https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bakış-açısı-perspektif

Edebiyatta perspektif nedir? bakış açısı nedir? Perspektif ve bakış açısı arasındaki fark nedir? Öğretim perspektifi ve bakış açısı oldukça zorlayıcı olabilir. Storyboarding yardımcı olabilir!

Birçok öğrencinin bakış açısı ve perspektif terimleri ve anlamları arasındaki farkla kafası karışır. Bunun nedeni, edebi bakış açısı ve bakış açısının, aslında oldukça farklı olabilseler de, genellikle eşanlamlı olarak kullanılmasıdır. Edebiyatta bakış açısı, daha yaygın olarak birinci şahıs bakış açısı veya üçüncü şahıs bakış açısı olarak bilinen anlatım biçimidir. Yazarın hikayeyi anlatmak için yaptığı teknik seçimdir.


Bakış Açısı Tanımı

Bakış açısı, bir hikayenin anlatıldığı bakış açısıdır. Hikayenin aksiyonunun ve olaylarının ortaya çıktığı duruştur.

Perspektif Tanımı

Perspektif, bir anlatıcının kendi kişisel deneyimlerine dayalı olarak bir olay, kişi veya yer hakkındaki tutumları veya inançlarıdır.


Literatürde POV ve perspektif karşılaştırması aldatıcıdır. Anlatı perspektifinin tanımı genellikle basitçe hikayenin izleyiciye anlatıldığı bakış açısıdır. Bu nedenle bakış açısı ile eş anlamlıdır. Romanların çoğu ya birinci şahıs bakış açısıyla ya da üçüncü şahıs ağzından yazılır. Bununla birlikte, bakış açısı ve perspektif arasındaki fark, anlatıcının bir hikayedeki bakış açısının aynı zamanda dünya görüşüne de atıfta bulunabilmesidir. Bu nedenle, edebiyatta perspektif tanımı, karakterin kültürü, mirası, fiziksel özellikleri ve kişisel deneyimleriyle şekillenen bakış açısıdır.

Okuyucular kendilerine "anlatıcının bakış açısı nedir?" diye sorduklarında hikaye hakkında daha fazla şey anlayabilirler. Bazen bir okuyucu, anlatıcı ile aynı bakış açısını paylaşır. Ancak literatürde sıklıkla farklı bakış açısı örneklerine rastlanmaktadır. Bunlar, iyi bilinen bir olaya veya konuya farklı bir yaklaşımı ifade edebilir ve aydınlatabilir ve okuyucuların olayları yeni bir şekilde görmeleri için paha biçilmez bir fırsat sağlayabilir. Perspektif ve bakış açısı birbiriyle ilişkilidir ve iç içe geçmiştir. POV ve perspektif, öğrencilerin herhangi bir metni daha derinden anlamaları için kavramaları açısından önemlidir. Perspektif, anlatıcının bakış açısına yönelik yazar seçimleriyle güçlendirilebilir, ancak ikisi ayrı edebi kavramlardır. Bakış açısı bir hikayenin kim olduğuna odaklanırken, perspektif nasıl olduğuna odaklanır. Öğrencilerin bakış açısı ve perspektif arasındaki farkı anlamaları önemlidir.


Bakış Açısı ve Perspektif

Bakış açısı

Bakış açısının anlamı öğrenciler için kafa karıştırıcı olabilir. Çocuklar için Bakış Açısının kolay bir tanımı, hikayenin anlatıcısı olmasıdır. Hikayeyi kim ve kime anlatıyor? 4 farklı POV türü vardır.

Edebiyatta 4 tür bakış açısı nedir?

 1. 1. şahıs bakış açısı: Birinci şahıs bakış açısıyla, anlatıcı “ben” ve “biz” zamirlerini kullanır. Birinci şahıs anlatısının klasik bir örneği, Harper Lee'nin yazdığı Bülbülü Öldürmek'tir. Bu hikaye, ana karakterin bakış açısı olan Scout'a odaklanıyor.
 2. 2. şahıs bakış açısı: İkinci şahıs bakış açısıyla, anlatıcı "siz" zamirini kullanır. İkinci şahıs anlatımı nadirdir, ancak meydana gelebilir. İkinci şahıs bakış açısında okuyucu bir karakterdir. Bazıları bunun "Kendi Maceranı Seç" kitaplarında kullanıldığını hatırlayabilir.
 3. 3. şahıs bakış açısı: Üçüncü şahıs bakış açısından, anlatıcı "o", "o", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. İki tür 3. şahıs bakış açısı vardır: sınırlı 3. şahıs , anlatıcının yalnızca bir kişinin düşüncelerini bildiği zamandır. 3. kişi sınırlı POV örneği, Madeleine L'Engle tarafından yazılan A Wrinkle in Time'dır.
 4. Her şeyi bilen 3. kişi , anlatıcının birden fazla karakterin düşüncelerinden daha fazlasını bildiği zamandır. Bu durumda anlatıcı, ana karakterin yanı sıra ikincil karakterlerin düşüncelerinden de haberdardır. Edebiyatta her şeyi bilen üçüncü şahıs bakış açısına bir örnek, William Golding'in yazdığı klasik Sineklerin Tanrısı'dır. POV'un bir başka ilginç örneği de Ölüm tarafından anlatılan Markus Zusak'ın Kitap Hırsızı'nda. Bu anlatıcı her şeyi bilir ve karakterlerin tüm düşüncelerini ve duygularını bilir. Ancak yazar, anlatıcıyı, kendisi ve düşünceleri hakkında ölüm olarak konuşan birinci şahıs ile üçüncü şahıs bakış açısıyla tüm karakterlerin düşünce ve duygularını anlatan anlatıcı arasında değiştirir.

Bakış Açısı Örneği: Shiloh , Phyllis Reynolds Naylor


Bakış Açısı (POV) hakkında daha fazla bilgi

Bakış açısı veya anlatım türü, hikayeyi kimin anlattığıyla ilgilenir: birinci kişi (ben, ben, benim) veya üçüncü kişi (o, o, onlar). Birinci şahıs anlatıcıların, güvenilirlik ve samimiyet dahil olmak üzere birçok avantajı vardır. Birinci şahıs anlatıcı genellikle daha inandırıcıdır çünkü okuyucu onların düşüncelerine ve inançlarına erişebilir. Ancak dezavantajları da var. Anlatıcının olayları, insanları ve yerleri tanımlaması, tutumları, önyargıları, sınırlamaları ve eksiklikleriyle renklenecektir. Birçok yönden onları güvenilmez kılar çünkü gözlemleri her zaman gerçeğe tam olarak uymayabilir. Bir anlatıcının kendisini doğrudan kişisel olarak karakterize etmesi de zordur. Bunun yerine okuyucu, diğer karakterlerin anlatıcıya nasıl tepki verdiğine ve anlatıcının eylemlerine, düşüncelerine ve diyaloglarına dayanarak bir fikir oluşturmalıdır.

Üçüncü şahıs anlatımı iki kategoriye ayrılabilir: her şeyi bilen ve sınırlı bakış açısı. Her şeyi bilen bir anlatıcı, birçok karakterin düşüncelerine ve inançlarına sınırsızca erişebilen ve okuyucuya geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olayları açıklayabilen kişidir. Bu, anlatıcıya muazzam miktarda özgürlük verir. Avantajlıdır çünkü her şeyi bilen bir anlatıcı, genellikle karakterlerin motivasyonlarını veya olayların önemini doğrudan okuyucuya yorumlayabilir. Okuyucu ile yakınlığını kaybetmesi gibi bir dezavantajı da vardır.

Sınırlı bir üçüncü şahıs anlatıcı, belirli bir karakterin deneyimleri ve düşünceleriyle sınırlıdır. Yine okuyucuda bir samimiyet ve güvenilirlik duygusu sağlar, ancak yazar yine de karakterin başka türlü bilemeyeceği veya fark edemeyeceği ayrıntılara biber atabilir. Yazarın bazı şeyleri okuyucu için yorumlaması ve anlatıcıyı daha ayrıntılı bir şekilde karakterize etmesi için hala yer var.


İkinci şahıs anlatımı hakkında bir not

Birçok öğrenci genellikle ikinci şahıs anlatımının ne olduğunu merak eder. Bunu açıklamanın en iyi yolu, bir kısa sınav veya testteki talimatlara bakmalarını veya bir yemek kitabı, kullanım kılavuzu veya doğrudan okuyucuya talimat veren herhangi bir şeyi çıkarmalarını sağlamaktır. İkinci şahıs anlatımındaki ana zamir sizsiniz , okuyucu sizsiniz . Yazarın okuyucuya belirli bir seçim yapmasını ve belirli bir sayfaya dönmesini söylediği maceranı kendin seç kitapları dışında kurguda pek kullanılmaz. (RL Stine, bu tür kitapların birçoğunu 90'ların ortalarında, Give Yourself Goosebumps özel baskı serisiyle yazdı. Edward Packard, konsepti ilk olarak 1976'da yarattı.)


Bakış Açısı Etkinliği

Öğrencilerin bir anlatıcının bakış açısının nüansları hakkında düşünmelerini sağlamanın harika bir yolu, farklı bir anlatım formatı kullanarak bir hikaye yaratmalarını veya yeniden yaratmalarını sağlamaktır. Öğrencilere üç farklı bakış açısıyla bir olayın anlatımını oluşturmalarını sağlayın: birinci kişi, her şeyi bilen üçüncü kişi ve sınırlı üçüncü kişi. Ayrıca okudukları bir hikayeyi başka bir bakış açısından yeniden anlatabilir ve nasıl değiştiğini görebilirler. Öğrencilerin storyboard'larını sunmalarını sağlayın ve anlatılarını yazmanın hikayeyi anlatma yeteneklerini nasıl açtığını veya sınırladığını değerlendirin.
Perspektif

Bakış açısı ve bakış açısı farklıdır. Perspektif, bir anlatıcının olayları, insanları ve yerleri kendi kişisel deneyimlerine ve geçmişine dayalı olarak yorumlamasıdır. Karakterin bakış açısı, anlatıcının okuyucuyla diyaloğunda ifade edilir ve bu yönleri yansıtır ve hikayedeki diğer karakterlerden farklı görüşler veya farklı fikirler sunabilir. Karakterin bakış açısı, hikayenin anlatılma şeklini ve okuyucunun aldığı bilgileri etkiler. Anlatıcı, güvenilir veya güvenilmez bir anlatıcı olarak kabul edilebilir. Bu durumda okuyucu, yalnızca anlatıcının bakış açısından haberdardır ve konunun tüm gerçeği bu olmayabilir. Güvenilmez bir anlatıcının klasik bir örneği, Edgar Allen Poe'nun "The Tell-Tale Heart" adlı eserindedir. Bu örnekte hikaye perspektifi, anlatıcının olayları nasıl yorumladığına odaklanır. Ancak hikayesini anlatma sürecinde anlatıcı açıkça kendini suçluyor!

Siu Wai Anderson'ın dokunaklı romanı " Sonbahar Bahçeciliği ", iyi bilinen bir olayın farklı bir bakış açısını ifade etmek için perspektifi kullanır: 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılması. daha fazla Amerikalı (ve Japon) yaşamının kaybını önledi; sonunda 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdi; Amerika'nın askeri gücünü diğer ülkelere bir uyarı olarak sergiledi.

Ancak Mariko'nun aynı olaya bakış açısı oldukça farklıdır. Bir kişinin kültürü, geçmişi ve deneyimleri, bakış açısını büyük ölçüde etkiler. Yüzündeki deriye giren camdan kaynaklanan fiziksel yaralarla kaldı. Bombalamanın da neden olduğundan şüphelendiği şiddetli astımı var. Yaralanan insanların çektiği acıları ve bazılarına yardım etmekle diğerlerini ölüme terk etmek arasında yapmak zorunda kaldığı dolambaçlı seçimleri hatırlıyor.

Buna ek olarak, üstünden bir uçak geçtiğinde gergin bir şekilde yukarı bakmak gibi bazı TSSB unsurlarına sahip ve başkalarından uzak durması gerektiğini hissetmesine neden olan kabuslar tarafından rahatsız ediliyor. Anlatı, atom bombalarını atma konusundaki ahlaki kararı açıkça sorgulamasa da, okuyucudan kararın neden olduğu ıstırabın miktarını düşünmesini ister. Uzaktaki bir olaya insani bir unsur katar ve okuyucuda bir empati ve anlayış duygusu yaratır.

Perspektif Üzerindeki Etkiler

 • Kişisel deneyimler
 • Kültürel Miras
 • Yarış
 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Cinsel Yönelim
 • Din
 • Eğitim
 • Konum
 • Uzmanlık alanı


Genellikle bir yazarın anlatıcı için bakış açısı seçimi, anlatıcının bakış açısını geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, To Kill A Mockingbird'de Jem'in kolunun kırılmasına neden olan olayları Scout'un birinci şahıs anlatımı, okuyucunun hikayeyi bir çocuğun masumiyeti perspektifinden takip etmesini sağlar. Daha yaşlı okuyucular, Bayan Dubose'a kitap okumak için yapılan günlük ziyaretlerin, her gün zamanlayıcının uzaması ve fiziksel durumunun, onun geri çekilme yaşadığını gösterebileceğini anlayabilirler. Ancak Scout, 7 yaşında küçük bir çocuk olarak, opioid bağımlılığını anlamadığı için bunun farkında değil. Şans eseri, Atticus olayı Scout ve Jem'e ve diğer kafası karışmış okuyuculara açıklamak için devreye girer.


Bir Hikaye Etkinliğinde Perspektif

Perspektifi anlamak, öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı analiz edebilmeleri ve hakkında düşünebilmeleri için çok önemlidir. Perspektif, bir hikayeye farklı bir açıdan bakmaktan daha fazlasıdır; özellikle günlük yaşamda her hikayenin birden çok açısı olduğunun farkına varmaktır. "Her hikayenin iki yüzü vardır" şeklindeki eski atasözünü duymuşlarsa, bu, perspektifin ne anlama geldiğine dair harika bir örnektir. Özellikle edebiyatta, kahramana karşı düşmana bakarak bir hikayenin iki tarafını incelemek için harika bir fırsat var. Kanada merkezli birkaç çizgi roman dizisinin yazarı John Rogers'a göre, "Bir düşmanı, onun neden kendi dünya versiyonunda bir kahraman olduğunu anlamadan gerçekten anlayamazsınız."

Öğrencilerin perspektif hakkında düşünmelerini sağlamanın harika bir yolu, onlardan popüler bir hikayeyi düşmanın bakış açısından yeniden anlatmalarını istemektir. Öğrencilerin okudukları veya geçmişte okudukları bir hikaye için bir olay örgüsü şeması oluşturmalarını sağlayın, ancak bunu karşı tarafın bakış açısından yapmalarını sağlayın. Öğrencilerden, düşmanın benzersiz bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilecek deneyimlerini ve fiziksel özelliklerini düşünmelerini isteyin.Bakış Açısı ve Perspektif Faaliyetlerinden Örnekler

Öğrencilerin okumada perspektif anlayışı, kendi yazılarında perspektif anlayışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Perspektifi ve bakış açısını daha derinlemesine araştırmak için storyboarding etkinliklerini kullanmak, öğrencilere hem okurken hem de daha sonra yazarken analitik becerilerinde yardımcı olabilir. Kitap Hırsızı , Göndericiye Dönüş ve Canterbury Masalları hakkındaki rehberlerimizden bu bakış açısı ve perspektif etkinliklerine göz atın .
Perspektifi Anlamak İçin Diğer Fikirler

 • Öğrencilere bir olay ya da kişi hakkında bir hikayedeki üç farklı karakterin bakış açısından yazmasını sağlayın ya da kendi hikayelerini yaratın!

 • Öğrencilere Jon Scieszka'nın Üç Küçük Domuzun Gerçek Hikayesi'ni okumalarını ve popüler çocuk hikayesine Kurt'un bakış açısının bir storyboard'unu oluşturmalarını sağlayın.

 • İleri Düzey Öğrenciler: Öğrencilere , yakın zamanda Temmuz 2015'te Go Set a Watchman adıyla yayınlanan Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek kitabının orijinal taslağını okumalarını sağlayın. Öğrencilerden, Scout'un yetişkin bir kadın olarak anlatımı ile çocukken anlatımı arasındaki perspektif farklılıklarını bir storyboard'da detaylandırmalarını isteyin.Eleştirel Düşünmeyi ve Analizi Öğretmek İçin Bakış Açısı ve Perspektif Nasıl Kullanılır?

1

Bakış Açısı ve Perspektif Kavramını Tanıtın

Bu terimleri tanımlayarak ve hikayeleri yorumlama ve anlama şeklimizi nasıl şekillendirebileceklerini tartışarak başlayın. Farklı bakış açılarının ve bakış açılarının anlatıyı nasıl etkileyebileceğini göstermek için edebiyattan, filmden veya diğer medyadan örnekler kullanın.

2

Farklı Perspektifler Sunan Metinleri Veya Medyayı Seçin

Belirli bir konu veya tema hakkında çeşitli bakış açıları sunan metinleri veya medyayı seçin. Bunlar, birden fazla anlatıcı içeren metinleri, farklı kültürel veya sosyal bakış açılarından yazılmış metinleri veya öğrencilerin varsayımlarına ve önyargılarına meydan okuyan metinleri içerebilir.

3

Metni Veya Medyayı Birden Çok Açıdan Analiz Edin

Öğrencilerin metni veya medyayı okumasını veya izlemesini ve temsil edilen farklı bakış açılarını ve perspektifleri belirlemesini sağlayın. Öğrencileri, her bakış açısının hikayeyi veya konuyu anlamalarını nasıl şekillendirdiği hakkında eleştirel düşünmeye teşvik edin.

4

Önyargıları ve Varsayımları Belirleyin

Öğrencilerin kendi önyargıları ve varsayımları üzerinde düşünmelerini ve bunların metin veya medyayı yorumlamalarını nasıl etkileyebileceğini düşünmelerini sağlayın. Öğrencileri kendi varsayımlarını sorgulamaya ve alternatif bakış açıları düşünmeye teşvik edin.

5

Yorumları Desteklemek İçin Metin Veya Medyadan Kanıt Kullanın

Öğrencilere, farklı bakış açılarını yorumlamalarını ve değerlendirmelerini desteklemek için metin veya medyadan kanıtları nasıl kullanacaklarını öğretin. Öğrencileri, argümanlarını desteklemek için metinden veya medyadan belirli örnekler vermeye teşvik edin.

6

Tartışmayı ve Münazarayı Teşvik Edin

Öğrencilerin metin veya medyaya ilişkin farklı bakış açılarını tartışmaları ve tartışmaları için fırsatlar sağlayın. Öğrencileri alternatif bakış açılarını dinlemeye ve düşünmeye teşvik edin ve birbirlerinin varsayımlarına ve argümanlarına meydan okuyun.

7

Öğrenme Deneyimi Üzerine Düşünün

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri üzerinde düşünmelerini ve bakış açısı ve perspektif anlayışlarının nasıl geliştiğini düşünmelerini sağlayın. Öğrencileri, bu eleştirel düşünme becerilerini kendi yaşamlarında nasıl kullanabilecekleri üzerine düşünmeye ve çoklu bakış açılarına dayalı bilinçli kararlar vermeye teşvik edin. Öğretmenler bu adımları izleyerek eleştirel düşünmeyi ve analizi öğretmek için bakış açısını ve bakış açısını kullanabilir, öğrencilerin çevrelerindeki dünya hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine ve daha ilgili ve bilgili vatandaşlar olmalarına yardımcı olabilir.

Literatürde bakış açısı ve Bakış Açısı (POV) hakkında Sıkça Sorulan Sorular

perspektif nedir?

Genel olarak bakış açısı, kişinin kendi deneyimlerine, kültürüne ve kişiliğine bağlı olan şeylere özel bir bakış açısı anlamına gelir.

Edebiyatta perspektif nedir?

Edebiyatta bir karakterin bakış açısının veya anlatıcının bakış açısının tanımı, bir hikayedeki karakterlerin hikayede olup bitenleri nasıl algıladıklarına atıfta bulunur: olaylar, insanlar ve yerler. Bakış açıları, kendi geçmişleri ve aileleri, kültürleri ve içinde büyüdükleri toplum gibi deneyimlerinden beslenir ve etkilenir.

4 tür Bakış Açısı (POV) nelerdir?

4 tür Bakış Açısı vardır:

 1. 1. kişi : Birinci tekil şahıstaki anlatıcı “ben” ve “biz” zamirlerini kullanır.
 2. 2. kişi : İkinci kişideki anlatıcı "sen" zamirini kullanır.
 3. Sınırlı 3. kişi : Sınırlı üçüncü kişideki anlatıcı, "o", "o", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. İki tür 3. kişi bakış açısı vardır: sınırlı 3. kişi, anlatıcının yalnızca bir kişinin düşüncelerini bildiği zamandır.
 4. 3. her şeyi bilen kişi : Her şeyi bilen üçüncü kişideki anlatıcı ayrıca "o", "he", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. Ancak bu anlatıcı, karakterlerin birden fazla düşüncesini ve hissini bilir.

Perspektif ve Bakış Açısı arasındaki fark nedir?

Kendinize bazı sorular sorarsanız, bakış açısı ve perspektif arasındaki farkı belirlemek kolaydır. Bakış açısı, yazarın anlatılacak hikayeyi nasıl seçtiğidir. Kim konuşuyor? Bu size bakış açısını (POV) 1., 2. veya 3. kişi olarak söyleyecektir. Perspektifi keşfetmek için karakterin dünya görüşünü derinlemesine incelemeniz gerekir. Karakterin deneyimleri ve geçmişi, dünyayı nasıl gördüklerini nasıl şekillendirdi? Bu onların bakış açısını şekillendirir. POV ve Perspektif, öğrencilerin ilk başta anlaması için zor olabilir, ancak bu yeni tanımları tutarlı bir şekilde okumalarına uyguladıkça, onları hemen tanımlayabilecekler!

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bakış-açısı-perspektif
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.