https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/temalar-semboller-motiflerHikayelerle ilgili en güzel şeylerden biri altında yatan dersler, ahlak veya eleştirilerdir. Öğrencilere bu gizli mesajları tanımlamayı öğretmek edebi deneyimlerine daha fazla derinlik kazandırır.

Storyboard, tema, sembol veya motif kavramını öğretmenin harika bir yoludur. Görsellerin veya sembollerin hikayeleri anlatmasını sağlar, fikirleri öğrencilerin anlamasını ve üzerine çıkarılmasını kolaylaştırır. Hikaye panolarıyla, öğrenciler soyut fikirleri somut bir şekilde, ortaokul veya lise öğrencileri için yararlı bir araç olarak yansıtabilirler.


Tanımlanan Tema, Sembol ve Motifler

Literatürde temalar, motifler ve semboller bir çok amaca hizmet eder. Bazıları metinde açıkça belirtilenler dışında anlam ifade eder. Diğerleri, okuyucunun bir karakterin motivasyonunu veya yazarın amaçladığı mesajı anlamalarına yardımcı olur. Bazen temalar, semboller veya motifler, okuyucunun görüntüsünü tekrarlayarak zihnindeki bir resmi boyar.


TEMA Tema, bir konuşmanın konusu, bir yazı parçası, bir kişinin düşünceleri veya bir sergi konusu; bir konu veya paket mesajı.
MOTİF Bir motif, sanatsal veya edebi bir kompozisyondaki ayırt edici bir özellik veya yinelenen bir fikirdir.
SYMBOL Bir sembol, başka bir şeyi temsil eden veya bunun için kullanılan bir nesnedir; genellikle daha derin ve daha önemli bir şeyi temsil eden bir amblem, token veya işaret. Maddi olmayan bir şeyi temsil eden maddi bir nesne olabilir.Önerilen Ders Planımız

Derse Genel Bakış

Öğrencilere bir romanın okunması boyunca izlemeleri için belirli bir tema, sembol veya motif verilir.

Zaman: Bir Birim Boyunca

Sınıf Seviyesi: 8-12

Hedefler

Öğrenciler, bir edebiyat çalışmasından kilit bir tema, sembol veya motif tasvir edebilecek ve anlamlarını storyboard yoluyla iletebileceklerdir.


  1. Kurgusal metinde bir tema, sembol veya motif örneği tanımlayın ve anlamını yorumlayın.
  2. Yukarıdakilerden birinin kurgusal metinlerin grafikleri üzerindeki etkilerini tanımlar.
  3. Bir grafik düzenleyiciyi tamamlayarak veya soyut fikrin görsel sunumunu yaparak sembolizm anlayışını gösterin.

Zorunlu Ön Bilgi

Öğrenciler, nesnelerin kendileriyle ilişkili daha derin anlamlara, duygulara veya duygulara sahip olduğunu anlayabilmelidir. Örneğin, öğrenciler Amerikan bayrağının önemini açıklayabilmeli ve gerçek anlamına eşlik eden üç duygu ya da duygu listeleyebilmelidir.

Derse Özel Temel Sorular


  1. Soyut bir fikir nasıl daha derin bir anlam yaratabilir?
  2. Edebiyatta tekrarlayan bir yapının çağrışımları nelerdir?
  3. Semboller günlük hayatımı nasıl etkiler?

Beklenen Öğrenci Önyargıları / Yanılgıları

Bazı öğrenciler soyut düşünmekte zorlanırlar. Birçok öğrenci, bazı temaların, sembollerin veya motiflerin genel veya evrensel anlamlara sahip olduğunu anlamamaktadır.


Ele Alınan Ortak Çekirdek Devlet Standartları


Her ne kadar bu ders birden fazla sınıf için kullanılabilse de, aşağıdaki örnekler 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarıdır. Lütfen kaliteye uygun teller için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarına bakınız.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Ders Detayları / Prosedür

Okumadan önce

Öğrencilerden çalışma sayfasını, film şeridindeki görüntülerle ilgili fikir, duygu ve duyguları doldurarak tamamlamalarını isteyin. Bu, her görüntünün soyut bir anlamı olduğunu söyleyecektir.

Okuma sırasında

Romana başlarken öğretmen her öğrenciye izlemesi için kendi temasını, sembolünü veya motifini vermelidir. Öğrenciler doğrudan bir alıntı, sayfa numarası ve kavramın açıklamasını toplayarak bir şablon storyboard'u tamamlamalıdır.

Okuduktan sonra

Öğrenciler konseptlerini roman boyunca takip ettiklerinde, kendi storyboard'larını yaratacaklar. Sahneyi görsel olarak göstermeli, doğrudan bir alıntı içermeli ve her bölüm için anlamını açıklamalıdır. Aşağıda tamamlanmış örnekler var.

Ortaokul ELA ve Lise ELA Kategorilerimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/temalar-semboller-motifler
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Her hakkı saklıdır.