Aramak
 • Aramak
 • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bakış-açısı-perspektif

Yazınızı Geliştirmek İçin Perspektif Nasıl Kullanılır?

Edebiyatta perspektif nedir? Bakış açısı nedir? Perspektif ve bakış açısı arasındaki fark nedir? Farkı öğretmek oldukça zorlayıcı olabilir. Storyboarding yardımcı olabilir!

Birçok öğrencinin terimleri ve anlamları arasındaki fark nedeniyle kafası karışır. Bunun nedeni, aslında oldukça farklı olabilmelerine rağmen, edebi perspektif tanımı ile bakış açısı tanımının sıklıkla eşanlamlı olarak kullanılmasıdır. Edebiyatta bakış açısı, daha yaygın olarak birinci şahıs veya üçüncü şahıs bakış açısı olarak bilinen anlatım biçimidir. Yazarın hikayeyi anlatmak için yaptığı teknik seçimdir.

Yazılı anlatımda bakış açısını değerlendirirken, anlatıcıların farklı bakış açıları hakkında hangi ifadenin doğru olduğunu sormak önemlidir. Kişisel deneyimlerin derinlemesine detaylandırılması mı, yoksa olayların daha geniş, daha nesnel bir bakış açısı mı? Gerçekte her ikisi de geçerlidir ve okuyucunun katılımını ve anlayışını derinleştirmek için perspektifin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.


Bakış Açısı Tanımı

Bakış açısı, bir hikayenin anlatıldığı bakış açısıdır. Hikayenin aksiyon ve olaylarının ortaya çıktığı duruştur.


Edebiyatta bakış açısına karşı perspektif çetrefilli bir konudur. Yazıda perspektif, bir öyküde anlatıcının veya karakterlerin benimsediği açıyı veya yaklaşımı ifade eder. Bu kavram anlamanın merkezinde yer alır, okumada perspektif ne anlama gelir? Anlatısal bakış açısından daha fazlasını içerir; meydana gelen olayları anlatan veya deneyimleyenlerin tutumlarını, önyargılarını ve duygusal tepkilerini kapsar. Kişisel merceklerin eklenmesi, anlatıya derinlik ve karmaşıklık katmanları ekleyerek onu okuyucu için daha ilgi çekici ve incelikli hale getiriyor. Bakış açısı hikayeyi kimin anlatacağını belirlerken, perspektif hikayeyi nasıl anlatacağını renklendirir ve okuyucunun yorumunu ve anlatıyla bağlantısını etkiler.

Anlatı perspektifinin tanımı genellikle hikayenin izleyiciye anlatıldığı bakış açısıdır. Bu nedenle bakış açısıyla eş anlamlıdır. Çoğu roman ya birinci şahıs bakış açısıyla ya da üçüncü şahıs bakış açısıyla yazılmıştır. Ancak aradaki fark, anlatıcının bir öyküdeki bakış açısının aynı zamanda onun dünya görüşüne de gönderme yapabilmesidir. Dolayısıyla edebiyatta perspektif tanımı, karakterin kültürü, mirası, fiziksel özellikleri ve kişisel deneyimleriyle şekillenen bakış açısıdır.

Okuyucular kendilerine "anlatıcının bakış açısı nedir?" diye sorduklarında hikayeyi daha iyi anlayabilirler. Literatürde sıklıkla farklı bakış açısı örneklerine rastlanmaktadır. Bunlar, iyi bilinen bir olaya veya konuya farklı bir yaklaşımı ifade edebilir ve aydınlatabilir ve okuyuculara olaylara yeni bir açıdan bakmaları için paha biçilmez bir fırsat sağlayabilir. Bakış açısı ve perspektif, öğrencilerin herhangi bir metni daha derinlemesine anlamalarını sağlamak için kavramaları açısından önemlidir. Bakış açısı kime odaklanırken, bakış açısı nasıl olduğuna odaklanır.


Hikaye Anlatımında Perspektifin Rolü

Perspektif edebiyatı bir hikayenin anlatımını şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Sık sık şu soru ortaya çıkıyor: Bakış açısı ile perspektif arasındaki fark nedir? Bakış açısı hikayeyi kimin anlattığını belirlerken, perspektif hikayenin nasıl anlatıldığıyla ilgilenir. Bu ayrım hikaye anlatımında hayati önem taşır çünkü okuyucuların anlatıyı nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını etkileyerek duygusal ve entelektüel tepkilerini şekillendirir.

Bakış Açısı Nedir?

Hikayenin anlatıldığı anlatı sesini ifade eder. Bir kişinin bakış açısını neyin şekillendirdiğini belirler ve okuyucunun gelişen olayları nasıl algıladığını etkiler. Birinci, ikinci veya üçüncü şahıs bakış açısı seçiminin hikaye anlatma süreci ve okuyucu deneyimi üzerinde derin bir etkisi vardır. Kolay bir tanım, hikayenin anlatıcısıdır. 4 farklı bakış açısı türü vardır:

 1. 1. şahıs bakış açısı : Birinci şahısta anlatıcı “ben” ve “biz” zamirlerini kullanır. Birinci şahıs anlatımının klasik bir örneği Harper Lee'nin Alaycı Kuşu Öldürmek adlı eseridir. Bu hikaye, ana karakter Scout'un bakış açısına odaklanıyor. Bakış açısı ve perspektif, özellikle karakterin bakış açısının (gördükleri ve deneyimledikleri) bakış açılarıyla (bu deneyimleri nasıl yorumladıkları) özünde bağlantılı olduğu birinci şahısta belirgindir.
 2. 2. şahıs bakış açısı : İkinci şahısta anlatıcı “sen” zamirini kullanır. İkinci şahıs anlatımı nadirdir ancak ortaya çıkabilir. İkinci şahıs bakış açısında okuyucu bir karakterdir. Bazıları bunun "Kendi Maceranı Seç" kitaplarında kullanıldığını hatırlayabilir.
 3. 3. şahıs bakış açısı : Üçüncü şahısta anlatıcı "o", "o", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. İki tür 3. şahıs bakış açısı vardır: 3. şahıs sınırlı, anlatıcının yalnızca bir kişinin düşüncelerini bildiği zamandır. 3. şahıs sınırlı bakış açısına bir örnek , Madeleine L'Engle'nin yazdığı A Wrinkle in Time'dır.
 4. 3. her şeyi bilen kişi, anlatıcının birden fazla karakterin düşüncelerinden daha fazlasını bilmesidir. Bu durumda anlatıcı, ana karakterin yanı sıra ikincil karakterlerin düşüncelerine de vakıftır. Edebiyatta üçüncü şahıs her şeyi bilen bakış açısına bir örnek , William Golding'in klasik Sineklerin Tanrısı'dır. Bakış açısının bir başka ilginç örneği de Ölüm'ün anlattığı Markus Zusak'ın Kitap Hırsızı'dır. Bu anlatıcı her şeyi bilendir ve karakterlerin tüm düşüncelerini ve duygularını bilir. Ancak yazar, anlatıcıyı kendisi ve düşünceleri hakkında ölüm gibi konuşan birinci şahıs ile karakterlerin tüm düşüncelerini ve duygularını anlatan üçüncü şahıs bakış açısı arasında değiştirir.

Bakış Açısı Örneği: Phyllis Reynolds Naylor'dan Shiloh


Bakış Açısı (POV) hakkında daha fazla bilgi

Bakış açısı veya anlatım türü hikayeyi kimin anlattığıyla ilgilidir: birinci şahıs (ben, ben, benim) veya üçüncü şahıs (o, o, onlar). Birinci şahıs anlatıcıların güvenilirlik ve samimiyet gibi birçok avantajı vardır. Birinci şahıs anlatıcı genellikle daha inandırıcıdır çünkü okuyucu kendi düşüncelerine ve inançlarına erişebilir. Ancak dezavantajları da var. Anlatıcının olayları, insanları ve yerleri tanımlaması tutumları, önyargıları, sınırlılıkları ve eksiklikleri ile renklenecektir. Birçok açıdan bu onları güvenilmez kılar çünkü gözlemleri her zaman gerçeğe tam olarak uymayabilir. Bir anlatıcının kendisini doğrudan kişisel olarak nitelendirmesi de zordur. Bunun yerine okuyucu, diğer karakterlerin anlatıcıya nasıl tepki verdiğine ve anlatıcının eylemlerine, düşüncelerine ve diyaloglarına dayanarak bir fikir oluşturmalıdır.

Üçüncü şahıs anlatımı iki kategoriye ayrılabilir: her şeyi bilen ve sınırlı bakış açısı. Her şeyi bilen bir anlatıcı, pek çok karakterin düşünce ve inançlarına sınırlama olmaksızın ulaşabilen, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olayları okuyucuya açıklayabilen kişidir. Bu, anlatıcıya çok büyük bir özgürlük verir. Avantajlıdır çünkü her şeyi bilen bir anlatıcı genellikle karakterlerin motivasyonlarını veya olayların önemini doğrudan okuyucuya yorumlayabilir. Okuyucuyla olan yakınlığını kaybetmesi de bir dezavantajdır.

Sınırlı bir üçüncü şahıs anlatıcı, belirli bir karakterin deneyimleri ve düşünceleriyle sınırlıdır. Bu yine okuyucuya bir yakınlık ve güvenilirlik duygusu sağlar, ancak yazar yine de karakterin başka türlü bilmeyeceği veya fark edemeyeceği ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Yazarın bazı şeyleri okuyucu için yorumlaması ve anlatıcıyı daha ayrıntılı olarak karakterize etmesi için hala yer var.


İkinci şahıs anlatımı hakkında bir not

Çoğu öğrenci genellikle ikinci şahıs anlatımının ne olduğunu merak eder. Bunu açıklamanın en iyi yolu, bir sınavdaki veya testteki talimatlara bakmalarını veya bir yemek kitabı, bir kullanım kılavuzu veya okuyucuyu doğrudan yönlendiren herhangi bir şeyi çıkarmalarını sağlamaktır. İkinci şahıs anlatımında ana zamir sizsiniz ve siz okuyucusunuz. Yazarın okuyucuya belirli bir seçim yapmasını ve belirli bir sayfaya dönmesini söylediği kendi maceranı seç kitapları dışında kurguda sıklıkla kullanılmaz. (RL Stine bu tür kitapların çoğunu 90'ların ortasında Give Yourself Goosebumps özel baskı serisiyle yazdı. Edward Packard bu konsepti ilk olarak 1976'da yarattı.)


Bakış Açısı Etkinliği

Öğrencilerin anlatıcının bakış açısındaki nüanslar hakkında düşünmelerini sağlamanın harika bir yolu, öğrencilerin farklı bir anlatım formatı kullanarak bir hikaye yaratmasını veya yeniden yaratmasını sağlamaktır. Öğrencilerin üç farklı bakış açısına sahip bir olay anlatımı oluşturmalarını sağlayın: birinci şahıs, her şeyi bilen üçüncü şahıs ve sınırlı üçüncü şahıs. Ayrıca okudukları bir hikayeyi başka bir bakış açısıyla yeniden anlatabilir ve nasıl değiştiğini görebilirler.
Perspektif

Perspektif, anlatıcının olayları, insanları ve yerleri kendi kişisel deneyimlerine ve geçmişine dayanarak yorumlamasıdır. Anlatıcının okuyucuyla olan diyaloğunda ifade edilir ve bu yönleri yansıtır, diğer karakterlerden görüş veya farklı fikirler sunabilir. Karakterin bakış açısı hikayenin anlatılma şeklini ve okuyucunun alacağı bilgiyi etkiler. Anlatıcı güvenilir veya güvenilmez bir anlatıcı olarak kabul edilebilir. Bu durumda okuyucu yalnızca anlatıcının bakış açısını bilir ve bu, konunun tüm gerçeğini yansıtmayabilir. Güvenilmez bir anlatıcının klasik bir örneği Edgar Allen Poe'nun "The Tell-Tale Heart" adlı eserindedir. Bu örnekte hikaye, anlatıcının olaylara bakış açısına odaklanıyor. Ancak hikâyesini açıklama sürecinde anlatıcı açıkça kendini suçluyor!

Siu Wai Anderson'ın etkileyici romanı " Sonbahar Bahçeciliği ", iyi bilinen bir olaya farklı bir bakış açısını ifade etmek için perspektifi kullanıyor: 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası. Bu olaya ilişkin Amerikan perspektifi tipik olarak bombalamanın taktiksel sonuçlarıyla ilgilidir: daha fazla Amerikalı (ve Japon) yaşamının kaybını önledi; sonunda İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdi; Amerika'nın askeri gücünü diğer ülkelere bir uyarı olarak sergiledi.

Ancak Mariko'nun aynı olaya bakış açısı oldukça farklıdır. Bir kişinin kültürü, geçmişi ve deneyimleri onun bakış açısını büyük ölçüde etkiler. Yüzündeki deriye kadar uzanan camdan kaynaklanan fiziksel yara izleri kaldı. Şiddetli astımı var ve bunun da bombalamadan kaynaklandığından şüpheleniyor. Yaralanan insanların acılarını ve bazılarına yardım etmekle diğerlerini ölüme terk etmek arasında yapmak zorunda kaldığı dolambaçlı seçimleri hatırlıyor.

Buna ek olarak, üzerinde bir uçak uçtuğunda endişeyle yukarı bakmak gibi bazı TSSB unsurları da var ve sanki başkalarından uzak durması gerekiyormuş gibi hissetmesine neden olan kabuslardan rahatsız oluyor. Anlatı, atom bombasını atma yönündeki ahlaki kararı açıkça sorgulamasa da, okuyucunun bu kararın neden olduğu acının boyutunu düşünmesini istiyor. Uzaktaki bir olaya insani bir unsur katıyor ve okuyucuda empati ve anlayış duygusu yaratıyor.

Perspektif Üzerindeki Etkiler

 • Kişisel deneyimler
 • Kültürel Miras
 • Irk
 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Cinsel Yönelim
 • Din
 • Eğitim
 • Konum
 • Meslek


Genellikle yazarın anlatıcı için bakış açısı seçimi , anlatıcının bakış açısını geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, Alaycı Kuşu Öldürmek'te Jem'in kolunun kırılmasına neden olan olayları Scout'un birinci şahıs anlatımıyla anlatması, okuyucunun hikayeyi bir çocuğun masumiyeti perspektifinden takip etmesine olanak tanıyor. Daha yaşlı okuyucular, Bayan Dubose'a kitap okumak için yapılan günlük ziyaretlerin, zamanlayıcının her gün uzatılmasıyla ve onun fiziksel durumuyla birleştiğinde, onun geri çekilme sürecinden geçtiğine işaret edebileceği gerçeğini anlayabilirler. Ancak Scout, 7 yaşında küçük bir çocuk olarak opioid bağımlılığını anlamadığı için bunun farkına varmıyor. Neyse ki Atticus devreye girip bunu Scout ve Jem'e ve kafası karışan diğer okuyuculara açıklıyor.


Hikaye Etkinliğinde Perspektif

Perspektifi anlamak, öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı analiz edebilmeleri ve düşünebilmeleri için çok önemlidir. Perspektif, bir hikayeye farklı bir açıdan bakmaktan daha fazlasıdır; özellikle günlük yaşamda, her hikayenin birden fazla açısı olduğunun farkına varmaktır. Eğer eski atasözünü duymuşlarsa, "Her hikayenin iki tarafı vardır", bu, perspektifin neyle ilgili olduğuna dair harika bir örnektir. Özellikle edebiyatta, kahramana karşı düşmana bakarak bir öykünün iki yönünü incelemek için harika bir fırsat vardır. Kanada merkezli birkaç çizgi roman serisinin yazarı John Rogers'a göre, "Bir düşmanın neden kendi dünya versiyonunda bir kahraman olduğunu anlayana kadar onu gerçekten anlayamazsınız."

Öğrencilerin perspektif hakkında düşünmelerini sağlamanın harika bir yolu, onlardan popüler bir hikayeyi düşmanın bakış açısından yeniden anlatmalarını istemektir. Öğrencilerin okudukları veya geçmişte okudukları bir hikaye için bir olay örgüsü diyagramı oluşturmalarını sağlayın, ancak bunu düşmanın bakış açısıyla yapmalarını sağlayın. Öğrencilerden, düşmanın benzersiz bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilecek deneyimlerini ve fiziksel özelliklerini düşünmelerini isteyin.Bakış Açısı ve Perspektif Faaliyetlerine Örnekler

Öğrencilerin okumada perspektif anlayışı, kendi yazılarında perspektif anlayışını doğrudan etkilemektedir. Perspektif ve bakış açısını daha derinlemesine incelemek için storyboard etkinliklerini kullanmak, öğrencilere hem okurken hem de daha sonra yazarken analitik becerilerinde yardımcı olabilir. Kitap Hırsızı , Gönderene Dönüş ve Canterbury Masalları rehberlerimizden bu etkinliklere göz atın.
Perspektifi Anlamak İçin Diğer Fikirler

 • Öğrencilerin bir hikayedeki üç farklı karakterin bakış açısından bir olay veya kişi hakkında yazmalarını sağlayın veya kendi karakterlerini yaratın!

 • Öğrencilere Jon Scieszka'nın Üç Küçük Domuzun Gerçek Hikayesi kitabını okumalarını ve popüler çocuk masalına Kurt'un bakış açısını gösteren bir storyboard oluşturmalarını sağlayın.

 • İleri Düzey Öğrenciler: Öğrencilere, yakın zamanda Temmuz 2015'te Go Set a Watchman adıyla yayınlanan Harper Lee'nin To Kill a Mockingbird kitabının orijinal taslağını okumalarını sağlayın. Öğrencilerden Scout'un yetişkin bir kadın olarak anlatımı ile çocuk olarak anlatımı arasındaki perspektif farklılıklarını bir storyboard'da ayrıntılandırmalarını isteyin.Eleştirel Düşünmeyi ve Analizi Öğretmek İçin Bakış Açısı ve Perspektif Nasıl Kullanılır?

1

Bakış Açısı ve Perspektif Kavramını Tanıtın

Bu terimleri tanımlayarak ve hikayeleri yorumlama ve anlama şeklimizi nasıl şekillendirebileceklerini tartışarak başlayın. Farklı bakış açılarının ve bakış açılarının anlatıyı nasıl etkileyebileceğini göstermek için edebiyattan, filmden veya diğer medyadan örnekler kullanın.

2

Farklı Perspektifler Sunan Metinleri Veya Medyayı Seçin

Belirli bir konu veya tema hakkında çeşitli bakış açıları sunan metinleri veya medyayı seçin. Bunlar, birden fazla anlatıcı içeren metinleri, farklı kültürel veya sosyal bakış açılarından yazılmış metinleri veya öğrencilerin varsayımlarına ve önyargılarına meydan okuyan metinleri içerebilir.

3

Metni Veya Medyayı Birden Çok Açıdan Analiz Edin

Öğrencilerin metni veya medyayı okumasını veya izlemesini ve temsil edilen farklı bakış açılarını ve perspektifleri belirlemesini sağlayın. Öğrencileri, her bakış açısının hikayeyi veya konuyu anlamalarını nasıl şekillendirdiği hakkında eleştirel düşünmeye teşvik edin.

4

Önyargıları ve Varsayımları Belirleyin

Öğrencilerin kendi önyargıları ve varsayımları üzerinde düşünmelerini ve bunların metin veya medyayı yorumlamalarını nasıl etkileyebileceğini düşünmelerini sağlayın. Öğrencileri kendi varsayımlarını sorgulamaya ve alternatif bakış açıları düşünmeye teşvik edin.

5

Yorumları Desteklemek İçin Metin Veya Medyadan Kanıt Kullanın

Öğrencilere, farklı bakış açılarını yorumlamalarını ve değerlendirmelerini desteklemek için metin veya medyadan kanıtları nasıl kullanacaklarını öğretin. Öğrencileri, argümanlarını desteklemek için metinden veya medyadan belirli örnekler vermeye teşvik edin.

6

Tartışmayı ve Münazarayı Teşvik Edin

Öğrencilerin metin veya medyaya ilişkin farklı bakış açılarını tartışmaları ve tartışmaları için fırsatlar sağlayın. Öğrencileri alternatif bakış açılarını dinlemeye ve düşünmeye teşvik edin ve birbirlerinin varsayımlarına ve argümanlarına meydan okuyun.

7

Öğrenme Deneyimi Üzerine Düşünün

Öğrencilerin öğrenme deneyimleri üzerinde düşünmelerini ve bakış açısı ve perspektif anlayışlarının nasıl geliştiğini düşünmelerini sağlayın. Öğrencileri, bu eleştirel düşünme becerilerini kendi yaşamlarında nasıl kullanabilecekleri üzerine düşünmeye ve çoklu bakış açılarına dayalı bilinçli kararlar vermeye teşvik edin. Öğretmenler bu adımları izleyerek eleştirel düşünmeyi ve analizi öğretmek için bakış açısını ve bakış açısını kullanabilir, öğrencilerin çevrelerindeki dünya hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine ve daha ilgili ve bilgili vatandaşlar olmalarına yardımcı olabilir.

Literatürde bakış açısı ve Bakış Açısı (POV) hakkında Sıkça Sorulan Sorular

perspektif nedir?

Genel olarak bakış açısı, kişinin kendi deneyimlerine, kültürüne ve kişiliğine bağlı olan şeylere özel bir bakış açısı anlamına gelir.

Edebiyatta perspektif nedir?

Edebiyatta bir karakterin bakış açısının veya anlatıcının bakış açısının tanımı, bir hikayedeki karakterlerin hikayede olup bitenleri nasıl algıladıklarına atıfta bulunur: olaylar, insanlar ve yerler. Bakış açıları, kendi geçmişleri ve aileleri, kültürleri ve içinde büyüdükleri toplum gibi deneyimlerinden beslenir ve etkilenir.

4 tür Bakış Açısı (POV) nelerdir?

4 tür Bakış Açısı vardır:

 1. 1. kişi : Birinci tekil şahıstaki anlatıcı “ben” ve “biz” zamirlerini kullanır.
 2. 2. kişi : İkinci kişideki anlatıcı "sen" zamirini kullanır.
 3. Sınırlı 3. kişi : Sınırlı üçüncü kişideki anlatıcı, "o", "o", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. İki tür 3. kişi bakış açısı vardır: sınırlı 3. kişi, anlatıcının yalnızca bir kişinin düşüncelerini bildiği zamandır.
 4. 3. her şeyi bilen kişi : Her şeyi bilen üçüncü kişideki anlatıcı ayrıca "o", "he", "onlar" ve "o" zamirlerini kullanır. Ancak bu anlatıcı, karakterlerin birden fazla düşüncesini ve hissini bilir.

Perspektif ve Bakış Açısı arasındaki fark nedir?

Kendinize bazı sorular sorarsanız, bakış açısı ve perspektif arasındaki farkı belirlemek kolaydır. Bakış açısı, yazarın anlatılacak hikayeyi nasıl seçtiğidir. Kim konuşuyor? Bu size bakış açısını (POV) 1., 2. veya 3. kişi olarak söyleyecektir. Perspektifi keşfetmek için karakterin dünya görüşünü derinlemesine incelemeniz gerekir. Karakterin deneyimleri ve geçmişi, dünyayı nasıl gördüklerini nasıl şekillendirdi? Bu onların bakış açısını şekillendirir. POV ve Perspektif, öğrencilerin ilk başta anlaması için zor olabilir, ancak bu yeni tanımları tutarlı bir şekilde okumalarına uyguladıkça, onları hemen tanımlayabilecekler!

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bakış-açısı-perspektif
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.