https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sebep-ve-sonuç


Herhangi bir hikayenin büyük bir kısmı, özellikle çatışma ve yükselen eylem sırasında ortaya çıkan sebep-sonuç ilişkileridir. İster kahraman üzerinde, gerekse arsanın üzerindeki etkileri incelemek olsun, edebiyatı anlamadaki önemli bir unsur, seçimler ve sonuçlar da dahil olmak üzere, eylemler veya olaylar ve bunların sonuçları arasındaki ilişkidir.


Sebep ve sonuç nedir?

Sebep ya da sebep ve sonuç, sadece tepkimeli bir eylemdir. Bir olay meydana geldiğinde, etkisi hikayenin akışını etkiler, sıklıkla bir hikayenin karakterini veya sonraki olaylarını dramatik bir şekilde değiştirir. Sebep ve sonuç, hareketi ileriye taşımak, komplo oluşturmak için de çok önemlidir.

Sebep ve Etki Ders Planı

Sınıf Seviyesi: K-5

Standartlar

Her ne kadar bu kısa sebep ve sonuç dersi planı birden fazla yaş aralığını kapsamakla birlikte, aşağıda 5. Sınıf için Ortak Çekirdek Devlet Standartları örnekleri verilmiştir. Lütfen doğru dereceye uygun teller için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarına bakınız.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

Hedefler

Öğrenciler, arsadaki sonuç ve sebep arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir ve açıklayabilir.

Sebep ve Etki Örnekleri

Grafik 1'de Sebep ve Efekti Göstermek

Herhangi bir hikayenin çok önemli bir kısmı, arsadaki olaylardan çıkan sebep-sonuç ilişkileridir. Öğrencilerin öngörmelerini ve problem çözmelerini sağlamak için, yeni veya kısa bir hikayeden zincir reaksiyonlarını anlamalarını göstermeleri gerekir. Bir eylemin nedenini ve etkisini gösteren bir storyboard oluşturmak, sebep ve sonuç ilişkilerini anlamalarını büyük ölçüde geliştirir.

Bir etkinlik, bir nedenin listelendiği öğretmen tarafından oluşturulmuş bir storyboard şablonu kullanır ve öğrenciler etkinliği veya bazı etki örneklerini göstermelidir.

Örneğin:

 • Stanley bir çift ayakkabı tarafından vurulur.
 • Stanley tutuklandı
 • Stanley, Kissing Kate'in ruj kabını bulur
 • Stanley ve Zero dağa tırmanıyor
 • Stanley ve Zero soğan yer

Grafik 2'de Sebep ve Efekti Göstermek

Sebep ve sonucu öğretmenin diğer bir yolu, tahminler sırasında, olayların gerçekleştiği zaman ince veya geniş olaylar ortaya çıktığında belirli sorular sorarak tahmin yöntemlerini kullanmaktır. Örneğin, “Hava hızla kötüleşti” diyen bir hikaye okuduysa, öğretmen sınıftan kötü havanın etkilerini ortaya koymasını isteyebilir. Bu yöntemle, öğrenciler farklı olayların olası sonuçlarını veya etkilerini tahmin ediyorlar.


Neden: Fırtınalı Hava Durumu


Etki: (Öğrenci Tarafından Oluşturulan Etkiler)

 • rüzgar
 • Yağmur
 • Gök gürültüsü ve yıldırım
 • Güç söner

Seçenekler ve Sonuçlar

Okumanın getirdiği ödüllerden biri, hayal edilen birçok durumla karşılaşmak ve bu durumlarda karakterlerin nasıl tepki verdiğini gözlemlemektir. Bu sadece eğlence değil aynı zamanda insan doğası hakkında içgörü ve kendi karakterimiz için harika dersler sağlayabilir. Bu ders planında, öğrenciler edebi karakterlerin seçimleri ile T-Chart etkinliği ile elde edilen sonuçlar arasındaki bağlantıyı açıklayabilir ve açıklayabilir.

Literatürde, karakterlerin seçimleri ve sonuçları hem arsa hem de karakter gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bazen bir karakterin - ya da imkansız bir ikilemin - işin gidişatını tamamen değiştirdiği önemli bir dönüm noktası vardır. Bu önemli arsa unsurlarını anlamanın, hem amaçlanan hem de istenmeyen sonuçları tanıyan, öğrenciler için birçok faydası vardır. Bu öğelerin bir T-Çizelgesinde tasvir edilmesi, öğrencilere olayların sırasını ve aynı zamanda literatürde yapılan her bir eylemin, kararın veya seçimin sebep-sonuç ilişkilerini görselleştirmelerine yardımcı olacaktır.


Edebiyatta Kararlar Hakkında Sorular

 1. Bir dönüm noktası nedir?
 2. Karakterler, olaylar ve eylem bir komployu nasıl yönlendirir?
 3. Ana karakterin seçimlerini ve bu seçimlerin sonuçlarını bilmek ve takip etmek neden önemlidir?
 4. Sonuçlar önlenebilir mi?
 5. Seçimlerin sonucu üzerinde her zaman kontrolünüz olduğuna inanıyor musunuz?

Seçenekler ve Sonuçlar Örnek ve Şablon

Sunum ekle

Öğrencilere, hikaye tahtalarını, öykü boyunca seçtikleri öğenin daha derin anlamını derinlemesine açıklamalarını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın. Bu ödevi bir sunumla eşleştirmek için film şeridini nasıl sunacağımızla ilgili makalemize bakın.


Sebep ve Etkisi Çalışma Sayfaları Yap

Başka bir adım veya alternatif bir ödev arıyorsanız, sınıfınızda kullanmak için sebep ve sonuç çalışma sayfaları oluşturabilirsiniz! Bu çalışma sayfaları, öğrencilerin kalemle doldurmaları için özelleştirilebilir ve yazdırılabilir veya Storyboard Oluşturucu'da dijital bir çalışma sayfası gibi doldurulabilir. Biraz daha fazla yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için birden fazla versiyon bile oluşturabilir ve ileride kullanmak üzere hazır tutabilirsiniz! Çalışmak için bir sürü şablon bulun veya boş bir tuvalle başlayın.

Edebiyatta Sebep ve Etki Nasıl Öğretilir?

1

Sebep ve Etkiyi Tanıtın (Arka Plan)

Eylemler/olaylar ve bunların sonuçları arasındaki ilişkiyi vurgulayarak literatürdeki neden-sonuç kavramını açıklar. Konu geliştirme ve karakter ilerlemesinde neden ve sonucun önemini vurgulayın. Örnekler verin ve neden ve sonucun hikayeyi nasıl ilerlettiğini tartışın.

2

Olay örgüsünde sebep ve sonucu tasvir edin (Etkinlik 1)

Öğrencileri, bir roman veya kısa öyküde neden-sonuç ilişkilerini tasvir etmek için storyboard'lar oluşturdukları bir etkinliğe dahil edin. Listelenen nedenlere sahip bir şablon sağlayın ve öğrenciler karşılık gelen olayları veya etkileri göstermelidir. Öğrencileri eleştirel düşünmeye ve her nedenden kaynaklanan zincir reaksiyonları düşünmeye teşvik edin.

3

Tahminler Yoluyla Sebep ve Etkiyi Keşfedin (Etkinlik 2)

Okuma sırasında, neden ve sonuç çıkarımları olan olaylar meydana geldiğinde öğrencilere belirli sorular sorun. Örneğin, hikaye bir fırtınadan bahsettiğinde öğrencilerden kötü havanın etkilerini tahmin etmelerini isteyin. Öğrencileri, verilen nedene dayalı olarak olası sonuçları tahmin etmek için hayal güçlerini ve akıl yürütme becerilerini kullanmaya teşvik edin.

4

Seçenekleri ve Sonuçları Analiz Edin (T-Chart Activity)

Karakterlerin seçimlerinin ve sonuçlarının edebiyatta olay örgüsünü ve karakter gelişimini nasıl şekillendirdiğini tartışın. Öğrencileri, karakterlerin kararlarının neden-sonuç ilişkilerini tanımlayıp açıkladıkları bir T-Chart aktivitesine dahil edin. Bu aktivite, öğrencilerin olayların sırasını görselleştirmelerine ve amaçlanan ve amaçlanmayan sonuçları anlamalarına yardımcı olur.

5

Sebep ve Sonuç Çalışma Sayfaları Oluşturun (Uzantı)

Anlamayı daha da güçlendirmek için, Storyboard Creator kullanılarak özelleştirilebilen ve yazdırılabilen veya dijital olarak tamamlanabilen neden ve sonuç çalışma sayfaları oluşturun. Bu çalışma sayfaları, öğrencilerin literatürdeki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeleri için ek uygulama sağlayabilir. Çalışma sayfalarını öğrencilerin özel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre özelleştirin.

6

Storyboard'ları Sunun ve Yansıtın (İsteğe bağlı)

Öğrencileri, storyboard'larını, öykü boyunca seçtikleri neden ve sonuç öğelerinin daha derin anlamının derinlemesine açıklamasını gerektiren bir kağıda eklemeye teşvik edin. Anlama ve iletişim becerilerini geliştirmek için öğrencilerin storyboard'larını ve bulgularını sınıfa sunmalarını sağlayın. Bu, çalışılan literatürdeki neden-sonuç ilişkileri üzerine katılımı, işbirliğini ve yansımayı teşvik eder.

Sebep ve Etki Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sebep ve sonuç neden öğretmek için önemli bir kavramdır ve çalışma sayfaları sınıf etkinlikleri için nasıl faydalıdır?

Sebep ve sonuç çalışma sayfaları, birkaç nedenden dolayı sınıf etkinlikleri için yararlıdır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, anlama ve muhakeme yeteneklerini geliştirmelerine, aktif öğrenmeyi teşvik etmelerine ve öğrencilerin olaylar ve sonuçları arasında bağlantı kurma becerilerini geliştirmelerine ve problem çözme becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olurlar. Sebep ve sonucu öğretmek, öğrencilerin olayların nasıl olduğunu, farklı olayların nasıl ilişkili olduğunu ve gelecekteki sonuçlar hakkında nasıl tahminde bulunacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Öğrencilerime sebep ve sonucu etkili bir şekilde nasıl öğretebilirim?

Sebep ve sonucu öğretmek için uygulamalı etkinlikler, görsel yardımcılar, grafik düzenleyiciler ve gerçek dünyadan örnekler dahil olmak üzere çeşitli öğretim stratejilerini kullanmak önemlidir. Ayrıca öğrencileri kendi yaşamlarında neden-sonuç ilişkisi kurmaya teşvik edebilir, açık uçlu sorular sorarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu, kavramı kendi bilgilerine ve önceki deneyimlerine bağlamalarına yardımcı olacak, bu da bağlantı kurmalarına ve bilgileri tutmalarına yardımcı olacaktır.

Öğrencilerimin sebep ve sonuç anlayışını nasıl değerlendirebilirim?

Metinlerdeki veya gerçek dünya durumlarındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemelerini isteyerek, neden-sonuç grafik düzenleyicilerini tamamlayarak veya kendi neden-sonuç senaryolarını oluşturarak öğrencilerinizin neden-sonuç anlayışını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca sınıf etkinliklerine katılımlarını gözlemleyebilir ve anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için onlara açık uçlu sorular sorabilirsiniz.

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sebep-ve-sonuç
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.