Aramak
 • Aramak
 • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-duygusal-öğrenme

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Nedir?

Sosyal ve Duygusal Öğrenme veya kısaca SEL, büyük duyguları yönetmek, ilişkiler kurmak, kişisel farkındalık kazanmak, sorunları çözmek, sorumlu seçimler yapmak ve hedefler belirlemek için gereken becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesidir. SEL ayrıca açık iletişime, sosyal farkındalığa ve empatiye odaklanır.

Bu SEL Kaynaklarına Göz Atın!


Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SEL), bireyleri temel yaşam becerileriyle donatan beş temel bileşeni kapsar. SEL'in 5 bileşeni duygusal zekayı, sağlıklı ilişkileri ve kişisel refahı geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. SEL programları ve uygulamaları bu yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlayarak bireylerin hayatın zorluklarıyla dayanıklılık ve empati ile başa çıkmalarına olanak tanır.Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin 5 Temel Yetkinliği

Öz farkındalık

Kişisel farkındalık, kişinin kendi duygularını, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını ve stres yaratan etkenlerini tanıma yeteneğidir. Bu aynı zamanda insanın kendine şu soruyu sorabildiği zamandır: Neden böyle hissediyorum? Amacım nedir? Davranışımı nasıl değiştirebilirim?


Öz yönetim

Öz-yönetim, kişinin kendi eylemlerini kontrol etme yeteneğidir. Bunun bazı örnekleri, kendi kendini motive etme, kendi kendini kontrol etme, kendine hedefler koyma ve kişinin ne zaman molaya, yalnız kalmaya veya derin bir nefes almaya ihtiyacı olduğunu fark etmesidir.


Sosyal Farkındalık

Sosyal farkındalık, olayları diğer insanların bakış açısından anlama ve başkalarıyla empati kurabilme yeteneğidir. Aynı zamanda başkalarına saygı gösterme ve çeşitliliği takdir etme ve benimseme yeteneğidir.


İlişki Becerileri

İlişki becerileri, diğer bireylerle anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneğidir. Romantik, profesyonel, takım arkadaşları veya arkadaşlıklar olabilirler. Her türlü sağlıklı ilişkinin önemli bileşenleri arasında açık iletişim, dinleme, güven, işbirliği, uzlaşma ve problem çözme yer alır. Çocukların BM'nin sağlıklı bir ilişkisinin neye benzediğini anlaması da çok önemlidir.


Sorumlu Karar Verme

Sorumlu karar verme, kişinin kendi davranışı ve sosyal etkileşimleri hakkında yapıcı ve iyi düşünülmüş kararlar verme yeteneğidir. Bunun bazı yönleri arasında neden ve sonucun dikkate alınması, durumun ve kararın değerlendirilmesi, potansiyel sonuçlar, başkaları üzerindeki etki ve öz değerlendirme yer alır.


SEL Bileşenlerine Örnekler

Yetkinlik alanlarıyla ilgili ek bilgi için CASEL'e göz atmayı unutmayın!


Öğrenciler Neden Sosyal ve Duygusal Öğrenmeye İhtiyaç Duyar?

SEL'in bir çocuğun insan olarak gelişimi ve büyümesi açısından önemli olmasının birçok nedeni vardır. İlk neden akademik performanstır. Çocuklar okul ödevlerine odaklanmak için çok çalışırlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapabilmeleri için rahat, mutlu ve duygusal açıdan iyi durumda olmaları önemlidir. Duygusal açıdan istikrarlı çocuklar daha az davranış sorunu yaşar ve akademik olarak daha iyi yol alabilirler. Öğrencilerin SEL'e ihtiyaç duymasının ikinci nedeni genel yaşam kalitesi ve refahtır. Öğrencilere sosyal ve duygusal beceriler açıkça öğretildiğinde, hayatın zorluklarıyla ve stresli durumlarıyla başa çıkabilen yetişkinler haline gelirler. SEL'in genç yaşta bu kadar önemli olmasının son nedeni gelecekteki kariyerler ve iş gücündeki başarıdır. Yetişkinler işyerinde her zaman zorluklarla karşı karşıyadır ve sorunları ve çatışmaları yönetebilmek tüm yetişkinlerin sahip olması gereken bir beceridir; bunu küçük yaşta öğrenmek çok önemlidir. Empati kurabilen, kendisinin farkında olan ve iletişim kurabilen çocuklar, empati kurabilen, kendinin farkında olan ve iletişim kurabilen yetişkinler olarak büyürler.

Öğrenciler ayrıca, çocukluklarının bir noktasında potansiyel olarak karşılaşabilecekleri farklı türdeki sorunlar ve zorluklarla başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olacak sosyal ve duygusal öğrenme örneklerine de ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman çocukların belirli durumlarda kendi kendilerine nasıl davranacaklarını doğal olarak bilmelerini bekleriz, oysa gerçekte onlara gerçekten yol gösterilmesi gerekir. Zorbalık, ırkçılık, dışlama, alay etme, her türlü istismar, uygunsuz ilişkiler, siber zorbalık, sosyal medya davranışları ve internet güvenliği bu tür durumların bazı örnekleridir.

Eğitimlerinde SEL entegrasyonu geçmişi olan öğrenciler, gelişmiş duygusal dayanıklılık, daha güçlü kişilerarası ilişkiler ve sorumlu karar verme konusunda daha büyük bir kapasite sergileyerek hem okulda hem de yaşamda genel refahlarına ve başarılarına katkıda bulunma eğilimindedir.


Sosyal ve Duygusal Öğrenme Açıkça Nasıl Öğretilir?

Sınıftaki SEL örnekleri, öğrencilerin duygularını tartıştıkları günlük kontrollerden, çatışma çözümünü ve empatiyi öğreten yapılandırılmış etkinliklere kadar değişebilir ve bunların tümü duygusal açıdan daha destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratılmasına katkıda bulunur. Okullar ve bölgeler için aralarından seçim yapabileceğiniz birçok SEL programı var. Sınıfta sosyal duygusal öğrenme konularını keşfetmek, öğrencilerin kendi duygularına ilişkin daha derin bir anlayış geliştirmelerine ve başkalarıyla ilişkilerini nasıl yönlendireceklerine yardımcı olabilir. Sosyal duygusal öğrenme örnekleri, sınıf içi eğitim, rol oynama, açık çevre tartışmaları ve öğrencilere kişisel farkındalık, empati, iletişim ve takım çalışması gibi temel becerileri geliştirmeleri için pratik fırsatlar sağlayan projeler yoluyla gösterilebilir. Sosyal duygusal öğrenme örneklerini müfredata dahil etmek, öğrencilerin kişisel ve akademik başarı için hayati önem taşıyan duygusal düzenleme ve etkili iletişim gibi temel yaşam becerilerini edinmelerine olanak tanır.

Öğretmenler yıla bazı hedef belirleme, kendi kendini motive etme egzersizleri ve gelişim zihniyeti etkinlikleriyle başlayabilir. Bu temel, öğrencilerin öğrenme ortamlarında kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur ve böylece akademisyenlerin daha fazla odaklanılmasını sağlar. SEL'in çoğu "ya şöyle olursa" senaryoları ve rol oynama yoluyla öğretilir. Sınıfta SEL ilişki becerilerini öğretmek, öğrencileri kendilerini başkalarının yerine koyma konusunda donatır ve sahip olunması gereken çok güçlü bir beceridir ve öğrencilerin empati ve iletişim becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur. Öğrencilerden sıklıkla evde aile üyeleriyle öğrendikleri hakkında açık konuşmalar yapmaları istenir; Kendini yansıtma aynı zamanda SEL'in büyük bir bileşenidir. Aktif dinleme pratiği yapmak ve çatışmaları yapıcı bir şekilde ele almak gibi sosyal duygusal örnekler, bu becerilerin gerçek hayattaki durumlarda nasıl uygulanabileceğine dair değerli örnekler olarak hizmet eder. Hayal kırıklığını sağlıklı bir şekilde ifade etmek veya ihtiyacı olan bir arkadaşa destek sunmak gibi duygusal senaryo örnekleri, öğrencilerin duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Sosyal Duygusal Öğrenme Aktivitelerine Örnekler

 • SEL Duygu Sessiz Filmleri ile Açılış Etkinlikleri: Duygu Sessiz Filmleri, ortaokul öğrencilerinin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirerek duyguları tanıma ve ifade etme pratiği yapmaları için dinamik bir yoldur. Bu aktivite, öğrencilerin sırayla duygularını canlandırdığı, akranlarının tahminde bulunduğu, empatiyi teşvik eden ve sosyal ve duygusal becerilere ilişkin anlayışlarını geliştiren sınıf toplantılarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

 • Çocuklar ve Yetişkinler için Şükran Günlükleri: Şükran günlüklerini sınıfta hem çocuklar hem de yetişkinler için duygusal öğrenme etkinlikleri olarak tanıtın. Sınıf toplantılarında öğrencilerinizden günlüklerine yazdıkları bir şeyi paylaşmalarını isteyin; öğrencilere şükran duymanın ve kişisel farkındalığın önemini öğretin.

 • Empati Rolü Oynama ve İşbirlikçi Projeler: Empati rol oynamayı, sosyal duygusal öğrenme etkinlikleri olarak işbirlikçi projelerle birleştirin. Ortaokul öğrencileri, sosyal duygusal becerileri vurgulayan senaryolar oluşturmak için gruplar halinde çalışabilir ve öğrencilerden rol oyunları aracılığıyla empati, problem çözme ve sorumlu karar verme becerilerini sergilemelerini isteyebilir.

 • Farkındalık Beyin Molaları: Öğrencilerin duygusal becerileri öğrenmeleri, kişisel farkındalık uygulamaları ve duygularını etkili bir şekilde yönetmeleri için harika bir yol olan beyin molaları olarak farkındalık egzersizlerini günlük rutininize ekleyin.

 • SEL Tartışma Çevreleri ve Çatışma Çözümü Atölye Çalışmaları: Sınıf toplantıları sırasında öğrencilerin duygularını, deneyimlerini ve zorluklarını tartıştıkları ve öğrencilere çatışmaları etkili bir şekilde çözmek için çatışma çözme stratejilerini öğrettiği düzenli SEL tartışma çemberleri düzenleyin.

 • Sosyal Duygusal Öğrenme Faaliyetleri Olarak Rastgele İyilik Eylemleri: Sınıfta rastgele iyilik eylemlerini teşvik edin ve öğrencileri deneyimlerini sınıf toplantılarında paylaşmaya teşvik edin. Bu aktivite öğrencilere sosyal ve duygusal becerileri öğretir ve nezaketin ilişkiler üzerindeki olumlu etkisini vurgular.

 • Sesli Okuma Yoluyla Karakter Eğitimi: Önemli sosyal ve duygusal becerilere odaklanan karakter eğitimi derslerini tanıtmak için sesli okumalardan yararlanın. Bu, ortaokul öğrencilerinin ilgi çekici hikaye anlatımı yoluyla değerleri ve etik ilkeleri öğrenmeleri için harika bir yoldur.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için Storyboard That Kullanın

Bazen çocuklar akranlarının önünde sosyal durumlar ve rahatsız edici konular hakkında konuşmakta zorlanırlar ve bazen de söylemek istediklerini nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Düşüncelerini yazmak ve duygularını göstermek, çocukların ne düşündüklerini ortaya çıkarmalarının yararlı yollarıdır. Storyboard That pek çok kişi için çoğu zaman zorluk teşkil edebilen öğrencilerin illüstrasyonlar ve kelimeler aracılığıyla kendilerini ve duygularını ifade etmelerine olanak tanıyan mükemmel bir platformdur. Öğretmenlerin ödevleri farklılaştırmasına ve öğrencilere kendileri için en uygun düzeni seçme fırsatı verirken aynı zamanda eğer arzuları buysa düşüncelerini gizli tutmalarına olanak tanır.

Öykü tahtaları, bilgileri aynı anda organize etmenin ve sunmanın mükemmel bir yoludur ve öğrencilere yaratıcı olma ve kendilerini ifade ederken çok eğlenme fırsatı verir. Mevcut birçok farklı storyboard türüyle öğretmenler bireysel ihtiyaçlara, güçlü yönlere ve öğrenme stillerine göre çeşitli seçenekler sunabilmektedir. Öğretmenler ayrıca sağlık, zindelik ve özel eğitime yönelik önceden hazırlanmış ders planlarından ve kaynaklardan yararlanabilir ve istedikleri gibi uyarlayabilirler.

Öğrenciler İçin Örnek Etkinlikler

Sorumlu Kararlar Vermek


Sorumlu karar verme konusunda bir tartışma/dersten sonra öğretmenler öğrencilere aşağıdakileri yaptırabilir:

 1. Zor bir karar vermek zorunda kaldığınız bir zamanı düşünün.
 2. Açıklama hücreleriyle 3 hücreli bir storyboard oluşturun.
 3. Bu kararı vermenin düşünce sürecini ve sonucunu açıklayın ve gösterin.
 4. İstenirse, farklı bir karar vermiş olmanız durumunda olası başka bir sonucu gösteren bir hücre ekleyin.

Öğrencilerin derinlere inmelerine ve kendi yansımalarına karşı dürüst olmalarına olanak sağlamak için bu storyboard'lar gizli tutulmalıdır.

İlişkileri Yönetmek


İlişkilerle ilgili bir tartışma/dersten sonra öğretmenler öğrencilere aşağıdakileri yaptırabilir:

 1. Herhangi bir ilişkinizin olduğu biriyle zorlu bir durumla karşılaştığınız bir zamanı düşünün.
 2. Açıklama hücreleriyle 3 hücreli bir storyboard oluşturun.
 3. Zor durumu ve nasıl sonuçlandığını açıklayın ve gösterin. Diyaloğu kullanın.

Öğrencilerin derinlere inmelerine ve kendi yansımalarına karşı dürüst olmalarına olanak sağlamak için bu storyboard'lar gizli tutulmalıdır.


Önceden Hazırlanmış SEL Kaynakları

Her bir aktivite farklı durumlara ve öğrencilere göre özelleştirilebildiğinden, öğretmenler Storyboard That SEL müfredatlarına dahil etmek için önceden hazırlanmış kaynaklardan yararlanabilirler. Aşağıda çeşitli yaş grupları için önerdiğimiz çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynakların çoğu, öğretmenlerin öğrencilere bir uygulama ve pekiştirme biçimi olarak gösterebilecekleri senaryolar sunmalarına yardımcı olacaktır.İlgili aktiviteler

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Kavramlarını Öğretmek İçin Edebiyat ve Hikaye Anlatımı Nasıl Kullanılır?

1

İstenen SEL Konseptine Yönelik Bir Kitap Veya Hikaye Seçin

Öğretmek istediğiniz sosyal ve duygusal öğrenme konseptini modelleyen veya gösteren karakterler veya durumlar içeren bir hikaye seçin. Örneğin, empatiyi öğretmek istiyorsanız, empatik davranış sergileyen karakterlerin olduğu bir hikaye seçin.

2

Önizle ve Planla

Hikayeyi önizleyin ve SEL kavramını öğretmek için onu nasıl kullanacağınızı planlayın. Öğrencileri hikayeye dahil etmek ve hikayeyi SEL kavramına bağlamak için hangi soruları veya tartışma ipuçlarını kullanacağınızı düşünün.

3

Hikayeyi Sesli Oku

Hikayeyi öğrencilerinize yüksek sesle okuyun, odaklandığınız SEL konseptini dinlemelerini veya dikkatlerini onlara vermelerini isteyin.

4

Hikayeyi Tartış

Öğrencileri hikaye ve vurguladığı SEL konsepti hakkında bir tartışmaya dahil edin. Öğrencileri hikayeyle ilgili düşüncelerini, duygularını ve tepkilerini paylaşmaya teşvik eden açık uçlu sorular sorun. Öğrencileri hikaye ile kendi yaşamları arasında bağlantılar kurmaya teşvik edin.

5

SEL Konseptini Modelleyin

Hikayeden ve kendi yaşamınızdan örnekler kullanarak öğrenciler için SEL kavramını modelleyin. İstenen davranışın nasıl sergileneceğini veya konseptin gerçek dünyadaki bir duruma nasıl uygulanacağını gösterin.

6

SEL Konseptini Uygulayın

Öğrencilere rol yapma, grup çalışması veya diğer etkinlikler yoluyla SEL konseptini uygulama fırsatları sağlayın. Öğrencileri pratik yaparken birbirlerini desteklemeye ve teşvik etmeye teşvik edin.

7

Yansıtmak ve Bilgilendirmek

Öğrencilerin SEL kavramını öğrenme deneyimleri ve bunu kendi yaşamlarında nasıl uygulayabilecekleri üzerine düşünmeleri için zaman tanıyın. Ne öğrendikleri ve gelecekte SEL konseptini nasıl kullanmayı planladıkları hakkında sınıfla bilgi alın.

8

Takip ve Güçlendirme

Gelecekteki derslerde ve etkinliklerde SEL kavramını pekiştirmek için öğrencileri takip edin. Öğrencileri konsepti günlük yaşamlarında uygulamaya devam etmeleri için teşvik edin.

Sosyal Duygusal Öğrenme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SEL) Nedir?

Sosyal ve Duygusal Öğrenme veya kısaca SEL, büyük duyguları yönetmek, ilişkiler kurmak, kişisel farkındalık kazanmak, sorunları çözmek, sorumlu seçimler yapmak ve hedefler belirlemek için gereken becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesidir. Açık iletişime, sosyal farkındalığa ve empatiye odaklanır.

SEL öğrenciler için neden önemlidir?

SEL öğrenciler için önemlidir çünkü onların duygularını yönetme, olumlu ilişkiler kurma ve sorumlu kararlar verme gibi önemli yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler hem okulda hem de yaşamda başarı için kritik öneme sahiptir.

Öğretmenler SEL'i müfredatlarına nasıl dahil edebilirler?

Öğretmenler, SEL ile ilgili tartışmaları ve rol yapma etkinliklerini kolaylaştırmak için storyboard'ları bir araç olarak kullanarak SEL'i müfredatlarına dahil edebilirler. Örneğin Storyboard That, duyguları, ilişkileri, karar almayı ve daha fazlasını keşfetmek için kullanılabilecek storyboard'ları oluşturmak ve paylaşmak için bir platform sağlar. Öğretmenler, öğrencilere diyalog alıştırmaları konusunda rehberlik etmek, çatışma çözme stratejileri uygulamak ve öz farkındalığı ve sosyal farkındalığı teşvik eden karakter profilleri geliştirmek için storyboard oluşturucuyu kullanabilir. Storyboard'lar sınıfta sosyal ve duygusal öğrenmeyi teşvik etmenin yaratıcı ve ilgi çekici bir yoludur.

SEL öğrenmenin bir örneği nedir?

Sosyal Duygusal Öğrenmenin (SEL) bir örneği, öğrencilerin bir hikayedeki bir karakterin duyguları ve eylemleri hakkında grup tartışmasına katıldıkları bir sınıf alıştırmasıdır. Bu aktivite, hepsi SEL'in temel bileşenleri olan empati, bakış açısı edinme ve farklı bakış açılarını anlama ile ilgili becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin güvenli ve destekleyici bir ortamda kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini teşvik ederek duygusal farkındalığı ve sosyal etkileşimi teşvik eder.

SEL sınıfta nasıl kullanılabilir?

SEL'in sınıfta kullanılabileceği birçok yol vardır. İşte bazı örnekler:

 1. Sabah Toplantıları
 2. Sınıf Normları ve Anlaşmaları
 3. Çatışma çözümü
 4. Duygu Düzenleme Faaliyetleri
 5. İşbirlikçi Öğrenme
 6. Düşünme ve Hedef Belirleme

Sosyal duygusal öğrenmeyi nasıl gösterirsiniz?

Bir öğretmen veya kolaylaştırıcı olarak Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi (SEL) eylemleriniz, iletişiminiz ve öğretme yöntemleriniz aracılığıyla gösterebilirsiniz. Rolünüzde SEL'i modellemenin ve göstermenin yolları şunlardır:

 1. Olumlu İlişkiler Geliştirin
 2. Öz farkındalık
 3. Duygu Düzenleme
 4. Sorumluluk ve Karar Verme
 5. SEL Kavramlarını Öğretin ve Güçlendirin
 6. Olumlu Bir Sınıf Kültürü Yaratın Empatiyi Teşvik Edin Kapsayıcılığı Teşvik Edin

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/sosyal-duygusal-öğrenme
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.