https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-duygusal-öğrenme

Sosyal ve Duygusal Öğrenme nedir?

Sosyal ve Duygusal Öğrenme veya kısaca SEL, büyük duyguları yönetmek, ilişkiler kurmak, öz farkındalık kazanmak, sorunları çözmek, sorumlu seçimler yapmak ve hedefler belirlemek için gereken becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesidir. SEL ayrıca açık iletişim, sosyal farkındalık ve empatiye odaklanır.


Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin 5 Temel Yeterliliği nelerdir?

Öz farkındalık

Öz farkındalık, kişinin kendi duygularını, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve stres faktörlerini tanıma yeteneğidir. Aynı zamanda kişi kendine sorabildiğinde, neden böyle hissediyorum? Amacım ne Davranışımı nasıl değiştirebilirim?


Öz yönetim

Öz yönetim, kişinin kendi eylemlerini kontrol etme yeteneğidir. Bunun bazı örnekleri, kendi kendini motive etme, kendi kendini kontrol etme, kendine hedefler koyma ve bir molaya, yalnız kalmaya veya derin bir nefes almaya ihtiyaç duyduğunda fark etmektir.


Sosyal Farkındalık

Sosyal farkındalık, bir şeyleri başkalarının bakış açısından anlama ve başkalarına empati kurma becerisidir. Aynı zamanda başkalarına saygı gösterme ve çeşitliliği takdir etme ve kucaklama yeteneğidir.


İlişki Becerileri

İlişki becerileri, diğer bireylerle anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisidir. Romantik, profesyonel veya takım arkadaşları veya arkadaşlıklar olabilirler. Her türlü sağlıklı ilişkinin önemli bileşenleri arasında açık iletişim, dinleme, güven, işbirliği, uzlaşma ve problem çözme yer alır. Çocukların sağlıklı bir BM ilişkisinin neye benzediğini anlamaları da çok önemlidir.


Sorumlu Karar Verme

Sorumlu karar verme, kişinin kendi davranışları ve sosyal etkileşimleri hakkında yapıcı ve iyi düşünülmüş kararlar verme yeteneğidir. Bunun bazı yönleri arasında neden ve sonucun dikkate alınması, durumun ve kararın değerlendirilmesi, potansiyel sonuçlar, diğerleri üzerindeki etki ve kendi kendine yansıtma yer alır.


SEL Bileşenlerine Örnekler

Yetkinlik alanları hakkında ek bilgi için, CASEL'i kontrol ettiğinizden emin olun!


Öğrenciler Neden Sosyal ve Duygusal Öğrenmeye İhtiyaç Duyar?

SEL'nin bir çocuğun gelişimi ve insan olarak büyümesi için önemli olmasının birçok nedeni vardır. İlk sebep akademik performanstır. Çocuklar, okul çalışmalarına odaklanmak için çok çalışırlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapabilmeleri için rahat, mutlu ve duygusal açıdan çok yönlü olmaları önemlidir. Duygusal olarak dengeli çocukların daha az davranış sorunları vardır ve akademik olarak yolda daha iyi kalabilirler. Öğrencilerin SEL'e ihtiyaç duymalarının ikinci nedeni genel yaşam kalitesi ve esenliktir. Öğrencilere açıkça sosyal ve duygusal beceriler öğretildiğinde, hayatın zorluklarını ve stresli durumlarını yönetebilen yetişkinler haline gelirler. SEL'nin genç yaşta bu kadar önemli olmasının son nedeni, gelecekteki kariyer ve işgücünde başarıdır. Yetişkinler, işte her zaman zorluklarla karşılaşırlar ve sorunları ve çatışmaları yönetebilmek, tüm yetişkinlerin sahip olması gereken bir beceridir; bunu genç yaşta öğrenmek çok önemlidir. Empatik, kendinin farkında olan ve iletişim kurabilen çocuklar, empatik, öz farkındalığına sahip ve iletişim kurabilen yetişkinler haline gelirler.

Öğrencilerin ayrıca, çocukluklarının bir noktasında potansiyel olarak karşılaşabilecekleri farklı problem ve zorluklarla başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olması için SEL'ye ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman, çocukların, gerçekte gerçekten yol gösterilmesi gerektiğinde, belirli durumlarda kendileriyle nasıl başa çıkacaklarını doğal olarak bilmelerini bekleriz. Bu tür durumlara örnek olarak zorbalık, ırkçılık, dışlama, alay etme, her türlü suistimal, uygunsuz ilişkiler, siber zorbalık, sosyal medya davranışı ve internet güvenliği verilebilir.


Sosyal ve Duygusal Öğrenme Açıkça Nasıl Öğretilir?

Okullar ve ilçeler için aralarından seçim yapabileceğiniz birçok Sosyal ve Duygusal Öğrenme programı var. SEL, sınıfta eğitim, rol oynama, açık daire tartışmaları ve projeler yoluyla öğretilir. Öğretmenler yıla bazı hedef belirleme, kendi kendini motive eden egzersizler ve gelişim zihniyeti etkinlikleriyle başlayabilir. Bu temel, öğrencilerin öğrenme ortamlarında kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olarak akademisyenleri daha fazla odak noktası haline getirir. SEL'in çoğu, "ya eğer" senaryoları ve rol oynama yoluyla öğretilir. Kendilerini başkalarının yerine koyabilmek, sahip olmak için çok güçlü bir beceridir ve öğrencilerin empati ve iletişim becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur. Öğrencilerden sık sık evde aile üyeleriyle öğrendikleri hakkında açık görüşmeler yapmaları istenir; öz yansıma da SEL'in büyük bir bileşenidir.


Öğretmenler ve Öğrenciler, Sosyal ve Duygusal Öğrenme İçin Storyboard That Nasıl Kullanabilir?

Bazen çocuklar akranlarının önünde sosyal durumlar ve rahatsız edici konular hakkında konuşmakta zorlanırlar ve bazen ne söylemek istediklerini nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Düşüncelerini yazmak ve duygularını örneklendirmek, çocukların ne düşündüklerini ortaya çıkarmaları için yararlı yollardır. Storyboard That, öğrencilerin kendilerini ve duygularını resimler ve kelimelerle ifade etmelerini sağlayan mükemmel bir platformdur, ancak çoğu zaman bu kadar çok kişi için zor olabilir. Öğretmenlerin ödevleri farklılaştırmalarına ve öğrencilere kendileri için en uygun düzeni seçme fırsatı verirken, arzu ettikleri buysa düşüncelerini gizli tutmalarına olanak tanır.

Hikaye tahtaları, bilgileri aynı anda organize etmenin ve sunmanın mükemmel bir yoludur ve öğrencilere yaratıcı olma ve kendilerini ifade ederken çok eğlenme fırsatı verir. Mevcut birçok farklı hikaye tahtası türü ile öğretmenler, bireysel ihtiyaçlara, güçlü yönlere ve öğrenme stillerine göre çeşitli seçenekler sunabilirler. Öğretmenler ayrıca sağlık ve zindelik ve özel eğitim için önceden hazırlanmış ders planlarından ve kaynaklarından yararlanabilir ve istedikleri gibi uyarlayabilirler.

Öğrenciler için Örnek Aktiviteler

Sorumlu Kararlar Vermek


Sorumlu karar verme hakkında bir tartışma / dersin ardından, öğretmenler öğrencilere aşağıdakileri yaptırabilir:

  1. Zor bir karar vermeniz gereken bir zamanı düşünün.
  2. Açıklama hücreli 3 hücreli bir film şeridi oluşturun.
  3. Bu kararı vermenin düşünce sürecini ve sonucu açıklayın ve örnekleyin.
  4. İsterseniz, farklı bir karar vermiş olmanız durumunda başka bir olası sonucu gösteren bir hücre ekleyin.

Öğrencilerin derinlere inmelerine ve kendi yansımalarına karşı dürüst olmalarına izin vermek için bu hikaye tahtaları özel tutulmalıdır.

İlişkilerde Gezinme


İlişkilerle ilgili bir tartışma / dersten sonra, öğretmenler öğrencilere aşağıdakileri yaptırabilir:

  1. Herhangi bir ilişkiniz olan biriyle zorlu bir durum yaşadığınız bir zamanı düşünün.
  2. Açıklama hücreli 3 hücreli bir film şeridi oluşturun.
  3. Zorlu durumu ve nasıl yürüdüğünü açıklayın ve örnekleyin. Diyaloğu kullanın.

Öğrencilerin derinlere inmelerine ve kendi yansımalarına karşı dürüst olmalarına izin vermek için bu hikaye tahtaları özel tutulmalıdır.


Önceden Hazırlanmış SEL Kaynakları

Her bir etkinlik farklı durumlar ve öğrenciler için uyarlanabildiğinden, öğretmenler Storyboard That SEL müfredatına dahil etmek için önceden hazırlanmış kaynaklardan yararlanabilir. Aşağıda, çeşitli farklı yaş grupları için önerdiğimiz birkaç kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların çoğu, öğretmenlerin öğrencilerin bir uygulama ve pekiştirme biçimi olarak göstermeleri için senaryolar sağlamasına yardımcı olacaktır.Sosyal ve Duygusal Öğrenme Kavramlarını Öğretmek İçin Edebiyat ve Hikaye Anlatımı Nasıl Kullanılır?

1 İstenen SEL Konseptine Yönelik Bir Kitap Veya Hikaye Seçin

Öğretmek istediğiniz sosyal ve duygusal öğrenme konseptini modelleyen veya gösteren karakterler veya durumlar içeren bir hikaye seçin. Örneğin, empatiyi öğretmek istiyorsanız, empatik davranış sergileyen karakterlerin olduğu bir hikaye seçin.

2 Önizle ve Planla

Hikayeyi önizleyin ve SEL kavramını öğretmek için onu nasıl kullanacağınızı planlayın. Öğrencileri hikayeye dahil etmek ve hikayeyi SEL kavramına bağlamak için hangi soruları veya tartışma ipuçlarını kullanacağınızı düşünün.

3 Hikayeyi Sesli Oku

Hikayeyi öğrencilerinize yüksek sesle okuyun, odaklandığınız SEL konseptini dinlemelerini veya dikkatlerini onlara vermelerini isteyin.

4 Hikayeyi Tartış

Öğrencileri hikaye ve vurguladığı SEL konsepti hakkında bir tartışmaya dahil edin. Öğrencileri hikayeyle ilgili düşüncelerini, duygularını ve tepkilerini paylaşmaya teşvik eden açık uçlu sorular sorun. Öğrencileri hikaye ile kendi yaşamları arasında bağlantılar kurmaya teşvik edin.

5 SEL Konseptini Modelleyin

Hikayeden ve kendi yaşamınızdan örnekler kullanarak öğrenciler için SEL kavramını modelleyin. İstenen davranışın nasıl sergileneceğini veya konseptin gerçek dünyadaki bir duruma nasıl uygulanacağını gösterin.

6 SEL Konseptini Uygulayın

Öğrencilere rol yapma, grup çalışması veya diğer etkinlikler yoluyla SEL konseptini uygulama fırsatları sağlayın. Öğrencileri pratik yaparken birbirlerini desteklemeye ve teşvik etmeye teşvik edin.

7 Yansıtmak ve Bilgilendirmek

Öğrencilerin SEL kavramını öğrenme deneyimleri ve bunu kendi yaşamlarında nasıl uygulayabilecekleri üzerine düşünmeleri için zaman tanıyın. Ne öğrendikleri ve gelecekte SEL konseptini nasıl kullanmayı planladıkları hakkında sınıfla bilgi alın.

8 Takip ve Güçlendirme

Gelecekteki derslerde ve etkinliklerde SEL kavramını pekiştirmek için öğrencileri takip edin. Öğrencileri konsepti günlük yaşamlarında uygulamaya devam etmeleri için teşvik edin.

Sosyal Duygusal Öğrenme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SEL) nedir?

Sosyal ve Duygusal Öğrenme veya kısaca SEL, büyük duyguları yönetmek, ilişkiler kurmak, kişisel farkındalık kazanmak, problem çözmek, sorumlu seçimler yapmak ve hedefler belirlemek için gerekli becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesidir. Açık iletişim, sosyal farkındalık ve empatiye odaklanır.

SEL öğrenciler için neden önemlidir?

SEL, öğrenciler için önemlidir çünkü onların duygularını yönetme, olumlu ilişkiler kurma ve sorumlu kararlar alma gibi önemli yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler hem okulda hem de yaşamda başarı için kritik öneme sahiptir.

Öğretmenler SEL'yi müfredatlarına nasıl dahil edebilirler?

Öğretmenler, SEL ile ilgili tartışmaları ve rol yapma aktivitelerini kolaylaştırmak için storyboard'ları bir araç olarak kullanarak SEL'yi müfredatlarına dahil edebilirler. Örneğin Storyboard That duyguları, ilişkileri, karar vermeyi ve daha fazlasını keşfetmek için kullanılabilecek storyboard'lar oluşturmak ve paylaşmak için bir platform sağlar. Öğretmenler, öğrencilere diyalog alıştırmaları, çatışma çözme stratejileri uygulama ve kişisel farkındalığı ve sosyal farkındalığı destekleyen karakter profilleri geliştirme konusunda rehberlik etmek için storyboard oluşturucuyu kullanabilir. Storyboard'lar, sınıfta sosyal ve duygusal öğrenmeyi teşvik etmenin yaratıcı ve ilgi çekici bir yoludur.

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-duygusal-öğrenme
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.