https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/karakter-gelişimiKarakterler, herhangi bir hikayenin önemli bir parçasıdır. İnsan olmayan hayvanlar, yerler, yerler ve cansız nesneler bile kendi başlarına karakter olabilir. Karakterler arsayı ileriye götürür ve çatışmaları yaratma ve çözme konusunda yardımcı olur. Onlar bir hikayenin varlığının ana nedeni. Ancak, bir hikaye anlatıldığı gibi, karakterler genellikle komplo ile değişir veya gelişir. Kontrolleri dışındaki güçler tarafından vurulmak ya da mecazi iç savaşlar yüzünden olsun, bir karakterin niteliklerinin birçoğu meydana gelen olayların bir sonucudur.

Öğrenciler için, bir karakterin evrimini izlemek önemlidir; böylece, hangi etkilerin ve etkilerin bir kişiyi değiştirebileceğini tam olarak anlayabilirler. Aşağıdaki karakter gelişimi ders planını kullanarak, öğrencilerinizi karakter gelişimi için bir karakter haritasıyla meşgul edin!


Önerilen Karakter Geliştirme Ders Planı

Derse Genel Bakış

Karakterler hikayelerde önemli bir rol oynadığından ve arsa merkezinde bulunduğundan, öğrencilerin değişikliklerini izlemelerine yardımcı olur. Öğrencilerin en önemli yönü, karakterin çalışma sürecinde neden ve nasıl etkilendiğini anlamaktır.


Sınıf Seviyesi: 3-12


Standartlar

Her ne kadar bu ders birden fazla sınıf için kullanılabilse de, aşağıda 9-10. Sınıflar için Ortak Çekirdek Standartlarının örnekleri verilmiştir. Lütfen sınıfa uygun doğru standartlar için Ortak Çekirdek Standartlarına bakın.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Derse Özel Temel Sorular

  1. Karakterler arsaları nasıl kullanır?
  2. Karakterleri ve bunların nasıl geliştiğini tam olarak anlamak neden önemlidir?
  3. Karakter analizi nasıl yapılır?
  4. Bir insanın özelliklerine göre nasıl öngörüde bulunabiliriz?

Hedefler

Öğrenciler bir roman, oyun ya da hikaye boyunca karakterlerin nasıl geliştiğini okuyabilecek, alabilecek ve açıklayabilecektir. Bir karakterin eylemlerinin arsayı nasıl etkilediğini ve bir karakterin kişiliklerine göre neler yapabileceğini nasıl tahmin edeceğini ve nasıl tahmin edeceğini anlayacaklardır.


Öğretim Materyalleri / Kaynaklar / Araçlar

Karakter Gelişimi Çalışma Sayfası ve Storyboard That Erişim

Okumadan önce

Okumadan önce, öğrencilerinizi bir karakter listesine tanıtmak harika bir fikirdir. Bu özellikle birden çok karakter içeren roman veya oyun için ve / veya arsa bükülmelerinde faydalıdır.

  • Öğrencilere tamamlamaları için uygun karakter gelişimi çalışma sayfasını verin.

Okuma sırasında

Okurken, öğrenciler karakter gelişimini takip etmeli ve onlar hakkında öğrenilen bilgileri doldurmalıdırlar. Bunu yapmanın harika bir yolu, her bir eylemden veya bölümden sonra durmak ve öğrendikleri yeni bilgileri doldurmalarını sağlamaktır. Öğrenciler çalışma sayfalarında çalışmazsa, not defterlerinde veya kağıdın arkasında devam edebilirler.


Okuduktan sonra

Okuduktan sonra, öğrencilerin tamamlanmış çalışma sayfalarını bir sınıf arkadaşı ile karşılaştırmasını sağlayın, kaçırmış olabilecekleri bilgileri kaydedin. Bu, mükemmel bir çalışma rehberi olmasını sağlar veya öğrencilerden karakterlerden birine dayalı bir yazı ödevi hazırlamalarını ister.


Sunum ekle

Öğrencilerin film şeridini, metin boyunca karakter gelişimi hakkında derinlemesine bir açıklama yapmalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın. Veya bu ödevi bir sunumla birleştirin!


Karakter Evrimi Storyboard Şablonları ve Örnekleri

Karakter Gelişimi Nasıl İzlenir

1

Karakterleri Tanıtın

Okumaya başlamadan önce, öğrencilerinize hikayede yer alan karakterlerin bir listesini verin. Bu adım, özellikle birden fazla karakter içeren veya karmaşık olay örgüsüne sahip hikayeler için önemlidir. Öğrencilerin karakterleri önceden tanıması, gelişimlerini etkili bir şekilde takip etmelerine yardımcı olur.

2

Karakter Gelişimi Çalışma Sayfaları Sağlayın

Her öğrenciye uygun karakter gelişimi çalışma sayfasını dağıtın. Bu çalışma sayfası, romanda, oyunda veya hikayede ilerledikçe karakterlerde meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri kaydetmeleri ve analiz etmeleri için bir araç görevi görecektir.

3

Okuma Sırasında Gelişimi İzleyin

Öğrencilere okurken karakter gelişimini aktif olarak takip etmelerini söyleyin. Her perde veya bölümden sonra karakterler hakkında öğrendikleri yeni bilgilerle çalışma sayfasını doldurmaları için onları teşvik edin. Çalışma sayfasında yer kalmazsa defterlerinde veya kağıdın arkasından devam edebilirler.

4

Karşılaştır ve Tartış

Okumayı tamamladıktan sonra, öğrencilerin tamamladıkları çalışma sayfalarını bir sınıf arkadaşıyla karşılaştırmalarını sağlayın. Bu aktivite, kaçırmış olabilecekleri herhangi bir bilgiyi belirlemelerine yardımcı olur ve işbirlikçi öğrenmeye izin verir. Ayrıca gelecekteki değerlendirmeler veya tartışmalar için bir çalışma kılavuzu görevi görebilir.

5

Ödev Veya Sunum Yazma

Bir takip etkinliği olarak, öğrencilerden ya karakterlerden birine dayalı bir ödev yazmalarını, gelişimlerini daha derinlemesine incelemelerini ya da film şeridini, karakter gelişiminin derinlemesine bir açıklamasını yapmalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini isteyin. Metin. Alternatif olarak, öğrencileri bulgularını ve analizlerini bir sunum şeklinde sunmaya, anlayışı geliştirmek ve ilgi eklemek için dijital medya öğelerini kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

Karakter Geliştirme ve Analizi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bir hikayede karakter gelişimi nedir?

Bir hikayedeki karakter gelişimi, bir karakterin anlatı boyunca nasıl değiştiği veya geliştiği sürecini ifade eder. Dış olaylardan veya iç çatışmalardan etkilenebilir ve genellikle olay örgüsünü etkiler.

Karakter gelişimini anlamak neden önemlidir?

Karakter gelişimini anlamak önemlidir çünkü okuyucuların bir hikayeyi ve temalarını tam olarak kavramasına yardımcı olur. Okuyucular, bir karakterin büyümesini takip ederek insan doğasına dair içgörüler edinebilir ve karakterin deneyimleriyle empati kurabilir.

Bir hikayedeki bir karakteri nasıl analiz edersiniz?

Bir hikayedeki bir karakteri analiz etmek için okuyucuların eylemlerine, düşüncelerine ve diyaloglarına dikkat etmesi gerekir. Okuyucular, karakterin diğer karakterlerle olan ilişkilerini ve yazar tarafından nasıl tasvir edildiğini de düşünebilirler. Okuyucular, bu yönleri inceleyerek karakterin motivasyonları ve kişiliği hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler.

6-12 ELA Kategorimizde buna benzer daha fazla aktivite bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/karakter-gelişimi
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.