Aramak
 • Aramak
 • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/eleştirel-düşünme-becerileri

Eleştirel Düşünme Nedir?

Eleştirel düşünme , bir fikir veya yargı oluşturmak için bilgi toplama ve analiz etme aktif sürecidir . Eleştirel düşünme, belirli bir konu alanı veya sınıf düzeyi ile sınırlı değildir, daha ziyade açık ve rasyonel bir şekilde düşünme genel yeteneğidir. Problemleri çözebilmek ve metodik bir şekilde düşünebilmek küçük çocuklar için önemlidir ve bu nedenle onlara bu becerilerin özel olarak öğretilmesi gerekir.Eleştirel Düşünme Becerileri Nelerdir?

Eleştirel düşünme becerilerini neyin oluşturduğuna dair birçok farklı yorum vardır. Öğrenciler için en önemli eleştirel düşünme becerileri şunlardır: analiz, iletişim, yaratıcılık, açık fikirlilik ve problem çözme . Bunların her birine odaklanarak, öğrenciler hem sınıfta hem de yaşamlarında içerikle daha iyi etkileşim kurabilecekler.

Analiz

Eleştirel düşünmenin önemli bir parçası, bir şeyi incelemek ve analiz etmektir. Bu, yazılı metni, gerçek verileri veya sunulan bir sorunu içerebilir. Analiz etmenin bazı yolları arasında araştırma, soru sorma, yorumlama ve kalıpları fark etme yer alır.İletişim

Çoğu zaman, öğrenciler düşüncelerini ve sonuçlarını bir grupla veya bir ortakla paylaşırlar ve bir şekilde işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Başkalarıyla çalışabilmek ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmek, eleştirel düşünmenin kilit unsurlarından biridir. Bunun bazı örnekleri arasında aktif dinleme, sunum ve açıklama yer alır.Yaratıcılık

Eleştirel düşünür için bir diğer önemli beceri de yenilikçilik ve yaratıcılıktır; alışılmışın dışında düşünmekten, farklı bir şey denemekten ve olaylara her açıdan yaklaşmaktan korkmamak çok önemlidir. Bunun bazı örnekleri arasında çıkarım yapmak, bağlantılar kurmak, tahmin etmek, hayal etmek ve merakı kucaklamak yer alır.Açık fikirlilik

Eleştirel düşünür, yargılamadan, önyargısız veya varsayımsız düşünebilen kişidir. Bilginin kendisine dikkat etmek ve net bir zihinle sonuçlar çıkarmak önemlidir. Bunun bazı örnekleri arasında çeşitlilik, nesnellik, kapsayıcılık ve adalet yer alır.Problem çözme

Eleştirel düşünürün belki de en önemli becerisi problem çözme yeteneğidir. Problem çözme, problemi anlamayı, bir çözüm bulmayı ve uygulamayı ve planınızın sonucunu değerlendirmeyi içerir. İyi bir problem çözücü karar verir, netleştirir, detaylara dikkat eder ve değerlendirir.Sınıfta Eleştirel Düşünürler Geliştirme Stratejileri

Öğrenciler eleştirel düşünebildiklerinde, sınıfta öğrenmek için daha motive ve istekli hale gelirler. Eleştirel düşünürler sadece rasyonel düşünmezler, aynı zamanda analiz eder ve değerlendirirler ve makul, rasyonel ve empatik bir şekilde düşünmeye daha yatkındırlar. İşte sınıfınızda eleştirel düşünürler geliştirmeye yardımcı olacak birkaç strateji. 1. Sorgulama: Sorgulama yeteneği, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için gereklidir. Öğrencilerinizin eleştirel düşünürler olarak gelişmelerine yardımcı olmak için, evet veya hayır soruları sormaktan kaçının ve bunun yerine açık uçlu sorular sorun. Öğrencileri cevaplarını detaylandırmaya ve neden böyle düşündüklerini açıklamaya teşvik edin.

 2. Öğrenci Liderliğinde Tartışmalar: Öğrencilerin kendi öğrenimlerini yönettikleri sınıflarda, öğretmenlerinden çok kendilerine ve akranlarına güvenirler. Bu onları birlikte düşünmeye, tartışmaya ve problem çözmeye teşvik eder.

 3. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi sorularını geliştirmelerine ve heyecan duydukları konuları keşfetmelerine odaklanan bir modeldir. Öğrencileri öğrenme sürecine dahil etmek, ilgi ve merakı harekete geçirir ve eleştirel düşünme becerilerini harekete geçirir.

 4. İşbirliği: Akranlarıyla işbirliği yapmak ve tartışmak, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin çok önemli bir parçasıdır. Öğrenciler birbirlerinden öğrenirler ve işbirliği yaparak herkesin aynı şekilde düşünmediğini veya aynı fikirlere sahip olmadığını anlarlar.

 5. Probleme Dayalı Öğrenme: Probleme Dayalı Öğrenme, dört temel adımdan oluşan bir stratejidir: yeni bir konuyu keşfetme, araştırma ve beyin fırtınası yapma, bir çözüm bulma ve bunu sınıfla paylaşma ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiğine karar verme. PDÖ, öğrencilerin eleştirel düşünmelerine ve soru sormalarına yardımcı olan yapılandırılmış bir keşif süreci sağlar.

Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek Neden Önemli?

Eleştirel düşünme, hem okulda hem de hayatta karşılaştığımız sorunları çözerken disiplin ve mantık kullanmamızı sağladığı için çok önemlidir. Çocukken eleştirel düşünmeyi öğrenmek, öğrencilerin dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü anlamalarını ve hayatları boyunca yaratıcı ve zekice fikirler ve çözümler bulmalarını sağlayacaktır. Çocuklar büyüdükçe ve akran baskısı ve önemli kararlar alma gibi gerçek dünyadaki zorluklarla karşılaştıkça, eleştirel düşünme yetenekleri işe yarayacaktır.Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Storyboard That Kullanma

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini uygulamalarının mükemmel bir yolu, bu becerileri gerçek yaşam bağlamında gösteren storyboard'lar oluşturmaktır. Öğrencilerin eleştirel düşünme sürecinin veya kişisel durumların örneklerini oluşturmalarına izin vermek, onları yaratıcı olmaya ve eğlenmeye zorlayacaktır! Ayrıca, onlara gerçek hayatta karşılaşmadan önce belirli senaryoları keşfetmeleri için güvenli bir alan sağlar.

Eleştirel Düşünme Etkinliği Fikirleri

Öğretmenler, öğrencilerin vermek zorunda kalacakları kararları içeren senaryolar oluşturabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi senaryolarını bulmalarını veya güncel olayları kullanmalarını ve oluşturmadan önce sınıf tartışması yapmalarını sağlayabilirler.

Eleştirel düşünme ve sorumlu karar verme hakkında bir tartışma veya dersten sonra, öğretmenler öğrencilere aşağıdaki etkinliği yaptırabilir:

 1. Bir karar vermek için eleştirel düşünmeniz gereken bir zamanı düşünün.
 2. Açıklamaları içeren üç hücreli bir storyboard oluşturun.
 3. Bu kararı vermenin düşünce sürecini ve vardığınız sonucu açıklayın ve gösterin.
 4. İstenirse, farklı bir karar vermiş olsaydınız başka bir olası sonucu gösteren bir hücre ekleyin.

İlgili aktiviteler
Öğrencilere Kaynakları ve Bilgileri Eleştirel Olarak Değerlendirmeyi Nasıl Öğretirsiniz?

1

Kaynak Değerlendirme Kavramını Tanıtın

Güvenilirliği, önyargıyı ve güvenilirliği belirlemek için kaynakları ve bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmenin önemini açıklayın. Güvenilirlik, önyargı ve birincil/ikincil kaynaklar gibi temel terimleri tanımlayın.

2

Kaynak Değerlendirme Kriterlerini Öğret

Öğrencilere kaynakları değerlendirmek için otorite, doğruluk, nesnellik, güncellik ve alaka düzeyi gibi bir dizi kriter öğretin. Örnekler verin ve kriterleri kullanarak kaynakları değerlendirme sürecini modelleyin.

3

Farklı Kaynak Türlerini Keşfedin

Öğrencilere kitaplar, makaleler, web siteleri ve multimedya dahil olmak üzere çeşitli kaynak türlerini tanıtın. Güvenilirlik ve önyargı açısından her kaynak türünün güçlü yanlarını ve sınırlamalarını tartışın.

4

Function Host is not Running.

Öğrencilere, öğrenilen ölçütleri kullanarak farklı kaynakları değerlendirdikleri uygulama etkinlikleri sağlayın. Öğrenciler kaynakların güvenilirliğini ve alaka düzeyini analiz edip yargıya varırken rehberlik ve geri bildirim sunun.

5

Önyargıyı ve Çoklu Perspektifleri Tartış

Önyargı kavramını ve bunun bilgi kaynakları üzerindeki etkisini keşfedin. Farklı önyargılara veya bakış açılarına sahip kaynakları karşılaştırarak öğrencileri birden fazla bakış açısı üzerinde düşünmeye teşvik edin.

6

Bağımsız Kaynak Değerlendirmesini Teşvik Edin

Araştırma projeleri veya sorgulamaya dayalı etkinlikler atayarak öğrencileri kaynakları bağımsız olarak değerlendirmeleri için güçlendirin. Öğrencilere, araştırmalarını veya argümanlarını destekleyen güvenilir kaynakları seçme ve kullanma konusunda rehberlik edin.

Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eleştirel düşünme nedir?

Eleştirel düşünme, bir görüş veya yargı oluşturmak için bilgi toplama ve analiz etmenin aktif sürecidir.

Küçük çocuklarda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek neden önemlidir?

Küçük çocuklara eleştirel düşünme becerilerini öğretmek esastır çünkü bu onların etkili problem çözücüler olmalarını ve daha mantıklı ve sistematik düşünmelerini sağlar. Çocuklar, bu becerileri erken yaşta besleyerek bilgileri analiz etme ve değerlendirme, doğru kararlar verme ve eleştirel düşünmeyi hayatlarının her alanına uygulama becerisini geliştirirler.

Öğrenciler için en önemli eleştirel düşünme becerileri nelerdir?

Öğrenciler için en önemli eleştirel düşünme becerileri analiz, iletişim, yaratıcılık, açık fikirlilik ve problem çözmeyi içerir.

Öğretmenler sınıfta eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye nasıl yardımcı olabilir?

Öğretmenler, sorgulama, öğrenci liderliğindeki tartışmalar, sorgulamaya dayalı öğrenme, işbirliği ve probleme dayalı öğrenme gibi stratejileri kullanarak sınıfta eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/eleştirel-düşünme-becerileri
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.