https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bildursuz-roman-romanları


Yabancılar Ders Planları

Bildungsroman Romanları Nelerdir?

Edebi kurgunun en popüler biçimlerinden biri olan Bildungsroman roman tanımı, karakterin ahlaki ve psikolojik gelişiminin, olgunluğunun ve çevrelerindeki dünya hakkındaki anlayışın özünü yakalar. Şimdiye kadar yazılmış en tanınmış romanların çoğu bir şekilde Bildungsroman'dır. Bir Bildungsroman romanı özünde bir karakterin özellikle çocukluktan itibaren olgunlaşma süreciyle ilgili bir hikayedir; aslında buna genellikle ergenlik romanı denir. Bu romanlar tipik olarak bir ana karakterin veya genç kahramanın gelişim yıllarını veya onların ruhsal gelişimini ve eğitimini konu alır. İşte birçok öğrencinin aşina olduğu bildungsroman romanlarından bazı örnekler:


Birçok öğrenciye tanıdık gelebilecek, Bildungsroman kategorisine giren pek çok roman vardır:Bildungsroman'ın Evrimi ve Kökenleri

Bildungsroman, bir kahramanın çocukluktan olgunluğa kadar olan psikolojik ve ahlaki gelişimine odaklanan, gençlikten yetişkinliğe kadar kişisel evrimi vurgulayan özel bir türdür. Almanca bildungsroman kelimesi 18. yüzyıl Almanya'sında ortaya çıktı ve Goethe'nin Wilhelm Meister's Apprenticeship adlı romanı genellikle bildungsroman'ın ilk büyük örneği olarak gösterildi. Bildungsroman, Alman edebiyatındaki erken gelişiminden itibaren 19. yüzyılda uluslararası alanda yayıldı ve Avrupa'ya ve ötesine yayıldıkça ergenlik çağına giren roman türünü şekillendirdi. Günümüzde tipik bildungsroman, kahramanın dünyadaki kimlik ve yer arayışının sembolik tasviri yoluyla büyümenin evrensel deneyimini yakalayan popüler bir anlatı biçimi olmaya devam ediyor.

Bildungsroman Romanlarının Tanımlayıcı Özellikleri

Bildungsroman tanımı, bir kahramanın gençlikten yetişkinliğe kadar psikolojik ve ahlaki gelişimine odaklanan bir edebiyat türünü ifade eder. Bildungsroman formunun klasik örneğini örnekleyen çeşitli tanımlayıcı özellikler ve karakteristikler vardır.

 • Bildungsroman'daki Temel Yardımcı Karakterler: Bildungsroman'ın anlamı bir kendini keşfetme yolculuğunu içerir ve kahramana genellikle rehber veya engel görevi gören destekleyici karakterler yardımcı olur. Yaygın arketipler arasında rehberlik sağlayan bilge akıl hocası, toplumsal baskıları yansıtan yakın arkadaşlar veya akranlar ve kahramanın gelişimini test eden engeller yaratan otorite figürleri yer alır. Bu ilişkiler ve etkileşimler, kahramanı olgunluk yolculuğu boyunca şekillendirir.

 • Bildungsroman Edebiyatında Tekrarlanan Temalar: Olgunlaşma, ahlak, kimlik ve toplumsal baskılar Bildungsroman örneklerinde sıklıkla işlenen temalardır. Çocukluk masumiyeti ile yetişkin deneyimi arasındaki karşıtlık merkezidir. Diğer ortak temalar arasında aile dinamikleri, gelişen ideolojiler ve entelektüel gelişim yer alır. Kahramanın gençlikten yetişkinliğe içsel dönüşümü, dış olaylardan ziyade birincil odak noktası olmaya devam ediyor.

 • Bildungsroman'da Anlatı Teknikleri: Bu romanlar, kahramanın geçmişi ve yetiştirilme tarzı hakkında bağlam sağlamak için çerçeve anlatıları, karmaşık arka plan hikayeleri ve ayrıntılı geri dönüşler gibi teknikleri kullanır. Anahtar fikirleri temsil etmek için yolculuk boyunca sembolizm ve yinelenen motifler örüldü. Yapı, karakterin ilerleyişini takip eder ancak kronolojik sıraya uymayabilir.

 • Bildungsroman'daki Kahramanların Arketipleri: Kahraman tipik olarak hassas, naif bir genç veya orta veya alt sınıflardan kimlik arayışı içinde olan genç bir yetişkindir. Yaygın türler arasında yetimler, öğrenciler, sanatçılar ve diğer sosyal yabancılar bulunur. Onların bildungsroman örnekleri, dünya görüşlerinin yeni ideolojiler ve deneyimler tarafından sorgulandığı, alışılmadık diyarlara doğru maceralarını takip ediyor.


Bildungsroman'ın Farklı Yorumları

Erken dönemdeki bir bildungsroman örneğinde ağırlıklı olarak basmakalıp bir kahramanın yolculuğundaki erkek kahramanlar öne çıkarken, çağdaş yorumlar daha çeşitli bakış açılarını sergiliyor. Postmodern ve feminist bildungsromanlar, geleneksel olmayan reşit olma hikayeleri olan azınlıklara, kadınlara veya diğer dışlanmış gruplara odaklanabilir. Kunstlerroman veya “sanatçının romanı” gibi çeşitlemeler özellikle sanatçının olgunluğa doğru büyümesine odaklanır. Bildungsroman'lar aynı zamanda romanların ötesinde film, TV ve çizgi roman gibi ortamlara da yayıldı.

Tür, farklı kültürel bağlamlarda gelişmeye ve kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor. Örneğin, sömürgecilik sonrası bildungsromanlar, kahramanlar kimlik arayışındayken ırk, dil ve çatışan kültürler konularını inceliyorlar. Kahramanın yetişkinliğe yolculuğu, mirasını yeni çevrelerle uzlaştırmayı içerebilir.

Bildungsroman vs Reşit Olmak

Bildungsroman ve ergenlik çağına girme türleri benzerlikleri paylaşıyor ancak farklılıkları da var. Her ikisi de bir karakterin yetişkinliğe geçişine odaklanırken, bildungsromanlar dış olaylara karşı kahramanın içsel gelişimini vurgular. Reşit olma hikayeleri, ilişkileri veya toplumsal sorunları keşfedebilecek daha geniş bir kapsama sahiptir.

Özellikler

Bildungsromanın ortak özellikleri arasında kimlik arayışı, olgunlaşma temaları, genç kahramanlar ve sembolik/metaforik yolculuklar yer alır. Kahramanlar ilişkileri, çevreleri ve toplumsal kurumları tarafından şekillendirilir. Yapı genellikle bir kahramanı çocukluktan olgunluğa kadar psikolojik ve ahlaki gelişimini gösteren dört ana aşamada takip eder.

Bildungsroman roman örnekleri, Büyük Umutlar gibi 19. yüzyıl klasiklerinden, türün evrimini gösteren, Şebboy Olmanın Avantajları gibi daha çağdaş eserlere kadar uzanır. Bildungsroman kitap örnekleri aynı zamanda yazarın kendi ergenlik deneyimlerini anlatan anıları ve yarı otobiyografik romanları da içerir.

Bildungsroman Aşamaları

Bildungsroman'ın 4 aşaması Çağrı, Çıraklık, Olgunluk ve Kabul/Çare'dir. Her biri kahramanın gelişiminde önemli bir noktayı işaret eder.

Aşama 1: Çağrı

Kahramanlık Yolculuğu'ndaki "Çağrı"ya çok benzer şekilde, çağrı, karakteri ruhsal veya psikolojik gelişim yolculuğuna teşvik eder. Karakter çoğu zaman mevcut hayatındaki bir şeyden mutsuzdur ve bu durum onları mutsuzluklarına dünyanın başka yerlerinde yanıtlar aramaya iter.


 1. Kahraman genellikle küçük bir kasaba veya köyden gelir ve daha karmaşık bir bölgeye veya büyük bir şehre yolculuk ederler.
 2. Kahramanın ayrı ve farklı bir kimlik kazanabilmesi için ailesinden ayrılması gerekir.
 3. Kahraman, cevapları evinin ötesinde arar.

Aşama 2: Çıraklık

Çıraklık, karakterin olgunluğa ve ahlaki değişime ulaşmak için geçirdiği büyüme sürecidir. Bu aşamaya Çıraklık denir çünkü karakterin toplumdaki yerini öğrenmek ve ustalaşmak için kökenlerinden uzakta bir eğitim alması gerekir.


 1. Eğitim, kahramanın olgunluğa doğru ilerleyişi için çok önemlidir.
 2. Kahraman, beklentilerini karşılamadığı için bu yeni dünya yüzünden sıklıkla hayal kırıklığına uğrar.
 3. Kahraman, eğitimini yeni dünyanın hayal kırıklığı içinde bulur ve bu onun başarılı bir şekilde olgunlaşmasına ve kendine özgü kimliğini kazanmasına olanak tanır.

Aşama 3: Olgunluk

Olgunluk kolay kazanılmaz; karakterin sonunda olgunluğa ulaşması için yüzleşmesi gereken birçok hata, test ve içsel engellerle dolu uzun ve zorlu bir süreçtir. Kendilerine dair yeni keşfedilmiş bir duyguyla oradan ayrılırlar ve artık farklı insanlar olduklarını bilirler.


 1. Kahraman, olgunluğuna zorlukla ulaşır ve bu, onlara, karşılaştıkları zorluklar ve zorluklarla bu olgunluğu elde etmenin gururunu yaşatır.
 2. Kahraman psikolojik, ahlaki ve/veya manevi gelişim yaşar.
 3. Kahraman ve okuyucular üstün bir karakter olmadıklarını kabul ederler: kusurludurlar ama temelde iyidirler.

Aşama 4: Kabul ve Çözüm

Bu aşamada, karakter genellikle menşe yerlerine dönecek ve yeni buldukları bilgileri başkalarına yardım etmek için kullanacaklardır. Bazı durumlarda karakter eve dönmez ancak uzanıp yolculuklarında kazandıkları bilgeliği kullanarak bir durumu veya sorunu çözmeye çalışır.


 1. Kahraman genellikle ilk başta bıraktığı yere geri döner.
 2. Okuyucu, romanın başındaki başkarakter ile onun gittiği yere döndüğünde dönüştüğü kişi arasındaki zıtlığı görebilir.
 3. Kahraman, yeni keşfettiği olgunluk ve bilgeliğiyle başkalarına yardım edebilir.

Bildungsroman Romanının Öğretilmesine Yönelik Örnek Etkinlik

Öğretmenler, mevcut ders süresine, farklı öğrencilere ve kaynaklara göre projeler için gereken ayrıntı düzeyini ve hücre sayısını özelleştirebilir.

Bir Bildungsroman Romanı okurken, öğrencilerin bu tür edebiyatın farklı unsurlarını takip etmelerini ve bunları aşağıdaki gibi örnek bir şablona dahil etmelerini sağlayın. Öğrencilere sadece sahneyi tasvir etmekle kalmayın, aynı zamanda bunun Bildungsroman edebiyatının özelliklerini nasıl vurguladığını da açıklamalarını sağlayın. Aşağıdaki örnek Charles Dickens'ın klasik Bildungsroman romanı Büyük Umutlar için oluşturulmuştur ve Pip'in demirhanedeki mütevazi başlangıcından itibaren olgunluğa giden yolculuğunu takip etmektedir.


Bu ders birden fazla sınıf seviyesi için kullanılabilse de aşağıda 9-10. Sınıflar için Ortak Temel Standartların örnekleri verilmiştir.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme

 • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task

 • ELA-Literacy.RL.9-10.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure a text, order events within it (e.g., parallel plots), and manipulate time (e.g., pacing, flashbacks) create such effects as mystery, tension, or surpriseİlgili aktiviteler
Storyboard Kullanarak Bildungsroman Romanları Nasıl Keşfedilir?

1

Bildungsroman Romanlarını Tanıtın

Öğrencilere Bildungsroman romanları kavramını açıklayarak başlayın ve onların bir karakterin olgunlaşma sürecine ve reşit olma yolculuğuna odaklandıklarını vurgulayın. Listeden "Bülbülü Öldürmek" veya "Çavdar Tarlasında Çocuklar" gibi ünlü Bildungsroman romanlarından örnekler verin.

2

Bir Film Şeridi Şablonu Oluşturun

Öğrencilere birden çok hücre veya panelden oluşan bir film şeridi şablonu sağlayın. Her hücre, kahramanın roman boyunca yaptığı yolculukta önemli bir anı veya aşamayı temsil eder.

3

Bildungsroman'ın Aşamalarını Analiz Edin

Bir Bildungsroman romanının dört aşamasını ayırın: Çağrı, Çıraklık, Olgunluk ve Kabullenme ve Çare. Her aşamada ortaya çıkan özellikleri, zorlukları ve büyümeyi tartışın. Öğrencilere, romandaki önemine bağlı olarak her aşamaya belirli sayıda hücre atamalarını söyleyin.

4

Karakter Gelişimini Görselleştirin

Öğrencilere belirli bir Bildungsroman romanı verin veya verilen listeden bir roman seçmelerine izin verin. Öğrencilerden storyboard hücrelerini, kahramanın gelişimindeki önemli anları tasvir eden resimler ve altyazılarla doldurmalarını isteyin. Onları, kahramanın kimliğini şekillendiren duygusal gelişime, ahlaki ikilemlere ve deneyimlere odaklanmaya teşvik edin.

5

Bildungsroman Romanlarını Karşılaştırın ve Karşılaştırın

Çiftlere veya küçük öğrenci gruplarına farklı Bildungsroman romanlarını okumaları için görev verin. Kahramanların yolculuklarındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfeden karşılaştırmalı storyboard'lar oluşturmalarını sağlayın. Öğrenciler storyboard'larında Bildungsroman'ın aşamalarını ve her bir karakterin öğrendiği dersleri görsel olarak temsil edebilirler.

6

Kişisel Gelişim Üzerine Düşünün

Öğrencilere kendi kişisel gelişimleri ve deneyimleri üzerinde düşünmeleri için rehberlik edin. Kişisel gelişim geçirdikleri veya zorlukların üstesinden geldikleri, hayatlarında önemli anları tasvir eden bireysel storyboard'lar oluşturmalarını isteyin. Öğrencileri, kendi deneyimlerinin kahramanın yolculuğuyla nasıl örtüştüğünü göz önünde bulundurarak, bu anları Bildungsroman romanlarının temalarıyla ilişkilendirmeye teşvik edin.

Bildungsroman Romanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sınıfta bildungsroman hikayeleri öğretmenin eğitsel değeri nedir?

Bildungsroman hikayeleri, öğrencilerin gençlerin ortak bir deneyimi olan büyüme ve reşit olma sürecini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu hikayeler aynı zamanda önemli ahlaki ve etik dersler verebilir ve öğrencileri kendi kişisel gelişimleri ve gelişimleri üzerinde düşünmeye teşvik edebilir.

Bildungsroman hikayelerindeki bazı ortak temalar nelerdir ve öğretmenler öğrencilerin bu temaları tanımlamasına ve analiz etmesine nasıl yardımcı olabilir?

Bildungsroman hikayeleri genellikle kimlik, reşit olma, eğitim, sosyal normlar ve beklentiler, kayıp ve değişim ile ilgili temaları araştırır. Bu temalar, kahramanın olgunluğa ve kendini keşfetmeye yönelik yolculuğunun merkezinde yer alır. Örneğin, kahraman kendi kimliğini tanımlamakta ve bunu toplumsal beklentilerle uzlaştırmakta zorlanabilir veya kendisini uyum sağlamaya ve büyümeye zorlayan önemli kayıplar veya değişiklikler yaşayabilir. Öğretmenler, öğrencilerin kendi büyüme ve öğrenme deneyimleriyle bağlantılar kurmaya teşvik ederek, analiz ve yorumlamayı kolaylaştırmak için grafik düzenleyicileri ve küçük grup tartışmalarını kullanarak, yapı iskelesi analiz etkinlikleri sağlayarak ve çoklu bakış açılarını keşfetmeye teşvik ederek öğrencilerin bu temaları belirlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olabilir. bağlamlar. Bu temalarla ilgilenerek, öğrenciler bildungsroman türü ve karmaşık büyüme ve reşit olma süreci hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler.

İsteksiz okuyucuları bildungsroman hikayelerine çekmek için bazı stratejiler nelerdir ve öğretmenler tüm öğrencileri sınıf tartışmalarına ve etkinliklerine katılmaya nasıl teşvik edebilir?

İsteksiz okuyucuları bildungsroman hikayelerine çekmek için öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun bir hikaye seçmelerine veya film uyarlamaları veya sesli kitaplar gibi multimedya kaynaklarını kullanmalarına izin verebilir. Küçük grup tartışmaları, güvenli bir sınıf ortamı ve biçimlendirici değerlendirmeler, tüm öğrencilerin katılımını teşvik edebilir. Uygulamalı ve yaratıcı etkinlikler, geleneksel analiz biçimleriyle mücadele edebilecek öğrencileri de meşgul edebilir. Bu stratejiler, tüm öğrencileri bildungsroman türünü keşfetmelerinde destekleyen kapsayıcı ve ilgi çekici bir öğrenme ortamı yaratır.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/bildursuz-roman-romanları
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.