https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/hangtani-tudatosság

Mi a fonológiai tudatosság?

A fonológiai tudatosság egy olyan ernyőfogalom, amely sok készséget és fogalmat tartalmaz, amelyek kimondott szavakban kapcsolódnak az egyes hangokhoz vagy fonémákhoz. Ez képes felismerni és manipulálni ezeket a hangokat, és ez az alapja az olvasás megtanulásának; ezen készségek nélkül fiatalon felmerülhetnek olvasási problémák. A fonológiai tudatossági készségek egyszerűek és egyre összetettebbé válnak, amikor a gyermek elsajátítja az egyes készségeket. Fontos megjegyezni, hogy a fonológiai tudatosság nem azonos a fonikával, így viszonyulnak az írott levelek a beszélt hangokhoz; csak hallási jellegű, és nem tartalmaz írott szavakat.


Fonológiai Készségek

Ugrás a tevékenységekre

Melyek a fonológiai tudatossági készségek?

Rím

A fonológiai tudatosság egyik első képessége az a képesség, hogy azonosítsa azokat a szavakat, amelyek rímelnek egymással, vagy amelyeknek ugyanaz a vége. Például megkérdezni egy diákot, hogy két szó rímel-e, vagy megkérni őket, hogy találjanak egy szót, amely rímel egy másik bizonyos szóra. Számos szórakoztató tevékenység kínálkozik a rímkészségek gyakorlására.

 • Hozzon létre egy rímelő könyvet, ahol a diákok kivágják a rímes szavak képeit, és ragasztják őket a könyvbe.
 • Kérd meg a tanulókat, hogy rímelő tárgyakról készítsenek képeket, találjanak rímelő tárgyakat az osztályteremben vagy a házuk körül, vagy rendezzenek tárgyakat csoportokba, amelyek rímelnek egymással. A tanárok képeskönyveket is használhatnak ennek a stratégiának a tanításához.

Alliteráció

Az alliteráció az, amikor a szavak azonos kezdőhanggal rendelkeznek. A fiatal diákok egyik tevékenysége az, hogy rájöjjenek egy szóra, amelynek kezdőneve megegyezik a keresztnevükkel, például Awesome Annie, Summertime Sarah vagy Funny Frankie.

Szótagozás

A szótagolás az a képesség, hogy azonosítsák a kimondott szavakban szereplő szótagok számát. A diákokat arra kérjük, hogy „csapják össze” a szótagok számát, amikor hangosan kimondják a szót, és képesek azonosítani, hogy hány szótag van egy szóban. A szótagolás magában foglalja az első, a középső és az utolsó szótag azonosítását, a szótagok összekeverését, valamint a szótagok hozzáadását, törlését és helyettesítését is. A szavak szótagokra vagy részekre bontásának elsajátítása segít a tanulóknak megtanulni a szavak gyorsabb dekódolását, és hatással lesz a hallgatók gördülékeny olvasására és a szavak helyes írásmódjára.

Onset-Rime

A „kezdet” a szó első fonológiai egysége, a „rime” pedig az azt követő betűsor. Például a „kutya” szóban a „d” a kezdet, az „og” a rime. A „lapos” szóban az „fl” a kezdet, az „at” a rime. A kezdetek és a szokások megismerése segít a gyerekeknek megérteni a szócsaládokat, és segít erős olvasási alapot építeni. A kezdet és a rímek gyakorlásának egyik legjobb tevékenysége a szavak szerkesztése és manipulálása előre elkészített kártyák segítségével.

Fonémiás tudatosság

Sokan összekeverik a fonémiás tudatosságot a fonológiai tudatossággal. A fonémiás tudatosság kifejezetten egy fonémával foglalkozik, amely a hang legkisebb egysége. Néhány fázis van a fonémikus tudatosság elsajátításának területén.

 1. Először is létezik fonéma-izoláció , amely az a képesség, hogy egyetlen hangot elkülönítsen vagy elválasszon egy szó többi hangjától.
 2. Miután a hallgató képes elkülöníteni a szavakban a hangokat, tovább tudnak lépni a fonéma keveredésre , amely hangokat kap, és azonosítja azt a szót, amelyet az összes hang ad össze.
 3. A fonémikus tudatosság harmadik szakasza a fonémák szegmentálásának megtanulása, amely alapvetően ellentétes a keveredéssel. Ehhez a képességhez megkövetel egy egész szó kimondásának képességét, majd az egyes fonémákba kinyújtva.
 4. Végül, ha egy hallgató jártas a többi területen, képesnek kell lennie a fonémák manipulálására . Ez azt jelenti, hogy a diákok képesek hozzáadni, elvenni vagy helyettesíteni a szavakat egy szóban, hogy új szavakat alkossanak.

Miért olyan fontos a fonológiai tudatosság oktatása?

A hangtani ismeretek azért fontosak, mert segítenek jobb olvasók építésében. Még mielőtt a gyerekek képesek lennének azonosítani az ábécé betűit, képesek hallani és beszélni. Amikor képesek egy szóban hallani a hangokat és azonosítani a hangok előfordulási helyét, építik azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szilárd olvasóvá váljanak.

Számos különböző módszer létezik a fonológiai tudatossági készségek tanítására. Ezek egy része dalokat, mondókákat, verseket, képes könyveket, játékokat és egyéb gyakorlati tevékenységeket, például válogatást és csoportosítást tartalmaz. Ezek a tevékenységek akkor a leghatékonyabbak, ha egy kiszámítható napi rutin részeként veszik őket figyelembe.


Hogyan használhatják a tanárok és a hallgatók a Storyboard That a fonológiai tudatossághoz?

Azok a fiatal diákok, akik nem tanultak meg olvasni, vagy csak most kezdenek olvasni, a látványra és a képekre támaszkodnak. Storyboard That a tökéletes erőforrás a fonológiai tudatosság gyakorlásához és javításához, mivel a tanárok képesek mindenféle vizuális tevékenységet létrehozni diákjaik számára, és képesek megkülönböztetni a hallgatói igényeket. Az óvodás korú diákok képeiket hangjaik szerint rendezhetik, míg az idősebb tanulók szótagokkal, alliterációval és rímeléssel próbálkozhatnak bonyolultabb tevékenységekkel. Íme néhány tevékenység, amelyet a tanárok használhatnak diákjaikkal. Ne feledje, hogy minden tevékenység teljesen testreszabható, hogy megfeleljen minden szint, életkor és tanulási stílus igényeinek.


Tevékenységötlet: Alliteráció / Kezdő hang

 1. Keresse meg azokat a képeket, amelyek ugyanazzal a hanggal kezdődnek, mint a téren látható kép.
 2. Húzza a csillaggal a képeket ugyanazzal a kezdő hanggal.


Tevékenységötlet: Rímelő szavak

 1. Az első cellában többféle kép található.
 2. Húzza az egyes képeket a cellába azzal a képpel, amelyre rímel.

A tanárok felvehetnek további cellákat és képeket, vagy elvihetnek cellákat és képeket, hogy megfeleljenek a hallgatók igényeinek. A megkülönböztetés másik lehetősége a szavak hozzáadása vagy csak szavak használata.Tevékenységötlet: szótagok

Húzza az alábbi képeket a megfelelő oszlopba a szótagok számának megfelelően.Tevékenységötlet: Indulás-Rime

Húzza a kezdetet (kezdő hang) a megfelelő kártyára.Tevékenységötlet: Fonémák manipulálása

 1. Vágja ki és ragassza össze a kockát. A tanárok érdemes ezt a lépést idő előtt megtenni
 2. Dobd fel mindkét kockát. A kocka, amelynek sarka az 1-es, a kezdő hang, és a kocka a sarokban a 2-es számmal a véghang.
 3. Döntse el, hogy az ön által görgetett szó valódi vagy nonszensz szó, és írja be a munkalap megfelelő oszlopába.


Hogyan Építsük be a Fonológiai Tudatosságot az Írás-olvasás Oktatásába

1

Kifejezetten Tanítson Fonológiai Tudatosság Készségeket

Kezdje azzal, hogy kifejezetten tanítja a fonológiai tudatosság készségeit, mint például a rímelés, a szótagszegmentálás, a fonéma elkülönítése és a keverés. Használjon lebilincselő tevékenységeket és példákat az egyes készségek bemutatására és gyakorlására.

2

Kapcsolja Össze a Fonológiai Tudatosságot az Olvasással és az Írással

Segítsen a tanulóknak kapcsolatot teremteni a fonológiai tudatosság és az olvasás és írás között. Mutassa be, hogy a hangok felismerése és manipulálása a beszélt nyelvben hogyan támogatja a dekódolást, a helyesírást és az általános olvasási képességet.

3

Használjon Fonológiai Tudatosság Bemelegítő Tevékenységeket

Minden írás-olvasási óra elejére iktasson be rövid fonológiai tudatosság bemelegítő tevékenységeket. Tartalmazzon olyan tevékenységeket, mint a szótagok tapsolása, a rímelő szavak azonosítása vagy a hangok szóbeli keverése és szegmentálása.

4

Integrálja a fonológiai tudatosságot a közös olvasásba és írásba

A közös olvasási tevékenységek során hangsúlyozzák a fonológiai tudatosság készségeit a rímezésre, a kezdeti hangok azonosítására vagy a szavak szegmentálására összpontosítva. A közös írási tevékenységek során modellezze és beszélje meg, hogyan felelnek meg a hangok a betűknek, és segítse a tanulókat a hangok szavakban való tagolásában és keverésében.

5

Kiscsoportos Fonológiai Tudatosság Oktatása

Hozzon létre kiscsoportos oktatási lehetőségeket a hallgatói igények alapján meghatározott fonológiai tudatosság készségeinek megcélzásához. Használjon gyakorlati manipulációkat, interaktív játékokat és célzott gyakorlatokat a fonológiai tudatosság készségeinek megerősítésére és bővítésére.

6

A Fonológiai Tudatosság Beépítése a Műveltségi Központokba

Hozzon létre olyan műveltségi központokat, amelyek kifejezetten a fonológiai tudatosság erősítésére tervezett tevékenységeket foglalnak magukban. Biztosítson olyan játékokat, rejtvényeket, válogatási tevékenységeket vagy digitális forrásokat, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára, hogy önállóan gyakorolják és alkalmazzák fonológiai tudatosságukat.

Gyakran ismételt kérdések a fonológiai tudatosságról

Mi a Fonológiai Tudatosság?

A fonológiai tudatosság az a képesség, hogy felismerjük és manipuláljuk az egyes hangokat vagy fonémákat a kimondott szavakban. Ez az alapja az olvasástanulásnak, és kulcsfontosságú az esetleges fiatalkori olvasási problémák megelőzésében.

Hogyan használható Storyboard That a fonológiai tudatosság növelésére?

A tanárok és a diákok Storyboard That segítségével különféle vizuális tevékenységeket hozhatnak létre a fonológiai tudatosság gyakorlására és fejlesztésére. Például készíthetnek forgatókönyveket a rímelő szavak azonosításához, gyakorolhatják a szótagképzést, és dolgozhatnak a kezdeti tevékenységeken. A Storyboard That vizuális aspektusa segíthet a fiatal tanulóknak jobban megérteni ezeket a fogalmakat, és erős alapot építeni az olvasáshoz.

Miért fontos a fonológiai tudatosság?

A fonológiai tudatosság fontos, mert segít jobb olvasókat építeni. Amikor a gyerekek képesek hallani a hangokat egy szóban, és felismerik, hol fordulnak elő a hangok, akkor fejlesztik azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szilárd olvasókká váljanak.

Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/hangtani-tudatosság
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában