https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sebep-ve-sonuç


Herhangi bir hikayenin büyük bir kısmı, özellikle çatışma ve yükselen eylem sırasında ortaya çıkan sebep-sonuç ilişkileridir. İster kahraman üzerinde, gerekse arsanın üzerindeki etkileri incelemek olsun, edebiyatı anlamadaki önemli bir unsur, seçimler ve sonuçlar da dahil olmak üzere, eylemler veya olaylar ve bunların sonuçları arasındaki ilişkidir.


Sebep ve sonuç nedir?

Sebep ya da sebep ve sonuç, sadece tepkimeli bir eylemdir. Bir olay meydana geldiğinde, etkisi hikayenin akışını etkiler, sıklıkla bir hikayenin karakterini veya sonraki olaylarını dramatik bir şekilde değiştirir. Sebep ve sonuç, hareketi ileriye taşımak, komplo oluşturmak için de çok önemlidir.

Sebep ve Etki Ders Planı

Sınıf Seviyesi: K-5

Standartlar

Her ne kadar bu kısa sebep ve sonuç dersi planı birden fazla yaş aralığını kapsamakla birlikte, aşağıda 5. Sınıf için Ortak Çekirdek Devlet Standartları örnekleri verilmiştir. Lütfen doğru dereceye uygun teller için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarına bakınız.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

Hedefler

Öğrenciler, arsadaki sonuç ve sebep arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir ve açıklayabilir.

Sebep ve Etki Örnekleri

Grafik 1'de Sebep ve Efekti Göstermek

Herhangi bir hikayenin çok önemli bir kısmı, arsadaki olaylardan çıkan sebep-sonuç ilişkileridir. Öğrencilerin öngörmelerini ve problem çözmelerini sağlamak için, yeni veya kısa bir hikayeden zincir reaksiyonlarını anlamalarını göstermeleri gerekir. Bir eylemin nedenini ve etkisini gösteren bir storyboard oluşturmak, sebep ve sonuç ilişkilerini anlamalarını büyük ölçüde geliştirir.

Bir etkinlik, bir nedenin listelendiği öğretmen tarafından oluşturulmuş bir storyboard şablonu kullanır ve öğrenciler etkinliği veya bazı etki örneklerini göstermelidir.

Örneğin:

 • Stanley bir çift ayakkabı tarafından vurulur.
 • Stanley tutuklandı
 • Stanley, Kissing Kate'in ruj kabını bulur
 • Stanley ve Zero dağa tırmanıyor
 • Stanley ve Zero soğan yer

Grafik 2'de Sebep ve Efekti Göstermek

Sebep ve sonucu öğretmenin diğer bir yolu, tahminler sırasında, olayların gerçekleştiği zaman ince veya geniş olaylar ortaya çıktığında belirli sorular sorarak tahmin yöntemlerini kullanmaktır. Örneğin, “Hava hızla kötüleşti” diyen bir hikaye okuduysa, öğretmen sınıftan kötü havanın etkilerini ortaya koymasını isteyebilir. Bu yöntemle, öğrenciler farklı olayların olası sonuçlarını veya etkilerini tahmin ediyorlar.


Neden: Fırtınalı Hava Durumu


Etki: (Öğrenci Tarafından Oluşturulan Etkiler)

 • rüzgar
 • Yağmur
 • Gök gürültüsü ve yıldırım
 • Güç söner

Seçenekler ve Sonuçlar

Okumanın getirdiği ödüllerden biri, hayal edilen birçok durumla karşılaşmak ve bu durumlarda karakterlerin nasıl tepki verdiğini gözlemlemektir. Bu sadece eğlence değil aynı zamanda insan doğası hakkında içgörü ve kendi karakterimiz için harika dersler sağlayabilir. Bu ders planında, öğrenciler edebi karakterlerin seçimleri ile T-Chart etkinliği ile elde edilen sonuçlar arasındaki bağlantıyı açıklayabilir ve açıklayabilir.

Literatürde, karakterlerin seçimleri ve sonuçları hem arsa hem de karakter gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bazen bir karakterin - ya da imkansız bir ikilemin - işin gidişatını tamamen değiştirdiği önemli bir dönüm noktası vardır. Bu önemli arsa unsurlarını anlamanın, hem amaçlanan hem de istenmeyen sonuçları tanıyan, öğrenciler için birçok faydası vardır. Bu öğelerin bir T-Çizelgesinde tasvir edilmesi, öğrencilere olayların sırasını ve aynı zamanda literatürde yapılan her bir eylemin, kararın veya seçimin sebep-sonuç ilişkilerini görselleştirmelerine yardımcı olacaktır.


Edebiyatta Kararlar Hakkında Sorular

 1. Bir dönüm noktası nedir?
 2. Karakterler, olaylar ve eylem bir komployu nasıl yönlendirir?
 3. Ana karakterin seçimlerini ve bu seçimlerin sonuçlarını bilmek ve takip etmek neden önemlidir?
 4. Sonuçlar önlenebilir mi?
 5. Seçimlerin sonucu üzerinde her zaman kontrolünüz olduğuna inanıyor musunuz?

Seçenekler ve Sonuçlar Örnek ve Şablon

Sunum ekle

Öğrencilere, hikaye tahtalarını, öykü boyunca seçtikleri öğenin daha derin anlamını derinlemesine açıklamalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın. Bu ödevi bir sunumla eşleştirmek için film şeridini nasıl sunacağımızla ilgili makalemize bakın.


Sebep ve Etkisi Çalışma Sayfaları Yap

Başka bir adım veya alternatif bir ödev arıyorsanız, sınıfınızda kullanmak için sebep ve sonuç çalışma sayfaları oluşturabilirsiniz! Bu çalışma sayfaları, öğrencilerin kalemle doldurmaları için özelleştirilebilir ve yazdırılabilir veya Storyboard Oluşturucu'da dijital bir çalışma sayfası gibi doldurulabilir. Biraz daha fazla yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için birden fazla versiyon bile oluşturabilir ve ileride kullanmak üzere hazır tutabilirsiniz! Çalışmak için bir sürü şablon bulun veya boş bir tuvalle başlayın.

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sebep-ve-sonuç
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.

StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.