verilir.

Zaman: Bir Birim Boyunca

Sınıf Seviyesi: 8-12

Hedefler

Öğrenciler, bir edebiyat çalışmasından kilit bir tema, sembol veya motif tasvir edebilecek ve anlamlarını storyboard yoluyla iletebileceklerdir.


 1. Kurgusal metinde bir tema, sembol veya motif örneği tanımlayın ve anlamını yorumlayın.
 2. Yukarıdakilerden birinin kurgusal metinlerin grafikleri üzerindeki etkilerini tanımlar.
 3. Bir grafik düzenleyiciyi tamamlayarak veya soyut fikrin görsel sunumunu yaparak sembolizm anlayışını gösterin.

Zorunlu Ön Bilgi

Öğrenciler, nesnelerin kendileriyle ilişkili daha derin anlamlara, duygulara veya duygulara sahip olduğunu anlayabilmelidir. Örneğin, öğrenciler Amerikan bayrağının önemini açıklayabilmeli ve gerçek anlamına eşlik eden üç duygu ya da duygu listeleyebilmelidir.

Derse Özel Temel Sorular


 1. Soyut bir fikir nasıl daha derin bir anlam yaratabilir?
 2. Edebiyatta tekrarlayan bir yapının çağrışımları nelerdir?
 3. Semboller günlük hayatımı nasıl etkiler?

Beklenen Öğrenci Önyargıları / Yanılgıları

Bazı öğrenciler soyut düşünmekte zorlanırlar. Birçok öğrenci, bazı temaların, sembollerin veya motiflerin genel veya evrensel anlamlara sahip olduğunu anlamamaktadır.


Ele Alınan Ortak Çekirdek Devlet Standartları


Her ne kadar bu ders birden fazla sınıf için kullanılabilse de, aşağıdaki örnekler 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarıdır. Lütfen kaliteye uygun teller için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarına bakınız.


 • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
 • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Ders Detayları / Prosedür

Okumadan önce

Öğrencilerden çalışma sayfasını, film şeridindeki görüntülerle ilgili fikir, duygu ve duyguları doldurarak tamamlamalarını isteyin. Bu, her görüntünün soyut bir anlamı olduğunu söyleyecektir.

Okuma sırasında

Romana başlarken öğretmen her öğrenciye izlemesi için kendi temasını, sembolünü veya motifini vermelidir. Öğrenciler doğrudan bir alıntı, sayfa numarası ve kavramın açıklamasını toplayarak bir şablon storyboard'u tamamlamalıdır.

Okuduktan sonra

Öğrenciler konseptlerini roman boyunca takip ettiklerinde, kendi storyboard'larını yaratacaklar. Sahneyi görsel olarak göstermeli, doğrudan bir alıntı içermeli ve her bölüm için anlamını açıklamalıdır. Aşağıda tamamlanmış örnekler var.

Öğrencilere Temaları, Sembolleri ve Motifleri Yaratıcı Yazarlığa Dahil Etmeyi Nasıl Öğretebilirsiniz?

1

Kavramları Tanıtın

Öğrencilere tema, sembol ve motif kavramlarını açıklayarak başlayın. Her öğenin net tanımlarını ve örneklerini sağlayın ve hikaye anlatımındaki önemini tartışın.
2

Mentor Metinlerini Okuyun ve Analiz Edin

Temaların, sembollerin ve motiflerin güçlü kullanımını örnekleyen birkaç akıl hocası metni seçin. Yazarın hikayeyi geliştirmek için bu unsurları nasıl birleştirdiğini vurgulayarak bu metinleri bir sınıf olarak okuyun ve analiz edin. Öğrencileri gözlemledikleri temaları, sembolleri ve motifleri tanımlamaya ve tartışmaya teşvik edin.
3

Beyin Fırtınası Temaları

Öğrencilere, kendi yazılarında keşfedilebilecek potansiyel temaların bir listesini beyin fırtınası yapmalarında rehberlik edin. Anlatılarında keşfedilip geliştirilebilecek evrensel fikirler, toplumsal sorunlar veya kişisel deneyimler hakkında düşünmeleri için onları teşvik edin.
4

Sembolleri ve Motifleri Seçin

Öğrenciler yazıları için bir tema seçtikten sonra, seçilen temayı destekleyebilecek ve geliştirebilecek sembolleri ve motifleri belirlemelerine yardımcı olun. Onlara hikayeleri boyunca tekrar edilebilecek veya geliştirilebilecek anlam taşıyan semboller ve motifler seçmeyi öğretin.
5

Planlama ve Taslak Hazırlama

Seçilen temaları, sembolleri ve motifleri birleştirerek öğrencilerin yaratıcı yazma parçalarını planlamalarına yardımcı olun. Onları, bu öğelerin tanıtılacağı veya geliştirileceği belirli sahneleri veya anları içeren bir taslak veya storyboard oluşturmaya teşvik edin. Gerektiğinde geri bildirim ve rehberlik sağlayarak, ilk taslaklarını oluşturmalarında onları destekleyin.
6

Yansıt ve Gözden Geçir

Öğrencilere taslakları üzerinde derinlemesine düşünmeleri ve temaların, sembollerin ve motiflerin birleştirilmesini güçlendirmek için gözden geçirmeleri konusunda rehberlik edin. Onları, bu unsurların hikayelerinin derinliğine ve anlamına etkili bir şekilde katkıda bulunup bulunmadığını değerlendirmeye teşvik edin. İyileştirme için yapıcı geri bildirim ve öneriler sağlayın.

Temalar Semboller ve Motifler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Edebiyatta tema nedir?

Tema, bir yazarın bir literatürde keşfettiği bir konu veya mesajdır. Aşk ya da ölüm gibi evrensel bir fikir ya da gücün yozlaştırıcı etkisi gibi daha spesifik bir kavram olabilir.

Edebiyatta motif nedir?

Bir motif, edebi bir eser boyunca ortaya çıkan yinelenen bir sembol, görüntü veya fikirdir. Daha büyük bir temanın veya fikrin sembolik bir temsili olarak hizmet edebilir.

Edebiyatta sembol nedir?

Sembol, genellikle daha büyük, daha soyut bir kavram olan başka bir şeyi temsil eden bir nesne, eylem veya fikirdir. Örneğin, bir güvercin barışı simgeleyebilir veya kırmızı bir gül aşkı simgeleyebilir.

Bir sembol ile motif arasındaki fark nedir?

Bir edebi eserde hem semboller hem de motifler tekrar eden unsurlar olsa da, bir sembol tipik olarak soyut bir şeyi temsil eden somut bir nesnedir, motif ise eser boyunca tekrarlanan bir fikir veya temadır.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/temalar-semboller-motifler
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.