Aramak
 • Aramak
 • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-katlı-örnekler

Yaş Gruplarına Göre Sosyal Hikayelerin Faydaları

Yeni yürümeye başlayan çocuklar ve okul öncesi çocuklar için

Sosyal hikayeler, küçük çocuklarda ve okul öncesi çocuklarda etkileşim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmada güçlü bir araç olabilir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar için sosyal hikayeler ve okul öncesi sosyal hikayeler de dahil olmak üzere bu anlatım araçları, küçük çocukların etraflarındaki karmaşık sosyal dünyayı anlamasına ve içinde gezinmesine yardımcı olur. Okul öncesi çocuklara yönelik sosyal öyküler, gerçekçi durumları ve davranışları tasvir ederek başkalarıyla nasıl etkileşime girileceği, duyguların nasıl yönetileceği ve sosyal ipuçlarının nasıl anlaşılacağı konusunda net örnekler sağlar. Özellikle okul öncesi çocuklara yönelik sosyal duygusal hikayeler, çocukların duygularını sağlıklı bir şekilde tanımlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olarak duygusal gelişimde çok önemli bir rol oynayabilir.

Anaokulu ve İlköğretim Öğrencileri için

Çocuklar büyüdükçe anaokulu ve ilkokul öğrencileri için sosyal hikayeler önemli faydalar sunmaya devam ediyor. Bu hikayeler, okul öncesi dönemde tanıtılan temel becerilerin kapsamını genişleterek daha karmaşık etkileşimleri ve duygusal zorlukları ele alıyor. Anaokulu sosyal öyküleri, işbirliği, empati ve kişisel alan gibi önemli kavramları öğreterek çocukların okulun yapılandırılmış ortamına uyum sağlamalarına destek olabilir. Daha büyük çocuklar için, ilkokul öğrencilerine yönelik sosyal hikayeler, görgü kurallarının, akran ilişkilerinin ve öz düzenlemenin nüanslarını daha derinlemesine inceleyebilir.


Farklı İhtiyaçlara Yönelik Sosyal Hikayeler Hazırlamak

Gündelik Zorlukların Ele Alınması

Günlük durumlar için sosyal hikayeler oluşturmak, genç öğrencilere ortak zorluklarla nasıl baş edeceklerini öğretmeye yönelik pratik bir yaklaşımdır. Hikayeler oyuncakları paylaşmak, sırayla hareket etmek, kişisel alanı anlamak, soyut sosyal kuralları daha somut ve anlaşılır hale getirmek gibi senaryoları kapsayabilir. Bu anlatılar yalnızca eğitici değil aynı zamanda bağ kurulabilir niteliktedir ve öğrenmeyi çocuklar için ilgi çekici hale getirir.

Duygusal Gelişimi Desteklemek

Sosyal öyküler duygusal gelişimin desteklenmesinde eşit derecede etkilidir; çocuklara kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamaları için bir çerçeve sunar. Duygular ve tepkiler etrafında bağlam ve dil sağlayarak sosyal hikayeler, sosyal-duygusal öğrenmenin kritik bileşenleri olan duygusal anlayışı ve öz düzenlemeyi geliştirebilir.


Erken Öğrenmeye Yönelik Sosyal Hikaye Örnekleri

Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Hikayeleri

Okul öncesi çocuklar arkadaşlık, empati ve saygı gibi temel kavramları gösteren hikayelerden büyük ölçüde yararlanabilirler. Örneğin, okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik sosyal öykü örnekleri, oyun parkında kaymak için sıranın size gelmesini beklemek veya duyguları ifade etmek için kelimeler kullanmakla ilgili anlatıları içerebilir. Bu hikayeler hem öğretim araçları hem de sohbet başlatıcı görevi görerek küçük çocukları düşünmeye ve durumlar hakkında konuşmaya teşvik eder.

Anaokulu için Sosyal Hikayeler

Anaokuluna başlayan çocuklar için hikayeler, geçişi kolaylaştırmaya ve onları yeni bir sosyal çevreye hazırlamaya yardımcı olabilir. Anaokulu sosyal hikayeleri, sınıftaki davranışlara, farklılıklara saygı duymaya ve yeni arkadaşlar edinmeye odaklanabilir, eğitimsel ve toplumsal beklentilerle uyumlu olarak anaokuluna hazır olmayı doğrudan destekleyebilir.

Yeni yürümeye başlayan çocuklar için sosyal hikayeler

Gelişimin ilk aşamalarında küçük çocuklar basit hikayeler aracılığıyla sosyal etkileşimi öğrenmeye başlayabilirler. Nezaket ve paylaşma gibi temel ilkelere odaklanan bu anlatılar, gelecekte daha karmaşık sosyal öğrenmelerin temelini atıyor.


Sosyal Hikayelerin Eğitim Ortamlarında Uygulanması

Sınıfta

Öğretmenler sosyal öykülerin eğitim sürecine entegre edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimciler hikayeleri günlük rutinlere ve derslere dahil ederek sosyal becerilerin ve duygusal anlayışın tutarlı bir şekilde güçlendirilmesini sağlayabilirler. Öğretmenler, okul öncesi çocuklar için ücretsiz sosyal hikayeler ve PlayToLearn sosyal hikayeler gibi platformlar gibi kaynakları kullanarak, çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını destekleyecek zengin materyallere erişebilirler.

Evde

Ebeveynler ayrıca çocuklarının öğrenmesini ve gelişimini daha fazla desteklemek için evde hikayelerden yararlanabilirler. Hikayeleri etkili bir şekilde kullanmanın ipuçları arasında çocuğun mevcut ilgi alanlarına veya zorluklarına uygun hikayeler seçmek, düzenli olarak birlikte okumak ve hikayenin temalarını ve derslerini tartışmak yer alır. Bu işbirlikçi yaklaşım yalnızca öğrenmeyi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ebeveyn-çocuk bağını da güçlendirir.

Çocuklara Yönelik Sosyal Hikayeler Örnek Olay İncelemesi: Bobby


Bobby neredeyse üç yaşında. Arkadaş canlısı, aktif ve anaokulunda arkadaşlarıyla oynamaktan hoşlanıyor. Bobby rutinindeki değişikliklerle sık sık sorun yaşıyor. Ailesi bu yaz İsrail'e taşınmaya karar verdi, ancak Bobby'ye bunu nasıl anlatacaklarından ve bildiği tek evden uzaktaki zorlu geçiş sürecinde ona nasıl yardım edeceklerinden emin değiller.

Büyük bir geçişe veya zorlu bir etkinliğe yaklaşırken, bir yandan dil ve destek sağlarken bir yandan da bir fikri tanıtmaya yardımcı olması için sıklıkla bir sosyal hikaye öneririm. Sosyal öyküler, başlangıçta otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara, normalde yön bulmakta zorlandıkları sosyal etkileşim için eğitim ve dil sağlamak üzere geliştirildi. Her ne kadar ilk amaçları bu olsa da, bunları her çocuğu desteklemek için yararlı bir araç olarak görüyorum.

Çocuğun adının, hatta belki bir resminin veya ona benzeyen birinin adının yer aldığı kişiselleştirilmiş bir hikayeye sahip olmak, onlara otomatik olarak katılma ve bir aktiviteyi sahiplenme olanağı verir! İster başka bir ülkeye taşınmak gibi yeni bir fikir, isterse sırayla hareket etmek gibi zorlu bir aktivite olsun, sosyal hikayeler kişiselleştirilmiş bir dil sağlar ve ebeveynlerin ve bakıcıların sürekli destek sağlamak için tekrar ziyaret edebilecekleri teşvikleri sağlar.

Bobby'nin ebeveynleri ve ben Storyboard That geçişle ilgili sosyal bir hikaye oluşturmak için birlikte çalıştık. Hikayenin yeniden anlatılmasının Bobby'nin hatırlamasını kolaylaştırması için basit resimler ve kelimeler seçeceğimizi açıkladım. Bobby, basit resimler ve anlaşılır bir dil kullanarak kitabı kendi başına veya ebeveyniyle birlikte "okuyabilecek". Basit resimler, Bobby'nin resmin ayrıntıları yerine fikre odaklanmasını sağlar. Basit dil, Bobby'nin hikayeyi kolayca hatırlamasına ve nasıl hissettiğini veya bundan sonra ne olacağını tartışırken sağlanan dili kullanmasına olanak tanıyor. Hakkında konuşmak ve hatırlamak kolay olsun diye hikayeyi kısa tutmak istedik. İyimser bir bakış açısını korumaya yardımcı olacak olumlu ifadelere odaklanarak, hareketlerinin bölümlerini altı adıma ayırdık.

Sonra eğlenceli kısım! Storyboard That karakterleri aile üyelerinin her birine benzeyecek şekilde tasarladık, onları tutarlı tutmak ve hızlı bir şekilde bir sonraki hücreye taşımak için "kopyalama" aracını kullandık. Bobby'nin en sevdiği oyuncaklarından bazılarını (kırmızı bir araba ve peluş ayısı) kutulara koymak için arama çubuğunu kullandık. Gerçekten kişiselleştirmek ve çocukların değişikliklere hazırlanmalarına yardımcı olmak için diğer seçenekler, yeni evlerinin veya kasabalarının fotoğraflarını eklemektir. Hikayelerinizde kullanmak üzere kendi resimlerinizi Storyboard That yükleyebilirsiniz.

Sosyal hikayenin son adımı, onu günlük rutininize dahil etmektir. Çocuğun yeni bir olayı anlamasına veya bir davranışı değiştirmesine yardımcı olmak için tutarlılık çok önemlidir. Hikayeyi okumak için her gün zaman bulmak, etkinliği tartışmak, destek vermek ve beklediğiniz davranışları pekiştirmek için fırsatlar sağlar. Çocuğun kendi başına keşfetmesi için fiziksel hikayeyi dışarıda bırakmak da yararlıdır. Tıpkı yetişkinler gibi bazı çocuklar sözel olarak öğrenirken bazıları görsel olarak öğrenirler. Onlara hikayeye mümkün olduğunca fazla erişim sağlamak önemlidir. Hikayenin iki kopyasını Bobby'nin ailesi için bastırdım ve lamine ettim. Annem ve babam da bir kopyasını anaokuluna verdiler, böylece hikaye ve dil aynı kalacak - onunla kim konuşursa konuşsun!


Gruplarla Çalışmak

Bireysel hikayeler harika bir araçtır, ancak bazen bir grup çocuk (veya tüm sınıf!) bir aktiviteyle ilgili sorun yaşıyor. Yakın zamanda sınıfında paylaşım eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan bir okul öncesi öğretmeniyle bir sosyal hikaye yazdım. Bütün çocuklar süper kahramanları sevdiği için belirli bir isim kullanmak yerine “süper paylaşımcılar” hakkında bir hikaye yapmaya karar verdik. Bu açık etiket, sınıftaki tüm çocukların katılmasına ve ne kadar süper paylaşımcı olduklarını göstermelerine olanak tanır. Öğretmen, bir çocuğun yazdığımız hikayedeki ifadeleri kullandığını duyduğunda veya "süper paylaşımcı" bir an gördüğünde pekiştirmek için özel süper kahraman çıkartmaları bile aldı.

Sosyal bir hikayeye nasıl başlayacağınıza dair ilham arıyorsanız (aşağıdaki listeye bakın) çok sayıda çevrimiçi kaynak var. Yazarken bazı temel ilkeleri hatırlayın:

 • Tekrarlamayı ve hatırlamayı teşvik etmek için dili basit tutun.

 • Resimlerin gerçekçi ve anlaşılır olmasını sağlayın, böylece çocuklar ayrıntılara takılıp kalmaz.

 • İyimser ve olumlu bir ton koruyun. “Vurmamak” yerine “ellerimizi kendi vücudumuzun üzerinde tutmayı” deneyin.

 • Kısa tut!

 • Kopyaları çocukların gün boyunca keşfedebilecekleri şekilde erişilebilir hale getirin.

 • Her gün hikayeyi gözden geçirmek için rutininize zaman ayırın.


Sosyal hikayeler yeni fikirleri, etkinlikleri veya zor davranışlara çözümler sunmanın harika bir yoludur. Bireyselleştirilmiş hikayeleri tutarlı bir şekilde kullanın ve sosyal yanlısı davranışları, yeni dili ve yeni fikirlerin ortaya çıkışını izleyin!


Daha yakından bakmak için lütfen tüm sosyal hikaye makalelerimize bakın:makale Açıklama Konular
Günlük Yaşam Becerileri Bazı bireyler, çoğumuzun hafife aldığı görevler hakkında açık talimat ister. Öğrencinin ilgisini çekmek için kişiselleştirilmiş bir sosyal hikaye oluşturun.
 • Hijyen
 • Ev işi
 • Gıda hazırlamak
Geçişler ve Beklenmeyen Olaylar Bilinmeyen herkes için korkutucudur, ancak beklenmedik olaylar ve geçişler, OSB'li bireyler için özellikle stresli olabilir. Sosyal bir hikaye ile öğrencinizi veya sevdiğiniz birini yaklaşan değişikliklere hazırlayın.
 • Günlük Geçişler
 • Büyük Geçişler
 • Beklenmedik olaylar
  • Ev
  • Okul
  • Topluluk
Sosyal durumlar Sosyal etkileşimler, OSB'si olan ve olmayan birçok insan için çok stresli olabilir. Olası durumları ve sonuçları göstermek için film şeridi oluşturun.
 • Ev
 • Okul
 • Topluluk
Ergenlik Becerileri Çocuklar büyüdükçe ilgi alanları ve ihtiyaçları değişir. Broşür, bir film şeridi örneği ile potansiyel olarak zor konuşmalar.
 • Akran Baskısı
 • Flört
 • İş görüşmesi
Sınıftaki Sosyal Hikayeler Sosyal hikayeler, sosyal ve başa çıkma becerilerinin tüm gruba doğrudan öğretilmesi için de yararlıdır. Hem bireylerle hem de sınıfla ilgili sorunları ele almak için bir storyboard kullanın.
 • Öfkeli veya Sinirli Olduğunda Başa Çıkma Becerileri
 • Sosyal İpuçları
 • Sınıf Çapında Davranışlar
Küçük Çocuklar İçin Sosyal Hikayeler Küçük çocuklar genellikle yeni kavramlar veya büyük değişikliklerle mücadele ederler. Çok küçük çocukları bile değişime veya yeni becerilere hazırlamaya yardımcı olacak bir sosyal hikaye oluşturun.
 • Bir Sosyal Hikaye Yaratmak
 • Sosyal Hikaye Örnekleri
 • Sosyal Hikaye İlkeleri


Ek Sosyal Hikaye Kaynakları


Davranış Yönetimi İçin Sosyal Hikayelerden Nasıl Etkili Yararlanılır?

1

HEDEF DAVRANIŞLARI VEYA ZORLUKLARI BELİRLEME

Davranış yönetimi stratejileri aracılığıyla ele alınması gereken belirli davranışları veya zorlukları belirleyin. Sosyal etkileşimler, duygusal düzenleme, özdenetim veya geçişler gibi müdahale gerektirebilecek davranışları göz önünde bulundurun.

2

DAVRANIŞ ODAKLI SOSYAL HİKAYELER GELİŞTİRİN

Özellikle hedeflenen davranışları veya zorlukları ele alan sosyal hikayeler geliştirin. Beklenen davranışı açıklayan, net yönergeler sağlayan ve alternatif davranışlar veya başa çıkma stratejileri sunan anlatılar yazın. Hikâyelerin yaşa uygun ve öğrenciler için ilgi çekici olduğundan emin olun.

3

GÖRSELLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRMEYİ KULLANIN

Anlamayı ve katılımı desteklemek için resimler veya fotoğraflar gibi görselleri dahil ederek sosyal hikayelerin etkinliğini artırın. Alaka düzeyini ve bağlantıyı artırmak için öğrencinin adını, ilgili ayarları veya tanıdık karakterleri ekleyerek hikayeleri kişiselleştirin.

4

ALTERNATİF DAVRANIŞLAR VE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ÖĞRETMEK

Alternatif davranışları veya başa çıkma stratejilerini açıkça öğretmek için sosyal hikayeleri bir platform olarak kullanın. İstenen davranışları daha küçük, yönetilebilir adımlara bölün ve çeşitli durumlarda uygun tepkilere örnekler verin. Bu stratejileri kullanmanın faydalarını ve olumlu sonuçlarını pekiştirin.

5

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEME VE KENDİ KENDİNİ İZLEMEYİ TEŞVİK ETMEK

Sosyal öyküler yoluyla öğrencileri öz düzenleme ve öz izleme becerilerini geliştirmede destekleyin. Onlara duygularını tanımayı, tetikleyicileri anlamayı ve kendi kendini sakinleştirme veya problem çözme tekniklerini uygulamayı öğretin. Sosyal hikayeleri okuduktan sonra derinlemesine düşünmeyi ve öz değerlendirmeyi teşvik edin.

6

PEKİŞTİRMEK VE GENELLEMEK

Öğrenciler hedeflenen davranışları sergilediklerinde veya öğretilen başa çıkma stratejilerini kullandıklarında tutarlı pekiştirme ve olumlu geri bildirim sağlayın. Başarılarını kabul ederek çabalarını ve ilerlemelerini güçlendirin. Farklı ortamlarda ve durumlarda nasıl uygulanabileceklerini tartışarak bu davranışların genelleştirilmesini destekleyin.

Küçük Çocuklar İçin Sosyal Hikayeler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal hikayeler otizmli öğrencilere nasıl fayda sağlayabilir?

Sosyal hikayeler, otizmli öğrencilere sosyal durumları anlamalarına ve uygun şekilde tepki vermelerine yardımcı olan görsel yardımlar sağlayarak fayda sağlayabilir. Sosyal hikayeler, otizmli öğrencilerin sosyal ipuçları, sosyal beklentiler ve sosyal davranış hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için basit bir dil, resimler ve belirli örnekler kullanır. Otizmli öğrenciler, sosyal hikayeleri okuyarak ve uygulayarak sosyal becerilerini geliştirebilir ve sosyal durumlarda kaygılarını azaltabilir, bu da akranlarıyla gelişmiş iletişim ve sosyal etkileşimlere yol açar.

Sosyal hikayelerde ele alınan bazı yaygın konular nelerdir?

Sosyal hikayeler, kişisel hijyen, arkadaş edinme, paylaşma, sıra bekleme, nezaket gösterme, kaygıyla baş etme ve duyguları anlama gibi çok çeşitli konuları kapsayabilir. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerinin özel ihtiyaçlarına göre sosyal hikayeler oluşturabilir.

Öğretmenler sosyal hikayeleri ders planlarına nasıl dahil edebilir?

Öğretmenler, sosyal hikayeleri ders planlarına çeşitli şekillerde dahil edebilirler. Storyboard That web sitesinde olduğu gibi çevrimiçi olarak mevcut olan önceden hazırlanmış sosyal hikayeleri kullanabilir veya ele almak istedikleri belirli sosyal becerileri veya davranışları hedeflemek için görsel yardımlar ve basit bir dil kullanarak kendi hikayelerini oluşturabilirler. Sosyal hikayeler, sabah toplantılarının, küçük grup eğitiminin veya öğrencilerle bire bir oturumların bir parçası olarak kullanılabilir. Öğretmenler ayrıca olumlu davranışları pekiştirmek, empati öğretmek veya öğrencilerin zorlu durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için sosyal hikayeleri kullanabilir. Öğretmenler, sosyal hikayeleri ders planlarına entegre ederek otizmli öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, davranışlarını geliştirmelerine ve özgüven geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Özel Eğitim Kategorimizde bunun gibi daha fazla storyboard etkinliği bulun!
Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-katlı-örnekler
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.