Keresés
 • Keresés
 • Saját Storyboards
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/8-alkatrész-of-speech


A beszédrészek az angol nyelvművészet és az angol mint új nyelv tantermekben tanított nyelv fontos elemei. A beszédrészek nemcsak a helyes mondatok megfogalmazásában segítenek, hanem abban is, hogy az olvasó megértse, mi történik. A világos kommunikáció és elemzés alapvető elemeként a beszédrészek elsajátítása elengedhetetlen a tanulók számára. A jobb oldali beszéddiagram nyolc része remek látványt nyújt a benne szereplő 8 szókategória megjelenítéséhez.

A tanárok sokféle megközelítést alkalmaznak, hogy bevonják a tanulókat a beszédóratervükbe. A beszédrészekre vonatkozó „testi kinesztetikus” tevékenységek egyik népszerű ötlete az, hogy vadászatot hajtsanak végre, hogy a tanulók azonosítsák a beszéd 8 különböző részét az osztályteremben. Létezik a beszédrészekről szóló klasszikus lecke is, amely arra utasítja a tanulókat, hogy ábrázolják és címkézzék fel a tanár által megadott mondatokat.

A beszédírási tevékenység egy része kezdődhet azzal, hogy a tanulók először egy egyszerű témáról írnak, például arról, hogy mit fognak csinálni az iskola után. Miután kimondták a mondataikat, egyénileg vagy egy partnerrel dolgozhatnak a 8 beszédrész mindegyikének megcímkézésén. A beszédtevékenység másik szórakoztató része, hogy a tanulók „Nyelvtani Bingót” játszanak. Ki tudnak tölteni egy bingó kártyát, amely mind a 8 beszédrészt tartalmazza!

Ezek mind hatékony tevékenységek a beszédrészhez, ahol a tanulók láthatják a nyelvet működés közben vagy papíron, és azonosíthatják ezeket a fontos nyelvtani elemeket. A valóság azonban az, hogy a nyelvtanulás és -fejlesztés ezen része unalmas és száraz lehet a diákok számára. A tanárok Storyboard That!

Storyboard That segítségével a tanárok kreatívabb módszereket használhatnak a beszédrészletek tanítására!


A beszédleckék 8 része segít Önnek

 • Értsd világosan, miről van szó egy mondatban.
 • Tudja, hogyan és mikor kell helyesen használni a szavakat.
 • Pontosabban tükrözze az angol nyelvet.

Mik a beszéd részei?

Beszéd része Meghatározás Példaszavak

FŐNÉV

egy személy, hely, dolog vagy ötlet toll, kutya, munka, zene, város, London, tanár, John

IGE

cselekvés vagy létállapot (le) lenni, rendelkezni, csinálni, szeretni, dolgozni, énekelni, lehet, muszáj

MELLÉKNÉV

a főnév minősége néhány, jó, nagy, piros, érdekes

HATÁROZÓSZÓ

igét, melléknevet vagy más határozószót ír le vagy módosít gyorsan, csendben, jól, rosszul, nagyon, nagyon

NÉVMÁS

főnév helyett áll Én, te, ő, ő, mi, ők, a tiéd

ELÖLJÁRÓ

főnevet egy másik szóhoz kapcsol to, at, után, be, előtte, körül, fölé, be, mert, vele, végig

ÖSSZEFÜGGÉS

szavakat, tagmondatokat és mondatokat kapcsol össze és, de, mikor, vagy mégis, bár, mégis, ezért, mégis, úgy

INDULATSZÓ

rövid felkiáltó, néha mondatba illesztve ó, jaj, szia, hát

Ismered a beszéd minden részét?

Példamondatok VÁLASZ
(Beszéd része)
Jaj! Ez fáj! Szia! Hogy vagy? Hát nem tudom. Indulatszó
Szeretem a kutyákat és szeretem a macskákat. Szeretem a macskákat vagy a kutyákat. Szeretem a kutyákat, de nem szeretem a macskákat. Konjunkció
Tara okos. Három évvel korábban megy a főiskolára. George vissza akarja kapni a papírját . Rashad könyvet akar, ezért elmegy a könyvtárba. Névmás
A Facebook.com egy weboldal. Tetszik a Facebook.com. Minden nap megnézem a Facebookomat. Ige
Ez az én kutyám . A házamban lakik. Londonban élünk. Főnév
Hétfőn iskolába mentünk. Kérem, nézzen az ágy alá A könyv egy fiúról szól , aki eltéved az erdőben . Elöljáró
A kutyám nagy . Szeretem a nagytestű kutyákat. Az én nagy németjuhászom jobb , mint a te kicsi chihuahuád. Melléknév
A kutyám gyorsan eszik. Ha nagyon éhes, nagyon gyorsan eszik. Gyakran lassan kelek ki az ágyból. Határozószó


8 A beszédtevékenység részei

A beszédtevékenység alábbi részei bemutatják, hogyan használhatja a Storyboard That Creator-t a különböző beszédrészeket, jelen esetben három különböző igét ábrázoló storyboardok készítéséhez. A tanárok gyorsan elkészíthetik a beszédóraterv részeit a „feladat létrehozása” varázsló segítségével, ahol útbaigazítást és akár sablont is megadhatnak, hogy segítsék a tanulókat az indulásban. A sablon tartalmazhatja a tanulók által ábrázolandó beszédrészek címét, például:8 A beszédóratervek részei

Az olvasás és az írás során fontos, hogy a közönség számára világossá tegye, ki vagy mi a legfontosabb egy mondatban, mi történik, és más fontos részleteket, amelyek javítják a továbbított információt. A Storyboard Creator használata a beszédlecke részeiben lehetővé teszi a tanulóknak, hogy vizuálisan ábrázolják a beszédrészeket, és segítsenek nekik emlékezni ezekre a fontos írásokra!


Néhány általános általános iskolai beszédtevékenység-ötlet

 1. Használja Storyboard That beszédrészek sablont saját storyboard létrehozásához a beszéd 8 részéből.

 2. Adjon a tanulóknak egy olyan mondatot, amely bizonyos aláhúzott vagy kiemelt szavakat tartalmaz a „PÉLDA MONDAT” helyettesítésével.
 3. Megjegyzés: Ha még nem Storyboard That felhasználó, regisztráljon egy ingyenes próbaverzióra .


 4. Kérd meg a tanulókat, hogy vizualizálják a mondatokat a storyboardon.

 5. A forgatókönyvek elkészítése során a tanulók ügyeljenek arra, hogy rámutassanak arra, hogy a beszéd melyik részét illusztrálják úgy, hogy nyíl vagy más mutató segítségével felhívják a figyelmet a szóra.

 6. Órabővítés: A tanulók állítsák elő saját mondataikat, és forgatókönyvekkel ábrázolják őket!Példaprojekt a 8 beszédrészhez


További beszédrészek projektötletek

 • Készíts egy storyboardot, amely leírja és illusztrálja a leggyakoribb elöljárószavakat.

 • Készítsen egy T-diagramot , amely példákat mutat be cselekvési igékre és nem cselekvési igékre.

 • Válasszon ki legalább egy elöljáró kifejezést, és készítsen egy forgatókönyvet annak illusztrálására.

 • Készíts egy forgatókönyvet, amely az érzelmeket kifejező mellékneveket illusztrálja. A tanárok megadhatnak egy listát a tanulóknak, hogy a tanulóknak ugyanazok a szavak legyenek, vagy megkérhetik a tanulókat, hogy válasszák ki a magukét.

 • Kutassa fel és határozza meg a különféle beszéddefiníciókat, mint például: független mondatok, összetett mondatok, fő igék és még sok más!

 • Egy szórakoztató határozószó-projektötlet az, hogy a tanulók válaszoljanak egy olyan kérdésre a storyboardban, mint például az alábbi. A tanár beillesztheti a felszólítást a sablonba, és megkérheti a tanulókat, hogy írják le és illusztrálják válaszukat minél több más határozószóval! A feladat módosításához a sablon alul tartalmazhatja a leíró mezőt, ahol a tanulók több teljes mondatot írhatnak, megmutatva, hogy értik a határozószók használatát. Ez a projekt úgy is módosítható, hogy a 8 beszédrész bármelyikének tevékenysége legyen.

Kapcsolódó tevékenységek
Beszédrészek tanítása játékokkal és tevékenységekkel

1

Válassza a Játékok és Tevékenységek Lehetőséget

Válasszon olyan játékokat és tevékenységeket, amelyek vonzóak és megfelelnek a tanulók életkorának és képzettségi szintjének. Példák a beszédrészeket tanító játékokra és tevékenységekre: Mad Libs, Charades, Parts of Speech Bingo, Parts of Speech Jeopardy és Word Sorts.

2

Határozza meg a Beszédrészeket

A játékok és tevékenységek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy tanulói megértették a beszédrészek alapjait. Határozza meg és adjon példákat a beszéd főbb részeire: főnevek, igék, melléknevek, határozószók, névmások, elöljárószavak, kötőszavak és közbeszólások.

3

A Beszédhasználat Modellrészei

Modellezze a beszéd különböző részeinek használatát, hogy a tanulók megértsék, hogyan működnek a nyelvben. Használjon mondatokat vagy példákat a kiválasztott játékokból vagy tevékenységekből a különböző beszédrészek illusztrálására.

4

Játssz Játékok és Tevékenységek

Játsszon játékokat és tevékenységeket tanulóival, ügyelve arra, hogy elmagyarázza a szabályokat és adjon meg minden szükséges útmutatást. Ösztönözze az összes diák aktív részvételét és elkötelezettségét, és nyújtson támogatást vagy további gyakorlatot azoknak a hallgatóknak, akiknek szükségük lehet rá.

5

Tanulás Megerősítése

A játékok és tevékenységek után erősítse meg a tanulást azáltal, hogy áttekinti a használt beszédrészeket és azok nyelvi működését. Kérje meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, hogyan használták a beszéd különböző részeit a játékokban és tevékenységekben, és adjanak visszajelzést vagy javításokat, ha szükséges.

6

Készítse el Saját Játékait és Tevékenységeit

Bátorítsa a tanulókat, hogy készítsenek saját játékokat és tevékenységeket, amelyek beszédrészeket is tartalmaznak. Ez segíthet nekik megszilárdítani a fogalmak megértését, és lehetőséget teremthet a társaktól való tanításra és tanulásra.

7

Értékelje a Megértést

Végül vetélkedők, írási feladatok vagy egyéb értékelések segítségével mérje fel a tanulók beszédrészeinek megértését. Győződjön meg arról, hogy értékelései tükrözik azokat a készségeket és ismereteket, amelyeket a tanulóknak el szeretnének sajátítani, például a beszédrészek azonosítását és a kontextusban való helyes felhasználását. Használja fel az értékelések eredményeit, hogy további oktatást és támogatást nyújtson azoknak a diákoknak, akiknek szükségük lehet rá.


Gyakran Ismételt Kérdések 8 beszédrésszel kapcsolatban

Mit tartalmaz a beszéddiagram részei?

A beszédtáblázatba beépítendő 8 beszédrész a következő:

 1. Főnév : A főnevek egy személy, hely, dolog vagy ötlet
 2. Ige : Az igék cselekvések vagy létállapotok
 3. Melléknév : A melléknevek a főneveket írják le
 4. Határozószó: A határozószavak egy igét, melléknevet vagy más határozószót írnak le
 5. Névmás : A névmások főnév helyett állnak
 6. Elöljárószó : Az elöljárószók egy főnevet egy másik szóhoz kapcsolnak
 7. Kötőszó : A kötőszavak szavakat, tagmondatokat és mondatokat kapcsolnak össze
 8. Közbeszólás : A közbeszólások rövid felkiáltások

Milyen részei vannak a beszédtevékenységeknek a tanulókkal?

A beszédóraterveknek sok 8 része van, amelyek magukban foglalják a storyboard Creator alkalmazást, amely segít a tanulóknak elképzelni, és bizonyítani tudják, hogy megértik. A Storyboard That Creatort használó beszédtevékenységek egyes részei a következők:

 • Készítsen egy mondat vizuális beszédrész-diagramját storyboard segítségével! Sok tanár arra utasítja a tanulókat, hogy a beszéd egyes részeit aláhúzással vagy bekarikázva ábrázolják mondataikban. Azonban azáltal, hogy szemléltetjük, hogy mi történik a mondatban, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a beszédrészek, a tanulók hajlamosabbak megőrizni az információt.
 • Készítsen egy listát a különböző beszédrészekről illusztrációkkal és definíciókkal.
 • Készíts egy kvízt osztálytársadnak!

Hogyan hozhatják létre a tanárok a beszédóraterv részeit a Storyboard That?

Feladatok létrehozása a Storyboard That olyan egyszerű, mint az 1-2-3! A lecke létrehozásának legegyszerűbb módja, ha lemásol egy fantasztikus előre elkészített óratervet, és testreszabja azt, ahogyan jónak látja. Ha a semmiből szeretne leckét létrehozni, egyszerűen kövesse a „feladat létrehozása” lépéseket.

Mi a különbség a tulajdonnevek és a köznevek között?

A különbség a tulajdonnév és a köznév között az, hogy a köznév általános dolgokra utal, például hegyre, folyóra vagy tóra. A tulajdonnév azonban egy adott főnévre utal, mint például a Mt. Everest, a Nile River vagy a Lake Michigan.

További ehhez hasonló tevékenységeket találhat a 6-12 éves ELA kategóriánkban!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/8-alkatrész-of-speech
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában