https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/plot-diagram


Mi az a Plot Diagram?

A hasznos cselekménydiagram-definíció egy történet szerkezetének tömör és vizuális ábrázolása, lényegi összetevőire bontva, ami segít az olvasóknak és az íróknak a narratívák hatékonyabb elemzésében és megértésében. Egyszerűen fogalmazva, ez egy módja annak, hogy nyomon kövessék a történet fontos eseményeit. A cselekménydiagram bemutatása jellemzően bemutatja a főszereplőket, meghatározza a helyszínt, és megadja a történet kezdeti kontextusát, megalapozva ezzel a narratíva fejlődését.

Formálisan egy történet narratív ívének lineáris grafikus ábrázolása, amely bemutatja a fontos elemeket az elejétől a végéig. A részletes cselekménydiagram értékes eszköz lehet mind az olvasók, mind az írók számára, mivel vizuálisan feltérképezi a narratíva kulcselemeit, segítve az elemzést és a történetmesélést. Leegyszerűsítve, ez a vizuális háromszög (amint a fenti képen látható) egyszerű módja annak, hogy a tanulók emlékezzenek a történet eseményeire. A cselekmény vonaldiagramja három szegmensre oszlik: három szegmensre: eleje, közepe és vége , amelyek hat fő részt tartalmaznak, vagy „A történet hat része”: Expozíció, Konfliktus, Felemelkedés, Climax, Falling Action és Resolution.

A narratív ívdiagramok, a történetívek vagy a cselekménydiagramok alapvető eszközök a tanulók számára a szövegértés javításában, az irodalmi kapcsolatok kialakításában és az irodalom iránti megbecsülésük növelésében! A vonaldiagramokat sok néven nevezik. Ezekre úgy is hivatkozhatunk, mint történetdiagramok, történetívek, történeti cselekményvonalak, cselekménygrafikonok vagy diagramok, történethegyek vagy cselekményhegy diagramok . Bárhogy is nevezzük, hasznos a cselekményelemek sorrendbe állítása, mert ez lehetővé teszi a tanulók számára, hogy kiválasszák a főbb témákat a szövegből, nyomon követhessék a karakterfejlődést karakterívekkel a narratíva során, és a tanulók fejlesszék elemző készségeiket. Arra hívják fel a tanulókat, hogy az események sorrendjében készítsék el a történetívet, és csak a legfontosabb kulcselemeket válasszák ki és foglalják bele egy tömör, szervezett összefoglaló elkészítéséhez, amelyet egész életükben használni fognak!

Az ezeket a készségeket hangsúlyozó leckék megfelelnek az angol nyelvi művészet számos közös alapszabványának ( CCSS.ELA-Literacy ), és minden évfolyamon hivatkoznak rájuk. A tanulók minden bizonnyal az általános, közép- és középiskolában kamatoztatni fogják a tanult készségeiket. Ezek a fogalmak azonban az osztálytermen kívül is használhatók! Nemcsak az osztálytermi szövegek jobb megértését adják a tanulóknak, hanem kedvenc könyveiket és filmeiket is.


Példák a telekszerkezetre

Az alábbi cselekménydiagram képpéldák a díjnyertes regények, Rick Riordan A villámtolvaj és Jerry Spinelli Maniac Magee című teljes történettérképei.

Mindegyik regény tökéletes cselekménydiagram példatörténet, és egy történetív alapstruktúráját követi.


Mi a diagram hat eleme?

A cselekménydiagram vagy a hagyományos történetív 6 eleme a következő: expozíció, emelkedő akció, csúcspont, zuhanó akció és felbontás. A történeti cselekménytérkép elkészítése felbecsülhetetlen értékű eszköz lehet az írók számára, mivel segít nekik elképzelni narratívájuk pályáját, és biztosítja a jól strukturált és vonzó történetet.


Kezdet Középső Vége
  • Kiállítás
  • Konfliktus
  • Emelkedő akció
  • Climax
  • Falling Action
  • Felbontás

A telekszerkezeti diagramok elemeinek magyarázata:

Kiállítás

Az irodalmi cselekményábra bemutatása egy történet bevezetője. Sok történetben a szerző itt tárja fel az olvasót a történet „beállításának” vagy hátterének fontos elemeivel, például a főbb szereplők nevével, környezetével és hangulatával . Egy jó történetben a kifejtés általában magában foglalja az olvasónak a fő- és mellékszereplők bemutatását, valamint azt, hogy hol és mikor játszódik a történet. A kiállítás bemutatja, hogy ez a bevezető hogyan „alapítja fel a terepet”, és hogyan adja meg az olvasónak a történet ötletet.


Konfliktus

A cselekménydiagram- konfliktus az elsődleges probléma, amely mozgatja a történetet. A konfliktust felbujtó incidensnek is nevezhetjük, és ez a főszereplő vagy főszereplő legfőbb célja . A közös történetstruktúrában a konfliktus általában olyan problémaként jelenik meg, amelyet a főszereplőnek meg kell oldania, vagy olyan akadályként, amelyet le kell győznie, hogy elérje célját. Mind a Kiállítás, mind a Konfliktus a történet kezdetének része.


Emelkedő akció

A történet emelkedő cselekménye mindazokból az eseményekből áll, amelyek a történet végső csúcsához vezetnek. Az emelkedő cselekmény azokat az eseményeket foglalja magában, amelyekben a karakter megpróbálja megoldani a történet elsődleges konfliktusát. A legtöbb bonyodalom a cselekmény növekvő cselekménye során bontakozik ki, és a történet központi konfliktusának kifejlődésével mélységet és intrikát ad a narratívának. Az események kiszélesítik a karakter fejlődését, és figyelemre méltóak abból a szempontból, ahogyan feszültséget, fokozódó érzelmeket és feszültséget keltenek a történetben. A feltörekvő akció a történet közepének nagy része.


Climax

Az emelkedő cselekmény csúcspontja a történet csúcspontja vagy fordulópontja . A csúcspont gyakran a történet vagy izgalmas események sorozatának legizgalmasabb pontja. A diagram csúcspontja a hegy csúcsán van. Ez az a pillanat vagy pillanatok, amikor markáns fordulópont következik a történetben vagy a főszereplő céljaiban. Ez magában foglalhat egy nagyobb felfedezést, egy akadály leküzdését vagy a karakter fő problémájának megoldását. A csúcspont a történet közepét zárja. A csúcsdiagram segítségével grafikusan szemléltetheti a feszültség és a konfliktus csúcsát a történetben, vizuális segítségként szolgálva az olvasók számára a narratíva legdöntőbb fordulópontjának meghatározásához.


Falling Action

A leeső akció a vég kezdete. Tartalmazza az összes eseményt és mindent, ami a csúcspont eredményeként történik, beleértve a főbb pontok összefoglalását, a megválaszolt kérdéseket és a karakterfejlődést. A zuhanó akció mindaz a fordulópont utáni esemény, amely a történet végéhez vagy megoldásához vezeti az olvasót. Ezek az események általában lazábbak, és a feszültség jelentősen csökken, ahogy a történet a befejezés felé halad.


Felbontás

A tündérmesék közös megoldása a „boldog, amíg meg nem hal”, és ezt a klasszikus befejezést gyakran úgy ábrázolják a cselekménydiagramok, mint az a pont, ahol minden konfliktus megoldódik, és a főszereplők élete tele van örömmel és elégedettséggel. A felbontás nem mindig boldog, de befejezi a történetet. Kérdéseket, válaszokat, frusztrációt vagy elégedettséget hagyhat az olvasóban. A történet feloldása vagy befejezése fontos kérdésekre adhat választ, és laza végeket köthet ki. A feloldás azonban véget is érhet egy „szikla-akasztóval”, amelyben néhány probléma megoldatlan marad, talán az olvasónak elgondolkodhat, vagy sorra állíthatja a folytatást.


Miért tanítsunk plot diagramokat?


plot diagram thought bubble

Ha a diákokat a történet felépítéséről tanítjuk, az ösztönzi a kritikus gondolkodást és a jobb olvasási értelmezést . A narratíva megértése segíti a tanulókat az elmélyült olvasásban, és ügyes elemzést végez olvasás közben. Arra ösztönzi a tanulókat, hogy előre jelezzék, mi fog történni, és kapcsolatot teremtsenek az általuk olvasott történet és más olvasott könyvek között.

Ezenkívül a narratív ívek hasznos keretet biztosítanak a tanulók számára, hogy alkalmazhassák saját kreatív írásaikat . Amikor a diákok kreatív írással foglalkoznak, közös kihívást jelent ötleteik rendszerezése és a közvetítendő fontos elemek kidolgozása.


A cselekménydiagramot illusztráló storyboardok készítése életre keltheti a tanulók megértését, miközben azonosítják a kulcsfontosságú ötleteket. A Storyboard egy lebilincselő és szórakoztató módja annak, hogy a tanulók interakcióba lépjenek az órán olvasott szövegekkel. A tanuló forgatókönyvében szereplő részletek lehetővé teszik a tanár számára, hogy azonnal felmérhesse, hogy a tanuló megérti-e a történet főbb eseményeit, és a célokat. A „ Négy innovatív módszer a történetrészletek tanítására egy másik hasznos cikk a narratív ívek általános iskolai tanításáról a népszerű oktatási eszközökkel: „Valaki akart, de így volt” és a „STORY” betűszó. A forgatókönyvek használatával a tanárok könnyen felmérhetik, hogy a tanulók megértették-e a történet fontos összetevőit. A kombinált illusztrációk és szövegek felpezsdíthetik az olyan nehéz fogalmakat, mint a „növekvő akció” és a „csúcspont”. Ezek a történetív-sablonok segítenek a tanulóknak abban, hogy a történet legfontosabb részeit világosan, tetszetős módon alakítsák ki.


Készíts egy diagramot Storyboard That segítségével!

A diákoknak nehézséget okoz a történetív elkészítése? Storyboard That Creator a megmentésre! A tanárok gyorsan és egyszerűen használhatják a Storyboard Creator alkalmazást különféle módokon, hogy bemutassák diákjaiknak a történettervezést.

A tanulók novella ívdiagram-példákat hozhatnak létre egy egyszerű „BME” vagy „Kezdet, középső vége” segítségével egy háromcellás forgatókönyvben. Hosszabb regényeket vagy bonyolultabb történeteket is nyomon követhetnek a "Six Parts of a Story" hatcellás forgatókönyvben. A hagyományos forgatókönyvek mellett a tanulók használhatják munkalap-elrendezésünket digitális munkalapok létrehozására!


BME: Kezdő, középső és záró összefoglalók

A tanulók használhatják klasszikus képregény-elrendezésünket, hogy háromcellás storyboard segítségével újrameséljék a cselekmény elemeit. Ez a legjobb a fiatalabb évfolyamok, novellák, vagy azok számára, akik gyorsabb értékelést keresnek. Tekintse meg az alábbi példatörténeteket! Ezek azt szemléltetik, hogy a kezdet, közép, vég, néha három felvonásos szerkezetként is ismert, hogyan szerepel a Sadako és az ezer papírdaru , a Pattan's Pumpkin és a Charlotte's Web című népszerű könyvek újszerű tanulmányaiban. Ne feledje, hogy a Charlotte's Web esetében a hallgatók létrehozhatnak egy BME-összefoglalót egy diagramelrendezésben, amely minden részhez két cellát tartalmaz, így nagyobb választási lehetőséget biztosít számukra, hogy milyen jeleneteket és fontos eseményeket vegyen fel.


Az alábbiakban egy üres BME-sablon és egy teljes példa a Tristan Strong Lyukat üt az égen című izgalmas meséhez, Kwame Mbalia BME-összefoglalójára.A tanárok offline módban is használhatják Storyboard That ezekkel az előre elkészített Kezdő, Közép és Vég munkalapokkal . Mint minden előre megtervezett munkalapsablonunk, ezeket is könnyen testre szabhatja a tanár vagy a tanuló úgy, hogy képeket és elegendő helyet foglaljon el az íráshoz."Egy történet hat része" cselekménydiagramok

Hosszabb könyvek és bonyolultabb cselekmények esetén egy hatcellás storyboard szükséges a történetdiagramhoz. A forgatókönyv-sablon az egyes cellák felett címeket tartalmazhat: bemutatás, konfliktus, emelkedő akció, csúcspont, zuhanó akció és megoldás. Az alábbiakban egy példa a klasszikus középiskolai regényből, Harper Lee To Kill a Mockingbird- ből. Amint látja, bőven van hely a leírásoknak és a lenyűgöző képeknek, amelyek illusztrálják ezeket az elsődleges történeti elemeket.


Plot diagramok bármely könyvhöz

Hogy kezdjed? Másolja ki az alábbi forgatókönyvet, hogy könnyedén adjon a tanulóknak egy üres sablont a történet narratív ívének feltérképezéséhez bármely könyvhöz!

Üres sablon


Vagy másolja át előre elkészített óratervünket az Általános újszerű tanulmányi útmutatónkba , és igazítsa azt tanulói igényeihez! Az alábbiakban látható a kész példa az Aranyfürt mesével. Mivel a legtöbb diák ismeri Goldilocks történetét (vagy könnyen újraolvashatja), ez egy hatékony diagrampélda sok diák számára!


További példák a kapcsolódó tevékenységekre

Az irodalomban bemutatott cselekménydiagram bármely újjével kiegészíthető, és több évfolyamon is elvégezhető az általánostól a középiskoláig. Az alábbiakban felsorolunk néhány legkedveltebb előre elkészített tevékenységünket, amelyeket gyorsan és egyszerűen bemásolhatsz tanári fiókodba: Rob Buyea Mr. Terupt miatt , David Barclay Moore A csillagok a lábunk alatt és Markus Zusak A könyvtolvaj . További inspirációért tekintse meg az összes újszerű tanulmányunkat hatalmas Irodalmi Könyvtárunkban !

Színdarabokon dolgozol a tanítványaiddal? Rengeteg információval rendelkezünk az ötfelvonásos szerkezetről és a három felvonásos szerkezetről is, hogy segítsünk Önnek és diákjainak jobban megérteni a drámai ív cselekményformátumát!

Hogyan lehet megkülönböztetni a leckéket módosított sablonokkal

Minden osztályteremben különböző szintű képességek , kihívások és igények vannak. Egyes tanulók kis segítséggel képesek kitölteni egy narratív ívsablont, míg másoknak személyre szabottabb megközelítésre van szükségük. Azok a tanulók, akiknek a szövegértési nehézségekkel küszködnek, nehezen tudják kiválasztani a történet különböző részeit. Storyboard That feladatainkban a tanárok tetszőleges számú sablont adhatnak hozzá!

A tanárok olyan sablonokat adhatnak hozzá, amelyek vezető információkat tartalmaznak, például felszólításokat, mondatkezdőket és akár befejezett cellákat is, hogy segítsenek azoknak a tanulóknak, akiknek több állványra van szükségük a feladat elvégzésében. A sablonok biztosításának legjobb része az, hogy a tanárok szabályozhatják, hogy milyen információkat adjanak meg, és eldönthetik, mennyit irányítsanak a tanulók számára.

Ha a tanulókat a feladat elvégzésére kérik, akkor vizuális eszközökkel látják el, hogy mit keresnek a diagram kitöltésekor. A látványelemek kontextus támpontként szolgálnak a tanulók számára, hogy energiájukat a megfelelő információkra összpontosítsák, amint az az alábbi Holes példákban látható.


A bal oldali első sablonban a tanár a kész példánkat használta, de eltávolította a szöveget a leírási mezőkből. Ily módon a tanuló használhatja az illusztrációkat útmutatóként, de a kihívás az, hogy az egyes cselekményelemek leírásában kiegészítse az írást.

A jobb oldali második történetsablonban a tanár beleírta a szöveget a leírási mezőkbe, de a cellákat üresen hagyta, hogy a tanuló elkészíthesse az illusztrációkat.

A bal oldali harmadik példában a tanár egy kész cellát vett fel, hogy segítse a tanulók kezdését. Láthatják, hogyan nézhet ki egy illusztráció és leírás, és ezt a tudást a diagram többi részének kitöltésére is alkalmazhatják.

Végül az utolsó példában mind a szöveg, mind a kép szerepel azoknak a diákoknak, akiknek maximális támogatásra van szükségük. A tanárok megkérhetik a tanulókat, hogy ezt használják kiindulási pontként, és szövegbuborékokat, idézeteket vagy egyéb szöveges bizonyítékokat adnak hozzá az egyes cselekményelemek javításához.


Digitális vagy nyomtatható munkalapok

A tanárok és a diákok a munkalap-elrendezésünket és az előre elkészített grafikus szervezőt használhatják a Teremtőben a munkalapok kategóriájában, hogy a semmiből készítsenek sablont. Még jobb, ha a tanárok választhatnak előre elkészített narratív íves munkalapjaink közül! Ezek a munkalapok testreszabhatók és kinyomtathatók, hogy a tanulók kézzel töltsék ki, vagy digitális munkalapként kitölthetők a Storyboard Creatorban. Sőt, több verziót is létrehozhat azoknak a diákoknak, akiknek szükségük lehet egy kis segítségre a térképrajzukkal kapcsolatban, és megőrizheti őket a tanári műszerfalon későbbi használatra!

Tekintse meg digitális munkalap diagrammunkat a népszerű Wonder (RJ Palacio) könyvhöz, vagy könyvkészítőnket , ahol a diákok elkészíthetik saját könyveiket. A kész példa GIF-je lent található! A diákjai szeretik a Wondert ? Tekintse meg részletesebb leckéinket erről a modern klasszikusról. Ezek a leckék mindegyike a szabványokhoz igazodik, és néhány kattintással készen áll a diákokhoz való hozzárendelésre!


wonder-plot-diagram-animated-gifA Common Core-hoz kapcsolódóan

Egy irodalmi mű cselekményszerkezeti diagrammal történő elemzése megfelel a Common Core ELA szabványoknak számos korcsoportra vonatkozóan. Az alábbiakban csak két példa látható a különböző szintekre vonatkozó ELA szabványokra. Kérjük, tekintse meg a Közös Alapvető Állami Szabványokat a fokozatnak megfelelő szálakért.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text

  • ELA-Literacy.RL.6.3: Describe how a particular story’s or drama’s plot unfolds in a series of episodes as well as how the characters respond or change as the plot moves toward a resolution


Példa rubrikák a történetvázlatos óravázlatokhoz

A rubrikák elengedhetetlen eszközt jelentenek az értékelésekhez mind a tanárok, mind a diákok számára. A tanulók számára a rubrikák segítenek pozitívan, világosan és tömören felvázolni az elvárásokat. A tanulóknak nem kell találgatniuk, hogyan teljesítsenek egy feladattal szemben támasztott elvárásokat, mert a feladat egyértelműen ismétlődik, és munka közben hivatkozni lehet rá. A tanárok számára a rubrikák lehetővé teszik számukra, hogy konkrét kritériumokra mutassanak osztályozáskor és visszajelzéskor.

A legtöbb tanár számára az a kihívás, hogy a rubrikák elkészítése rendkívül időigényes. Ne félj! A Storyboard That oktatói neked készítették őket! Az alábbiakban néhány példa rubrika található, amelyeket bármely cselekménypontos óratervhez használhat általános, közép- és középiskolában. Mindegyiket a Rubric segítségével, az egyszerű online rubrikakészítőnkkel hoztuk létre! Ezek a rubrikák bármely feladathoz csatolhatók az url egyszerű másolásával! Ezeket a rubrikákat saját igényeinek megfelelően testreszabhatja és szerkesztheti is Quick Rubric megnyitásával.
Hogyan Tanítsunk Diagramokat az Elemi Osztályban

1

Határozza meg a Diagram Részeit

Kezdje a cselekménydiagram öt kulcsfontosságú összetevőjének bemutatásával: expozíció, emelkedő akció, csúcspont, zuhanó akció és felbontás. Mondjon példákat ezekre a részekre, hogy segítsen a tanulóknak megérteni a jelentésüket.

2

Használjon Grafikus Szervezőket

Használjon grafikus szervezőket, például történettérképet vagy cselekménydiagramot a történet különböző részeinek vizuális megjelenítéséhez. Ezek a szervezők segíthetnek a tanulóknak látni, hogyan illeszkednek egymáshoz a történet különböző részei.

3

Olvasson történeteket tiszta cselekménystruktúrákkal

Válasszon olyan könyveket vagy történeteket, amelyeknek világos cselekménystruktúrája van. Ez segít a tanulóknak látni, hogy a cselekménydiagram különböző részei hogyan működnek együtt egy összefüggő történetet létrehozva.

4

Lehetőséget Biztosít a Gyakorlásra

Lehetőséget nyújtani a tanulóknak saját cselekménydiagramjuk elkészítésének gyakorlására. Ez történhet önálló munkával, kiscsoportos munkával vagy egész osztályos tevékenységgel.

5

Csatlakozzon a Valós Élethez

Segíts a tanulóknak megérteni, hogyan alkalmazható a cselekménydiagram a saját életükre. Például létrehozhatnak egy cselekménydiagramot egy személyes élményhez vagy egy aktuális eseményhez.

Gyakran ismételt kérdések a diagramokkal kapcsolatban

Mi a hat része egy telekdiagramnak?

A cselekmény vagy a történet narratív íve 6 fő részből áll, amelyek a történet elejét, közepét és végét alkotják. A hat rész a következő: expozíció, konfliktus, emelkedő cselekvés, csúcspont, zuhanó akció és megoldás. Ezek feltérképezhetők egy storyboard-ban, vagy megjeleníthetők háromszögként vagy történethegyként.

Miért hasznos a diagramok elkészítése?

Az ábrázolási diagramok javíthatják a tanulók szövegértését, valamint segíthetik a tanulókat a kreatív írásban. Segítenek a diákoknak megtanulni azonosítani a cselekmény legfontosabb részeit, valamint elmerülni a magasabb szintű irodalmi gondolkodásban olyan témákról és eszközökről, amelyeket a szerzők a történet elmesélésére használnak.

Hogyan készíthetek diagramot?

Storyboard That segítségével olyan egyszerűen hozhat létre saját cselekménydiagramot! A tanulók használhatnak egy forgatókönyv-sablont , amely címmel és leírással rendelkezik a történet mind a 6 részéhez. Számos diagrammunkalap-sablon közül választhatunk, amelyek online használhatók digitális munkalapként, vagy kinyomtathatók és offline is használhatók!

Mi a történet narratív íve?

A történet narratív íve kulcsfontosságú szakaszokat foglal magában: bemutatás (bevezetés), felbujtó esemény (kiváltó esemény), növekvő cselekvés (konfliktus kifejlődése), csúcspont (konfliktus csúcspontja), bukott cselekvés (feloldás) és megoldás (konklúzió). Ezek a szakaszok strukturálják a történet előrehaladását, bevonják a közönséget, és kielégítő narratív élményt nyújtanak.

Milyen a jó narratív ív?

A jó narratív ív olyan történetmesélési struktúra, amely leköti a közönséget, és kielégítő történetet közöl. Jellemzően kulcselemekből áll: bemutatás (bevezetés), felbujtó incidens (kiváltó esemény), növekvő cselekvés (konfliktus kifejlődése), csúcspont (konfliktus csúcspontja), esés akció (feloldás) és megoldás (konklúzió). Be kell vonnia a közönséget, fejlesztenie kell a karaktereket, be kell vezetnie a konfliktust, fel kell tárnia az értelmes témákat, és végül kielégítő és értelmes lezárást kell adnia, meg kell oldania a laza végeket és meg kell válaszolnia a kulcskérdéseket. A narratív ív minősége a műfajtól, a stílustól és a célközönségtől függően változhat, de ezek az elemek és tulajdonságok gyakran elengedhetetlenek egy lenyűgöző narratívához.

További ehhez hasonló óraterveket és tevékenységeket talál angol nyelvű művészeti kategóriánkban!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/plot-diagram
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában